Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Pankreas Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi

 

 

 

Pankreas kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çin neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt ollaraak pankreas kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler vede pankreas kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

 

 

 

Yapılan fizik muayene , laboratuar vede radyolojik incelemelerin netiticesinde , pankreas tümörünün hangi evrede olduğu , komşu organlarla ilişkisinin ne durumda olduğu vede özellikle komşu damarlara yayılımın olup olmadığı ortaya konur . İleri evredeki tümörlerde cerrahi uygulanmaz . Bu hastalara uygulanacak kemoterapi ile beraber , mevcut sarılığının düzeltilmesi , beslenme desteğinin sağlanması , ağrının azaltılması vede diğer yaşam konforunun düzeltilmesi amaçlarıyla bazı girişimler uygulanmaktadır . Bunlar;

1 .ERCP yapılarak safra yoluna stent konulması
2 .PTK yapılarak safranın dışarı akıtılması
3 .Ağrı için kateter takılarak devamlı analjezinin sağlanması
4 .Oniki parmak barsağında tıkanıklığa yol açan tümörlerde bu kısma stent takılması


CERRAHİ TEDAVİ:


Yapılan incelemelerde tümör ameliyatla çıkartılmaya uygunsa klasik olarak 'Whipple ameliyatı' uygulanmaktadır . Ayrıca tümör pankreasın gövde vede kuyruk kısmına yerleşmişse nispeten daha zor olmayan rezeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır . Tümörün cerrahi ollaraak çıkartılması bu hastalar için tek kür şansını oluşturmaktadır .

Pankreas başı tümörlerinde , cerrahi ollaraak yalnızca pankreasın baş kısmını çıkartabilmek mümkün olamadığı için ameliyat daha karmaşık olmaktadır . Uygulanan Whipple Ameliyatında; pankreasın başı ile birlikte , safra kesesi , ana safra kanalının 1 kısmı , oniki parmak bağırsağı , midenin 1 kısmı vede etraf lenf bezleriyle 1 arada 1 blok halinde cerrahi rezeksiyon yapılmaktadır . Bu ameliyat tekniğinin değişik uygulama çeşitleri vardır . En çok tercih edileni , daha iyi yaşam konforu sağladığı için , mideden rezeksiyon yapılmaksızın pilor koruyu yapılan Whipple Ameliyatıdır .

Oldukça uzun süreli , çok çeşitli organların çıkartıldığı vede yeniden rekonstrüksiyonun yapıldığı bu ameliyat sırasında yada kısa süre sonrasında hastanın ölüm olasılık i (mortalite) vede kanama(kan kaybı) olması , fistül olması , gibi kötü durumlarla (morbidite) karşılaşılabilmektedir . Dünyada kabul edilen ölüm oranı %5 vede altındaki orandır . Yine ameliyat sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar için dünyada kabul edilen oran %15-20 dir . Ülkemiz şartlarında bu oranlar %5-10 mortalite ve   %20-25 morbidite oranlarıdırPankreas kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .

Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp