Bitkisel Sağlık Ürünleri
Hastalıkları

İdrar Yolu Rahatsızlık ları

 

 

 İdrar Yolu vede Tedavi(iyileştirme) Metod leri

 

 

 İdrar Yolu Hakkında İzahat lar vede Bu Rahatsızlık larda Kullanılan Bitkisel(doğal) Ürünlerle Alakalı Tedavi(iyileştirme) Metod leri . Okumak İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız

 

 

İdrar Rahatsızlık ları hakkında bitikisel bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri icin tıklayınız

 

 

 

 

 

    İdrar Yolu Rahatsızlık ları


  İdrar Yolu Rahatsızlık ları-Boşaltım Sistemi Rahatsızlık ları

 İki böbrek , 2 idrar borusu (üreter) . idrar torbası , diğerbir deyişle mesane vede idrar yolundan (üreîra) meydana gelen vede bedene zararlı , avantaj sız yada aşırı gelen maddeleri atmaya yarayan organlar boşaltım sistemini meydana gelir lar . Erkeklerde bu sistem içinde farklı ca prostat denen 1 organ daha mevuttur . Boşaltım sisteminin Rahatsızlık larında ilk emare ler ağrı , idrar etme düzensizlikleri vede bedende ödem dediğimiz su toplanması gibi bozukluklardır .


  Güç idrar etmeye vede bu esnada yanma vede ağrı duymaya tıp dilinde dizüri denir . Genellikle üretra yada mesane Enfeksiyon larında vede prostat Rahatsızlık larında görülen 1 şikâyettir . Günlük idrar etme sayısının artmasına diğerbir deyişle sık sık idrar etmeye pollaküri , günlük idrar miktarının artmasına poliüri , azalmasına ise oiigüri denir . Hiç idrar edememe halinde ise anüri söz konusudur . İdrar miktarının artması Böbrek taşı(kidney stone) Rahatsızlık larından misal ollaraak Şeker Hastalığı(diabet) , şekersiz Diabet(şeker hastalığı) , aşırı su içme v .b . kaynaklanabilir . Genellikle 24 saatte 2 litre oluşan idrar miktarı 3-5 litreyi geçebilir . Hatta 10 litreyi bulur . Bu halde idrarın rengi soluk vede yoğunluğu olağan oluşan 1 ,018 değerinden daha düşüktür . Günlük idrar miktarının yarım litrenin altına düşmesi böbrek hastalığı bakımından önemle incelenmeli dır . Ayrıca idrarın renginin koyulaşması , yoğunluğunun vede miktarının azalması , alevli Rahatsızlık lar , ishal(diyare) , dolaşım kafigelmez liği , susuz kalma gibi böbrek dışı sebep lerden de meydana gelebilir .


  İdrarın bulanıklığı halinde mikroskop tetkiki yapılmalı , Enfeksiyon hücrelerinin bulunup bulunmadığı incelenmeli dır . Kavuniçi yada kırmızı idrar ilaçlara bağlı ollaraak meydana gelebileceği gibi , idrar yollarında 1 kanamanın da emare si meydana gelebilir . İdrar sedimentinde alyuvarların görülmesi (hematüri) kanamaya işarettir . Siyah renkli idrar hemoliz neticesi idrarda hemoglobin bulunduğunu gösterir ki , bazı Rahatsızlık lara (Karasu humması) vede ilaçlara (kinin) bağlı ollaraak meydana gelebilir . Böbreğin Doğu(şark) (garp) ştan anomalisi (tek yada 3 böbrek , çift üreter , at nalı biçimi nde birleşik tek böbrek v .b .) çook kere röntgen muayeneleri sırasında teşhis edilebilir .Böbreklerde süzülen kanın 1 Departmanı idrar biçimi nde bedende n dışarı atılır . Böbreklerin kanı süzdüğü glomerul denilen bölümlerinin iltihabına glomeruionefrit yada kısaca akut nefrit (böbrek iltihabı) denir . Çook kere boğaz anjini , kulak iltihabı , impetigo gibi streptokok enfeksiyonlarından sonra görülür . Rahatsızlık , başağrısı , göz kapaklarının şişmesi , yorgunluk vede bel ağrısı biçimi ndeki emare lerle kendini belli eder . Akut nefrit (böbrek iltihabı) bazen iyileşmez , kronik glomeruionefrit biçimi nde Daimi eder .


  Böbrek dokusu harap olur vede idrarda albümin görülmeye başlar .Amiloidoz , lupus , Henoch-Schönlein hastalığı gibi Rahatsızlık ların komplikasyonu ollaraak da kronik glomeruionefrit meydana gelebilir . Hastada hematüri vede tansiyon yükselmesi mevuttur . Nefrotik sendrom denen 1 grup Rahatsızlık ta ise idrarla bol protein zayii dolayısıyla dokularda su toplanması diğerbir deyişle ödem teşekkülü ön plandadır . Ancak glomerulo-nefritlerin aksine tansiyon yükselmesi vede idrarda kan görülmez .Böbreğin bazı kalıtımsal yada metabolizma bozukluğuna bağlı Rahatsızlık ları (Sisti-noz , Low sendromu , Fanconi hastalığı gibi) da mevuttur .


  Böbreğin pelvis denen depertmanının vede bağ dokusunun iltihabına ise piyelonefrit Umumi adı verilir . Burada böbreğin tubulusları vede aralarındaki doku Enfeksiyon lanmıştır . Genellikle idrar yollarına giren mikropların aşağıdan yukarıya doğru yayılması bulantı , kusma gibi emare ler görülür . Akut vede kronik biçim leri mevuttur .Böbrek fonksiyonlarının bozulması neticesi idrar çıkmaması (anüri) yada üre gibi maddelerin kanda birikmesi (üremi) gibi durumlarda böbrek kafigelmez liği söz konusudur .

 

 

 

 

 

İdrar Rahatsızlık ları hakkında bitikisel bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri icin tıklayınız

 

 

Etiket :   idrar , idrar yolu , idrar yolu Rahatsızlık ları , prostad , idrar kesesi , idrar yolu Tedavi(iyileştirme) si , prostad Tedavi(iyileştirme) si

 


Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp