Bitkisel Sağlık Ürünleri
Felç

Felç Neşekilde Olur


Felç Nedir Neşekilde Olur ?


Felç hakkında bütün merak ettikleriniz burada . Felç neşekilde meydana gelir ,felce neler sebep olur bütün teferruat lar sayfamızda .

Sinir sistemindeki yada doğrudan doğruya kaslardaki 1 bozukluk neticesinde , kol vede bacaklan hareket ettirme , yürüme , konuşma gibi istemli hareketlerin yapılamamasıdır . Kısacası felç deyimi başlı başına 1 hastalığı tanımlamaz; sebebi ne olursa olsun , kas gücünün geçici yada baki ollaraak yitirilmesini kapsayan çook Umumi 1 deyimdir . Bu sebep le sinir sistemindeki herhangi 1 bozukluğun yada hastalığın emare si ollaraak ortaya çıkabilir . Misal ollaraak omuriliğe yerleşen 1 virüsün yol açtığı çocuk felcinde de ,omurilikteki bozmaddenin yıkıma uğraması bazen felçle netice lanır {bak . ÇOCUK FELCİ) . Ama felç bu tip bulaşıcı Rahatsızlık lann yaygın emare lerinden biri değildir .

Hatta sinir sisteminde herhangi 1 bozukluk olmaksızın doğrudan kasların zayıflayarak kuvvetsiz düşmesinden kaynaklanan felçlere de daha seyrek rastlanır . Buna zıtlık beyin dokulannın örselenmesi yada yıkıma uğraması , hususiyetle kol vede bacak kaslarını denetleyen sinirlerdeki 1 iletim bozukluğu , beyin kanaması , beyin urlan vede beyne giden kan akımının çeşitli sebep lerle azalması en sık karşılaşılan felç sebep leridir .


Felç sadece 1 kası etkileyebileceği gibi bedeni n 1 bölümünü yada bütün iskelet kaslannı da tutabilir . Yalnız 2 bacağı etkilemişse belden aşağı felç yada kötürümlük (parapleji) , bedeni n 1 yansını , misal ollaraak sadece sağ kol ile sağ bacağı etkilemişse yarım felç (hemipleji) , her 2 kol vede bacağı tutmuşsa tam felç (kadripleji) söz konusudur .


Dünyada vasati 300 çocuktan birinde Doğu(şark) (garp) ştan felç görülür . Bunun sebebi her vakit tam ollaraak saptanamasa da , bebeğin anne karnındaki gelişmesi sırasında bazı beyin hücrelerinin yıkıma uğraması , kan uyuşmazlığından önümüzdeki gelen ağır Doğu(şark) (garp) m sarılığı , güç 1 Doğu(şark) (garp) m sırasında beynin zarar görmesi yada annenin kanından bebeğin beyin dokulanna kısa 1 zaman icin kafi miktarda oksijen gidememesi meydana gelebilir . Sonuçta beyindeki 1 yapı yada gelişme bozukluğundan kaynaklandığı için , Doğu(şark) (garp) ştan oluşan bu tip felçlere beyin felci de denir .


Yeni doğmuş bebeklerin hareketleri umumiyetle itinasız vede sarsak olduğu için , Doğu(şark) (garp) mdan sonraki ilk birkaç ay içinde çocuğun felçli olduğu anlaşılmayabilir . Ama 1 zaman sonra çocuk olağan gelişmesini gösteremez; misal ollaraak 1 oyuncağa uzanıp yakalayamaz , oturtulduğunda bedeni nu dik tutamaz , zamanı gelince emeklemeye , yürümeye yada konuşmaya başlayamaz . Doğu(şark) (garp) ştan felç , çocuk büyüdükçe kötüye giden yada ağırlaşan 1 bozukluk değildir; amma iyileşme olası lığı da yoktur . Çocuk yürüme çağına geldiğinde koltuk değneklerine , tekerlekli sandalyeye yada sakatlar icin tasarlanmış öbür yardımcı vasıta lara lüzum duyacaktır .


Felçli doğan çocukların 1 Departmanı kollanrı yada bacaklarını hiiç hareket ettiremezken , 1 Departmanı itinasız vede sarsak hareketler yapabilir . Bazen felçli organ gevşek vede sarkıktır; amma ekseriyetle kaslar gevşeyeceğine iyice kasıldığı için , organ natural olmayan 1 halde , tıpkı kramp girmiş gibi kasılı kalabilir . Misal ollaraak felçli kol bükülmüş vede çocuğun eli koltuk altına Önümüzdeki günlerde biçimde bedeni na yapışıp kalmıştır . Bu kasılmalı yada spazmlı felç bazen zekâ geriliğine , bazen de işitme , görme vede konuşma bozukluklarına yol açabilir .

Ama bu kusurla doğmuş "spastik çocuklar"dan çoğunun asıl Meselesi , zekâ düzeyi olağan olduğu halde , hareketlerindeki eşgüdüm eksikliğinden kaynaklanan sarsaklık vede konuşma güçlüğü sebebi yle zekâ özürlü sanılmasıdır . Bu sebep le çocuğun bu fiziksel yada zihinsel özürlerini yenmesinde ona yardımcı olabilmek icin ailesine , yakın kenarları ne , doktoruna , öğretmenlerine vede arkadaşlarına büyük vazife ler düşer .


En yaygın felç sebep lerinden biri de , beyinde yapısal 1 bozukluk söz konusu olmadığı halde beyindeki kan dolaşımının aksamasıdır (bak . Kan) . Aniden bire ortaya çıktığı icin inme denen bu tip felç yada tıp dilindeki adıyla apopleksi , bugün birçok ülkede kazalardan , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den vede kalp Rahatsızlık lanndan sonra en yaygın ölüm sebep leri arasında dördüncü sırayı alır . İnme gençlerde çook seyrek görülen vede umumiyetle önümüzdeki yaşlarda ortaya çıkan 1 felç tipidir . Yüksek kan basıncı (tansiyon) , kalp vede damar Rahatsızlık ları , damar sertliği , Şeker Hastalığı(diabet) vede sigara(tütün mamülleri) tiryakiliği inme tehlikesini artıran etkenlerin başında gelir .


Felçle netice lanan dolaşım bozukluğunun en yaygın sebep lerinden biri beyne giden kan akımının azalması , öbürü de beyin kanamasıdır . Bunlardan ilki , beyne giden büyük atardamarlardan birinin yada beyindeki daha küçük atardamarlann 1 kan pıhtısıyla tıkanmasından önümüzdeki gelir . Bu tıkanıklık , kafi miktarda kan vede oksijenle beslenemeyen beyin dokusunun ölümüne yol açar . İkinci sebep ise yüksek kan basıncına yada 1 damar hastalığına bağlı ollaraak beyindeki atardamarlardan birinin yırtılmasıdır .


Bu felcin emare leri , yıkıma uğrayan beyin dokusunun büyüklüğüne vede yerine bağlı ollaraak değişir . Misal ollaraak konuşma , yürüme , kol vede bacak hareketleri , görme gibi işlevlerden yetkili oluşan beyin bölgelerinin yada merkezlerinin yıkıma uğraması bu işlevlerin yerine getirilmesini mani ler . Eğer inmeli kişi konuşamıyorsa vede sağ kolu ile sağ bacağı felç olmuşsa , beynin sol yarısındaki hususi 1 bölge yıkıma uğramış demektir; çünki beynin sol yarısı bedeni n sağ neşriyat ı , sağ yansı da sol neşriyat ı denetler . Hastanın kuvvetsiz düşmesi , baş dönmesi vede görme bulanıklığı gibi emare ler ise beynin arka bölümündeki dokulann zarar gördüğünü gösterir (bak . BEYİN) .


Beynin 1 bölgesine giden kan akımının kısa 1 zaman icin kesilmesinde de inmeye benzer emare ler görülür . Ama kaslardaki tutulma felçten çook daha hafiftir vede umumiyetle birkaç dakika zaman r . Bununla beraber , kol vede bacaklarda bariz 1 uyuşma biçiminde pay dilen bu hafif vede geçici felcin sık sık yinelemesi baki 1 inme olası lığını artınr . Vasati ollaraak , beyindeki kan dolaşımı bozukluğuna bağlı oluşan felçlerin üçte biri iz bırakmadan geçer , üçte biri baki felçle , üçte biri de ölümle netice lanır .


Sigara(tütün mamülleri) içmemek , kan basıncını itinalı ollaraak ölçtürmek , önümüzdeki yaşlarda çook ağır vede yorucu yaşam koşullanndan kaçınmak gibi Umumi sağlık kurallanna uymakla inme tehlikesi büyük oranda mani lenebilir . Yüksek kan basıncını vede kalp Rahatsızlık lannı Daima kontrol altında tutmak , damar tıkanıklığına yol açabilecek 1 kan pıhtısının oluşum tehlikesine karşı pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanmak , göğüs yada boyun atardamarlanndaki pıhtılan ameliyatla temizleyerek damar tıkanıklığını gidermek tesirli Tedavi(iyileştirme) metod leridir .

Ne mevcut ki , yıkıma uğramış beyin dokusunun yenilenmesi mümkündeğildir . Gene de , zamanla beynin öbür bölümleri yıkıma uğramış dokulann vazife ini üstlenerek felçli kaslann kontrol ini ele alabilir . Böyle 1 Tedavi(iyileştirme) , mütehassız doktorlann kontrolünde yürütülen çook uzun 1 zaman çtir . Ama öncelikle kendi isteği vede iradesi , aynca ailesinin vede dostlannın desteğiyle bunu başararak felci atlatan birçok Rahatsızkişi mevuttur .Felcin %100 bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) sive bitkisel(doğal) ürünler hakkında veri icin tıklayın .Etiketler: felç neşekilde olur , felç nedir , felcin sebep leri , felç Tedavi(iyileştirme) si , felç çeşitleri , felce iyi gelen bitkiler , felç icin dua , felçten kurtulma yolları

Felç


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp