Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Felç Nasıl Olur


Felç Nedir Nasıl Olur ?


Felç hakkında tüm merak ettikleriniz burada . Felç nasıl oluşur ,felce neler sebep olur tüm teferruat lar sayfamızda .

Sinir sistemindeki yada doğrudan doğruya kaslardaki 1 bozukluk neticesinde , kol vede bacaklan hareket ettirme , yürüme , konuşma gibi istemli hareketlerin yapılamamasıdır . Kısacası felç deyimi başlı başına 1 hastalığı tanımlamaz; sebebi ne olursa olsun , kas gücünün geçici yada kalıcı ollaraak yitirilmesini kapsayan çok Umumi 1 deyimdir . Bu sebep le sinir sistemindeki herhangi 1 bozukluğun yada hastalığın emare si ollaraak ortaya çıkabilir . Örneğin omuriliğe yerleşen 1 virüsün yol açtığı çocuk felcinde de ,omurilikteki bozmaddenin yıkıma uğraması bazen felçle sonuçlanır {bak . ÇOCUK FELCİ) . Ama felç bu tip bulaşıcı hastalıklann yaygın emare lerinden biri değildir .

Hatta sinir sisteminde herhangi 1 bozukluk olmaksızın doğrudan kasların zayıflayarak güçsüz düşmesinden kaynaklanan felçlere de daha seyrek rastlanır . Buna karşılık beyin dokulannın örselenmesi yada yıkıma uğraması , özellikle kol vede bacak kaslarını denetleyen sinirlerdeki 1 iletim bozukluğu , beyin kanaması , beyin urlan vede beyne giden kan akımının çeşitli sebep lerle azalması en sık karşılaşılan felç sebep leridir .


Felç yalnızca 1 kası etkileyebileceği gibi vücudun 1 bölümünü yada bütün iskelet kaslannı da tutabilir . Yalnız 2 bacağı etkilemişse belden aşağı felç yada kötürümlük (parapleji) , vücudun 1 yansını , örneğin yalnızca sağ kol ile sağ bacağı etkilemişse yarım felç (hemipleji) , her 2 kol vede bacağı tutmuşsa tam felç (kadripleji) söz konusudur .


Dünyada vasati 300 çocuktan birinde doğuştan felç görülür . Bunun sebebi her vakit tam ollaraak saptanamasa da , bebeğin anne karnındaki gelişmesi sırasında bazı beyin hücrelerinin yıkıma uğraması , kan uyuşmazlığından önümüzdeki gelen ağır doğum sarılığı , güç 1 doğum sırasında beynin zarar görmesi yada annenin kanından bebeğin beyin dokulanna kısa 1 süre için kafi miktarda oksijen gidememesi meydana gelebilir . Sonuçta beyindeki 1 yapı yada gelişme bozukluğundan kaynaklandığı için , doğuştan oluþan bu tip felçlere beyin felci de denir .


Yeni doğmuş bebeklerin hareketleri umumiyetle düzensiz vede sarsak olduğu için , doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde çocuğun felçli olduğu anlaşılmayabilir . Ama 1 süre sonra çocuk olaðan gelişmesini gösteremez; örneğin 1 oyuncağa uzanıp yakalayamaz , oturtulduğunda vücudunu dik tutamaz , zamanı gelince emeklemeye , yürümeye yada konuşmaya başlayamaz . Doğuştan felç , çocuk büyüdükçe kötüye giden yada ağırlaşan 1 bozukluk değildir; amma iyileşme olasılığı da yoktur . Çocuk yürüme çağına geldiğinde koltuk değneklerine , tekerlekli sandalyeye yada sakatlar için tasarlanmış öbür yardımcı araçlara lüzum duyacaktır .


Felçli doğan çocukların 1 bölümü kollanrı yada bacaklarını hiç hareket ettiremezken , 1 bölümü düzensiz vede sarsak hareketler yapabilir . Bazen felçli organ gevşek vede sarkıktır; amma çoğu kez kaslar gevşeyeceğine iyice kasıldığı için , organ doğal olmayan 1 halde , tıpkı kramp girmiş gibi kasılı kalabilir . Örneğin felçli kol bükülmüş vede çocuğun eli koltuk altına Önümüzdeki günlerde biçimde vücuduna yapışıp kalmıştır . Bu kasılmalı yada spazmlı felç bazen zekâ geriliğine , bazen de işitme , görme vede konuşma bozukluklarına yol açabilir .

Ama bu kusurla doğmuş "spastik çocuklar"dan çoğunun asıl Meselesi , zekâ düzeyi olaðan olduğu halde , hareketlerindeki eşgüdüm eksikliğinden kaynaklanan sarsaklık vede konuşma güçlüğü sebebi yle zekâ özürlü sanılmasıdır . Bu sebep le çocuğun bu fiziksel yada zihinsel özürlerini yenmesinde ona yardımcı olabilmek için ailesine , yakın çevresine , doktoruna , öğretmenlerine vede arkadaşlarına büyük görevler düşer .


En yaygın felç sebep lerinden biri de , beyinde yapısal 1 bozukluk söz konusu olmadığı halde beyindeki kan dolaşımının aksamasıdır (bak . Kan) . Aniden bire ortaya çıktığı için inme denen bu tip felç yada tıp dilindeki adıyla apopleksi , bugün birçok ülkede kazalardan , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den vede kalp hastalıklanndan sonra en yaygın ölüm sebep leri arasında dördüncü sırayı alır . İnme gençlerde çok seyrek görülen vede umumiyetle önümüzdeki yaşlarda ortaya çıkan 1 felç tipidir . Yüksek kan basıncı (tansiyon) , kalp vede damar hastalıkları , damar sertliği , şeker hastalığı vede sigara(tütün mamülleri) tiryakiliği inme tehlikesini artıran etkenlerin başında gelir .


Felçle sonuçlanan dolaşım bozukluğunun en yaygın sebep lerinden biri beyne giden kan akımının azalması , öbürü de beyin kanamasıdır . Bunlardan ilki , beyne giden büyük atardamarlardan birinin yada beyindeki daha küçük atardamarlann 1 kan pıhtısıyla tıkanmasından önümüzdeki gelir . Bu tıkanıklık , kafi miktarda kan vede oksijenle beslenemeyen beyin dokusunun ölümüne yol açar . İkinci sebep ise yüksek kan basıncına yada 1 damar hastalığına bağlı ollaraak beyindeki atardamarlardan birinin yırtılmasıdır .


Bu felcin emare leri , yıkıma uğrayan beyin dokusunun büyüklüğüne vede yerine bağlı ollaraak değişir . Örneğin konuşma , yürüme , kol vede bacak hareketleri , görme gibi işlevlerden yetkili oluþan beyin bölgelerinin yada merkezlerinin yıkıma uğraması bu işlevlerin yerine getirilmesini mani ler . Eğer inmeli kişi konuşamıyorsa vede sağ kolu ile sağ bacağı felç olmuşsa , beynin sol yarısındaki özel 1 bölge yıkıma uğramış demektir; çünkü beynin sol yarısı vücudun sağ yanını , sağ yansı da sol yanını denetler . Hastanın güçsüz düşmesi , baş dönmesi vede görme bulanıklığı gibi emare ler ise beynin arka bölümündeki dokulann zarar gördüğünü gösterir (bak . BEYİN) .


Beynin 1 bölgesine giden kan akımının kısa 1 süre için kesilmesinde de inmeye benzer emare ler görülür . Ama kaslardaki tutulma felçten çok daha hafiftir vede umumiyetle birkaç dakika sürer . Bununla beraber , kol vede bacaklarda bariz 1 uyuşma biçiminde pay dilen bu hafif vede geçici felcin sık sık yinelemesi kalıcı 1 inme olasılığını artınr . Vasati ollaraak , beyindeki kan dolaşımı bozukluğuna bağlı oluþan felçlerin üçte biri iz bırakmadan geçer , üçte biri kalıcı felçle , üçte biri de ölümle sonuçlanır .


Sigara(tütün mamülleri) içmemek , kan basıncını düzenli ollaraak ölçtürmek , önümüzdeki yaşlarda çok ağır vede yorucu yaşam koşullanndan kaçınmak gibi Umumi sağlık kurallanna uymakla inme tehlikesi büyük ölçüde mani lenebilir . Yüksek kan basıncını vede kalp hastalıklannı sürekli kontrol altında tutmak , damar tıkanıklığına yol açabilecek 1 kan pıhtısının oluşma tehlikesine karşı pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanmak , göğüs yada boyun atardamarlanndaki pıhtılan ameliyatla temizleyerek damar tıkanıklığını gidermek tesirli Tedavi(iyileştirme) yöntemleridir .

Ne mevcut ki , yıkıma uğramış beyin dokusunun yenilenmesi olanaksızdır . Gene de , zamanla beynin öbür bölümleri yıkıma uğramış dokulann görevini üstlenerek felçli kaslann kontrol ini ele alabilir . Böyle 1 Tedavi(iyileştirme) , mütehassız doktorlann kontrolünde yürütülen çok uzun 1 süreçtir . Ama öncelikle kendi isteği vede iradesi , aynca ailesinin vede dostlannın desteğiyle bunu başararak felci atlatan birçok Rahatsızkiþi vardır .Felcin %100 bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) sive bitkisel(doðal) ürünler hakkında veri için tıklayın .Etiketler: felç nasıl olur , felç nedir , felcin sebep leri , felç Tedavi(iyileştirme) si , felç çeşitleri , felce iyi gelen bitkiler , felç için dua , felçten kurtulma yolları

Felç


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp