Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kalp Hastalıkları

Kalp Kapakçığı Sarkması

 

  Kalp rahatsızlığı vede natural tavsiye ler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası icin altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Mitral kapakta çökme yada sarkma dediğimiz durum , "Mitral kapak" denilen kapağın 1 yada her 2 yaprağının kapanırken 1 bombeleşme-kubbeleşme göstermesidir . Buna "Mitral Kapak Prolapsusu" adı verilir . Sebebi kapak yapraklarının yada bu yaprakların düz durmasını sağlayan bağlantı yapılarının , bazı Doğu(şark) (garp) msal yada sonradan meydana gelen doku Rahatsızlık ları sebebi yle zayıflamış olmasıdır . Benzer biçim de başka kapakların da prolapsusu meydana gelebilir .


Eski yıllarda , o zamanki kriterlere göre yapılan muayene vede EKO incelemelerinde çook sık ollaraak hatalı teşhis konulur vede toplumdaki sıklığı hakkında yüzde 30-40'lara varan rakamlardan , hatta her 3-4 kadından birinde rastlandığından bahsedilirdi . Yeni geliştirilen tanı kriterlerine göre ise toplumdaki sıklığı nispeten daha az olup , yüzde 3-5 arasında tespit edilmiştir .Mitral kapaktaki sarkma diğerbir deyişle prolapsus dediğimiz Halin 2 biçimi mevuttur .


Klasik tip : Bu olgularda kapakta sarkma neşriyat da kalınlaşma , yapısal yozlaşma vede geriye kan sızdırma durumu da mevuttur . Bunun derecesine bağlı ollaraak değişen ivedi yorulma , göğüs ağrısı , çarpıntı gibi emare ler meydana gelebilir . Klasik tipteki bu olgularda geriye oluşan sızıntının cidrejimine , kalbin kasılma gücüne vede varsa eşlik eden ritm bozukluklarının tipi vede derecesine göre değişen 1 risk artışı söz konusudur .


Tedavi(iyileştirme) , günlük yaşama yönelik kısıtlamalar vede ameliyat gibi seçenekler tamamen bu bozuklukların derecesine göre belirlenir . Kapağın durumuna göre birkaç aydan başlayan aralıklarla kontrol tavsiye lmektedir .


Önceleri , bu tipteki olguların diş çekimi yada benzer cerrahi teşebbüs dönemlerinde , kalp iltihabı (endokardit) riskine karşı hususi antibiyotik Tedavi(iyileştirme) lerini kullanmaları tavsiye liyordu . Yejni kılavuzlara göre ise buna lüzum olmadığı anlaşılmıştır .


Klasik olmayan tip : Bu olgularda ise kapakta kalınlaşma , bozulma vede kapaktan geriye kayda değer 1 kan sızıntısı yoktur , Hal sadece kapaktaki  sarkmadan ibarettir vede tamamen zararsızdır .


Bu tipteki prolapsus diğerbir deyişle sarkma durumunu Rahatsızlık tan ziyade yapısal 1 çeşitlilik ollaraak algılamak daha doğru olur . Rahatsızlık demiyoruz amma bu tipte kapağı oluşan insanların çarpıntı , Doğu(şark) cı tipte göğüs ağrısı , panik vede coşku gibi durumlara başkaları nden biraz daha yatkın oldularını biliyoruz . Kapağın bu durumunun zararsız olduğunu yukarıda belirtmiştim .


Bu tipteki sarkmanın çalışmaya , zor olmayan sporlara , herhangi 1 ameliyat olmaya , gebe liğe yada Doğu(şark) (garp) ma menfii 1 tesiri bulunmamaktadır . Bunu , bu sık rastlanan teşhisin sebep olduğu tedirginlikleri gidermek bakımından önemle vurgulamak isterim . Kapağın zorlanmaması bakımından , kişilere sadece zorlamalı egzersizlerden vede halter gibi ağırlık vede kuvvete dayalı sporlardan uzak durmaları tavsiye lmektedir .


Kapağında bu tipte sarkma bulunan kişilere , zararsız amma bazen ilerleyebilen bu durumları sebebi yle doktorun uygun gördüğü aralıklarla kontrolden geçmeleri tavsiye lir . İzleme(takip) aralığı bakımından 3-4 yıllık periyodlar uygundur .


Yine bu tip olgularda da diş çekimi yada benzer cerrahi işlemlerde hususi antibiyotik programlarına ihtiyaç bulunmamaktadır .

 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp kapağı sarkması , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapakçığı sarkması nedir , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , hipotansiyon , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , Aleni kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp kapakçığı sarkması sebep leri , kalp kapakçığı sarkması , kalp kapağı çökmesi , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kapakçık ameliyatı , kalp kapakçığı sarkması Tedavi(iyileştirme) si , kalp kapakçığı sarkması emare si


Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp