Bitkisel Sağlık Ürünleri
Hepatit

Hepatit(hepatitis) Koma

  " Hepatit(hepatitis) hastalığı koma hakkında veri ler . "

 

     Hepatit(hepatitis) hastalığı koma hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Hepatit(hepatitis) hastalığı koma ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

Hepatik koma , ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer kafigelmez liği vede kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) neticesi ortaya çıkan , kompleks vede mortalitesi çook yüksek nöropsikiyatrik 1 sendromdur . Fizyopatolojik mekanizması tam ollaraak anlaşılamayan bu hastalığın klinik tablosu , karaciğer disfonksiyonlu ensefalopati tablosundaki hastalarda mental fonksiyonlardaki regresyondan , ölüme giden derin komaya kadar değişen 1 çeşitlilik gösterir . Hepatik koma , fulminan karaciğer kafigelmez liklerinde karaciğer fonksiyonlarının saatler vede günler içinde iflası ile kaçınılmaz ollaraak ortaya çıkarken , kronik parankimal karaciğer hasarı oluşan sirotik hastalarda , presipitan etkenler in tesiri yle gelişen ensefalopatinin progresyonu neticesi ortaya çıkar . Hepatik ensefalopatinin terminal dönemi oluşan hepatik komanın fulminan karaciğer kafigelmez liklerinde hemen daima görülmesine zıtlık , kronik karaciğer Rahatsızlık larında rastlanma oranı tam ollaraak bilinmemektedir .

                 Hepatik ensefalopati (HE) fulminant hepatik kafigelmez likte , asli 1 hepatektominin hususi liklerini gösterir .  Şiddetli koagülopati vede başka metabolik anormallikler ile 1 arada olup , kardiyak , respiratuar vede renal kafigelmez lik gelişebilir . Siroz(cirhosis) a bağlı (yada kronik karaciğer Rahatsızlık larında) ensefalopatilerde ise ana komponent portal-sistemik şant ile 1 arada hepatosellüler disfonksiyondur . Bu hastalarda ensefalopati gelişmesinde farkli presipitan etkenler rol oynamaktadır . Genellikle kronik portal sistemik  şantı olanlarda , kronik noropsikiyatrik bulgularda mevcuttur vede irreversibl beyin hasarı ile 1 arada meydana gelebilir . Bu vakalarda hepatosellüler Rahatsızlık az sayıda hafif de meydana gelebilir . Fulminan karaciğer kafigelmez liği koması sıklıkla manik hususi liklerle vede serebral ödemle beraber dir vede astrosit değişmeler inin görüldüğü kronik ensefalopatinin hipomanik letarjik tablosu ile tezat meydana gelir


Hepatit

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp