Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Sıkıntının Geçmesi İçin Dua


Sıkıntının Geçmesi İçin Dua


       Sıkıntının geçmesi için en çok okunan vede malum duaların başında sekine duası gelir . Her türlü sıkıntılı halimizde bizlere yardımcı olur . Sıkıntının geçmesi için okunacak oluþan sekine duası yazımızda yer almaktadır .

%100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız .


SIKINTININ GEÇMESİ İÇİN DUA :

Sekine duâsı

Aslı vahye dayanan yüksek , sırlı , tılsımlı , feyizli vede kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir . Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda 1 sayfa indiriyor . Allah(cc) ’ın altı adı yazılı bulunan bu esrarlı vede tılsımlı duâ sayfası , Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor . Hazret-i Ali (ra) , bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış ollaraak gördüm . Sesini işittim . Sayfayı ondan aldım . Sayfada Allah(cc) ’ın Ferd , Hayy , Kayyum , Hakem , Adl vede Kuddûs isimlerini yazılı buldum .”1

Sekine ile bildirilen vede Allah(cc) ’ın Ferd , Hayy , Kayyum , Hakem , Adl vede Kuddûs isimlerinden ibaret oluþan bu altı ismi , Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır . Bu isimlerden Hakem vede Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır . Hayy ismi , Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır . Kayyum ismi , İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır .2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda 1 meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr .3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş , Otuzuncu Lem’a’yı da özel ollaraak bu altı ismin izah vede tefsîrine ayırmıştır .

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah(cc) birdir , tektir , yegânedir , biriciktir , istiklâl vede infirad Sahibidir .

Hayy: Allah(cc) sonsuz diridir , ezelî , ebedî vede ölümsüz hayat Sahibidir . Her şeye hayatı veren , her şeyi dirilten O’dur .

Kayyûm: Allah(cc) dâimâ kâimdir , yorum câizse dâimâ ayaktadır , yarattığı her şeye hâkimdir , varlıkları dilediği gibi idâre eder , sevk eder vede yönlendirir , her şey O’nunla mevcut olur , O’nunla ayakta durur , O’nunla Daimi eder . Allah(cc) ’ı ne 1 uyuklama , ne 1 uyku vede ne 1 gaflet hâli almaz . Göklerde vede yerde ne varsa , O’nun irâdesiyle vede kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür vede ayakta kalır .

Hakem: Allah(cc) hüküm Sahibidir , hikmet Sahibidir , yarattığı her şeyde 1 hikmet vede 1 avantaj gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir . Avantaj sız vede boşu boşuna 1 şeyi yaratmaz . Yarattıklarını gözetler vede denetler . Kullarından haklıyı vede haksızı ayırır , aralarında hak vede adâletle hükmeder .

Adl: Allah(cc) hak Sahibidir , her yarattığına hakkı oluþan her şeyi verir , hiç kimseye hiçbir vakit haksızlık yapmaz , mahşerde tüzel haklar le hükmeder , cezası zulüm yada haksızlık değil , tüzel haklar ten ibârettir . Allah(cc) kendisi hak Sahibi olduğu gibi , kullarına da her işlerinde tüzel haklar i emreder .

Kuddûs: Allah(cc) paktır , temizdir , noksanlıklardan , kusurlardan , âcizliklerden , küfür vede dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir . Allah(cc) kemâl sıfatlar Sahibidir . O’nun her sıfatı , her ismi , her işi , her fiili mükemmeldir . Varlıkları mükemmel , kusursuz , temiz vede pâk yaratır . Temizliği sever , temizliği emreder , işlediklerinden pişman oluþan vede tövbe eden kullarını günahlarından arındırır vede temiz kılar .

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on 9 harfli on 9 âyetle Allah(cc) ’tan istimdat edilir , Allah(cc) ’a sığınılır , muhtelif isimleri ile Allah(cc) zikredilerek dünyevî vede uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz vede bereketi istenir .
(19ayet aşağıda mevcut)
Üstad Hazretleri on 9 Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek vede öz metinlerin besmeleden itibaren on 9 kez okunmasını önermiştir .4 On 9 rakamı Kur’ân’dan alınan 1 şifredir . Bilindiği gibi , Kur’ân’da ebedî âlemlerle alakalı verilen 1 haberde on 9 sayısı telâffuz ediliyor .5

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika 1 sûrette korunmuş oluþan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin , İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî 1 vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6 , bize , her sıkıntı vede fitne ânında sığınacağımız açık vede koruyucu 1 kapı olduğunu göstermeye kafidir .


SEKİNE DUASI
okunuşu

1- Niyet( ne için vede ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2 . İstiğfar (7 DEFA)
3 . Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4 . Allah(cc) -u Ekber (10 DEFA)
5 . Altı Esma her ayetle 1 arada okunacak .(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN , HAYYUN , KAYYUMUN , HAKEMUN , ADLUN , KUDDÛSUN ."denir vede 1 . ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır .sonra tekrar besmele ,6 esma vede 2 . ayet okunur .19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur .

6 esma: FERDÜN , HAYYUN , KAYYUMUN , HAKEMUN , ADLUN , KUDDÛSUN ."

1 .Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2 .Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3 .Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4 .Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
5 .Ayet: innallahe kane gafuran rahime
6 .Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
7 .Ayet: innallahe kane semian besira
8 .Ayet: innallahe kane alimen egemen e
9 .Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
10 .Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11 .Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
12 .Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
13 .Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
14 .Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
15 .Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16 .ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17 .ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
18 .ayet: iyyake na'budü vede iyyake nestain
19 .Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

ayetlerin mealleri
1- Allah(cc) her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir . 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir . 3- Allah(cc) size karşı çok şefkatli , çok merhametlidir . 4- Allah(cc) tövbeleri çok kabul edici vede kullarına çok acıma edicidir . 5- Muhakkak ki , Allah(cc) çok bağışlayıcı vede çok acıma edicidir . 6- Muhakkak ki , Allah(cc) her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır . 7- Şüphesiz Allah(cc) her şeyi hakkıyla işitir vede her şeyi hakkıyla görür . 8- Şüphesiz Allah(cc) her şeyi hakkıyla bilir vede her işi hikmetle yerine getirir . 9- Muhakkak ki , Allah(cc) sizin üzerinizde gözeticidir vede her halinizi görür . 10- Biz sana apaçık 1 fetih yolu açtık . 11- Ve Allah(cc) sana pek şerefli 1 zaferle yardım etsin . 12- Şüphesiz Allah(cc) ’a tâbi oluþan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir . 13- Muhakkak ki Allah(cc) , azabında pek güçlüdür vede kudreti her şeye galip olandır . 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan vede her türlü övgüye lâyık oluþan fakat Allah(cc) ’tır . 15- Allah(cc) bana yeter . O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur . 16- Allah(cc) bize yeter . O ne güzel vekildir . 17- En büyük korku oluþan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez . 18- Ancak Sana kulluk eder vede fakat Senden yardım isteriz . 19- Ve âlemlerin Rabbi oluþan Allah(cc) ’a hamd olsun .

%100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız .


Etiketler : sıkıntı , sıkıntı duası , sıkıntı duaları , huzursuzluk , sıkıntı için dua ,sıkıntı için dualar , sıkıntı var , sıkıntı giderici , sıkıntı gideren dualar ,


Huzursuzluk ve Sıkıntı


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp