Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Viral Hepatit(hepatitis) emare leri

   " Viral Hepatit(hepatitis) emare leri hakkında veri ler . " 

 

       Viral Hepatit(hepatitis) emare leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Viral Hepatit(hepatitis) emare leri ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

 


Halk arasında bulaşıcı sarılık yada sarılıktıp dilinde ise viral Hepatit(hepatitis) ollaraak malum hastalık nedir ?

Viral hepatitler vede ya bulaşıcı sarılık denilen hastalığa değişik virüsler yol açmakta olup bu virüsler ön planda karaciğer hücrelerini enfekte etmeleri neticesinde karaciğer fonksiyonlarını bozarak sistemik bir hastalığa yol açarlar .

Bu virüslerin alınması neticesinde hastalık çoğunlukla sessiz ollaraak geçirilir . Bir bölümünde de önümüzdeki C°de halsizlikiştahsızlık bulantı ve karnın sağ üst bölgesinde ağrıyı takiben göz aklarında sararma idrar renginde koyulaşma ortaya çıkar . Genellikle hastalar sarılık dediğimiz bu tablo ile doktora başvururlar . Alınan virüsün tipine bağlı ollaraak olguların çoğunluğu yatak istirahati ile kendiliğinden kısa sürede iyileşirler . Gerek sessiz ollaraak gerekse sarılık tablosu ile seyreden viral hepatitlerin 1 bölümü ise kronikleşirler ki bizim korktuğumuz ve hasta içinde tehlikeli oluþan Hal budur .


Viral hepatitlere yol açan etkenler nelerdir ?


Viral hepatitlere insanlarda hastalığa yol açan mikroorganizmalardan virüsler yol açmaktadır . Bugün için akut viral hepatitlere yol açan beş önemli virüs vardır . Bunların dışındaki bazı virüs vede bakterilerde oluşturdukları hastalık tablolarının 1 parçası ollaraak karaciğeri de tutarak Hepatit(hepatitis) tablosuna yol açarlar . Fakat bunlar kronikleşmeye yol açmadığından önemli değillerdir .

Hepatite yol açan beş virüs Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) virüsü(HAV) Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü(HBV) Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüsü(HCV) Hepatit(hepatitis) D virüsü(HDV) vede Hepatit(hepatitis) E virüsüdür(HEV) . Bunların içinde de HAV vede HEV bizim ülkemizinde içinde yer aldığı gelişmekte oluþan yada gelişmemiş ülkelerde 1 sağlık Meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır . Bu 2 virüsün yol açtığı hepatitin kronikleşmemesi sevindiricidir . Çünkü ülkemizde yetişkin yaş grubunun %90’ı A tipi viral hepatiti sessiz yada sarılıklı 1 şekilde geçirmiştir .


Bu virüsler bizlere nasıl bulaşmaktadırlar ?


Her virüsün bulaşma şekli farklıdır .HAV vede HEV özellikle saðlık veri si koşullarına kafi miktarda önem verilmeyen su dağıtım vede kanalizasyon sistemlerinin kafigelmeyecek olduğu toplumlarda dışkı ile hastalıklı bireyler tarafından çıkartılan virüsle bulaşmış suların içilmesi vede gıdaların yenilmesi ile bulaşmaktadır .

Yine aynı şekilde dışkı-ağız yolu ile aile içinde kişiden kişiye bulaşma da önemli 1 geçiş yoludur .
Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü vede HCV’ünde ise bulaşmada önemli rol oynayan en büyük virüs kaynağı taşıyıcılardır . Bulaşma virüsle bulaşık kan vede diğer vücut sıvılarının deri vede mukoza yoluyla geçmesi cinsel yol vede anneden çocuğa doğum sırasında vede sonrasında geçmesi ile olmaktadır . Özellikle deri yoluyla virüsün geçişinde enjektörlerdövme akupunktur kafi miktarda temizlenmemiş cerrahi araç vede gereçler önemli rol oynamaktadır . Ev içinde ortak kullanılan diş fırçaları oyuncaklar kaşık-çatal traş bıçakları havlular da bulaşmada önemlidir . HDV kendi başına hastalık oluşturmayıp sadece HBV oluþan kişilerde hastalığa yol açmaktadır .


Viral hepatitlerde sıklıkla kullanılan "Taşıyıcı" kavramı ile ne anlatılmak istenir ?


Herhangi 1 virüsün kanda bulunması durumuna taşıyıcılık bu kişilere de taşıyıcı denilmektedir . Bu kişiler potansiyel ollaraak toplum içinde bulaştırıcı konumdadırlar . Genellikle kanında B tipi Hepatit(hepatitis) virüsü bulunan kişilere taşıyıcı denilmektedir . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsü için virüsün yüzey antijeni dediğimiz HBsAg’nin herhangi 1 şekilde kanda 6 aydan fazla bulunması halinde taşıyıcılıktan söz edilir . Taşıyıcı olanların hepsini Rahatsızkiþi ollaraak kabul etmek yanlıştır .

Taşıyıcıların büyük 1 bölümü sağlıklıdır . Sağlıklı taşıyıcılar yaşamlarını olaðan ollaraak sağlıklı 1 şekilde sürdürürler . Toplum içindeki taşıyıcıların az 1 bölümünde ise kronik Hepatit(hepatitis) Siroz(cirhosis) (cirhosis) yada karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i bulunmaktadır . Bu açıdan bakıldığında kanında HBsAg saptanan kişiler yukarıda sayılan hastalık tablolarının hangisi içinde yer aldıklarını bilmek için muhakkak 1 sağlık kuruluşuna başvurmak zorundadırlar . Toplum içinde bulaşma zincirini kırabilmemiz için öncelikle taşıyıcıların ortaya çıkartılması önemlidir .

Ülkemizdeki taşıyıcıların sayıları bilinmekte midir ?

Bu sayı vede oranlar her Hepatit(hepatitis) tipi için farklıdır vede yapılan değişik çalışmalar ile ortaya koyulmuş halde dır . Ülkemizde yetişkin yaş grubunun %70-90’ı A tipi viral hepatiti geçirmiş halde dır . E tipi hepatit için bu oran %5 etraf larındadır .
Kronikleşme açısından önemli vede asıl ülkemiz için de tehlikeli oluþan B tipi için bulunan sayı vede oranlar korkunçtur . Tüm toplumun bölgeler arası farklılıklar olmakla 1 arada %5-10’u Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsünü taşımaktadırlar . Bu oran aşağı yukarı 3-5 milyon kişiye karşılık gelir ki bu kişilerin çoğunun taşıyıcı konumda olduklarını bilmeyip toplum içinde en yakınlarından başlayarak hastalığı bulaştırmaları olayın ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu göstermektedir .

Yurdumuzda B tipi Hepatit(hepatitis) virüsü ile karşılaşma oranı %20-60 civarındadır . Bunun anlamı kabaca her beş kişiden biri yada üçü yaşamlarının 1 döneminde HBV ile karşılaşmaktadır . Bunların çoğunluğunda koruyucu antikorlar gelişir vede bu kişiler yaşamlarının daha sonraki yıllarında bu hastalığa karşı korunmuş olurlar .
Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüsü taşıyıcılığı ise yurdumuzda %1 etraf larındadır .


Kronikleşme ne demektir ?

BC vede D tipi hepatitler için kronikleşme tehlikesi sözkonusudur . Bunun anlamı bu olguların 1 bölümü Siroz(cirhosis) (cirhosis) asiroz olanlarında 1 bölümü karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine dönüşecek demektir . B tipinde virüs alındıktan sonra olguların %90-95’i tamamen iyileşirler . Geriye kalan %5-10’unda sağlıklı taşıyıcılıktan kronik Hepatit(hepatitis) dediğimiz tabloya kadar değişen durumlar ortaya çıkar . Asıl tehlikeli oluþan Hal kronik Hepatit(hepatitis) gelişmesidir ki bunların 1 bölümünde 5-10 yıl içerisinde Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir .

Siroz(cirhosis) gelişen olguların ise az 1 kısmında karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmektedir . Diğer önemli 1 noktada virüsün edinilme yaşıdır . Ne kadar erken yaşlarda virüs alınırsa kronikleşme o kadar aþırı olmaktadır . Yenidoğan 1 çocuğa virüsün geçmesi neticesinde hastalık %90 sıklıkla kronikleşecektir . Bu yüzden anneler muhakkak doğum öncesi dönemde taramalarını yaptırmalıdır . Çünkü B tipi viral Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) şılanma ile önlenebilir 1 hastalıktır .

C tipinde ise Hal daha değişik olup olguların %85’inden fazlası kronikleşmekte vede yaklaşık 20 yıl sonra bunların %20’unda Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir . Siroz(cirhosis) gelişen olguların %2-5'inde ise karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişebilmektedir . Burada sözedilmesi gereken önemli vede sevindirici noktalardan biri de kronik C hepatiti gelişen hastalar olaðan yaşamlarını sürdürürler . B tipi hepatitden farklı ollaraak kronik hepatitten Siroz(cirhosis) (cirhosis) a vede Siroz(cirhosis) (cirhosis) dan karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine dönüşüm onar yıllık aralarla olmaktadır .

Viral hepatitlerin bulaşmalarını önlemek için neler yapabiliriz ?

A vede E hepatitlerinin bulaşmasını mani lemek için saðlık veri si koşullarının su dağıtım vede kanalizasyon şebekelerinin daha mükemmel hale getirilmesi gereklidir . Bugün için A hepatiti geçirmeyenlere uygulanmak üzere aşılar mevcuttur . C tipi için henüz aşı bulunmadığından yukarda saydığımız bulaşmayı kolaylaştıran durumlara dikkat etmemiz lüzumlu dir . Ülkemizde asıl mesele B tipi viral hepatittir . Sevinilmesi gereken 1 Hal bu hastalığın aşı ile önlenebilir olmasıdır .

Halen kullanım için piyasada bulunan içerikleri hemen hemen benzer 4-5 farklı aşı mevcuttur . Aşılama öncesi kişinin B tipi virüsle karşılaşıp karşılaşmadığı muhakkak saptanmalıdır . Eğer taşıyıcı konumda ise muhakkak aile taramaları yapılıp öncelikle risk altındaki eş vede çocuklarıda aşı programlarına alınmalıdır . Aşı üç doz yada dört doz halinde uygulanmaktadır vede koruyuculuğu %90’ın üzerindedir . Biz öncelikle ailesinde taşıyıcı bulunanlar vede sağlık personeli başta olmak üzere herkesin olanakları ölçüsünde aşılanmaları gerektiğini düşünmekteyiz .

 

hastalıklarının Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı %100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . .

 

Etiketler; hepatit , hepatit b , Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) , hepatit  c , Hepatit(hepatitis) - b , Hepatit(hepatitis) - c , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si , Tedavi(iyileştirme) , nedir , bulaşma , yolları , emare leri , sebepleri , sebep leri , yöntemleri , kurtulma ,

 

 Hepatit

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp