Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Hormonların Bitkiler Üzerindeki Etkisi

Hormonların Bitkiler Üzerindeki Etkisi Genel

 

Hormonların bitkiler üzerindeki tesiri hakkında teferruat lı veri edinmek vede daha fazlasını öğrenmek için aşşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz . . .

 

Tarla bitkileri , tahıllar , yetiştirme , ıslah vede fitopatoloji (bitki hastalıklarını inceleyen Ä°lim dalı) Ä°lim dallarında mütehassız Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profösör Doktor Engin Kınacı tarımda kullanılan hormonlar vede kimyasal tarım ilaçlarının sağlığımıza etkilerini daha doğrusu doğru bildiğimiz yanlışlarımızı düzelterek sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattı
Hormonlar (BGD) , bitkilerin gelişmesini düzenleyen maddeler olup bitkilerin bünyesinde doğal ollaraak üretildiği gibi sentetik ollaraak da elde edilebilmektedir Hormonlar uygun 1 şekilde kullanıldıklarında verimi vede kaliteyi yükseltebilmekte , bitkilerin hastalık vede zararlılara karşı dayanıklılığını artırabilmekte vede depolanma özelliklerini güçlendirmektedir Hormonlar , üzümde çekirdeksizliği teşvik etmek , meyve vede salkım büyüklüğünü artırmak , domates vede patlıcanda çekirdeksiz meyve tutumunu sağlamak , kirazda büyük vede sert meyve elde etmek , elma vede armutta daha iri meyve elde etmek , muz , limon gibi meyvelerde sarartma vede diğer birçok meyvenin erken olgunlaştırılması , çelikle köklendirme , buğdayda dar vede geniş yapraklı otları öldürmek amacıyla kullanılmaktadır Hormonların kullanımında yanlış zamanda uygulama , aşırı doz kullanımı , bazı olumsuzluklara yol açabilmektedir Bu sebep le kullanılan ürünlerde kalıntı miktarlarının düzenli izlenmesi , kabul edilen sınırları aşıp-aşmadığının belirlenmesi önemlidir
PESTİSİTLER (KİMYASAL TARIM İLAÇLARI)
Pestisitler; bitki vede hayvanlara zarar veren canlı canlı lara (böcek , mantar , akar , bakteri) karşı kullanılan bütün kimyasal tarım ilaçlarına verilen isimdir
Tarım ilacı kullanmak üretimi artırabilmekte , fakat yanlış kullanım insan vede çevre sağlığında mesele ler oluşturabilmektedir Kimyasal tarım ilaçları önerilen dozların üzerinde kullanıldıklarında , gereğinden aþırı sayıda uygulama yapıldığında , gerekmediği halde aniden aþırı kimyasal tarım ilacı birbiriyle karıştırılarak kullanıldığında yada son ilaçlama ile hasat dönemi arasında bırakılması gereken süreye uyulmadığı durumlarda , gıda maddelerinde aþırı miktarda kalıntı bırakabilmekte vede bu gıdalarla beslenen insanlarda akut yada kronik zehirlenmeler meydana gelebilmekte , bazı ürünlerin aroma vede kalitesinde değişimler oluşabilmektedir Kimyasal tarım ilaçları özellikle gıdalar vasıtasıyla insan vücudunda birikebilmekte vede çevre kirliliğine sebep olabilmektedir Tüketime hazır hale gelen bitkisel(doðal) vede hayvansal gıdalardaki kimyasal tarım ilaçları kalıntısı düzeyine; ürünün çeşidi , kimyasal tarım ilaçlarının özellikleri , iklim koşulları , ilaçlama ile hasat arasında geçen süre gibi pek çok faktör etki etmektedir Bu faktörler arasında , kalıntı kimyasal tarım ilaçlarının miktarını en alt düzeye indirme konusundaen tesirli olanı , ilaçlama ile hasat arasında geçen süredir
Bitkisel(doðal) ürünler için çeşitli ülkeler , hasat aralığı için kaide koyarak kalıntı kimyasal tarım ilacı düzeyini en alt seviyede tutabilecek önlemler almışlardır Kontrollü 1 şekilde uygulandığında bile gıdalarımızda az da olsa kimyasal tarım ilacı kalıntısı bulunabilmektedir Bu sebep le gıda maddelerinin üretimi aşamasında kimyasal tarım ilacı kalıntılarının azaltılması yolları şunlardır: Yıkama , kabuk soyma , ısıl işlemler (haşlama , pişirme , pastörizasyon , sterilizasyon) , muhafaza (depolama) , ışınlama , mikroorganizmalar yoluyla parçalama , bazı katkı maddelerinin eklenmesi Hormonların oluşturdukları sağlık vede çevresel riskler tarım ilaçlarından çok daha azdır Tarım ilaçlarının yanlış kullanımının doğuracağı olumsuzluklar , hormonlardan daha fazladır .

 

 Hormon bozuklukları için hazırlanan bitkisel(doðal) kürleri görmek için tıklayın . .

 


Hormon Bozuklukları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp