Bitkisel Sağlık Ürünleri
Hastalıkları

Akciğer Rahatsızlık ları Tedavi(iyileştirme) si

 

 

Akciğer Rahatsızlık ları vede Tedavi(iyileştirme) Metod leri

 

 

Akciğer Rahatsızlık ları Hakkında İzahat lar vede Bu Rahatsızlık larda Kullanılan Bitkisel(doğal) Ürünlerle Alakalı Tedavi(iyileştirme) Metod leri . Okumak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

 

 

Rahatsızlık ları hakkında bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri icin tıklayınız

 

 

 

 

    Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si

   Akciğerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 farklı tipe farklı lırlar . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin birbirinden ayırımı , hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır . Her 2 tip kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de farkli biçim lerde gelişip yayılır vede Tedavi(iyileştirme) edilirler .

   Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden daha yaygındır vede Umumi ollaraak daha yavaş gelişir vede yayılırlar . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in 3 ana tipi mevuttur : Bu tipler arasında Tedavi(iyileştirme) vede yaşam zaman si açısından fark yoktur .
Küçük Hücreli Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bazen de yulaf yulaf hücresi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ide de denir . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine göre daha az yaygındır . Bu tipdeki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler daha ivedilikle gelişir vede bedeni n başka organlarına yayılması da daha fazladır .

   Akciğerlerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 tipe farklı lırlar . Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Her tip akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i başkaca biçim de büyür , gelişir vede Tedavi(iyileştirme) edilir .

   Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Risk Elementleri


   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumu tek 1 sebebe bağlanamaz . Yapılan araştırmalar neticesi akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin 1 çook sebebi bulunmuştur Çeşitli etkenler akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi meydana gelmesinde rol oynayabilir . . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulaşıcı değildir . Bazı insanların akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riski başkaları nden daha fazladır . Aşağıdaki durumlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski artmaktadır .

   Sigara(tütün mamülleri) içmek akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine sebep olur . Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir . Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e sebep meydana gelebilir ler . Bir sigara(tütün mamülleri) içicisinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olması; hangi yaşta sigara(tütün mamülleri) içmeye başladığı , ne kadar zaman dir sigara(tütün mamülleri) içtiği , günde içtiği sigara(tütün mamülleri) sayısı , sigara(tütün mamülleri)yı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır . Sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak 1 kişinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskini büyük oranda düşürür .

   Puro vede pipo;puro vede pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çook akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskine sahiptirler . Kişinin kaç yıldır puro yada pipo içtiği , günde kaç adet içtiği vede ne kadar derin içine çektiği , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini etkileyen etkenler dir . İçlerine çekmeseler de puro vede pipo içicileri akciğer vede ağız kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin başka tipleri icin de risk altındadırlar .
Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski pasif içicilik halinde da artmaktadır .

   Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan vede natural ollaraak fiberlerde bulunan 1 mineral grubudur . Asbest fiberleri partiküllere farklı lmaya meyillidirler vede havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar . Bu partiküller solunduğu vakit akciğerlere yerleşirler vede orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar vede böylece kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riskini artırırlar . Çalışmalar asbeste maruz kalan amale lerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha aşırı olduğunu göstermiştir . Bu artış gemi inşası , asbest madenleri , izolasyon işi vede fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir .
Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski asbest amale leri sigara(tütün mamülleri) içiyorlarsa daha fazladır . Asbest amale leri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu gereç leri kullanmak vede tavsiye edilen iş vede teminat lik prosedürlerini izleme(takip) etmek zorundadırlar .

   Hava Kirliliği; Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında 1 ilişki bulunmuştur . Ama bu ilişki alenice tarif edilememiştir vede daha aşırı araştırma yapılması gerekmektedir .
Akciğer Rahatsızlık ları; Verem gibi bazı akciğer Rahatsızlık ları kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini artırırlar . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin veremle etkilenen bölgelerde daha aşırı gelişme eğilimi mevuttur .

   Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluşan kişinin tekrar ikinci akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski , hiiç kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmamış kişiye oranla daha fazladır . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i teşhisi aldıktan sonra sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak , ikinci 1 akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmesini önleyebilir .
Riskli meslekler; madenciler , tekstil , izolasyon vede tersane amale leri , petro-kimya , baca temizleyiciler , plastik sanayi amale leri , maden vede kaynak amale leri , çamaşır suyu üreticileri ,cam seramik ,muşamba vede batarya amale leri ,boya ,dökümhaneler ,çelik amale leri

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunmanın en iyi yolu sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak yada hiiç başlamamaktır .


   BULGULARIN FARKINA VARILMASI

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin emare vede bulguları:

1- Bitmek bilmeyen vede zamanla daha kötüye giden 1 öksürük

2- baki göğüs ağrısı

3- Kan tükürmek

4- Nefes darlığı

5- Hırıltılı nefes alıp-vermek .

6- Sık sık zatürre yada bronşit olması vede geçmemesi

7- Boyun vede yüzde şişkinlik

8- İştahsızlık vede kilo zayii

9- Yorgunluk

   Bu bulgular akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden yada daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir .Bulguların 1 doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir .

   AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMU


   emare lerin sebep lerini bulmaya yardımcı olması icin doktor kişinin geçirdiği Rahatsızlık ları , tütün kullanma ( sigara(tütün mamülleri) ,pipo ,puro vs .) durumunu , çevresel yada mesleki ollaraak maruz kaldığı maddeleri vede başka aile fertlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını sorgular . Göğüs röntgeni vede bazı testler isteyebilir . Eğer akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister .Bu tetkik akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ini tespit etmek icin zor olmayan vede avantaj lı 1 testtir . Doktorun kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den emin olmak icin akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir .
Biyopsi ile alınan küçük 1 doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını gösterir .

   Bu doku parçasını almak icin 1 çook metod mevuttur .

 1)Bronkoskopi: İnce vede ışıklı 1 tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek icin ağızdan sokulur , hava yolları incelenir vede buradan küçük 1 doku parçası alınır .

 2)İğne aspirasyonu: Göğüsten 1 iğne sokularak tümörden küçük 1 doku parçası alınması işlemidir .

 3)Torasentez: Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu misal ollaraak incelenmesidir .

 4)Torakotomi: Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanımak icin tümörden 1 parça almak gayesi yla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır .

   HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:


   Yapılan tetkikler neticesi Rahatsızkişide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir . Bu evrelendirme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını yayılmış ise bedeni n hangi bölgesine yayıldığını bulmak icin yapılır .

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i umumiyetle beyin vede kemiklere yayılır . Hastalığın evresini bilmek doktorun Tedavi(iyileştirme) yi planlamasına yardımcı olur . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını bulmak icin kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

   Veri sayarlı tomografi
   Magnetik Rezonans İncelemesi

   Kemik sintigrafisi; Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir . Az 1 radyoaktif madde kan dolaşımına verilir vede anormal kemik gelişimi oluşan yerde toplanır .Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo etkin seviyesini ölçer vede bunu röntgen filmine kaydeder .

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir .


   AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ


   Tedavi(iyileştirme) 1 çook etken e bağlıdır . Bunlar akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tipi , hastalığın evresi vede rahatsızkişinin Umumi sağlık durumudur . Bir çook farkli Tedavi(iyileştirme) ler vede Tedavi(iyileştirme) kombinasyonları Tedavi(iyileştirme) de kullanılır .
Ameliyat sonrası gözle görünür , tespit edilecek düzeyde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kalmayan hastalara verilen ek Tedavi(iyileştirme) ye adjuvan Tedavi(iyileştirme) denir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) ameliyat sonrası gözle görülmeyen fakat geride kalmış olması olası az sayıdaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini öldürmek gayesi ile verilir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki hususi liklere , rahatsızkişinin yaşına , vede Umumi durumuna göre belirlenir . Hastalar ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) ollaraak sadece kemoterapi yada sadece radyoterapi yada hem kemoterapi hem radyoterapi Tedavi(iyileştirme) si alabilirler . Bazen , çook erken evrede oluşan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) gerekmeyebilir .
Cerrahi Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yok etmek icin yapılan operasyondur . Cerrahi müdahalenin tipi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in akciğerdeki yerleşimine bağlıdır . Akciğerdeki küçük 1 parçayı almak icin yapılan operasyon ‘wedge’ yada ‘segmental’ rezeksiyon ollaraak adlandırılır .

   Eğer cerrahi ollaraak bütün lob alınırsa (lobektomi) , sağ yada sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) ollaraak adlandırılır . Bazı tümörler yerleşimi , büyüklüğü vede rahatsızkişinin Umumi sağlık durumu sebebi yle ameliyat edilemez .

   Kemoterapi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir . Genellikle aniden aşırı ilaçtan meydana gelir . Kemoterapiyi yalnız bu konuda hususi eğitimi oluşan hemşireler verir . Kemoterapinin verilme sayısı kür diye anlatım edilir (1 . kür , 2 . kür gibi) vede umumiyetle özdeş ilaçlar 21 yada 28 her gün 1 tekrarlanarak verilir . Kemoterapi çoğunlukla damardan likit biçimi nde ayaktan Tedavi(iyileştirme) merkezlerinde yada ağızdan hap ollaraak verilir . Bazen rahatsızkişinin Umumi halinde ki bozukluk , verilen ilaçlar yada ilaçların veriliş biçim lerine göre hastaların Tedavi(iyileştirme) lerini hastanede yatarak almaları gerekebilir . Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler . Bu kontrollerde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , ilaçların yan etkileri sorgulanır vede bedende ki başka organlara 1 zarar verip vermediğini araştırmak icin bazı kan tetkikleri istenir . Her kür öncesi kan sayımının yapılması vede bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir . Bir rahatsızkişinin ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını , eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ilişik hususi likler belirler . Ancak bu kararların verilmesinde rahatsızkişinin yaşı , Umumi durumu da önemli rol oynar .

   Bir gün içinde 12 saatten aşırı zamanını yatarak geçirecek kadar Umumi durumu üzücü oluşan hastalara kemoterapi verilmesi , yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir . Kemoterapi yapılması planlanan hastalar , ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir .

   Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden takriben 1 hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir . Bu kontrolde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gereklidir se ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır .
Işın Tedavi(iyileştirme) si: Özdeş zamanda radyoterapi de denir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini öldürmek icin yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır . Sınırlı her alana uygulanır vede bu alandaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini etkiler .Radyoterapi 1 tümörü küçültmeye yönelik ollaraak cerrahiden önce yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini yok etmek icin yapılan 1 müdahaleden sonra uygulanabilir . Doktorlar radyoterapiyi umumiyetle kemoterapi ile 1 arada cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye karşı birinci alternatif ollaraak kullanırlar . Nefes darlığı gibi emare lerin giderilmesi icin de kullanılabilir .

   Foto dinamik terapi Bu hususi 1 kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi vede hücreler tarafından alınmasıdır . Bu kimyasal madde olağan hücreleri hızla terk eder . Fakat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hücrelerde daha uzun 1 zaman kalır . Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin etkin hale geçmesi sağlanır vede hücreler öldürülür .

   Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

   Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hastaları 1 çook farkli yolla Tedavi(iyileştirme) edilebilirler . Tedavi(iyileştirme) nin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir . Cerrahi müdahale en yaygın Tedavi(iyileştirme) biçimi dir . Radyoterapi vede kemoterapi de hastalığın zaman sini yavaşlatma vede semptomları kontrol etmede kullanılabilir .
Küçük hücreli Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

   Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ivedilikle yayılır . Bir çook vakada Rahatsızlık tanı konduğunda bedeni n başka bölümlerine de yayılmıştır . Doktorlar bedene yayılmış kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerine ulaşmak icin hemen hemen her vakit kemoterapi kullanırlar . Kemoterapi içeren Tedavi(iyileştirme) de akciğerdeki tümörler yada bedeni n başka bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler .Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmasa da uygulanabilir . Bu Tedavi(iyileştirme) ye koruyucu beyin ışınlaması denir . Bu beyinde tümör oluşmasını mani lemek icin verilir . Cerrahi Tedavi(iyileştirme) küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde çook az uygulanır .

 

 

 

 

 

Rahatsızlık ları hakkında bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri icin tıklayınız

 

 

Etiket : akciğer , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , akciğer hastalığı , sigara(tütün mamülleri)nın akciğere zararı , ciğer , akciğere avantaj lı bitkiler


Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp