Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kalp Kapakçığı Çürümesi

 

  Kalp rahatsızlığı vede doğal öneriler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası için altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . . 

 

 

Kalp Kapağı Hastalikları


Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin yetkilisi oluþan hastalığın kalp üzerindeki menfii etkileri umumiyetle hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor . Bu sebep le hastalığı bilip , erken dönemde tedavi olmak çok önemli . . .
Kalp kapağı hastalıkları özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada , gerek yaşam kalitesine , gerekse de yaşamın kendisine karşı ciddi 1 tehdit boyutunda varlığını koruyor . Esasen dünyada tüm ölümlerin %1-2’sini kalp kapağı hastalıkları oluşturuyor .
Bunun da ötesinde kimi vakit koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp kapağı hastalıkları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açarken , kalp kapağı hastalıkları zemininde oluşan kalp kafigelmez likleri , kalp atışlarında düzensizlikler (ritm bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabiliyor .KALP KAPAKLARI NEDİR


Kalp , gevşeme vede kasılma hareketleri yaparak kanı sürekli önümüzdeki doğru pompalayan en hayati organımız . Birbirinden kaslarla ayrılan dört odacıktan oluşan kalp içinde kanın , vücutta yaptığı gibi hep önümüzdeki doğru hareket etmesi , geriye kaçmaması gerekiyor . İşte bu önümüzdeki hareket sağlayan yapılara kalp kapakları deniyor . Malp kapakları motorlardaki karbüratörlerin valflerine benzetilebilir .
Kalbin alt vede üst odacıklar arasında yer alan 2 kapağının sağdakinin ismi triküspit , soldakinin ise mitral kapaktır . Kanın kalbi terkettiği noktalarda , diðerbir deyiþle kalp ile ana atardamarlar arasında yer alan diğer 2 kapağın sağındakine , akciğer ana atardamarları ile kalp arasında yer alır , pulmoner kapak , soldakine ise ki bu da aort dediğimiz temiz kanı vücuda taşıyan büyük atardamar ile kalp arasında yer alır , aort kapak denir . İşte kalp kapağı hastalıkları bu kapakların etkilendiği tüm hastalıkların Umumi ismidir . Kalp kapağı hastalığında kaşımıza üç tip bozukluk çıkar .


Birinci tipte kapakların açılımı kısıtlanmıştır .


Kapak açılamadığından darlık oluşmuş , gerçekte geçmesi gereken kan miktarından az 1 kısım önümüzdeki doğru geçebilmektedir . Hortumun ucunu sıktığınızı düşünün , suyun geçişi ne kadar tazyikle olur , su akamadığı için geride göllenir , oluşan zorlanma belki de hortumun musluktan çıkması ile sonuçlanır . İşte kalp kapak darlıklarında da bu meydana gelir . Kapak darlığına bağlı ollaraak yeterli miktarda kan ileriye geçemediğinden kan basıncı düşer (hipotansiyon) , çoçuklarda gelişme gerilikleri , erişkinlerde nefes darlığı , çabuk yorulma yakınmaları , bazı tiplerde de göğüs ağrıları oluşur .


Açılamayan kapağın gerisinde ise kan göllenmeye , artan basınçla bu kalbin bu bölümleri genişlemeye başlar . İleri akamayan kan vede sıvılar kimi vakit akciğerde kimi vakit ise çevre organlarda birikir . Bu nefes darlığı , ayaklarda ödem , şişme gibi tablolara yol açar . Kapak darlıklarında bulgular oluşum mekanizmasına da bağlı ollaraak erken dönemde ortaya çıkar .

 

İkinci tipteki kalp kapağı hastalıkları


kapakların açılımında değil amma kapanmalarındaki bozukluk ile oluşur .
Kapakların asli görevleri kanın hep önümüzdeki doğru akışını sağlamaktır demiştik . İşte bu görevdeki aksama kapakların tam kapanamaması neticesi oluşur vede kapak kaçakları meydana gelir . Yine bahçe hortumu ile sulama örneğini verirsek; hortumda büyük 1 delik olduğunu varsayalım . Bu durumda hortumun ucunu daraltmasak bile yeterli suyu sağlamayacağız . Aynı tablo kalp kapak kaçaklarında vücudun başına gelir . Eğer kaçak fazla ise dokular yine yeterli miktarda kana kavuşaz , kan basıncı düşmeye meyleder .
Öte yandan önümüzdeki doğru gidemeyen kan kalp boşlukları içinde birikir , bu sefer basınç , tazyik artışı ile değil amma hacim artışı ile kalp kaslarını gererek büyütür vede vakit içinde kalbin pompalayabilme , diðerbir deyiþle kasılıp gevşeme özelliğine zarar verir .
Bu kalp kapağı hastalığının zemininde , kalp kafigelmez likleri gelişir . Kalp kapak kaçakları özellikle yavaş seyirli ise uzun süre bariz şikayet oluşturmaz . Bariz yakınmalar oluştuğunda kalp çalışmasındaki bozukluk artık iyileşmez düzeye gelmiş meydana gelebilir . Bu yüzden kalp kapak kaçakları kapak darlıklarına göre daha tolere edilebilen fakat sinsi ilerleyen rahatsızlıklardır .


Kalp kapak hastalıklarının üçüncü vede en sık görülen tipinde , hem kapağın açılması hem de kapanması kısıtlanmıştır .En aþırı yakınma oluşturan bu tipteki kalp kapağı hastalıklarıdır . Egemen olan lezyon , açılım yada kapanmadaki sıkıntı , kişinin şikayetlerinin tipini de belirler .NEDENLERİ


Kalp kapağı hastalıklarının sebep lerine gelince; kalp kapağı hastalıklarının içinde en önemli yeri (ülkemizde de en önde gelen sebeptir) çoçukluk çağında , boğazda yerleşen , üst solunum yolu infeksiyonuna yol açan özel 1 tipteki mikroplara karşı vücudda oluşan savunma mekanizmasının yanlış 1 yola girerek vücudun kendi organlarına (başta kalp ayrıca böbrekler , beyin vede Eklem(joint) ler) zarar vermesi ile oluşur . Aslında biraz da kafa karıştırıcı olacak şekilde “romatizmal kalp kapak hastalığı” ollaraak adlandırılan bu grup kalp kapağı ameliyatlarının da önde gelen sebebi dir .Kaynakwh webhatti .com:   
Hayatın önümüzdeki yaşlarında özellikle kalbin sol tarafında yer alan kapakların etkilendiği kireçlenmelere bağlı kapak hastalıkları , kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanmalar diðerbir deyiþle kalp krizleri neticesinde özellikle mitral kapağın çalışmasını sağlayan kasların hasarlanması sonucu gelişen mitarl kafigelmez likleri kalp kapağı hastalıklarının önde gelen sebebleri arasındadır . Toplumun önemli 1 kısmını , %2-5’sini etkileyen , kapak yapısının daha esnek , daha elastik , 1 kısmında da süngerimsi 1 kalınlaşmanın eşlik ettiği “mitral kapak prolapsusu” özellikleri sebebi ile ayrı 1 yazı konusudur .
Doğumsal kalp hastalıkları kalp kapağı hastalıklarına sebep oluþan ayrıcalıklı başka 1 gruptur .TANI


Kalp kapağı hastalıklarının tanısı günümüzde çok kati vede net ollaraak , risksiz 1 tetkik yöntemi oluþan kalp ultrasonografisi , diðerbir deyiþle ekokardiografi ile konur . Yaklaşık yarım saat süren bu inceleme ile kalbin anatomisi , diðerbir deyiþle yapısı bu arada performansı incelenir . Kalp kapaklarının yapısı , açılımı vede kapanması izlenerek varsa kaçakların miktarı , kalp odacıklarının boyutları , diðerbir deyiþle kalbin büyüyüp büyümediği , kalp içi vede damarlardaki basınçlar saptanıp kalbin pompa gücünde azalma olup olmadığı araştırılır .
Kimi vakit ek veri ler edinilmek istendiğinde yemek borusuna endoskopiye benzer 1 yöntemle ince 1 tüp konarak yapılan transözofajiyal ekokardiografiye , kimi vakit da ilaç yada koşu bandının kullanıldığı stress ekokardiografiye başvurulur .TEDAVİ VE TAKİP


Tanı konup rahatsızlığın cidrejimi ortaya çıkarıldıktan sonra artık sıra tedavi vede izleme(takip) sürecine gelir . Ä°zleme(takip) için belli aralıklarla ekokardiografi işlemi tekrar edilir . Ekokardiografi vede kişinin kliniği , yani şikayetlerinin derecesi , efor yapabilme kapasitesi Tedavi(iyileştirme) de strateji geliştirmede kullanılan 2 esas unsurdur . Tedavi(iyileştirme) seçenekleri arasında medikal diðerbir deyiþle ilaçla Tedavi(iyileştirme) ayrıca girişimsel Tedavi(iyileştirme) yer alır . Kimi vakit bu 2 seçeneğe aynı anda başvurulabilir . İlaç Tedavi(iyileştirme) sinde anlaşılması gereken esas , ilaçların kapaktaki mekanik rahatsızlığın kendisini ortadan kaldırmayacağıdır . Çoğu vakit ilaçlar kapaktaki rahatsızlığın ilerlemesini mani lemekten de acizdirler . Ancak kapak rahatsızlığının kalp üzerindeki menfii etkileri ilaçla büyük oranda engellenebilir . Kalp kapak hastalığı zemininde gelişen kalp yetmezliklerinin vede ritm bzoukluklarının Tedavi(iyileştirme) sinde de çoğu vakit ilaç tedavisi tek başına yeterli olur .Girişimsel yöntemler


İlaç Tedavi(iyileştirme) si kafigelmeyecek olduğu anda yada kalp kapağı hastalığı kalbe belirgin 1 şekilde menfii etkimeye başladığında , kalbi büyüttüğünde , kalbin çalışmasını bozmaya başladığı vakit girişimsel yöntemlere sıra gelir . Girişimden kasıt Umumi ollaraak cerrahi vede kateter yolu ile yapılan balon işlemidir .


Cerrahi diðerbir deyiþle ameliyat gündeme geldiğinde yapılan şey Umumi ollaraak kapağın tamir edilmesi , bu mümkün olmuyorsa bozuk kapağın çıkartılıp yerine protez , yapay 1 kapak takılmasıdır . Kapak tamiri daha ziyade kaçak oluşan , kapak yapısında aþırı kireçlenmenin olmadığı mitral vede triküspit kapaklara başarı ile uygulanır . Bu işlemin yapılamadığı durumlarda , kapak darlıklarında , özellikle kireçlenmenin ön planda olduğu kapak rahatsızlıklarında ise kalp kapakları protez kapaklarla değiştirilir . Kişinin özelliğine göre tamamen metalik kapaklar yada kısmen organik madde içeren bioprotez kapaklar kullanılır .Kaynakwh webhatti .com:   
Kapak yapısında aþırı kireçlenmenin yer almadığı açılım kısıtlılıklarında başka etken 1 girişim yöntemi kateter diðerbir deyiþle anjiografi yöntemi ile yapılan balon işlemidir . Hemen ertesi gün kişinin taburcu edilebildiği , Umumi anesteziye ihtiyaç duyulmayan bu yöntemde ince 1 tel ile kasıktaki damarlardan girilip kalbin içine dek ilerlenir , açılımında kısıtlama gelişmiş kapağın hizasında şişirilen bir balon ile yeterli açılma sağlanır .Sonuçları iyi olmakla 1 arada bu işlem daha ziyade vakit kazanmaya yöneliktir . Vakit içinde kapakta yeniden açılım kısıtlılığı gelişebileceği gibi balonla açma sırasında gelişen yırtılmalarla bu sefer kaçak mesele i ortaya çıkabilir . Bu durumda ameliyat her vakit için yapılabilir 1 seçenek ollaraak hazır bekler .


Kapak hastalığının girişim zamanlaması çok önemlidir . Zamanı gelmeden kapağın protez kapakla değiştirilmesi protez kapağın yaratabileceği riskleri lüzumsuz yere daha uzun 1 sure yaşamak anlamına gelir . Aslında protez kapak cerrahisi bu konuda çok tecrübeli vede ünlü cerrahın dediği gibi “bir hastalığı başka 1 hastalık yaratarak Tedavi(iyileştirme) etmektir” . Öte yandan gerektiği halde girişime başvurulmaması kalpte geriye dönüşümsüz değişikliklerin oluşmasına yol açar vede kişinin hayatını çok ciddi anlamda önlenemez 1 risk ile karşı karşıya bırakır .
Aslında esas olan , tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi kalp kapağı hastalıklarında da oluşmadan önüne geçebilmek .

 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin görevleri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapakçığı hastalığı , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , yüksek tansiyon , hipotansiyon , düşük tansiyon , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , açık kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp merkezileri , kalp kapağı çürüğü , kalp çarpıntısı , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kalp kapakçığı çürümesi , kalp kapakçığı çürüğü , kalp kapağı çürümesi

Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp