Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kalp Kapakçığı Sarkması

 

  Kalp rahatsızlığı vede doğal öneriler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası için altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Mitral kapakta çökme yada sarkma dediğimiz durum , "Mitral kapak" denilen kapağın 1 yada her 2 yaprağının kapanırken 1 bombeleşme-kubbeleşme göstermesidir . Buna "Mitral Kapak Prolapsusu" adı verilir . Sebebi kapak yapraklarının yada bu yaprakların düz durmasını sağlayan bağlantı yapılarının , bazı doğumsal yada sonradan oluşan doku hastalıkları sebebi yle zayıflamış olmasıdır . Benzer şekilde diğer kapakların da prolapsusu meydana gelebilir .


Eski yıllarda , o zamanki kriterlere göre yapılan muayene vede EKO incelemelerinde çok sık ollaraak hatalı teşhis konulur vede toplumdaki sıklığı hakkında yüzde 30-40'lara varan rakamlardan , hatta her 3-4 kadından birinde rastlandığından bahsedilirdi . Yeni geliştirilen tanı kriterlerine göre ise toplumdaki sıklığı nispeten daha az olup , yüzde 3-5 arasında tespit edilmiştir .Mitral kapaktaki sarkma diðerbir deyiþle prolapsus dediğimiz Halin 2 şekli vardır .


Klasik tip : Bu olgularda kapakta sarkma yanında kalınlaşma , yapısal yozlaþma vede geriye kan sızdırma durumu da vardır . Bunun derecesine bağlı ollaraak değişen çabuk yorulma , göğüs ağrısı , çarpıntı gibi emare ler meydana gelebilir . Klasik tipteki bu olgularda geriye oluþan sızıntının cidrejimine , kalbin kasılma gücüne vede varsa eşlik eden ritm bozukluklarının tipi vede derecesine göre değişen 1 risk artışı söz konusudur .


Tedavi(iyileştirme) , günlük yaşama yönelik kısıtlamalar vede ameliyat gibi seçenekler tamamen bu bozuklukların derecesine göre belirlenir . Kapağın durumuna göre birkaç aydan başlayan aralıklarla kontrol önerilmektedir .


Önceleri , bu tipteki olguların diş çekimi yada benzer cerrahi girişim dönemlerinde , kalp iltihabı (endokardit) riskine karşı özel antibiyotik Tedavi(iyileştirme) lerini kullanmaları öneriliyordu . Yejni kılavuzlara göre ise buna lüzum olmadığı anlaşılmıştır .


Klasik olmayan tip : Bu olgularda ise kapakta kalınlaşma , bozulma vede kapaktan geriye kayda değer 1 kan sızıntısı yoktur , Hal sadece kapaktaki  sarkmadan ibarettir vede tamamen zararsızdır .


Bu tipteki prolapsus diðerbir deyiþle sarkma durumunu hastalıktan ziyade yapısal 1 farklılık ollaraak algılamak daha doğru olur . Hastalık demiyoruz amma bu tipte kapağı oluþan insanların çarpıntı , batıcı tipte göğüs ağrısı , panik vede coþku gibi durumlara diğerlerinden biraz daha yatkın oldularını biliyoruz . Kapağın bu durumunun zararsız olduğunu yukarıda belirtmiştim .


Bu tipteki sarkmanın çalışmaya , zor olmayan sporlara , herhangi 1 ameliyat olmaya , gebe liğe yada doğuma menfii 1 tesiri bulunmamaktadır . Bunu , bu sık rastlanan teşhisin sebep olduğu tedirginlikleri gidermek bakımından önemle vurgulamak isterim . Kapağın zorlanmaması bakımından , kişilere sadece zorlamalı egzersizlerden vede halter gibi ağırlık vede kuvvete dayalı sporlardan uzak durmaları önerilmektedir .


Kapağında bu tipte sarkma bulunan kişilere , zararsız amma bazen ilerleyebilen bu durumları sebebi yle doktorun uygun gördüğü aralıklarla kontrolden geçmeleri önerilir . Ä°zleme(takip) aralığı bakımından 3-4 yıllık periyodlar uygundur .


Yine bu tip olgularda da diş çekimi yada benzer cerrahi işlemlerde özel antibiyotik programlarına ihtiyaç bulunmamaktadır .

 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin görevleri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp kapağı sarkması , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapakçığı sarkması nedir , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , yüksek tansiyon , hipotansiyon , düşük tansiyon , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , açık kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp kapakçığı sarkması sebep leri , kalp kapakçığı sarkması , kalp kapağı çökmesi , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kapakçık ameliyatı , kalp kapakçığı sarkması Tedavi(iyileştirme) si , kalp kapakçığı sarkması emare si


Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp