Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

İdrar Yolu Hastalıkları

 

 

 İdrar Yolu vede Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri

 

 

 İdrar Yolu Hakkında Açıklamalar vede Bu Hastalıklarda Kullanılan Bitkisel(doðal) Ürünlerle İlgili Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri . Okumak İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız

 

 

İdrar hastalıkları hakkında bitikisel bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri için tıklayınız

 

 

 

 

 

    İdrar Yolu Hastalıkları


  İdrar Yolu Hastalıkları-Boşaltım Sistemi Hastalıkları

 İki böbrek , 2 idrar borusu (üreter) . idrar torbası , diðerbir deyiþle mesane vede idrar yolundan (üreîra) meydana gelen vede vücuda zararlı , avantaj sız yada aþırı gelen maddeleri atmaya yarayan organlar boşaltım sistemini oluştururlar . Erkeklerde bu sistem içinde ayrıca prostat denen 1 organ daha vardır . Boşaltım sisteminin hastalıklarında ilk emare ler ağrı , idrar etme düzensizlikleri vede vücutta ödem dediğimiz su toplanması gibi bozukluklardır .


  Güç idrar etmeye vede bu esnada yanma vede ağrı duymaya tıp dilinde dizüri denir . Genellikle üretra yada mesane Enfeksiyon larında vede prostat hastalıklarında görülen 1 şikâyettir . Günlük idrar etme sayısının artmasına diðerbir deyiþle sık sık idrar etmeye pollaküri , günlük idrar miktarının artmasına poliüri , azalmasına ise oiigüri denir . Hiç idrar edememe halinde ise anüri söz konusudur . İdrar miktarının artması böbrek taşı hastalıklarından örneğin şeker hastalığı , şekersiz Diabet(þeker hastalıðı) , aşırı su içme v .b . kaynaklanabilir . Genellikle 24 saatte 2 litre oluþan idrar miktarı 3-5 litreyi geçebilir . Hatta 10 litreyi bulur . Bu halde idrarın rengi soluk vede yoğunluğu olaðan oluþan 1 ,018 değerinden daha düşüktür . Günlük idrar miktarının yarım litrenin altına düşmesi böbrek hastalığı bakımından önemle araştırılmalıdır . Ayrıca idrarın renginin koyulaşması , yoğunluğunun vede miktarının azalması , ateşli hastalıklar , ishal(diyare) , dolaşım kafigelmez liği , susuz kalma gibi böbrek dışı sebep lerden de meydana gelebilir .


  İdrarın bulanıklığı halinde mikroskop tetkiki yapılmalı , Enfeksiyon hücrelerinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır . Kavuniçi yada kırmızı idrar ilaçlara bağlı ollaraak meydana gelebileceği gibi , idrar yollarında 1 kanamanın da emare si meydana gelebilir . İdrar sedimentinde alyuvarların görülmesi (hematüri) kanamaya işarettir . Siyah renkli idrar hemoliz neticesi idrarda hemoglobin bulunduğunu gösterir ki , bazı hastalıklara (Karasu humması) vede ilaçlara (kinin) bağlı ollaraak meydana gelebilir . Böbreğin doğuştan anomalisi (tek yada üç böbrek , çift üreter , at nalı şeklinde birleşik tek böbrek v .b .) çok kere röntgen muayeneleri sırasında teşhis edilebilir .Böbreklerde süzülen kanın 1 bölümü idrar şeklinde vücuttan dışarı atılır . Böbreklerin kanı süzdüğü glomerul denilen bölümlerinin iltihabına glomeruionefrit yada kısaca akut nefrit (böbrek iltihabı) denir . Çok kere boğaz anjini , kulak iltihabı , impetigo gibi streptokok enfeksiyonlarından sonra görülür . Hastalık , başağrısı , göz kapaklarının şişmesi , yorgunluk vede bel ağrısı şeklindeki emare lerle kendini belli eder . Akut nefrit (böbrek iltihabı) bazen iyileşmez , kronik glomeruionefrit şeklinde Daimi eder .


  Böbrek dokusu harap olur vede idrarda albümin görülmeye başlar .Amiloidoz , lupus , Henoch-Schönlein hastalığı gibi hastalıkların komplikasyonu ollaraak da kronik glomeruionefrit meydana gelebilir . Hastada hematüri vede tansiyon yükselmesi vardır . Nefrotik sendrom denen 1 grup hastalıkta ise idrarla bol protein kaybı dolayısıyla dokularda su toplanması diðerbir deyiþle ödem teşekkülü ön plandadır . Ancak glomerulo-nefritlerin aksine tansiyon yükselmesi vede idrarda kan görülmez .Böbreğin bazı kalıtımsal yada metabolizma bozukluğuna bağlı hastalıkları (Sisti-noz , Low sendromu , Fanconi hastalığı gibi) da vardır .


  Böbreğin pelvis denen bölümünün vede bağ dokusunun iltihabına ise piyelonefrit Umumi adı verilir . Burada böbreğin tubulusları vede aralarındaki doku Enfeksiyon lanmıştır . Genellikle idrar yollarına giren mikropların aşağıdan yukarıya doğru yayılması bulantı , kusma gibi emare ler görülür . Akut vede kronik şekilleri vardır .Böbrek fonksiyonlarının bozulması neticesi idrar çıkmaması (anüri) yada üre gibi maddelerin kanda birikmesi (üremi) gibi durumlarda böbrek kafigelmez liği söz konusudur .

 

 

 

 

 

İdrar hastalıkları hakkında bitikisel bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri için tıklayınız

 

 

Etiket :   idrar , idrar yolu , idrar yolu hastalıkları , prostad , idrar kesesi , idrar yolu Tedavi(iyileştirme) si , prostad Tedavi(iyileştirme) si

 


Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp