Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kalp Hastalıkları

Kalp Kapakçığı Çürümesi

 

  Kalp rahatsızlığı vede natural tavsiye ler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası icin altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . . 

 

 

Kalp Kapağı Hastalikları


Dünyada bütün ölümlerin %1-2’sinin yetkilisi oluşan hastalığın kalp üzerindeki menfii etkileri umumiyetle hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor . Bu sebep le hastalığı bilip , erken dönemde tedavi olmak çook önemli . . .
Kalp kapağı Rahatsızlık ları hususiyetle ülkemizin bulunduğu coğrafyada , gerek yaşam kalitesine , gerekse de yaşamın kendisine karşı ciddi 1 tehdit boyutunda varlığını koruyor . Esasen dünyada bütün ölümlerin %1-2’sini kalp kapağı Rahatsızlık ları oluşturuyor .
Bunun da ötesinde kimi vakit koroner kalp Rahatsızlık larına eşlik eden kalp kapağı Rahatsızlık ları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açarken , kalp kapağı Rahatsızlık ları zemininde meydana gelen kalp kafigelmez likleri , kalp atışlarında düzensizlikler (ritm bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabiliyor .KALP KAPAKLARI NEDİR


Kalp , gevşeme vede kasılma hareketleri yaparak kanı Daima önümüzdeki doğru pompalayan en hayati organımız . Birbirinden kaslarla farklı lan 4 odacıktan meydana gelen kalp içinde kanın , bedende yaptığı gibi hep önümüzdeki doğru hareket etmesi , geriye kaçmaması gerekiyor . İşte bu önümüzdeki hareket sağlayan yapılara kalp kapakları deniyor . Malp kapakları motorlardaki karbüratörlerin valflerine benzetilebilir .
Kalbin alt vede üst odacıklar arasında yer alan 2 kapağının sağdakinin ismi triküspit , soldakinin ise mitral kapaktır . Kanın kalbi terkettiği noktalarda , diğerbir deyişle kalp ile ana atardamarlar arasında yer alan başka 2 kapağın sağındakine , akciğer ana atardamarları ile kalp arasında yer alır , pulmoner kapak , soldakine ise ki bu da aort dediğimiz temiz kanı vücuda taşıyan büyük atardamar ile kalp arasında yer alır , aort kapak denir . İşte kalp kapağı Rahatsızlık ları bu kapakların etkilendiği bütün hastalıkların Umumi ismidir . Kalp kapağı hastalığında kaşımıza 3 tip bozukluk çıkar .


Birinci tipte kapakların açılımı kısıtlanmıştır .


Kapak açılamadığından darlık oluşmuş , gerçekte geçmesi gereken kan miktarından az 1 kısım önümüzdeki doğru geçebilmektedir . Hortumun ucunu sıktığınızı düşünün , suyun geçişi ne kadar tazyikle olur , su akamadığı için geride göllenir , meydana gelen zorlanma belki de hortumun musluktan çıkması ile netice lanır . İşte kalp kapak darlıklarında da bu meydana gelir . Kapak darlığına bağlı ollaraak yeterli miktarda kan ileriye geçemediğinden kan basıncı düşer (hipotansiyon) , çoçuklarda gelişme gerilikleri , erişkinlerde nefes darlığı , ivedi yorulma yakınmaları , bazı tiplerde de göğüs ağrıları meydana gelir .


Açılamayan kapağın gerisinde ise kan göllenmeye , artan basınçla bu kalbin bu bölümleri genişlemeye başlar . önümüzdeki akamayan kan vede sıvılar kimi vakit akciğerde kimi vakit ise çevre organlarda birikir . Bu nefes darlığı , ayaklarda ödem , şişme gibi tablolara yol açar . Kapak darlıklarında bulgular oluşum mekanizmasına da bağlı ollaraak erken dönemde ortaya çıkar .

 

İkinci tipteki kalp kapağı Rahatsızlık ları


kapakların açılımında değil amma kapanmalarındaki bozukluk ile meydana gelir .
Kapakların asli vazife leri kanın hep önümüzdeki doğru akışını sağlamaktır demiştik . İşte bu vazife deki aksama kapakların tam kapanamaması neticesi oluşur vede kapak kaçakları meydana gelir . Yine bahçe hortumu ile sulama örneğini verirsek; hortumda büyük 1 delik olduğunu varsayalım . Bu durumda hortumun ucunu daraltmasak bile yeterli suyu sağlamayacağız . Özdeş tablo kalp kapak kaçaklarında bedeni n başına gelir . Eğer kaçak fazla ise dokular yine yeterli miktarda kana kavuşaz , kan basıncı düşmeye meyleder .
Öte yandan önümüzdeki doğru gidemeyen kan kalp boşlukları içinde birikir , bu sefer basınç , tazyik artışı ile değil amma hacim artışı ile kalp kaslarını gererek büyütür vede vakit içinde kalbin pompalayabilme , diğerbir deyişle kasılıp gevşeme hususi liğine zarar verir .
Bu kalp kapağı hastalığının zemininde , kalp kafigelmez likleri gelişir . Kalp kapak kaçakları hususiyetle yavaş seyirli ise uzun zaman bariz şikayet oluşturmaz . Bariz yakınmalar oluştuğunda kalp çalışmasındaki bozukluk artık iyileşmez düzeye gelmiş meydana gelebilir . Bu yüzden kalp kapak kaçakları kapak darlıklarına göre daha tolere edilebilen fakat sinsi ilerleyen rahatsızlıklardır .


Kalp kapak Rahatsızlık larının üçüncü vede en sık görülen tipinde , hem kapağın açılması hem de kapanması kısıtlanmıştır .En aşırı yakınma oluşturan bu tipteki kalp kapağı Rahatsızlık larıdır . Egemen olan lezyon , açılım yada kapanmadaki sıkıntı , kişinin şikayetlerinin tipini de belirler .NEDENLERİ


Kalp kapağı Rahatsızlık larının sebep lerine gelince; kalp kapağı hastalıklarının içinde en önemli yeri (ülkemizde de en önde gelen sebeptir) çoçukluk çağında , boğazda yerleşen , üst solunum yolu infeksiyonuna yol açan hususi 1 tipteki mikroplara karşı vücudda meydana gelen savunma mekanizmasının yanlış 1 yola girerek bedeni n kendi organlarına (başta kalp farklı ca böbrekler , beyin vede Eklem(joint) ler) zarar vermesi ile oluşur . Aslında biraz da kafa karıştırıcı olacak biçim de “romatizmal kalp kapak hastalığı” ollaraak adlandırılan bu grup kalp kapağı ameliyatlarının da önde gelen sebebi dir .Kaynakwh webhatti .com:   
Hayatın önümüzdeki yaşlarında hususiyetle kalbin sol tarafında yer alan kapakların etkilendiği kireçlenmelere bağlı kapak Rahatsızlık ları , kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanmalar diğerbir deyişle kalp krizleri neticesinde özellikle mitral kapağın çalışmasını sağlayan kasların hasarlanması sonucu gelişen mitarl kafigelmez likleri kalp kapağı Rahatsızlık larının önde gelen sebebleri arasındadır . Toplumun önemli 1 kısmını , %2-5’sini etkileyen , kapak yapısının daha esnek , daha elastik , 1 kısmında da süngerimsi 1 kalınlaşmanın eşlik ettiği “mitral kapak prolapsusu” özellikleri sebebi ile farklı 1 yazı konusudur .
Doğu(şark) (garp) msal kalp Rahatsızlık ları kalp kapağı Rahatsızlık larına sebep oluşan farklı calık lı farkli 1 gruptur .TANI


Kalp kapağı Rahatsızlık larının teşhisi günümüzde çook kati vede net ollaraak , risksiz 1 tetkik matodu oluşan kalp ultrasonografisi , diğerbir deyişle ekokardiografi ile konur . Yaklaşık yarım saat zaman n bu inceleme ile kalbin anatomisi , diğerbir deyişle yapısı bu arada performansı incelenir . Kalp kapaklarının yapısı , açılımı vede kapanması izlenerek varsa kaçakların miktarı , kalp odacıklarının boyutları , diğerbir deyişle kalbin büyüyüp büyümediği , kalp içi vede damarlardaki basınçlar saptanıp kalbin pompa gücünde azalma olup olmadığı araştırılır .
Kimi vakit ek veri ler edinilmek istendiğinde yemek borusuna endoskopiye benzer 1 metod le ince 1 tüp konarak yapılan transözofajiyal ekokardiografiye , kimi vakit da ilaç yada koşu bandının kullanıldığı stress ekokardiografiye başvurulur .TEDAVİ VE TAKİP


Tanı konup rahatsızlığın cidrejimi ortaya çıkarıldıktan sonra artık sıra tedavi vede izleme(takip) zaman cine gelir . İzleme(takip) icin belli aralıklarla ekokardiografi işlemi tekrar edilir . Ekokardiografi vede kişinin kliniği , yani şikayetlerinin derecesi , efor yapabilme kapasitesi Tedavi(iyileştirme) de strateji geliştirmede kullanılan 2 esas unsurdur . Tedavi(iyileştirme) seçenekleri arasında medikal diğerbir deyişle ilaçla Tedavi(iyileştirme) farklı ca teşebbüs sel Tedavi(iyileştirme) yer alır . Kimi vakit bu 2 seçeneğe özdeş anda başvurulabilir . İlaç Tedavi(iyileştirme) sinde anlaşılması gereken esas , ilaçların kapaktaki mekanik rahatsızlığın kendisini ortadan kaldırmayacağıdır . Çoğu vakit ilaçlar kapaktaki rahatsızlığın ilerlemesini mani lemekten de acizdirler . Ancak kapak rahatsızlığının kalp üzerindeki menfii etkileri ilaçla büyük oranda engellenebilir . Kalp kapak hastalığı zemininde gelişen kalp yetmezliklerinin vede ritm bzoukluklarının Tedavi(iyileştirme) sinde de çoğu vakit ilaç tedavisi tek başına yeterli olur .Girişimsel metod ler


İlaç Tedavi(iyileştirme) si kafigelmeyecek olduğu anda yada kalp kapağı hastalığı kalbe belirgin 1 biçim de menfii etkimeye başladığında , kalbi büyüttüğünde , kalbin çalışmasını bozmaya başladığı vakit teşebbüs sel metod lere sıra gelir . Girişimden kasıt Umumi ollaraak cerrahi vede kateter yolu ile yapılan balon işlemidir .


Cerrahi diğerbir deyişle ameliyat gündeme geldiğinde yapılan şey Umumi ollaraak kapağın tamir edilmesi , bu mümkün olmuyorsa bozuk kapağın çıkartılıp yerine protez , yapay 1 kapak takılmasıdır . Kapak tamiri daha ziyade kaçak meydana gelen , kapak yapısında aşırı kireçlenmenin olmadığı mitral vede triküspit kapaklara başarı ile uygulanır . Bu işlemin yapılamadığı durumlarda , kapak darlıklarında , hususiyetle kireçlenmenin ön planda olduğu kapak rahatsızlıklarında ise kalp kapakları protez kapaklarla değiştirilir . Kişinin hususi liğine göre tamamen metalik kapaklar yada kısmen organik madde içeren bioprotez kapaklar kullanılır .Kaynakwh webhatti .com:   
Kapak yapısında aşırı kireçlenmenin yer almadığı açılım kısıtlılıklarında farkli etken 1 teşebbüs matodu kateter diğerbir deyişle anjiografi matodu ile yapılan balon işlemidir . Hemen ertesi gün kişinin taburcu edilebildiği , Umumi anesteziye ihtiyaç duyulmayan bu metod de ince 1 tel ile kasıktaki damarlardan girilip kalbin içine dek ilerlenir , açılımında kısıtlama gelişmiş kapağın hizasında şişirilen bir balon ile yeterli açılma sağlanır .Sonuçları iyi olmakla 1 arada bu işlem daha ziyade vakit kazanmaya yöneliktir . Vakit içinde kapakta yeniden açılım kısıtlılığı gelişebileceği gibi balonla açma sırasında gelişen yırtılmalarla bu sefer kaçak mesele i ortaya çıkabilir . Bu durumda ameliyat her vakit icin yapılabilir 1 seçenek ollaraak amade bekler .


Kapak hastalığının teşebbüs zamanlaması çook önemlidir . Zamanı gelmeden kapağın protez kapakla değiştirilmesi protez kapağın yaratabileceği riskleri lüzumsuz yere daha uzun 1 sure yaşamak anlamına gelir . Aslında protez kapak cerrahisi bu konuda çook tecrübeli vede ünlü cerrahın dediği gibi “bir hastalığı farkli 1 Rahatsızlık yaratarak Tedavi(iyileştirme) etmektir” . Öte yandan gerektiği halde teşebbüs e başvurulmaması kalpte geriye dönüşümsüz değişmeler in oluşmasına yol açar vede kişinin hayatını çook ciddi anlamda önlenemez 1 risk ile karşı karşıya bırakır .
Aslında esas olan , bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi kalp kapağı Rahatsızlık larında da oluşmadan önüne geçebilmek .

 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapakçığı hastalığı , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , hipotansiyon , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , Aleni kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp merkezileri , kalp kapağı çürüğü , kalp çarpıntısı , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kalp kapakçığı çürümesi , kalp kapakçığı çürüğü , kalp kapağı çürümesi

Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp