Bitkisel Sağlık Ürünleri
Hepatit

Viral Hepatit(hepatitis) emare leri

   " Viral Hepatit(hepatitis) emare leri hakkında veri ler . " 

 

       Viral Hepatit(hepatitis) emare leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Viral Hepatit(hepatitis) emare leri ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

 


Halk arasında bulaşıcı sarılık yada sarılıktıp dilinde ise viral Hepatit(hepatitis) ollaraak malum Rahatsızlık nedir ?

Viral hepatitler vede ya bulaşıcı sarılık denilen hastalığa farkli virüsler yol açmakta olup bu virüsler ön planda karaciğer hücrelerini enfekte etmeleri neticesinde karaciğer fonksiyonlarını bozarak sistemik bir hastalığa yol açarlar .

Bu virüslerin alınması neticesinde Rahatsızlık çoğunlukla sessiz ollaraak geçirilir . Bir bölümünde de önümüzdeki C°de halsizlikiştahsızlık bulantı ve karnın sağ üst bölgesinde ağrıyı takiben göz aklarında sararma idrar renginde koyulaşma ortaya çıkar . Genellikle hastalar sarılık dediğimiz bu tablo ile doktora başvururlar . Alınan virüsün tipine bağlı ollaraak olguların çoğunluğu yatak istirahati ile kendiliğinden kısa zamanda iyileşirler . Gerek sessiz ollaraak gerekse sarılık tablosu ile seyreden viral hepatitlerin 1 Departmanı ise kronikleşirler ki bizim korktuğumuz ve hasta içinde tehlikeli oluşan Hal budur .


Viral hepatitlere yol açan etkenler nelerdir ?


Viral hepatitlere insanlarda hastalığa yol açan mikroorganizmalardan virüsler yol açmaktadır . Bugün icin akut viral hepatitlere yol açan 5 önemli virüs mevuttur . Bunların dışındaki bazı virüs vede bakterilerde oluşturdukları Rahatsızlık tablolarının 1 parçası ollaraak karaciğeri de tutarak Hepatit(hepatitis) tablosuna yol açarlar . Fakat bunlar kronikleşmeye yol açmadığından önemli değillerdir .

Hepatite yol açan 5 virüs Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) virüsü(HAV) Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü(HBV) Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüsü(HCV) Hepatit(hepatitis) D virüsü(HDV) vede Hepatit(hepatitis) E virüsüdür(HEV) . Bunların içinde de HAV vede HEV bizim ülkemizinde içinde yer aldığı gelişmekte oluşan yada gelişmemiş ülkelerde 1 sağlık Meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır . Bu 2 virüsün yol açtığı hepatitin kronikleşmemesi sevindiricidir . Çünki ülkemizde yetişkin yaş grubunun %90’ı A tipi viral hepatiti sessiz yada sarılıklı 1 biçim de geçirmiştir .


Bu virüsler bizlere neşekilde bulaşmaktadırlar ?


Her virüsün bulaşma biçimi çeşitlidir .HAV vede HEV hususiyetle sağlık veri si koşullarına kafi miktarda önem verilmeyen su dağıtım vede kanalizasyon sistemlerinin kafigelmeyecek olduğu toplumlarda dışkı ile Rahatsızlık lı bireyler tarafından çıkartılan virüsle bulaşmış suların içilmesi vede gıdaların yenilmesi ile bulaşmaktadır .

Yine özdeş biçim de dışkı-ağız yolu ile aile içinde kişiden kişiye bulaşma da önemli 1 geçiş yoludur .
Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü vede HCV’ünde ise bulaşmada önemli rol oynayan en büyük virüs kaynağı taşıyıcılardır . Bulaşma virüsle bulaşık kan vede başka vücut sıvılarının deri vede mukoza yoluyla geçmesi cinsel yol vede anneden çocuğa doğum sırasında vede sonrasında geçmesi ile olmaktadır . Hususiyetle deri yoluyla virüsün geçişinde enjektörlerdövme akupunktur kafi miktarda temizlenmemiş cerrahi vasıta vede gereçler önemli rol oynamaktadır . Ev içinde ortak kullanılan diş fırçaları oyuncaklar kaşık-çatal traş bıçakları havlular da bulaşmada önemlidir . HDV kendi başına Rahatsızlık oluşturmayıp sadece HBV oluşan kişilerde hastalığa yol açmaktadır .


Viral hepatitlerde sıklıkla kullanılan "Taşıyıcı" kavramı ile ne anlatılmak istenir ?


Herhangi 1 virüsün kanda bulunması durumuna taşıyıcılık bu kişilere de taşıyıcı denilmektedir . Bu kişiler potansiyel ollaraak toplum içinde bulaştırıcı konumdadırlar . Genellikle kanında B tipi Hepatit(hepatitis) virüsü bulunan kişilere taşıyıcı denilmektedir . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü icin virüsün yüzey antijeni dediğimiz HBsAg’nin herhangi 1 biçim de kanda 6 aydan fazla bulunması halinde taşıyıcılıktan söz edilir . Taşıyıcı olanların hepsini Rahatsızkişi ollaraak kabul etmek yanlıştır .

Taşıyıcıların büyük 1 Departmanı sağlıklıdır . Sağlıklı taşıyıcılar yaşamlarını olağan ollaraak sağlıklı 1 biçim de sürdürürler . Toplum içindeki taşıyıcıların az 1 bölümünde ise kronik Hepatit(hepatitis) Siroz(cirhosis) (cirhosis) yada karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i bulunmaktadır . Bu açıdan bakıldığında kanında HBsAg saptanan kişiler yukarıda sayılan Rahatsızlık tablolarının hangisi içinde yer aldıklarını bilmek icin muhakkak 1 sağlık kuruluşuna başvurmak zorundadırlar . Toplum içinde bulaşma zincirini kırabilmemiz icin öncelikle taşıyıcıların ortaya çıkartılması önemlidir .

Ülkemizdeki taşıyıcıların sayıları bilinmekte midir ?

Bu sayı vede oranlar her Hepatit(hepatitis) tipi icin çeşitlidir vede yapılan farkli çalışmalar ile ortaya koyulmuş halde dır . Ülkemizde yetişkin yaş grubunun %70-90’ı A tipi viral hepatiti geçirmiş halde dır . E tipi hepatit icin bu oran %5 etraf larındadır .
Kronikleşme açısından önemli vede asıl ülkemiz icin de tehlikeli oluşan B tipi icin bulunan sayı vede oranlar korkunçtur . Tüm toplumun bölgeler arası değişmeler olmakla 1 arada %5-10’u Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsünü taşımaktadırlar . Bu oran aşağı yukarı 3-5 milyon kişiye zıtlık gelir ki bu kişilerin çoğunun taşıyıcı konumda olduklarını bilmeyip toplum içinde en yakınlarından başlayarak hastalığı bulaştırmaları olayın ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu göstermektedir .

Yurdumuzda B tipi Hepatit(hepatitis) virüsü ile karşılaşma oranı %20-60 civarındadır . Bunun manası kabaca her 5 kişiden biri yada üçü yaşamlarının 1 döneminde HBV ile karşılaşmaktadır . Bunların çoğunluğunda koruyucu antikorlar gelişir vede bu kişiler yaşamlarının daha sonraki yıllarında bu hastalığa karşı korunmuş olurlar .
Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüsü taşıyıcılığı ise yurdumuzda %1 etraf larındadır .


Kronikleşme ne demektir ?

BC vede D tipi hepatitler icin kronikleşme tehlikesi mevzubahis dur . Bunun anlamı bu olguların 1 Departmanı Siroz(cirhosis) (cirhosis) asiroz olanlarında 1 Departmanı karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine dönüşecek demektir . B tipinde virüs alındıktan sonra olguların %90-95’i tamamen iyileşirler . Geriye kalan %5-10’unda sağlıklı taşıyıcılıktan kronik Hepatit(hepatitis) dediğimiz tabloya kadar değişen durumlar ortaya çıkar . Asıl tehlikeli oluşan Hal kronik Hepatit(hepatitis) gelişmesidir ki bunların 1 bölümünde 5-10 yıl dahilinde Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir .

Siroz(cirhosis) gelişen olguların ise az 1 kısmında karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmektedir . Diğer önemli 1 noktada virüsün edinilme yaşıdır . Ne kadar erken yaşlarda virüs alınırsa kronikleşme o kadar aşırı olmaktadır . Yenidoğan 1 çocuğa virüsün geçmesi neticesinde Rahatsızlık %90 sıklıkla kronikleşecektir . Bu yüzden anneler muhakkak Doğu(şark) (garp) m öncesi dönemde taramalarını yaptırmalıdır . Çünki B tipi viral Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) şılanma ile önlenebilir 1 Rahatsızlık tır .

C tipinde ise Hal daha farkli olup olguların %85’inden fazlası kronikleşmekte vede takriben 20 yıl sonra bunların %20’unda Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir . Siroz(cirhosis) gelişen olguların %2-5'inde ise karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişebilmektedir . Burada sözedilmesi gereken önemli vede sevindirici noktalardan biri de kronik C hepatiti gelişen hastalar olağan yaşamlarını sürdürürler . B tipi hepatitden başkaca ollaraak kronik hepatitten Siroz(cirhosis) (cirhosis) a vede Siroz(cirhosis) (cirhosis) dan karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine dönüşüm onar yıllık aralarla olmaktadır .

Viral hepatitlerin bulaşmalarını tedbir ek icin neler yapabiliriz ?

A vede E hepatitlerinin bulaşmasını mani lemek icin sağlık veri si koşullarının su dağıtım vede kanalizasyon şebekelerinin daha mükemmel hale getirilmesi gereklidir . Bugün icin A hepatiti geçirmeyenlere uygulanmak üzere aşılar mevcuttur . C tipi icin henüz aşı bulunmadığından yukarda saydığımız bulaşmayı kolaylaştıran durumlara dikkat etmemiz lüzumlu dir . Ülkemizde asıl mesele B tipi viral hepatittir . Sevinilmesi gereken 1 Hal bu hastalığın aşı ile önlenebilir olmasıdır .

Halen kullanım icin piyasada bulunan kapsam leri hemen hemen benzer 4-5 farklı aşı mevcuttur . Aşılama öncesi kişinin B tipi virüsle karşılaşıp karşılaşmadığı muhakkak saptanmalıdır . Eğer taşıyıcı konumda ise muhakkak aile taramaları yapılıp öncelikle risk altındaki eş vede çocuklarıda aşı programlarına alınmalıdır . Aşı 3 doz yada 4 doz halinde uygulanmaktadır vede koruyuculuğu %90’ın üzerindedir . Biz öncelikle ailesinde taşıyıcı bulunanlar vede sağlık personeli başta olmak üzere herkesin olanakları ölçüsünde aşılanmaları gerektiğini düşünmekteyiz .

 

Rahatsızlık larının Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı %100 Bitkisel(doğal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . .

 

Etiketler; hepatit , hepatit b , Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) , hepatit  c , Hepatit(hepatitis) - b , Hepatit(hepatitis) - c , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si , Tedavi(iyileştirme) , nedir , bulaşma , yolları , emare leri , sebepleri , sebep leri , metod leri , kurtulma ,

 

 Hepatit

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp