Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

İlik Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri

 

 

 

İlik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri nelerdir hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi emare leri ile alakalı tüm açıklamaları vede mide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız . . . .

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .  

 

 

Multiple myelom , kemik iliğinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi idir . Sebep i immün sistemde görevli al kürelerin 1 türü olan , plazma hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir . Normalde plazma hücreleri immünglobülün yada antikor adı verilen bağışıklık sistemine iliþik maddeleri üretirler . Ancak , multiple myelom da plazma hücreleri kontrolsüz 1 şekilde çoğalırlar vede çok aşırı miktarda tek tip immünglobülin üretirler . Diğer tür immünglobülinlerde ise tehlikeli düzeyde azalma meydana gelir; bu halde Rahatsızkiþi enfeksiyonlara karşı duarlı hale gelir . Dahası , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücreleri kemiklerde vede kemik iliklerinde toplanarak , kemik dokusunu harap eden tümörler (kitleler) meydana getirirler , bu Hal kemiklerin zayıflamasına vede kırıklara sebep meydana gelebilir .

Multiple myelom , son C° Derece çok nadir 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türüdür , Amerika Birleþik Devletleri de her 100 .000 kişide 3-4 kişide görülür . Bu hastalıkta yaş önemli 1 risktir , hastalık umumiyen 60 yaş etraf ında ortaya çıkar . Diğer risk faktörleri; ıþınım , asbest , benzen vede pestisidlerdir .

Hastalığın ilk başlarında herhangi 1 şikayet olmayabilir . Bununla 1 arada multipl myelom geliştikçe , aşağıdaki emare ler ortaya çıkabilir:
- Kemik ağrıları , özellikle sırt , kaburga vede bazen de kollarda . Bu ağrıların ortaya çıkabilmesi için myelom hücrelerinin sayısı kemikte harabiyet oluşturabilecek kadar çok olmalıdır ,
- Sık sık enfeksiyonlara yakalanmak ,
- Halsizlik ,
- Kanamaların artması , özellikle burun vede dişetlerinde ,
- Vücutta basitce çürüklerin meydana gelmesi ,
- Ciltte Umumi 1 hissizlik ,
- Ciddi böbrek şikayetleri ,
- Tat duyusunun kaybolması ,
- Bulantı vede kusma ,
- Zihin bulanıklığı .

Tanının konmasında doktorunuzun şüphelenmesi , vede kan tahlilleri yönlendiricidir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin kemik iliğini işgal etmesine bağlı ollaraak , olaðan kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır vede Rahatsızkiþide kansızlık (anemi) ortaya çıkar . Kan testlerinde ayrıca artmış immünglobülinlerden dolayı protein miktarınd artış saptanır . 24 saatlik idrarda , hastalığa yönelik anormal proteinler saptanabilir .

Vücuttaki uzun kemiklerin , kafatası vede göğüs röntgenlerinin çekilmeis myelom tanısının konmasında destekleyici veri ler verir vede kemiklerdeki zayıflamayı ortaya koyar . Plazma hücrelerinin anormal C°de arttığını ispatlamak için kemik iliği biyopsisi yapmalıdır . Normalde plazma hücreleri kemik iliğindeki hücrelerin %5 inden daha azını teşkil ederler . Ancak myelomlu hastalarda bu oran %10-%90 arasında meydana gelebilir . Tanısal amaçla yapılan kemik iliği biyopsisinde , %30 dan aþırı plazma hücresi saptanası multipl myelom tanısı koydurur .

Tanı konduktan sonra , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yaygınlığını saptamaya yönelik testler yapılmalarak hastalığın evresi saptanmalıdır . Evreleme karmaşık 1 işlem sayılabilir vede protein düzeyine , kalsiyum seviyelerine , böbrek fonksiyonlarına vede kemik hasarına göre belirlenir . Aşağıdaki evreleme , her klinik tarafından uygulanmıyor meydana gelebilir yada değiştirilerek uygulanıyor meydana gelebilir .
- Evre - I : az miktarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hücresi vücuda yayılmıştır vede Rahatsızkiþide herhangi 1 şikayet olmayabilir .
- Evre - II : yayılım birinci evreye göre daha fazladır .
- Evre - III : çok sayıda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresi vücuda yayılmıştır . Aynı zamanda kansızlık , kemik hücrelerinin yıkımına bağlı ollaraak kan kalsiyum miktarının artışı , üçten aþırı kemikte tümöral kitle yada kanda M-protein adı verilen protein miktarının artışı meydana gelebilir .

Hastaların yaklaşık ollaraak %15 i tanı konulduktan sonraki ilk üç ay içinde yaşamlarını yitirirler . Çoğu Rahatsızkiþide ise hastalık 2-5 yıl süresinde yavaş yavaş ilerler vede Halin aniden kötüleştiği 1 dönemle sona erer .

Kişileri ıþınım , asbest , benzen vede pestisidlerden koruyarak multiple myelomalı hastaların sayısını 1 miktar azaltmak mümkündür .

Tedavi(iyileştirme)


Eğer Rahatsızkiþide her hangi 1 emare (şikayet) yoksa Tedavi(iyileştirme) hastalık ilerleyene kadar ertelenebilir , fakat hastanın Umumi durumu iyi değerlendirilmelidir . Tedavi(iyileştirme) başladığında :
- 1 yada 2 yıl boyunca sürecek 4-6 haftalık ilaç Tedavi(iyileştirme) leri (kemoterapi) uygulanır . Bu Tedavi(iyileştirme) ile hastaların %70 inde 1 miktar iyileşme vede %10 unda tam remisyon (tam iyileşme dönemi) elde edilebilir .
- belirli kemiklerin tutulduğu hastalarda ıþınım Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilir .
- ciddi enfeksiyonların oluşmasının mani lenmesi için intravenöz (damar içine) immünglobülin verilebilir .
- kemik iliği transplantasyonu . Bu Tedavi(iyileştirme) 65 yaşın altındaki hastalarda vede özellikle hastalığın ilk başlarında avantaj sağlayabilir .
- fakat yukarıda açıklanan Tedavi(iyileştirme) yöntemlerinden herhangi birinin hastaları tam ollaraak Tedavi(iyileştirme) edebileği kati değildir , fakat bu yöntemler hastaların uzun yıllar yaşamasına katkıda bulunabilir .

Eğer sizde sık sık enfeksiyon gelişiyorsa , kemik ağrısı , sık burun kanaması , küçük 1 kesik neticesi uzun süreli kanama , zor olmayan çürük oluşumu vede anormal C°de halsizlik şikayetleriniz varsa vakit geçirmeden hekiminize müracaat edin . Özellikle 50 yaşın üzerindeki kişiler bu tür şikayetler konusunda dikaktli olmalıdır .

Multipl myelomlu hastaların %29 u tanı konulduktan sonra 5 yıldan aþırı yaşamaktadırlar . Ancak multipl myelomlu her hangi 1 Rahatsızkiþi için 5 yıllık yaşam süresi , hastalığın evresine bağlıdır:
- Evre I : %25 - %40
- Evre II : %15 - %30
- Evre III : %10 - 25


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp