Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Hormon Testi Sonuçları

Hormon Testi Sonuçları Genel

 

Hormon testi sonuçları hakkında bilmek istedikleriniz vede daha fazlası için aşşağıdaki makaleye bakabilirsiniz . . .

 

Hormon Testleri

-T3: Total T3
Troid(guatr) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır . Hipertiroidide (tiroid bezinin çok çalışması) artarken , hipotiroidide (tiroid bezinin yetersiz çalışması) azalır . Kronik hastalığı oluþan yada uzun süre hastanede yatmış oluþan hastalar ötiroid olsalar bile TT3 düzeyi düşük bulunabilir . T3 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT3 yüksek , TT4 olaðan çıkabilir .

-T4: Total T4
Troid(guatr) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır . Hipertiroidide artarken , hipotiroidide azalır . Tiroksin replasman Tedavi(iyileştirme) si alan kişilerde TT4 yüksek bulunabilir . T4 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT4 yüksek , TT3 olaðan çıkabilir .

-FT3: Serbest T3
Troid(guatr) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır . Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda (tirotoksikoz = kanda ani ollaraak Troid(guatr) hormonlarının yükselmesi) serum FT3 düzeyi artarken , hipotiroidizmde azalır . Ayrıca kronik hastalığı oluþan yada uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düşük bulunabilir .

-FT4: Serbest T4
Troid(guatr) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır . Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken , hipotiroidizmde azalır .

-TSH: Tiroid-Stimulating Hormon ( Troid(guatr) Uyarıcı Hormon)
Troid(guatr) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde vede Tedavi(iyileştirme) takibinde kullanılır . Hipotroidizmde TSH düzeyi artarken hipertiroidizmde TSH düzeyi azalır .

-E2: Estradiol
Vücuttaki en potent endojen östrojendir . Ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır .

-ß-HCG: Beta HCG
Gebeliğin teşhisi , ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi vede in vitro fertilizasyon (vücut dışındaki özel 1 ortamda döllenme) hastalarının takibinde kullanılır . Ayrıca testis tümörü vede overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi vede takibinde de kullanılır .

-FERR: Ferritin
Demir eksikliği anemi(kansızlık) si , kronik hastalık anemi(kansızlık) si , talasemi (Akdeniz anemisi) , hemakromatozis vede demir yükleme Tedavi(iyileştirme) sinin takibinde kullanılır . Karaciğer hastalıklarının varlığında demir eksikliği olmasına rağmen ferritin olaðan düzeyde bulunabilir . Ayrıca akut faz reaktanlarından biridir .

-B12: Vitamin B12
Hematopoezis vede olaðan nöronal fonksiyonlar için lüzumlu dir . Kronik böbrek kafigelmez liği , konjenital kalp kafigelmez liği , Diabet(þeker hastalıðı) es mellitus vede karaciğer hastalıklarında vitamin B12 düzeyi yüksekken vejetaryenlerde düşüktür .

-FOL: Folik Asit
Folat eksikliğinin tanı vede Tedavi(iyileştirme) si takibi ile megaloblastik vede makrositik anemi(kansızlık) lerin değerlendirilmesinde kullanılır . Rejimle folat alımının azalması , hemodiyaliz , gebelik vede fenitoin vb . bazı ilaçlar folat düzeyini düşürürken , vejetaryen rejim ile folat düzeyi artar .

-AFP: Alfa-Fetoprotein
Hepatoselüler vede germ hücreli karsinomlarda (karsinom = kötü huylu tümör) kullanılan 1 tümör belirleyicisidir . Bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde de ( pankreas , mide , kolon , akciğer v .b .) AFP düzeyi yükselebilir . Siroz(cirhosis) , hepatit vede alkolik karaciğer hastalığı gibi durumlarda da AFP seviyesinde artış meydana gelebilir .

-CEA:
Kolon , rektum , akciğer , meme , karaciğer , pankreas , prostat , mide vede over kanserlerinde CEA düzeyi artar . Özellikle kolorektal kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler vede ileri evre meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde takipte kullanılabilir . Sigara(tütün mamülleri) içenlerde CEA düzeyi yüksektir . Bu yüzden tarama testi ollaraak kullanılması doğru değildir .

-CA 125:
Özellikle over(overy) malignitelerinin (yumurtalık kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i) takibinde kullanılan 1 tümör markeri diðerbir deyiþle 1 tümör belirleyicisidir . Ayrıca sağlıklı insanların %1′inde CA 125 düzeyi yüksek meydana gelebilir . Tarama testi olarak kullanılmamalıdır .

-CA 15-3:
Meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tanı vede Tedavi(iyileştirme) takibinde kullanılır . Özellikle metastatik meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin (diğer organlara yayılmış oluþan meme kanseri) %80′inde CA 15-3 düzeyi artar . Ayrıca diğer bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde (pankreas , akciğer , over , kolon , karaciğer v .b .) , hepatit , Siroz(cirhosis) (cirhosis) vede tüberkülozda CA 15-3 düzeyi yükselebilir . Tarama testi ollaraak kullanılmamalıdır .

-CA 19-9:
Tüm gastrointestinal sistem kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri vede diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar . CA 19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur . Ayrıca Siroz(cirhosis) (cirhosis) gibi bazı durumlarda CA 19-9 düzeyi yüksek görülebilir . Tarama testi ollaraak kullanılmamalıdır .

-PSA: Prostat-Spesifik Antijen
Prostat hastalıklarının (özellikle prostat karsinomları vede benign prostat hiperplazisi) tanı vede takibinde kullanılır .

-Free PSA: Serbest PSA
Prostat hastalıklarının tanı vede takibinde kullanılır .

-Total Testosteron Seviyesi (T)
-DHEA-SO4
-17-alfa-OH-P (17-alfa-hidroksi-progesteron)

Bu üç test Polikistik Over(overy) (PKO) hastalığının tanısında kullanılır .

 

 Hormon bozuklukları için hazırlanan bitkisel(doðal) kürleri görmek için tıklayın . .

FSH (FOLIKUL STIMUL HORMON):

Normal degerler:
Erkek: 1 .7_12mlu/ml
Kadın:
Ovulasyon: 6 .3_24 mlu/ml
Faliküler faz: 2 .9_12 mlu/ml
Luteal faz: 1 .5_ 7 .0 mlu/ml
Menopoz: 17_95 mlu/ml
Hipofizden salgılanan 1 hormondur . Erkekte vede dişide benzer 1 protein yapısı taşır . Lütein yapıcı hormonla (LH) 1 arada yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunur . Kadınlarda yumurtalık faliküllerinin olgunlaşmasını , erkekte spermalozoonların üretimini vede olgunlaşmasını yapar .

FSH'ın Arttığı Durumlar:

- Menopoz
- Klinefelter vede Turner Sendromlarında

FSH'ın Azaldığı Durumlar:

- Ergenlik öncesi dönem
- Hipofiz kafigelmeyecek liğine bağlı hipogonadizmde

LH (Lütein Yapıcı Hormon):

Normal değerler:
Erkek: 1 .1_7 .0 mlu/ml
Kadın:
Ovulasyon : 9 .6_ 80 mlu/ml
Faliküler faz: 1 .5 _ 8 .0 mlu/ml
Luteal faz : 0 .2 _ 6 .5 mlu/ ml
Menopoz: 8_33 mlu/ml
Hipofizden salınan vede türü yete göre farklı etki gösteren hormondur . Erkeklerde , folikül uyarıcı hormonla 1 arada olgun spermalozoonların gelişimini kolaylaştırmakla başka erbezlerindeki Laydig hücrelerinden testesteron üretimini arttırır . Kadınlarda yumurtalık hormonlarının üretimini vede yumurtalık faliküllerinin olgunlaşmasını denetler . Adet çevrimi ortasında ortasında yumurtlamadan hemen önce en yüksek düzeyine cıkar .

PROGESTERON:

Normal Değerler:
Erkek: 0 .1-1 ng/ml
Kadın:
Foliküler Faz: 0 .2-1 .4 ng/ml
Luteal Faz: 4-25 ng/ml
Menopoz: 0 .1-1 ng/ml
Progesteron yumurtalıklar tarafından salgılanan 1 türü yet hormonudur . Ön hipolizden salgılanan lutein yapıcı hormonun kontrol i altında üretilir . Progesteron başlıca etkilerini kadın cinsel organlarında gösterir . Östrojenin etkilerini bastırır vede östrojenle 1 arada bazı değişimlere yol açar .Dölyalağı kas dokusunun uyarılar birliğini azaltarak kasılmasını zorlaştırır , bu koza salgının artmasını sağlar , dölyalağı ağzındaki bezlerin salgısının birleşimini vede özelliklerini degiştirir , dölyalağında döllenen yumurtanın daha zor olmayan yerleşmesi için gerekli ortamı hazırlar . Bütün bu özellikleriyle gebeliğin başlamasını ve sürmesini sağlayan progesteron ayrıca hamilelikte öbür hormonlarla birlikte meme dokusunu geliştirir vede bu dokuyu doğum sonrasında süt salgılamaya hazır duruma getirir .

Progesteron'un Arttığı Durumlar:

- Gebelikte
- Adregenital sendrom
- Cushing sendromu

Progesteron'un Azaldığı Durumlar:

- Turner sendromu
- Yumurtlamanın gerçekleşmediği düzensiz adetler
- Hipofiz mesele leri

E2 (ESTRADIOL ,ÖSTROJEN):

Normal Değerler:
Erkek: <62 pg/ml
Kadın:
Folüküler Faz: 1-147 pgr/ml
Ovülasyon: 93-404 pg/ml
Cuteal Faz: 29-318 pg/ml
Menopoz: <58 pg/ml
Kadın eşey özelliklerini sağlayan vede yumurtalıklardan salgılanan 1 hormondur . Erkekte vede erbezlerinden 1 miktar salgılanır . Ostrojenlerin başlıca etkileri dişi cinsel organlarında görülür . Bu hormonlar ergenlik çağına gelmiş 1 kız çocuğunun gelişmesini vede cinsel olgunluğa varmasını sağlar . Bütün eşey organlarının yapısal ollaraak destekler vede progesteronla 1 arada yumurtlama vede adet kanaması gibi değişiklikleri düzenler . Erkekte ise östrojen hormonunun etkileri prostat vede meme dokusunda görülür . Prostat dokusu embriyolojik ollaraak dölyatağıyla aynı kökene dayandığında östrojen hormonundan etkilenir .

E2'nin Arttığı Durumlar:

- Yumurtalıkların teka vede gronuloze hücrelerinden gelişen tümörler
- Folikül kistleri
- Endometriyoz

E2'nin Azaldığı Durumlar:

- Turner sendromu
- Hipotalamus vede hipofiz hastalıkları
- Kronik böbrek hastalıkları
- Şeker hastalığı
- Tiroit bezinde işlev bozuklukları
- Doğumsal kalp hastalıkları

PROLAKTİN:

Normal Değerler:
Erkek: 1 .5-19 mlu/ml
Kadın:
Siklüs : 1 .3-25 mlu/ml
Meopoz: 0 .7-19 mlu/ml
Prolaktin , ön hipofiz bezlerinden salınan 1 hormondur . Süt bezlerinin süt salgısını düzenler .Gebelikten önce , meme östrogen vede progesteron hormonlarının tesiri ne yanıt ollaraak büyür . Doğumdan 1 yada 2 gün prolaktin tesiri ile süt salgısı başlar .Prolaktin ayrıca erkekte vede kadında gonodların etken liğini düzenler .

Prolaktin'in Arttığı Durumlar:

- Gebelikte
- Hipofizde adenom

TESTESTERON:

Normal Değerler:
Kadın: 0 .1-1 .0 ng/ml
Erkek: 2 .5/ .5 ng/ml
Erkek eşey özelliklerinin gelişmesini sağlayan androjen hormonudur . Büyük 1 bölümü erbezlerinden özel ceydig hücrelerinden salgılanır . Kadınlarda da az miktarda testesteron üretilir . Bunun %50'si yumurtalık ve böbreküstü bezinden , kalan % 50'si ondrostesterediyonun dönüşümünden ürer .

DHEA-SO4:

Androjen eksiklik yada fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır . Hirşulizm , amenore , polikistik , over(overy) sendromu , korjenital , adrenal , hiperplazi vede andrenal kasinomların değerlendirilmesinde önemlidir .

TSH (Tiroit Slimülon Hormon):

Normal Değer: 0 ,25-5 mlu/ml
Tiroidin ici salgı etken liğini uyaran vede ön lipofizin bazafil hücrelerinden salgılanan glikoprotein yapısında oluþan 1 hormondur .Bu uyarı neticesinde kana tiroksin vede triiyodotironin hormonları salgılanır .Tiroit hormonları glukoz emilimi , glikoneogenez ,insülin sekrezyonu gibi melabolizmaları arttırarak karbohidrat metabolizmasını arttırmaktadır . Ayrıca olaðan büyüme vede gelişme için lüzumlu dir .

TSH'ın Arttığı Durumlar:

- Hipotiroidi
- Basit yaygın guatr

TSH'ın Azaldığı Durumlar:

- Hipoliz kafigelmez liği
- Hipertiroidi
- Basedow hastalığı
- Toksik adenom

T3 (Triiyodotrinin):

Normal Değer: 0 .9 - 2 .5nmol/L
Tiroit gıdada n salğılanan 1 hormondur . Molekül yapısında 3 adet iyot atomu bulunur . Bu hormon karbohidrat metabolizması , ısı üretimi , protein yapımı vede büyüme üzerinde tesirli dir . Bazal metabolizmayı arttırıcı etkileri de vardır .

T3'ün Arttığı Durumlar:

- Hipertiroidi
- Toksik multumodüler guatr
- T3 tiroloksikosu
- TSH salgılayan adenam
- Trofoblastik tümerler
- Basedow graves hastalığı

T3'ün Azaldığı Durumlar:

- Hipotiroidi
- İdiyopatik tiroit almofisi
- Hipotituitarizm

T4 (Total Tiroksin):

Normal Değerler: 60-120 nmol/L
Tiroitten salgılanan başlıca hormonlardan biridir . Lipit , protein vede karbohidrat metabolizmalarını doğrudan etkileyerek çok sayıda biyokimyasal reaksiyonun düzenlenmesini sağlar . Kanda büyük ölçüde bazı proteinlere (Albumin , prealbumin , tireoğlobin) bağlı ollaraak bulunur . Büyüme hızını , kemik vede kalsiyum melabolizmasını düzenler .

T4'ün Arttığı Durumlar:

- Hipertiroidi
- Toksik multumodiler guatr
- TSH salgılayan adenom
- Folliküler Troid(guatr) karsinomu
- Trofoblastik tümörler
- Basedow Graves hastalığı

T4'ün Azaldığı Durumlar:

- Hipotiroidi
- İdiyopadik Tiroit Atrofisi
- Hipopituitarizm

 

  Hormon bozukluğu için hazırlanan %100 bitkisel(doðal) kürleri görmek için tıklayın . .

 


Hormon Bozuklukları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp