Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kalp Hastalıkları

Aterosklerotik Kalp Hastalığı

 

  Kalp rahatsızlığı vede natural tavsiye ler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası icin altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Aterosklerotik kalp hastalığı nedir


Lipidler , fibroblastlar , makrofajlar , düz kas hücreleri vede hücre dışı maddeleri farkli oranlarda içeren intimal plaklara bağlı ollaraak meydana gelen , ilerleyici (progresif) arteryel darlık vede tıkanmalara , arterlerin elastikilik vede antitrombotik hususi liklerinin bozulmasına yol açan hastalığa ateroskleroz denir .


Ateroskleroz sebep leri tesbit edilip Tedavi(iyileştirme) edilebildiği takdirde durdurulabilen yada geriletilebilen multifaktöryel , morbit vede mortal , sadece koroner damarları değil bütün arteryel yapıları tutabilen vede etkileyen sistemik 1 Rahatsızlık tır . Aterosklerozun moleküler vede sellüler biyolojisi
Kati vede belirli 1 etiyolojisi olmamakla 1 arada çeşitli etkenler in ateroskleroz etiyolojisinde rolü olduğu bilinmektedir . Bunların başında enfeksiyon ajan(gimen) ları (Chlamydia pneumoniae gibi) , genetikherediter hususi likler (homosistinemi , ACE genotipi gibi) , hipertansiyon , D .mellitus , hiperlipidemi , tütün kullanımı , sedanter yaşam , şişmanlık , benliksiz yapısı gibi etkenler gelir . Aterosklerozun gelişimini düşük dansiteli lipoprotein (LDL) vede lipoprotein (a) artışı hızlandırırken , yüksek dansiteli lipoproteinlerin (HDL) artışı inhibe eder . Aterosklerotik zaman cin başlamasındaysa plasma bileşimindeki bozukluklar , trombosit , lenfosit vede monositlerle endotel hücreleri arasındaki on yıllarca zaman bilen etkileşimlerin baş rolde olduğu bilinmektedir . Aterosklerotik zaman çte çeşitli sebep ler , lökosit vede düz kas hücrelerinin subendotelyal alana gelerek çeşitli sitokinler vede mitojenlerin (PDGF = trombosit kökenli büyüme etken ü , gibi) tesiri altında prolifere olmasına yol açmaktadır (Büyüme etkenler i de denen bu etkenler de uygunsuz 1 artış vede salınım olduğu bildirilmiştir .) . Gelişmekte oluşan plakta lipoprotinlerden vede bunların okside formlarından varlıklı 1 birikimin oluşması , hem doğrudan damar duvarının yapısal vede fonksiyonel hususi liklerini bozmakta , hem de monosit vede alakalı hücrelerin aktivasyonuna yol açarak inflamatuar 1 zaman cin aktive olmasına sebep olmaktadır . Sonuçta dolaylı yoldan da endotel vede vasküler duvar fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar . En erken patolojik bulgu yağlı izler (fatty streak) olup daha sonra bu bölgelerde fibröz plaklar gelişir . Komplikasyonlardan yetkili oluşan esas lezyonlar bu plaklardır . Başlıca komplikasyonlar; trombus gelişimine yol açan fissür(çatlak) /ülserasyon yada endotel disfonksiyonu gelişimi , anevrizma gelişimi , sekonder kalsifikasyon gelişimi yada en azından arterde stenoza yol açmaları vede bunlara bağlı ollaraak , alakalı damarın beslediği organ vede dokularda akut yada kronik iskemik Rahatsızlık vede fonksiyon bozukluklarının gelişmesidir .

 

 

Aterosklerozun meydana gelmesinde geçerli oluşan teoriler :


1- Zedelenme (Injury) cevabı hipotezi : Endotel harabiyeti yada fonksiyonlarında bozulmanın tetiklediği olaylarla aterosklerozun gelişmesi


2- Klonal kuram : Bir düz kas hücre klonunun yavaş vede neoplastik büyümesi aterosklerozu başlatan primer olaydır .


3- İnfeksiyon teorisi : C .pneumoniae (endotel içinde gösterilmiştir) yada virusler (Herpes virusler gibi) gibi infeksiyon ajan(gimen) ları aterosklerotik zaman cin primer olaylarını başlatmaktadır .
 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp ağrısı , kalp Damar , kalp spazmı , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , hipotansiyon , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp ağrısı nedir , göğüs ağrısı , panik atak , kalp rahatsızlığı , koroner kalp hastalığı , kalp hastalığı , kalp duvarı kalınlaşması , Aterosklerotik kalp , Aterosklerotik , Aterosklerotik kalp hastalığı


Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp