Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Akciğer Hastalıkları Tedavi(iyileştirme) si

 

 

Akciğer Hastalıkları vede Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri

 

 

Akciğer Hastalıkları Hakkında Açıklamalar vede Bu Hastalıklarda Kullanılan Bitkisel(doðal) Ürünlerle İlgili Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri . Okumak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

 

 

hastalıkları hakkında bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri için tıklayınız

 

 

 

 

    Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si

   Akciğerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 ayrı tipe ayrılırlar . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin birbirinden ayırımı , hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır . Her 2 tip kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de değişik şekillerde gelişip yayılır vede Tedavi(iyileştirme) edilirler .

   Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden daha yaygındır vede Umumi ollaraak daha yavaş gelişir vede yayılırlar . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in 3 ana tipi vardır: Bu tipler arasında Tedavi(iyileştirme) vede yaşam süresi açısından fark yoktur .
Küçük Hücreli Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bazen de yulaf yulaf hücresi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ide de denir . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine göre daha az yaygındır . Bu tipdeki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler daha hızlı gelişir vede vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır .

   Akciğerlerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 tipe ayrılırlar . Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Her tip akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i farklı şekilde büyür , gelişir vede Tedavi(iyileştirme) edilir .

   Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Risk Elementleri


   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumu tek 1 sebebe bağlanamaz . Yapılan araştırmalar neticesi akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin 1 çok sebebi bulunmuştur Çeşitli faktörler akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumunda rol oynayabilir . . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulaşıcı değildir . Bazı insanların akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riski diğerlerinden daha fazladır . Aşağıdaki durumlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski artmaktadır .

   Sigara(tütün mamülleri) içmek akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine sebep olur . Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir . Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e sebep meydana gelebilir ler . Bir sigara(tütün mamülleri) içicisinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olması; hangi yaşta sigara(tütün mamülleri) içmeye başladığı , ne kadar süredir sigara(tütün mamülleri) içtiği , günde içtiği sigara(tütün mamülleri) sayısı , sigara(tütün mamülleri)yı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır . Sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak 1 kişinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskini büyük ölçüde düşürür .

   Puro vede pipo;puro vede pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çok akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskine sahiptirler . Kişinin kaç yıldır puro yada pipo içtiği , günde kaç adet içtiği vede ne kadar derin içine çektiği , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini etkileyen faktörlerdir . İçlerine çekmeseler de puro vede pipo içicileri akciğer vede ağız kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin diğer tipleri için de risk altındadırlar .
Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski pasif içicilik halinde da artmaktadır .

   Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan vede doğal ollaraak fiberlerde bulunan 1 mineral grubudur . Asbest fiberleri partiküllere ayrılmaya meyillidirler vede havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar . Bu partiküller solunduğu vakit akciğerlere yerleşirler vede orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar vede böylece kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riskini artırırlar . Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha aþırı olduğunu göstermiştir . Bu artış gemi inşası , asbest madenleri , izolasyon işi vede fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir .
Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski asbest işçileri sigara(tütün mamülleri) içiyorlarsa daha fazladır . Asbest işçileri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu gereç leri kullanmak vede tavsiye edilen iş vede güvenlik prosedürlerini izleme(takip) etmek zorundadırlar .

   Hava Kirliliği; Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında 1 ilişki bulunmuştur . Ama bu ilişki açıkca tarif edilememiştir vede daha aþırı araştırma yapılması gerekmektedir .
Akciğer Hastalıkları; Verem gibi bazı akciğer hastalıkları kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini artırırlar . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin veremle etkilenen bölgelerde daha aþırı gelişme eğilimi vardır .

   Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluþan kişinin tekrar ikinci akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski , hiç kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmamış kişiye oranla daha fazladır . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanısı aldıktan sonra sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak , ikinci 1 akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmesini önleyebilir .
Riskli meslekler; madenciler , tekstil , izolasyon vede tersane işçileri , petro-kimya , baca temizleyiciler , plastik sanayi işçileri , maden vede kaynak işçileri , çamaşır suyu üreticileri ,cam seramik ,muşamba vede batarya işçileri ,boya ,dökümhaneler ,çelik işçileri

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunmanın en iyi yolu sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak yada hiç başlamamaktır .


   BULGULARIN FARKINA VARILMASI

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin emare vede bulguları:

1- Bitmek bilmeyen vede zamanla daha kötüye giden 1 öksürük

2- Kalıcı göğüs ağrısı

3- Kan tükürmek

4- Nefes darlığı

5- Hırıltılı nefes alıp-vermek .

6- Sık sık zatürre yada bronşit olması vede geçmemesi

7- Boyun vede yüzde şişkinlik

8- İştahsızlık vede kilo kaybı

9- Yorgunluk

   Bu bulgular akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden yada daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir .Bulguların 1 doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir .

   AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMU


   emare lerin sebep lerini bulmaya yardımcı olması için doktor kişinin geçirdiği hastalıkları , tütün kullanma ( sigara(tütün mamülleri) ,pipo ,puro vs .) durumunu , çevresel yada mesleki ollaraak maruz kaldığı maddeleri vede diğer aile fertlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını sorgular . Göğüs röntgeni vede bazı testler isteyebilir . Eğer akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister .Bu tetkik akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ini tespit etmek için zor olmayan vede avantaj lı 1 testtir . Doktorun kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den emin olmak için akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir .
Biyopsi ile alınan küçük 1 doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını gösterir .

   Bu doku parçasını almak için 1 çok yöntem vardır .

 1)Bronkoskopi: İnce vede ışıklı 1 tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek için ağızdan sokulur , hava yolları incelenir vede buradan küçük 1 doku parçası alınır .

 2)İğne aspirasyonu: Göğüsten 1 iğne sokularak tümörden küçük 1 doku parçası alınması işlemidir .

 3)Torasentez: Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu örneğin incelenmesidir .

 4)Torakotomi: Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanımak için tümörden 1 parça almak amacıyla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır .

   HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:


   Yapılan tetkikler neticesi Rahatsızkiþide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir . Bu evrelendirme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır .

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i umumiyetle beyin vede kemiklere yayılır . Hastalığın evresini bilmek doktorun Tedavi(iyileştirme) yi planlamasına yardımcı olur . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

   Veri sayarlı tomografi
   Magnetik Rezonans İncelemesi

   Kemik sintigrafisi; Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir . Az 1 radyoaktif madde kan dolaşımına verilir vede anormal kemik gelişimi oluþan yerde toplanır .Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo etkin seviyesini ölçer vede bunu röntgen filmine kaydeder .

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir .


   AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ


   Tedavi(iyileştirme) 1 çok faktöre bağlıdır . Bunlar akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tipi , hastalığın evresi vede hastanın Umumi sağlık durumudur . Bir çok değişik Tedavi(iyileştirme) ler vede Tedavi(iyileştirme) kombinasyonları Tedavi(iyileştirme) de kullanılır .
Ameliyat sonrası gözle görünür , tespit edilecek düzeyde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kalmayan hastalara verilen ek Tedavi(iyileştirme) ye adjuvan Tedavi(iyileştirme) denir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) ameliyat sonrası gözle görülmeyen fakat geride kalmış olması olası az sayıdaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini öldürmek amacı ile verilir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere , hastanın yaşına , vede Umumi durumuna göre belirlenir . Hastalar ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) ollaraak sadece kemoterapi yada sadece radyoterapi yada hem kemoterapi hem radyoterapi Tedavi(iyileştirme) si alabilirler . Bazen , çok erken evrede oluþan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) gerekmeyebilir .
Cerrahi Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yok etmek için yapılan operasyondur . Cerrahi müdahalenin tipi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in akciğerdeki yerleşimine bağlıdır . Akciğerdeki küçük 1 parçayı almak için yapılan operasyon ‘wedge’ yada ‘segmental’ rezeksiyon ollaraak adlandırılır .

   Eğer cerrahi ollaraak tüm lob alınırsa (lobektomi) , sağ yada sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) ollaraak adlandırılır . Bazı tümörler yerleşimi , büyüklüğü vede hastanın Umumi sağlık durumu sebebi yle ameliyat edilemez .

   Kemoterapi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir . Genellikle aniden aþırı ilaçtan oluşur . Kemoterapiyi yalnız bu konuda özel eğitimi oluþan hemşireler verir . Kemoterapinin verilme sayısı kür diye anlatım edilir (1 . kür , 2 . kür gibi) vede umumiyetle aynı ilaçlar 21 yada 28 günde 1 tekrarlanarak verilir . Kemoterapi çoğunlukla damardan sıvı şeklinde ayaktan Tedavi(iyileştirme) merkezlerinde yada ağızdan hap ollaraak verilir . Bazen hastanın Umumi halinde ki bozukluk , verilen ilaçlar yada ilaçların veriliş şekillerine göre hastaların Tedavi(iyileştirme) lerini hastanede yatarak almaları gerekebilir . Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler . Bu kontrollerde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , ilaçların yan etkileri sorgulanır vede vücuttaki diğer organlara 1 zarar verip vermediğini araştırmak için bazı kan tetkikleri istenir . Her kür öncesi kan sayımının yapılması vede bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir . Bir hastanın ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını , eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre iliþik özellikler belirler . Ancak bu kararların verilmesinde hastanın yaşı , Umumi durumu da önemli rol oynar .

   Bir gün içinde 12 saatten aþırı zamanını yatarak geçirecek kadar Umumi durumu kötü oluþan hastalara kemoterapi verilmesi , yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir . Kemoterapi yapılması planlanan hastalar , ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir .

   Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden yaklaşık 1 hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir . Bu kontrolde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gereklidir se ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır .
Işın Tedavi(iyileştirme) si: Aynı zamanda radyoterapi de denir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır . Sınırlı her alana uygulanır vede bu alandaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini etkiler .Radyoterapi 1 tümörü küçültmeye yönelik ollaraak cerrahiden önce yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini yok etmek için yapılan 1 müdahaleden sonra uygulanabilir . Doktorlar radyoterapiyi umumiyetle kemoterapi ile 1 arada cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye karşı birinci alternatif ollaraak kullanırlar . Nefes darlığı gibi emare lerin giderilmesi için de kullanılabilir .

   Foto dinamik terapi Bu özel 1 kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi vede hücreler tarafından alınmasıdır . Bu kimyasal madde olaðan hücreleri hızla terk eder . Fakat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hücrelerde daha uzun 1 süre kalır . Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin etkin hale geçmesi sağlanır vede hücreler öldürülür .

   Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

   Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hastaları 1 çok değişik yolla Tedavi(iyileştirme) edilebilirler . Tedavi(iyileştirme) nin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir . Cerrahi müdahale en yaygın Tedavi(iyileştirme) şeklidir . Radyoterapi vede kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma vede semptomları kontrol etmede kullanılabilir .
Küçük hücreli Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

   Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hızlı yayılır . Bir çok vakada hastalık tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır . Doktorlar vücuda yayılmış kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerine ulaşmak için hemen hemen her vakit kemoterapi kullanırlar . Kemoterapi içeren Tedavi(iyileştirme) de akciğerdeki tümörler yada vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler .Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmasa da uygulanabilir . Bu Tedavi(iyileştirme) ye koruyucu beyin ışınlaması denir . Bu beyinde tümör oluşmasını mani lemek için verilir . Cerrahi Tedavi(iyileştirme) küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde çok az uygulanır .

 

 

 

 

 

hastalıkları hakkında bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri için tıklayınız

 

 

Etiket : akciğer , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , akciğer hastalığı , sigara(tütün mamülleri)nın akciğere zararı , ciğer , akciğere avantaj lı bitkiler


Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp