Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Sıkıntı İçin Dua

Sıkıntı İçin Dua

     Sıkıntı duası insanın içindeki sıkıntının vermiş olduğu rahatsızlığı atar . İnsanoğlu hertürlü sıkıntılarla sınava tabi tutulur . Hiç 1 vakit baþkaldırı etmemeli vede nefsimizin üstüne gitmeliyiz . Sıkıntılı olduğumuz her an yazımızda yer alan dualarımızı okuyabiliriz .

%100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız .


SIKINTI İÇİN DUA:


İnsan , maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin baþkaldırı etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli , hakkında hayırlısını dilemelidir . Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur . Onu okumalı , Allah(cc) 'a teslim olmalıyız . Duâ şöyledir:

"Bismillâhi alâ nefsi vede mâlî vede dînî . Allah(cc) ümme raddınî bi-kadâike vede bârik lî fîmâ kuddire lî , hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahhartehu vede te'hîra mâ acceltehu ."

" Allah(cc) 'ım , senin ismine , malımı , dinsel mi vede nefsimi emanet ediyorum . Allah(cc) 'ım , hükmüne beni razı kıl , kaderimde olanı bana mübarek kıl ki , te'hir ettiğinin acelesini , ivedi ettiğinin de te'hirini istemeyeyim . Nefsimin baþkaldırı ını önle , teslimini sağla .

%100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız


Etiketler : sıkıntı , sıkıntı duası , sıkıntı duaları , huzursuzluk , sıkıntı için dua ,sıkıntı için dualar , sıkıntı var , sıkıntı giderici , sıkıntı gideren dualar , sıkıntı gideren dua


Huzursuzluk ve Sıkıntı


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp