Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Hepatit(hepatitis) Koma

  " Hepatit(hepatitis) hastalığı koma hakkında veri ler . "

 

     Hepatit(hepatitis) hastalığı koma hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Hepatit(hepatitis) hastalığı koma ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

Hepatik koma , ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer kafigelmez liği vede kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) neticesi ortaya çıkan , kompleks vede mortalitesi çok yüksek nöropsikiyatrik 1 sendromdur . Fizyopatolojik mekanizması tam ollaraak anlaşılamayan bu hastalığın klinik tablosu , karaciğer disfonksiyonlu ensefalopati tablosundaki hastalarda mental fonksiyonlardaki regresyondan , ölüme giden derin komaya kadar değişen 1 çeşitlilik gösterir . Hepatik koma , fulminan karaciğer kafigelmez liklerinde karaciğer fonksiyonlarının saatler vede günler içinde iflası ile kaçınılmaz ollaraak ortaya çıkarken , kronik parankimal karaciğer hasarı oluþan sirotik hastalarda , presipitan faktörlerin tesiri yle gelişen ensefalopatinin progresyonu neticesi ortaya çıkar . Hepatik ensefalopatinin terminal dönemi oluþan hepatik komanın fulminan karaciğer kafigelmez liklerinde hemen daima görülmesine karşılık , kronik karaciğer hastalıklarında rastlanma oranı tam ollaraak bilinmemektedir .

                 Hepatik ensefalopati (HE) fulminant hepatik kafigelmez likte , gerçek 1 hepatektominin özelliklerini gösterir .  Şiddetli koagülopati vede diğer metabolik anormallikler ile 1 arada olup , kardiyak , respiratuar vede renal kafigelmez lik gelişebilir . Siroz(cirhosis) a bağlı (yada kronik karaciğer hastalıklarında) ensefalopatilerde ise ana komponent portal-sistemik şant ile 1 arada hepatosellüler disfonksiyondur . Bu hastalarda ensefalopati gelişmesinde değişik presipitan faktörler rol oynamaktadır . Genellikle kronik portal sistemik  şantı olanlarda , kronik noropsikiyatrik bulgularda mevcuttur vede irreversibl beyin hasarı ile 1 arada meydana gelebilir . Bu vakalarda hepatosellüler hastalık kısmen hafif de meydana gelebilir . Fulminan karaciğer kafigelmez liği koması sıklıkla manik özelliklerle vede serebral ödemle beraber dir vede astrosit değişikliklerinin görüldüğü kronik ensefalopatinin hipomanik letarjik tablosu ile tezat oluşturur


Hepatit

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp