Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kalp Kapakçığında Kaçak

 

  Kalp rahatsızlığı vede doğal öneriler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası için altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Mitral kapak , kalbin temiz kan tarafında üst vede alt odacık arasındaki kapakçıktır . Bu kapak , kalbe akciğerden temiz kan gelirken açılır vede kanın kalbe dolmasını sağlar . Kalp kasılıp kanı vücuda atarken de , kapanır vede kapanması ile kanın vücuda yönlenmesine yardımcı olur . Türkiye’de ilk defa Amerikan Hastanesi’nde uygulanan Mandallama yöntemi , özellikle nefes almakta zorlanan hastaların , nefesini düzeltip , hareketlerini rahatlatan vede uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek 1 yaklaşım olarak kullanılmaya başlanmıştır . Son 2 yılda Avrupa ülkelerinde sınırlı ollaraak uygulanan bu yöntemden 2010 yılı sonuna kadar Batı Avrupa ve A .B .D .’de yaklaşık 2 bin Rahatsızkiþi avantaj lanmıştır .


Mitral kapak , kanın doğru yönde akmasını sağlar . Kapakçık , açılır kapanır 2 kanatlı 1 kapı gibi düşünebilir . Bu kapak gereken sıkılıkta kapanamazsa , kan akciğere doğru geri kaçar . Buna , “mitral yetmezlik” denir vede en sık görülen kalp kapak hastalıkları arasında yer alır .

 

Mitral Yetmezliğin Sebep leri


Günümüzde kalp kapak hastalıklarına yol açan en yaygın sebepler , kapağın doğuştan farklılık yada eksiklikleri , kalp Romatizma(rheumatism) sı gibi sonradan oluşan hastalıklarla deforme olmasıdır . İlaveten yaşlanma ile 1 arada her organ gibi kalp kapakları da yaşlanır vede fonksiyonları yavaşlar , yozlaþma a uğrarlar . Mitral kafigelmez liğin oluşumunda üç ana faktör sayabiliriz .


Doğuştan farklılıklar


Yaşlanma vede yozlaþma


Kalp Romatizma(rheumatism) sı gibi kalbe vuran enfeksiyonlar . Doğuştan gelen vede mitral kafigelmez lik en sık karşılaşılan sebebi “mitral kapak prolapsusu”dur .


Mitral kapak prolapsusu , dünyada en sık rastlanan kalp kapak problemidir . Prolapsusda kapakçığı 2 kanatlı 1 kapıya benzetirsek , bunun sert değil , yumuşak 1 yapı olması ile 1 bayrak gibi dalgalanması vede tam ollaraak kapanamaması durumu vardır . Kalp Romatizma(rheumatism) sı sonrası mitral kafigelmez lik , çok sık görülen 1 mesele değildir vede günümüzde gitgide azalan oranda karşımıza çıkmaktadır . Sonradan gelişen mitral kafigelmez lik mesele lerine daha çok kapağın yapısal bozukluk olması yol açar . Kapağın olaðan olduğu durumlarda farklı , örneğin kalp krizleri veya kalp büyümesi gibi sebep lerden ötürü kalp kasının zayıflamasını takiben de mitral kafigelmez liğin ortaya çıktığı görülmektedir . Bu da 1 odanın 2 kanatlı kapısının , odanın boyutlarının genişlemesi ile 1 araya gelememesine benzetilebilir .


Mitral kafigelmeyecek lik oluþan hastalarda , zamanla kafigelmeyecek liğin diðerbir deyiþle kaçak oranının şiddetli hale gelmesini takiben ciddi C°de nefes darlığı yakınması vede kalpte büyüme ortaya çıkar . Diğer bazı kapak mesele leri gibi ani ölüme sebebiyet vermeyen bu durum , kalbin geri dönemeyecek şekilde bozulmasıyla uzun süreli sorunlara da yol açar . Şiddetli kapak kaçağı sonrası kalp büyümesi , kalp kafigelmez liği vede ritim bozuklukları en sık rastlanan sorunlardır .Mitral Yetmezliğin Tedavi(iyileştirme) si


Mitral kafigelmez liğin Tedavi(iyileştirme) si yakın zamana kadar sadece cerrahi iken , günümüzde bazen “kapak değişimi” bazen de “kapak onarımı” ollaraak yorum edilen işlemlerle kapağın değiştirilmeden kaçırmaz hale gelmesi sağlanır . Bu işlemler ehil ellerde başarı ile gerçekleştirilmektedirler .


Buna rağmen yapılan araştırmalar , mitral kafigelmez lik görülen hastaların ameliyat gerektirenlerinin yaklaşık ollaraak %50’sinin herhangi 1 nedenle ameliyat olamadığını göstermektedir . Hastanın ameliyatının çok riskli olması bu noktada en önemli sebep ollaraak görülür . Vakit vakit hastanın büyük 1 operasyondan korkmasının da bu ameliyatın olmamasında da rol oynadığı görülmektedir .


Ameliyat , diðerbir deyiþle göğüs kafesi yarılarak müdahale edilmesinin , yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda bu hastaların durumu zamanla bozulur . Nefes problemleri artarak Daimi eder , sonuçta ilaçların da yeterli avantaj yı sağlayamadığı geri dönüşü olmayan hale gelebilirler .


Ünlü 1 İtalyan kalp cerrahı tarafından bahsi geçen ameliyatı kolaylaştırmak için kapağı değiştirmek yerine , kapağın 2 kanadını birbirine yaklaştırmayı hedefleyen 1 dikiş yöntemi bulunmuştur . Açık kalp ameliyatlarında denenen bu yöntem , kapının birbirine bitişmeyen iki kanadının orta noktada birbirine düğmelenmesine benzetilebilir . Başlangıçta , kapak açık halde iken , kapakta 8 rakamına benzeyen 1 şekil oluşturma tekniği yaygın ollaraak kullanılmamıştır . Ancak , son on yılda bu tekniği ameliyatsız uygulayan yöntemler üzerine yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir . Bu yöntem , ‘’MitraClip’’ denilen bir cihazla hastalara uygulanmaya başlanmıştır . Yönteme; çamaşır mandalı ile çarşaf tutturur gibi , kapağın 2 kanadını tutturmaya benzediği için “mandallama” diyoruz . Mandallama yöntemini; çok geniş kapak açıklığı , 1 “O” düşünelim , kapanamayıp ortadan kan kaçırırken , ortadan 2 kanada mandal takıp birleştirerek , 1 çeşit ‘’8‘’ görüntüsü yaratıp kaçağı azaltmak ollaraak düşünebiliriz . Oluşturulan 8 rakamına benzeyen şekille kaçak tamamen ortadan kalkmaz . Ancak , kan akışı trafiğini bariz ollaraak azaltması ile kalp vede akciğer üzerindeki yükü hafifleterek hastaların rahatlamasını sağlar .


Mandallama yöntemi özellikle nefes almakta zorlanan hastaların , nefesini düzeltip , hareketlerini rahatlatan vede uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek 1 yaklaşım ollaraak dünyada da kullanılmaya başlanmıştır . Son 2 yılda Avrupa ülkelerinde sınırlı ollaraak uygulanan bu yöntemden 2010 yılı sonuna kadar Batı Avrupa vede A .B .D .’de yaklaşık 2 bin Rahatsızkiþi faydalanmıştır .


Yapılan araştırmaların ümit vaat ettiği mandallama yöntemi , ülkemizde 2010 yılından itibaren Amerikan Hastanesi’nde uygulanmaya başlanmıştır .Kimlere ‘’Mandallama’’ Uygulanabilir ?


Günümüzde mitral kafigelmez lik için yapılan operasyonlar , gecikmeden diðerbir deyiþle kalpte bozukluklar ortaya çıkmadan yapılırsa başarı şansı vede rahatsızkiþiye faydası uzun dönemde artar . Örneğin , ciddi mitral kapak prolapsusu oluþan bir Rahatsızkiþide bu kapağa vaktinde yapılacak 1 onarım cerrahisinin başarısı yüksek olur . Ancak kalpte bozulma ile ortaya çıkan , “fonksiyonel mitral kafigelmez lik” ollaraak adlandırılan sorunlarda operasyon başarısı düşer .


Bilimsel ollaraak her tür mitral kafigelmez liğin Tedavi(iyileştirme) sinde uygun olduğu görülen mandallama yöntemi , özellikle ameliyat olması riskli bulunan veya ameliyat için geç kalmış hastalarda öncelikle tercih edilebilir bir girişimdir . Kalbin bu işlemden sonraki 1-2 yıl içinde kendisini toparlaması beklenmektedir . Bu da hastanın yakınmalarını azaltabildiği gibi , orta vadede kapak cerrahisi gereklidir se bunu daha az riskli hale getirebilir .Nasıl Yapılır ?


Şiddetli mitral kafigelmez liği oluþan vede yakınmaları sebebi ile müdahaleye gerek görülen hastalar , 1 ön değerlendirmeden geçirilir . Bu değerlendirme çerçevesinde TEE adı verilen tüp yutturularak , Ekokardiyografi yapılması gereklidir . Bu test , mide hastalıklarında yapılan endoskopiye de benzetilebilir . 15 dakika süren bu test ile hastanın kalp kapağının mandallama yönteminden avantaj görüp görmeyeceği anlaşılır .


Operasyon kararı verildikten sonra , 1 gün önceden hastaneye yatırılan hastaya anjiyo laboratuvarında narkoz altında işlem yapılır . Hasta , 3-4 saat süren işlem sonrasında 1 gece yoğun bakım ünitesinde kalır . İki gün olaðan serviste izlenip , 3 yada 4 . gün taburcu edilir . İşlemde , her iki kasıktan birer tüp anjiyo yapılır gibi yerleştirilir . Ayrıca boyundan vede el bileğinden de küçük tüpler yerleştirilerek hastanın müdahalesi gerçekleştirilir . Nadiren kan verilmesi de gerekebilen bu işlemde ölüm vede ciddi mesele yaşanması riski çok düşüktür .

 


MitraClip Uygulanan Hastayı Neler Bekler ?


İşlemden hemen sonra hastanın özellikle nefes darlığı yakınmalarında azalma beklenir . Kalp kası zayıflayıp , kalbi genişleyen hastalarda da nefes darlığında azalmanın yanında kalbin boyutları da küçülür . Yani , kalp büyümesi düzeltilir . Bu işlemde mitral kafigelmeyecek lik hemen her vakit ortadan kaldırılamaz . Ancak , işlemin yapıldığı hastaların büyük 1 çoğunluğu ciddi C°de rahatlayıp , hareket kapasiteleri artar . “Mandallama” yönteminin uzun dönem sonuçları henüz bilinmemesine karşın , kısa dönem diðerbir deyiþle 1-2 senelik veriler çok ümit vericidir . Bu işlemle uzun vadede herhangi 1 girişime lüzum kalmayacağı tahmin edilir . Ancak uzun vadede mitral kafigelmeyecek lik tekrarlasa dahi kalbin küçülmesine imkân sağlayan mandallama işlemi , olası 1 açık mitral kapak operasyonunu daha az riskli hale getirebilecek vede ötede açık kalp ameliyatı şansını ortadan kaldırmayacaktır .

 

 

 Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin görevleri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapağı çökmesi nedir , kalp kapağında kaçak , damar , aort , damar sertliği , yüksek tansiyon , hipotansiyon , düşük tansiyon , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , açık kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp kapağı çökmesi sebep leri , kalp atışı kaç olmalı , kalp kapağı çökmesi , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kapakçık ameliyatı , kalp kapağı çökmesi Tedavi(iyileştirme) si , kalp kapağı çökmesi emare si , kalp kapakçığında kaçak , kalp kapağında kaçak , kalp kapaklarında kaçak , kalp kapakçıklarında kaçak , mitral kafigelmez liği


Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp