Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kalp Hastalıkları

Kalp Kapakçık Ameliyatı

 

  Kalp rahatsızlığı vede natural tavsiye ler ile alakalı veri leri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı ollaraak bulabilir ve/veya dahası icin altta bulunan linke tıklayabilirsiniz . . .

 

Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . . 

 

 

KALP KAPAK AMELİYATLARI


Dünyada bütün ölümlerin %1-2'sini kalp kapak Rahatsızlık ları oluşturmaktadır . Bunun da ötesinde kimi vakit koroner kalp Rahatsızlık larına eşlik eden kalp kapak Rahatsızlık ları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açmakta , kalp kapak Rahatsızlık ları zemininde meydana gelen kalp kafigelmez likleri , kalp atışlarında düzensizlikler (ritim bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabilmektedir . Son 20 - 30 yılda yapay kapak teknolojisindeki ivedilikle gelişmeler sayesinde etken vede baki cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir .Kalp Kapakları


Kalbin odacıkları arasında yada kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama hususi liğine göre düzenleyen kapaklardır .  Bu kapaklar 2 yada 3 adet kapakçık adı verilen ince yapılardan meydana gelir , onların etrafında çepeçevre anulus denilen sertleşmiş tutunma dokusu bulunur .  Kalpte 4 adet kapak vardır . Oksijenle yüklü temiz kanın bedene pompalandığı kalbin sol tarafında aort vede mitral kapaklar , kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid vede pulmoner kapaklar bulunur . Mitral vede trikuspid kapakların lifletleri korda adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur . Aort vede trikuspid  kapaklar 3 yaprakçıklı , mitral vede pulmoner kapaklar 2 yaprakçıklıdır .Cerrahi Kapak Rahatsızlık ları


Kapakların kan geçişine izin verdiği durumlarda  bunu  mani leyen  yada kanı tuttuğu durumlarda kafigelmeyecek lik oluşturan patolojiler belli 1 aşama sonra cerrahi düzeltme gerektirir .


Kapakların etrafındaki anulus dokusunda , kapakçıklarda yada  kirişlerde oluşabilecek hasarlar kapak  Rahatsızlık larına yol açar .  


Stenoz (darlık) : Lifletlerin kalınlaştığı , deforme olduğu yada birbirine yapıştığı durumlarda kanın yeterli miktarda geçişine mani olan patolojidir . Özdeş anda kordalar da etkilenmiş meydana gelebilir . Eğer geçen kan miktarı kritik 1 seviyenin altına inerse cerrahi teşebbüs yapmak gerekir .

Yetmezlik : Anuler dokuda genişleme , lifletlerde deformasyon yada kordalarda uzama sonucunda kapağın kapanması tam ollaraak gerçekleşemez vede 1 miktar kan geriye kaçar . Geriye kaçan kan miktarı kritik 1 seviyeyi aştığında cerrahi teşebbüs gerektirir .


Kapak  Rahatsızlık ları cerrahi aşamaya geldiklerinde ekseriyetle hem  darlık hem de kafigelmez lik oluşturmuşladır .


Rahatsızlık tek 1 kapakta olabildiği gibi aniden çook kapak da özdeş anda etkilenmiş meydana gelebilir . Bu halde Rahatsızlık umumiyetle 1 kapakta başlar ve daha sonra kalbin çalışma prensipleri gereği başka kapakları da bozar .


•doğuştan gelen bozukluklar ,


•romatizmal ateş ,


•enfeksiyonlar ,


•yaşlılığa bağlı bozulmalar ,


•koroner kalp Rahatsızlık ları ,


•aort anevrizması


kalp kapak bozuklarının ana sebep leridir .Kapak Rahatsızlık larında emare ler


Nefes darlığı , çarpıntı , ritim bozukluğu , göğüs ağrısı , bayılma , bacaklarda şişlik , kanlı balgam tükürme , sırt üstü yatamama  bir  kalp kapak hastalığı emare si meydana gelebilir . Bu emare lerin 1 kaçı umumiyetle aynı anda bulunur . Kalp kapak Rahatsızlık larında emare lerinin belirginleşmesi cerrahi karar aşamasında önem taşır .Tanı metod leri


Yakınmaları sebebi ile 1 kardiyologa başvuran rahatsızkişiye çekilecek :


•Ekokardiyografi


•Anjiyokardiyografi


ile kapak hastalığı anlaşılabilir . Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları periyodik ekokardiyografik incelemeler ile izleme(takip) edilirler .

Kimi vakit da farkli 1 kalp hastalığının araştırılması sırasında rastlantıyla kapak hastalığı teşhisi da konabilir .AORT KAPAK CERRAHİSİ


Aort kapağı kalpten çıkan ana atardamar aort ile kalbin sol karıncığı(ventrikül) arasında bulunur . Üç yaprakçıklıdır vede hemen üzerinde kalbi besleyen koroner arterlerin aortadan çıkış delikleri bulunur .


Aort Kapak Darlığı (stenoz) Sebep leri :


1 . Romatizma(rheumatism) l Aort Darlığı : en sık aort kapak darlığı sebebi dir ve geçirilmiş vede yeterli vede uygun Tedavi(iyileştirme) edilmemiş boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişir . 40 yaşına  kadar herhangi  1 emare vermeyebilir .


2 .Dejeneratif Aort Darlığı : ikinci en sık sebep dir . Yaşla birlikte giderek bozulan kapak dokusu üzerine kireçlenme eklenmesi ile oluşur . 60’lı yaşlardan sonra bariz daralma meydana gelir .


3 .Kalsifik Konjenital Aort Stenozu :   Doğu(şark) (garp) msal ollaraak anormal çift yaprakçıklı aort kapak üzerine , bozulmuş kalsiyum dengesi sebebi ile ciddi kireçlenme  neticesi kapağın daralmasıdır .Aort Kapak Yetmezliği Sebep leri


1 . Romatizma(rheumatism) l Aort Kapak Yetmezliği : yaprakçıklarda büzülme vede deformasyona sebep   ollaraak kafigelmez liğe yol açar .    


2 .Aort Kapağın Miksomatoz Hastalığı : Yaprakçık dokularındaki gevşeme sebebi ile tam kapanamayan aort kapağında görülen kafigelmez lik biçimidir .


3 .Anuloaortik ektazi : Aort kapağın hemen üzerinden başlayan aort dokusu vede kapak anulusunda genetik sebep lerle meydana gelen genişlemedir . Ailesel  geçiş gösteren Marfan Sendromu vede kistik medial nekroz en sık rastlanan sebep lerdir .       


4 . Aort Kapak Endokarditi :   Kapak dokusunun  enfeksiyonudur vede yaprakçıklarda deformasyon , delinme vede anulus etrafında abse oluşumu ile kapak kafigelmeyecek liğine sebep olur .


5 .Diğer Sebep ler : Aort anevrizmasına  sebep oluşan başka etkenler , travma neticesi aort kapak lifletlerinde yırtılma gibi sebep ler de kapak yetersizliğine yol açabilirAort Kapak Rahatsızlık larında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır ?Aort Darlığında :


•Orta yada ciddi aort darlığı teşhisi konmuş vede emare leri olan  bütün hastalar icin ameliyat zamanı gelmiş demektir .  


•Aort kapağın önü vede arkası arasındaki gradient (basınç farkı) 50 mmHg vede üstünde ise yada


•Aort kapak alanı 0 .75cm2’den az ise yakınmalar olmasa bile ameliyat zamanı gelmiş demektir .


•Yakınmaları olmayan amma ilerleyici ventrikül genişlemesi bulunan hastalar da cerrahiye aday hastalardır . , ,Aort Yetmezliğinde :


• emare leri olamayan  yada minimal emare leri oluşan hastalarda sol ventrikül işlev bozukluğu  bulunması cerrahi gerektirir


• emare leri başlamış oluşan hastalarda kardiyolojik ölçümün cidrejimine göre cerrahiye karar verilir .Aort Kapak Ameliyatları


Aort kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda umumiyetle replasman (kapağı değiştirme) uygulanır . Çook çok nadir durumlarda tamir işe yarayabilir . Replasmanda ekseriyetle yapay kapaklar kullanılır . Öncelikle deforme vede iş görmeyen yaprakçıklar çıkartılır .

 

KAPAK SEÇENEKLERİ


Mekanik kapaklar


Monoliflet (tek yaprakçıklı) yada biliflet (çift yaprakçıklı) tipleri bulunmakla 1 arada günümüzde neredeyse tamamen biliflet tercih edilmektedir . Pirolitik karbon vede titanyumdan üretilmiş oluşan bu kapaklar oldukça sağlam vede pürüzsüz yüzeye sahiptir . Buna karşın mekanik kapak takılan hastalar kan sulandırıcı warfarin sodyum (coumadin) kullanmak zorundadırlar . 

Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu mani leyerek kapağın uzun zaman işlev görmesini vede oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir . Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca coumadin kullanmaları gereklidir .

Aort kapak ameliyatları çoğu kapak ameliyatında olduğu gibi Aleni kalp cerrahisi uygulanarak gerçekleştirilir . Genel anestezi verilen Rahatsızkişi kanuller yardımı ile kalp-akciğer makinesine bağlanır vede kalp durdurularak kapak ameliyatı uygulanır .Biyolojik kapaklar


Stentli  Biyoprotez Kapaklar : Domuz aort kapağı yada sığır perikardından (kalp dış zarı) oluşturularak kenarları ne taşıyıcı 1 halka yerleştirilmiş  kapaklardır .


Stentsiz Biyoprotez Kapaklar : yine domuz aort kapağı yada sığır perikardından oluşturulmuştur amma taşıyıcı halkası yoktur .


Homogreft Kapaklar : hususi laboratuarlarda insan kadavrasından amade lanan kapaklardır . Belli merkezlerde bulunduğundan yaygın değildir .


Biyolojik kapaklar her ne kadar Coumadin kullanmaya lüzum bırakmıyor vede enfeksiyonlara daha dirençli oluyorlarsa da dayanıklılıklarının 10 -15 yılla sınırlı olması dezavantaj meydana gelir .
KAPAK TERCİHİ:


15 yaşın altında vede 70 yaşın üstündeki hastalarda , sosyal yada psişik nedenlerle Coumadin kullanamayacak hastalarda , ciddi beyin anevrizması olanlar , gebelik planlayan 40 yaş altındaki kadınlar vede kronik karaciğer hastalığı bulunan hastalarda biyolojik kapak tercih etmek doğru olur . Fakat yine de son kararın cerraha ilişik olması gerektiği unutulmamalıdır . Yine aortun anevrizmatik olduğu durumlarda kompozit greft (yapay damara monte mekanik kapak)  kullanmak zorunlu hale gelebilir .


Ameliyat sırasında vede sonrasında olabilecek komplikasyonlar


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) malum nörolojik , böbrek , akciğer , gastrointestinal ve  başka bütün komplikasyonları aort kapak replasman ameliyatları icin de geçerlidir . Yine önümüzdeki kalsifiye(kireçlenmiş) aort kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile baki ritim bozuklukları vede pil gereksinimi , ilave cerrahi prosedür uygulamaları vede bunlara ilişik komplikasyonlar da beklenebilir . Aort kapağın vede aortanın 1 arada önümüzdeki kalsifiye olduğu porselen aort diye tanımlanan durumlarda ise kapağa müdahale edilemeyebilir .


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada kafigelmeyecek Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  sebep olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır . Yapay kapak enfeksiyonu çok nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır , kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir .


 
MİTRAL KAPAK CERRAHİSİ


Mitral kapak kalpte sol atrium (kulakçık) ile sol ventrikül( karıncık) arasında  bulunur . İki yaprakçıklıdır vede bu yaprakçıklar ventriküldeki iki papiller adaleye (kas çıkıntısına) korda adı verilen bağlarla tutturulmuştur . Anulusun etrafında çook sayıda önemli damar vede ileti yolu geçer .

 

Mitral Kapak Darlığı (stenoz) Sebep leri :


•Mitral kapak darlığı en sık Romatizma(rheumatism) l kalp hastalığı sebebi ile meydana gelir .


•Ciddi mitral anuler yada liflet kalsifikasyonu ,


• Doğu(şark) (garp) msal mitral anomaliler ,


•Endokardit (kalp  içi enfeksiyon)


•Sol atrial trombus , sol atriumda tümör ,


•Deformasyona yol açan metabolik vede karsinoid sendromlar ,


•Geçirilmiş komissurotomi teşebbüs leri


•Geçirilmiş mitral kapak replasmanı

 

Mitral Kapak Yetmezliği Sebep leri:


•Mitral kapağın miksomatoz yozlaşma u


• Romatizma(rheumatism) l kalp hastalığı


•Enfektif endokardit


•Mitral anulus kalsifikasyonu


•İdiyopatik(nedeni belirsiz) korda rüptürü


•İskemik (koroner kafigelmeyecek liğe bağlı)
 


Mitral Kapak Rahatsızlık larında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır ?


Mitral Darlığında :


•Kapak alanı 1cm² ‘ den aşırı oluşan vede minimal yakınması bulunan hastalar takip edilir ,  Ayrıcalıklı ollaraak gebelik planlayan   kadın hastalar ameliyat edilebilir .


•Klinik ollaraak bulgu veren tüm  mitral darlığı hastaları ameliyata aday hale gelmişlerdir .


•Bulgu vermese de kapak alanı 1cm²’den az oluşan hastalar da ameliyat edilmelidir .


Tanı kondukları  sırada ameliyat endikasyonu bulunan hastalar ameliyat edilmezlerse 5 yıllık yaşam beklentisi fakat %50’dir .Mitral Yetmezliğinde :


•Kalp krizi sonrası papiller adale rüptürü sebebi   ile akut mitral kafigelmez liği gelişen hastalar hemen ameliyat edilmelidirler .


•Yakınmaları bariz leşmemiş hastalar sol ventrikül işlev bozukluğu geliştiği tespit edildiğinde 1 koroner anjiyografi çekilerek ameliyata hazırlanmalıdır .


Bariz yakınmaları oluşan hastalar sol ventrikül işlevleri ciddi biçimde etkilemeden 1 an önce ameliyat edilmelidir .Mitral Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatları Umumi anestezi altında kardiyopulmoner baypas (kalp akciğer makinesi kullanılarak) ile vede kalp durdurularak yapılır . Bu gaye la medyan sternotomi  (göğsü önden açarak) yapılmakla 1 arada bazı hastalarda sağ torakotomi(sağ meme altı)  de yapılabilir .


Mitral kapak Rahatsızlık larında mümkünse önce tamir (valvuloplasti) olasılığı değerlendirilir , uygun değilse kapak değiştirilir (replasman) .


 
MİTRAL VALVULOPLASTİ


Mitral tamir ameliyatları içinde;


•Korda kısaltılması


•Korda transferi


•Korda replasmanı


•Ring anuloplasti


•Komissurotomi


Uygulanabilecek prosedürlerdir . Ring  anuloplastide metal 1 halka erimez dikiş gereç si ile kapak anulusuna dikilir . Bu hastaların kısa süre Coumadin kullanması tavsiye lir . Mitral darlığı bulunan bazı hastalarda yapışmış oluşan liflet(yaprakçık) komşuluğuna (komissur) yapılan teşebbüs le replasmana lüzum kalmaksızın düzeltme sağlanabilir (komissurotomi) .MİTRAL KAPAK REPLASMANI


Mitral kapak cerrahisi uygulanacak hastaların önemli 1 kısmına replasman (değiştirme) gereklidir . Aort kapak replasmanında biyolojik kapaklar iyi 1 alternatif olsa da bu yapay kapaklar mitral pozisyonda çok daha ivedi deformasyona uğrarlar bu sebep le çook Ayrıcalıklı durumlarda başvurulabilir fakat . Bunun dışında hemen daima mekanik kapaklar replase edilir . Pirolit karbon vede titanyumdan üretilen biliflet mekanik kapaklar en sık tercih edilenlerdir . Replasmanda deforme yaprakçıklar bazen korunmakla 1 arada umumiyetle çıkarılır vede mekanik kapak erimez dikiş gereç si ile anulusa monte edilir .


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu mani leyerek kapağın uzun zaman işlev görmesini vede oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir . Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gereklidir .


Ameliyat sırasında vede sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) malum nörolojik , böbrek , akciğer , gastrointestinal ve  başka bütün komplikasyonları mitral kapak replasman ameliyatları icin de geçerlidir . Yine önümüzdeki kalsifiye(kireçlenmiş) mitral kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile baki ritim bozuklukları vede pil gereksinimi , ilave cerrahi prosedür uygulamaları vede bunlara ilişik komplikasyonlar da beklenebilir .


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada kafigelmeyecek Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  sebep olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır . Yapay kapak enfeksiyonu çok nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır , kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirirTRİKUSPİD  KAPAK CERRAHİSİ


Trikuspid kapak kalbin sağ kulakçığı (atrium) sağ karıncığı (ventrikül) arasında bulunur .Üç yaprakçıklıdır . Sağ ventriküldeki 3 adet kas çıkıntısı (papiller adale) kordalar vasıtası lığı ile kapağı destekler .


Trikuspid kapağın kendisinden başlayan (primer) Rahatsızlık ları nadirdir . Genellikle başka 1 kapak yada kalp hastalığına bağlı ollaraak sonradan hasar görür .Trikuspid Kapak Hastalığı sebep leri


• Romatizma(rheumatism) l kalp hastalığı (romatizmal pankardit): en sık


•Enfektif endokardit


•Travmatik


•Dejeneratif


•Kollajen vaskuler Rahatsızlık lar


Romatizma(rheumatism) l trikuspid kapak hastalığı neredeyse her vakit ciddi Romatizma(rheumatism) l mitral kapak hastalığı ile beraberdir .


Trikuspid kapak kafigelmeyecek liği ise hemen daima organik 1 değişikliğe değil başka kapak Rahatsızlık larına ikincil ollaraak gelişir .
 


Trikuspid Kapak Hastalığında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır ?


•Mitral kapak  replasmanı uygulanacak hastalarda ciddi trikuspid yetersizliği varsa mitral replasman ile 1 arada trikuspid ring anuloplasti  lüzumlu dir .


•Trikuspid kapakta tek başına kafigelmeyecek lik mevcut ise vede orta C°de sağ kalp kafigelmeyecek liği klinik bulguları mevcut ise ring anuloplasti ,ciddi  sağ kalp kafigelmeyecek liği bulguları mevcut ise trikuspid kapak replasmanı gereklidir .


•Enfektif endokardit vede travmatik hasarlarda ciddi sağ kalp kafigelmez liği bulguları varsa duruma göre replasman  yada tamir düşünülmelidir .
 


Trikuspid Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatında ek cerrahi işlem ollaraak uygulanırken mitral kapak replasmanında sonra sağ atrium açılarak vede ekseriyetle atan kalpte yapılabilen ameliyatlardır . Tek başına trikuspid kapağa yapılacak girişimler ise yine Umumi anestezi altında median sternotomi yada sağ torakotomi ile vede kalp-akciğer makinesine bağlanarak yapılır .TRİKUSPİD KAPAK TAMİRLERİ


•Bikuspidizasyon tamiri


•DeVega Anuloplasti


•Kay Anuloplasti


Metal 1 ring ile yada ring olmaksızın  uygulanan tamir metod leridir .TRİKUSPİD KAPAK REPLASMANI


Hastanın kendi lifletleri yerinde bırakılarak umumiyetle mitral pozisyonlarda kullanılan biliflet mekanik 1 kapak erimez dikiş malzemeleri ile monte edilir . Çook çok nadir durumlarda Biyoprotez kapaklar da trikuspid kapak replasmanlarında kullanılmaktadır .


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu mani leyerek kapağın uzun zaman işlev görmesini vede oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir . Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gereklidir


Ameliyat sırasında vede sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) malum nörolojik , böbrek , akciğer , gastrointestinal ve  başka bütün komplikasyonları trikuspid kapak replasman ameliyatları icin de geçerlidir . baki ritim bozuklukları vede pil gereksinimi , ilave cerrahi prosedür uygulamaları vede bunlara ilişik komplikasyonlar da beklenebilir .


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada kafigelmeyecek Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  sebep olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır .


Yapay kapak enfeksiyonu çok nadir görülmekle 1 arada mekanik kapaklarda daha sık rastlanır , kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir .

 

 

  Etiketler : kalp , kalp krizi , kalp kası , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp kapakçığı ameliyatı , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , hipotansiyon , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , Aleni kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp merkezi , kalp merkezileri , kalp atışı kaç olmalı , kalp çarpıntısı , kalp atışı , kalp kapakçığı , kalp kapakçıkları , kapakçık ameliyatı , kalp kapakçığı cerrahisi , kalp kapakçık ameliyatı

Kalp Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp