Bitkisel Sağlık Ürünleri
Guatr Hastalığı

Zehirli Guatr(troid) Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme)

     Zehirli Guatr(troid) bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Zehirli Guatr(troid) ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .


Troid(guatr) bezesinin lüzumunda n daha aşırı hormon salgıladığı Troid(guatr) hastalığı türüne türüne hipertiroidizm (toksik guatr , zehirli guatr) denir . Zehirli guatr , nodüllü yada nodülsüz meydana gelebilir .

Nodülsüz zehirli guatrların hepsine “Graves hastalığı” , “Basedow Graves hastalığı” vede “Basedow hastalığı” demek yaygın alışkanlık olmuştur . Ancak , nodülsüz guatrların sadece 1 kısmı bu isimlerle anılır , diğerleri sadece “hipertiroidizm” ollaraak adlandırılır . Nodüllü zehirli guatr (toksik nodüler Guatr(troid) yada toksik adenom); sıcak nodüllü zehirli guatr (çok çalışan nodüllü zehirli guatr) vede sıcak otonom nodüllü zehirli Guatr(troid) (çok çalışan baskın nodüllü zehirli guatr) biçimi nde olabilir .

Zehirli guatr’da her rahatsızkişinin boğazında şişlik olmaz . Hastaların çoğunda boğazın dışarıdan görünümü olağan dir . Hatta bu sebep le halk arasında bu guatr türüne ‘iç guatr’ da denir , fakat tıp camiasında “iç-dış guatr” tanımlaması yoktur .

Zehirli guatr’da şikayetler:• Çarpıntı ,
• Ellerde titreme ,
• Beden ta titreme ,
• Ani kilo zayii ,
• Saç dökülmesi ,
• Kaşıntı ,
• Boğazda dolgunluk vede sıkıntı
• Aşırı iştah dolayısıyla çook yemek yeme vede çook su içme ,
• Aşırı terleme (hiperhidroz) ,
• Çabuk yorulma ,
• Aşırı sinirlilik
• Bulantı
• ishal(diyare) (diyare)
• Çabuk yorulma
• adet (regl)düzensizliği
• Çook sık dışkılama
• Panik atak
• Horlama
• Erken deşarjolma
• Gözlerin önümüzdeki doğru çıkması (egzoftalmi)

Bazı hastalarda göğüs vede boyunda Daimi 1 kızarıklık söz konusu olabilir . Nodülsüz zehirli guatrlı hastaların bazılarında gözlerde büyüme vede gözlerin ileriye doğru çıkması (egzoftalmi) görülür . Bunların hepsi 1 arada olmak zorunda değildir . Bu şikayetlerin bazıları ön plandadır , başka şikayetler fakat doktorun sorgulaması ile anlatım edilebilir .


HİPERTİROİDİZM’İN (ZEHİRLİ GUATR’IN) VÜCUDUMUZA VERDİĞİ ZARARLAR


Zehirli guatr’da görülen vede pay dilen emare ler , aslında zehirli guatrın beden içinde yaptığı hasar vede etkilerden daha önemsizdir . Zira zehirli guatr , başta kalp vede damar sistemi olmak üzere bedeni muzda 1 çok organ vede dokuya baki olabilen hasarlar verebilmektedir . Örneğin ,

*Kalbin büyümesi vede takiben kalp kafigelmez liği ,
* Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) ,
* Şeker Hastalığı(diabet) ,
* Kemik Erimesi(osteoporpoz) ,
*Kısırlık ,
*Hamilelerde düşük

bu hasarların 1 kısmıdır . Zehirli guatr’da kandaki yüksek Troid(guatr) hormonları kalp üzerine aşırı yük bindirir vede kalp büyümesi ortaya çıkabilir . Rahatsızlık uzun zaman rse vede yeterli Tedavi(iyileştirme) edilmezse kalp yetmezliğine dönüşür . Ayrıca , bu hastalarda tansiyon da yükselebilir , şeker hastalığı , Kemik Erimesi(osteoporpoz) , depresyon , horlama vede panik atak daha sık görülür .

Zehirli guatrlı hastalar ivedi yorulur , daha önce rahatlıkla yaptığı işleri yaparken hemen yorulur . Rahat merdiven çıkamaz . Cinsel hayatında sorunlar başlar; hususiyetle erkeklerde sertleşme (ereksiyon) kafigelmeyecek liği ve erken deşarjolma Meselesi görülebilir .

Bu hastalardaki aşırı sinirlilik , iş vede aile kenarları nin dikkatini çeker . Ani öfke patlamaları sık görülür .

Kısaca söylemek gereklidir se , zehirli guatr , EN YIKICI VE TAHRİP EDİCİ Guatr(troid) türüdür . Zehirli guatr’da ani ölüm de görülebilir .


HİPERTİROİDİZM’İN (ZEHİRLİ GUATR’IN) TANISI


Zehirli guatr’ın doğru vede eksiksiz teşhisi icin muayene , kan tetkikleri , ultrasonografi , sintigrafi , (nodül mevcut ise) ince iğne biyopsisi , yapılır .

Hastaların muayenesinde; kalp atımının çook arttığı , solunumun hızlandığı , ellerin titrediği , avuç içlerinin nemli olduğu görülür .

Kan Tetkiklerinde; Troid(guatr) bezesi hücrelerine karşı oluşmuş anti-tpo vede anti-tg antikorları ile anti-TSH antikoru ölçümü çook önemlidir . Bu antikorların yüksekliği , hastalığın Tedavi(iyileştirme) sonrasında neşekilde 1 seyir izleyeceğine ait çook önemli veri ler verir . Zehirli guatrlı hastalarda , kanda serbest T3 , serbest T4 , tiroglobulin vede TSH ölçümü , hemogram , karaciğer vede böbrek fonksiyon testleri (SGOT , SGPT , GGT , ALP , Üre , Kreatinin) , tam kan tahlili , sedimentasyon da her Rahatsızkişide yapılması gereken testlerdir . Gereken vakalarda farklı ca PTH vede kalsiyum da ölçülür .

Zehirli guatr’lı hastaların ultrasonografisinde; Troid(guatr) bezesinin olağan yapısının bozulduğu , yer yer doku değişmeler inin (heterojenite) başladığı görülür . Uzun zaman Troid(guatr) zıt ı ilaçlarla Tedavi(iyileştirme) oluşan hastalarda bu doku değişmeler i daha bariz olur , nodül gelişimi sık görülür .

Sintigrafide , Troid(guatr) bezesinin çook çalıştığını gösteren yüksek “uptake” (apteyk) görülür . Normalde görünür oluşan çene 6 tükrük bezeleri görünmez . Sıcak nodüllü zehirli guatrda ise sadece nodülün bariz olarak görüldüğü dikkati çekerken tiroidin geriye kalan bölümlerinde baskılanma (supresyon) görünür . Bu baskılanma çook bariz se tiroidin nodül dışı alanları hiiç görünmez; bu duruma bağımsız (otonom) sıcak nodüllü zehirli Guatr(troid) denir . Sintigrafi yapılırken veri sayar yardımıyla “uptake” testi de yapılmalır .

Zehirli guatrlı hastalarda nodül varsa muhakkak ince iğne biyopsisi yapılmalıdır . Sanıldığının aksine , zehirli guatrlı hastalardaki nodüllerde de kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi görülme riski mevuttur .


ZEHİRLİ GUATR’IN TEDAVİSİ


Zehirli guatrın Tedavi(iyileştirme) si; lüzumunda n aşırı üretilen Troid(guatr) hormonlarının normal seviyenin altına düşürülmesidir . Tedavi(iyileştirme) , baki vede baki olmayan Tedavi(iyileştirme) ollaraak ikiye farklı lır . baki Tedavi(iyileştirme) icin Doğu(şark) ülkelerinde (özellikle Amerika Birleşik Devletleri vede Kanada’da) radyoaktif iyot (kapsül) tercih edilirken Türkiye’de vede başka bazı ülkelerde hala ameliyatla Tedavi(iyileştirme) daha sıklıkla yapılmaktadır .

baki olmayan Tedavi(iyileştirme) ise Troid(guatr) zıt ı ilaçlarla (karbimazol vede propiltiourasil) ile yapılan Tedavi(iyileştirme) olup her vakit Troid(guatr) hormonları yeterli düzeyde vede kısa zamanda düşürülemez; düşürse bile “bir zaman ” sonra hormonlar tekrar yükselip Rahatsızlık emare lerinin ortaya çıkar . Bu türden Tedavi(iyileştirme) de hastalığın ne kadar zaman sonra tekrarlayacağı belli değildir; her Rahatsızkişide faklıdır fakat genç hastalarda kısa zaman sonra zehirli Guatr(troid) yeniden alevlenir . Troid(guatr) zıt ı ilaçları uzun zaman kullanıldığında karaciğer , kan hücreleri vede üreme(eşey) hücreleri (sperme vede yumurta hücreleri) üzerine ciddi yan tesirler oluşturabileceğinden bu tedavi altındaki hastaların sık aralıklarla (her ay) kontrolü gereklidir . Ayrıca , başta nodül vede Troid(guatr) bezesinde büyüme olmayan hastalarda kısa süre sonra nodül gelişimi vede tiroidin büyümesi (guatr) görülebilir . Bu tedavi icin Umumi kaide eninde netiticesinde hastalığın tekrarlaması (nüks)’dır; “iki önümüzdeki 1 geri” .

Ameliyatla Tedavi(iyileştirme) ; ülkemizde hala en çook kullanılan metod olsa da Doğu(şark) ülkelerinde her geçen gün ameliyatsız Tedavi(iyileştirme) metod leri daha aşırı rağbet görmektedir . Örneğin , Amerika Birleşik Devletlerinde vede Kanada’da zehirli guatr’da tek seçenek düşük doz radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) sidir . Bazı Avrupa ülkelerinde ameliyat hala kullanılsa da her geçen yıl ameliyat edilen Rahatsızkişi sayısı hızla azalmaktadır .

Genel ollaraak tıbbın bütün alanlarında bu türden 1 değişim yaşanmaktadır . Misal ollaraak bundan 15-20 yıl önce mide vede oniki parmak barsağı Ülser(mide yarası) i oluşan bütün hastalar ameliyat edilirken bugün Ülser(mide yarası) li hastalar sadece ilaçla tedavi ediliyor . Özdeş biçim de , bademcik vede geniz eti ameliyatları da artık Doğu(şark) ülkelerinde gittikçe daha az yapılır hale gelmiştir . Türkiye , tiroid alanında tam bu değişim dönemindedir .

Ses tellerine giden sinirlerin kesilmesi yada koparılması , kalbin fibrilasyona girmesi , akciğere kanama , Troid(guatr) krizi , kalsiyum bezelerinin çıkarılması vede çok nadiren de olsa ameliyat bölgesindeki damarların vede gırtlağın zarar görmesi Troid(guatr) ameliyatının risklerindendir . Bu risklerin çoğunluğu ölümcül olabildiği gibi diğerleri de hayat kalitesini önemli oranda düşüren sağlık sorunlarına neden olur .

Ameliyat sonrasında Daimi Troid(guatr) hormonu kullanımı gereklidir . Aksi halde , Rahatsızkişide Troid(guatr) hormon kafigelmez liği vede zehirli Guatr(troid) tekrarlaması sık görülür . Çünki ameliyat sonrasında olağanın altına düşen Troid(guatr) hormonu vede yükselen TSH sebebi yle kalıntı doku Daimi uyarılır vede kalıntı doku önce büyür sonra zehirli Guatr(troid) yada nodül tekrarlayabilir . Yani , “ameliyatla Guatr(troid) temizlendi , hiçbir ilaç kullanmayacağım” şeklinde 1 tıpsal yaklaşım yoktur .

RAI kapsül Tedavi(iyileştirme) , düşük doz radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) sidir . baki 1 tedavi oluşan bu metod de , 1 kapsül içine konulmuş toz halindeki radoaktif iyot’un tiroid’e yerleşip bu organın hücrelerinin aşırı hormon salgılama yeteneğini yok etmesi vede daha sonraki zaman çte bu organın küçülmesini sağlaması esasına dayanır . Son C° Derece teminat li , yüksek tecrübe birikimi bulunan 1 Tedavi(iyileştirme) biçimi olup her yaşta rahatsızkişiye uygulanabilir . Sanıldığının aksine; kısırlık(infertilite) vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yapmaz .


ZEHİRLİ GUATR’DA GÖZLERİN İLERİ DOĞRU ÇIKMASI (EGZOFTALMİ)


Gözlerin ileriye doğru çıkması (egzoftalmus , egzoftalmi); zehirli guatr’da (hipertiroidizm’de) hastaları ilk ele veren görüntüdür . Bu ileriye çıkış umumiyetle çift taraflı (her 2 göz) iken bazen tek taraflı (tek göz) meydana gelebilir . Ancak , her zehirli Guatr(troid) hastasında göz bulgusu olmaz . Hususiyetle nodüllü zehirli Guatr(troid) hastalarında göz bulgusu nadirdir . Göz bulguları oluşan zehirli guatrlı hastalarda Troid(guatr) bezesine karşı meydana gelen antikorlar (tiroid oto-antikorları) umumiyetle yüksektir .

Gözlerin önümüzdeki doğru çıkmasının yarattığı şikayetlerin şiddeti Rahatsızkişide n hastaya değişir: uyurken gözlerin kapanmaması , gözlerde kızarıklık , yanma , gözyaşı akıntısı , hatta cerhatli göz Enfeksiyon ları görülebilir .

Gözlerin önümüzdeki doğru çıkması; zehirli guatr’ın Tedavi(iyileştirme) sinden sonra özdeş şekilde kalabilir , az sayıda düzelebilir , tamamen düzelebilir yada daha kötüye gidebilir . Zehirli guatrın (hipertiroidi’nin) Tedavi(iyileştirme) si icin hangi yöntem seçilirse seçilsin gölerle alakalı bu asli değişmez .

Sanıldığının aksine; hipertiroidinin Tedavi(iyileştirme) sinden sonra gözün önümüzdeki doğru çıkmasının düzelip düzelmeyeceği , hipertiroidinin Tedavi(iyileştirme) si icin uygulanan Tedavi(iyileştirme) yle (anti-tiroid ilaçlar , ameliyat , radyoaktif iyot) direk ilişkili değildir . Göz bulguları , zehirli guatrın baki ollaraak tedavisinden (örneğin kapsül Tedavi(iyileştirme) si ile) sonra önemli oranda düzelir . Ancak , hangi metod le olursa olsun , zehirli guatrın Tedavi(iyileştirme) sinden sonra (örneğin ameliyattan sonra dahi) sıklıkla ortaya çıkan Troid(guatr) hormon yetmezliği (hipotiroidizm) yeterli düzeyde Tedavi(iyileştirme) edilmezse göz bulgular düzelmez vede hatta ilerleyebilir .

Hastalığının Tedavi(iyileştirme) si


Gözlerin önümüzdeki doğru çıkmasının Tedavi(iyileştirme) sinde kortizol vede antibiyotkli damlalar kullanılır . Bu damlalar gözlerin içeri doğru girmesini sağlamaz ancak gözdeki Enfeksiyon , kızarık vede yanmanın giderilmesini sağlar . Ayrıca , gözlerdeki kuruluğun giderilmesi icin saf göz yaşı damlaları kullanılabilir .

Gözlerin içeri doğru girmesini sağlamak icin tablet ollaraak kortizol içeren ilaçlar kullanılması netice vermez .

Ayrıca , gözlere vede göz arkasındaki bölgeye radyoterapi yapmak da gözlerin içeri girmesini sağlamaz . Hatta radyoterapi artık kullanılmamaktadır; çünki gözlerin arkasındaki kaslarda sertleşme (kontraktür) yaparak gözlerin dışarı doğru çıkma halini tamamen baki hale getirebilir .

Gözleri içeri doğru getirmek üzere ameliyatla Tedavi(iyileştirme) yapan merkezler vardır fakat çook başarılı olduğu söylenemez . Hususiyetle bu ameliyatlar , gözün ön vede yan kenarları nden girilirek gözü hareket ettiren kasların kısaltılmasını sağlamaya dönük ollaraak yapıldığı vakit başarı şansı daha da düşüktür . O sebep le kafanın yukarısından kemiklerin içine girerek gözün arkasına ulaşarak göz adelelerini kısaltmak biçimi nde yapılan ameliyatın başarı şansı daha yüksek olsa da ameliyatın çook geniş kapsamlı 1 cerrahi teşebbüs olduğu dşikkate alınarak çook tercih edilmediğini belirtmek gereklidir .

 


Guatr Hastalığı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp