Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Faranjitte Öksürük

Faranjitte Öksürük Hakkında Genel Veri ler

Faranjitte öksürük umumiyetle kronik oluþan durumlarda karşımıza çıkar .Müzminleşme halinde ağızdan kan gelebilir .Detaylar için aşşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz . . 

Faranjit öksürük ,ağrı ,kaşıntı gibi belirtileriyle viral ,alerjik gibi sebep leri oluþan 1 hastalıktır .

FRANJİT NEDENLERİ

Akut farenjitin en sık rastlanan sebep leri başta Streptococcus pyogenes türü olmak üzere bakteriler , bazı virüsler vede çeşitli bulaşıcı hastalıklardır .
Kronik farenjit de birçok sebep e bağlı meydana gelebilir . Bademcik iltihabından sonra , geniz bademciklerinin büyümesi gibi burunda kısmi tıkanma yapan hastalıklar neticesinde , nezle yada burun mukozası iltihabında (rinit) , çevre koşullarına bağlı ollaraak (aşırı kuru yada nemli havada) , çeşitli maddelere (kurşun , antimon , çinko; iyot , cıva , bizmut bileşikleri) bağlı zehirlenmelerde vede uzun süreli konuşmalarla yutak bölgesinin aşırı zorlanması neticesinde ortaya çıkabilir .
Kronik farenjit ayrıca bazı hastalıklarla 1 arada görülebilir . Bunlar lenfatizm (vücudun çeşitli bölgelerindeki lenf bezlerinin aşırı büyümesine bağlı gelişim bozukluğu) , şeker hastalığı , nefrit (böbrek iltihabı) (böbrek iltihabı) , damar sertliği , kalp hastalıkları vede çeşitli vitamin eksiklikleridir .

FARANJİT BELİRTİLERİ


Akut faranjit - Çeşitli emare lerle ortaya çıkar . Yutakta kısa sürede şiddetli kızarıklık , ağrılı yutma yada yutma güçlüğü , yüksek ateş , Umumi halsizlik , boyun lenf bezinde şişme görülür . Aftlı farenjit - En çok diş çıkarma çağındaki çocuklarda olmak üzere hemen her vakit ağıziçi iltihabıyla (stomatit) 1 arada görülür . Hastalık aft biçimindeki tipik lezyonların çoğunlukla aniden ortaya çıkmasıyla başlar . Aftlar mercimek büyüklüğünde , al renkte , birbirinden ayrı ya da gruplar halinde birleşmiş , umumiyetle çevresinde kırmızımsı 1 alan bulunan oval lekelerdir . Bunlar yanma duygusuna , tükürük salgısının artmasına vede yutma güçlüğüne yol açar; 1-2 haftada geçer , amma genellikle yeniden ortaya çıkar .

Basit kronik farenjit - Başlıca özellikleri boğazda kuruma vede kızarıklık , inatçı öksürük vede sık sık yutkunmadır; Rahatsızkiþi boğazındakİ yanma duygusunu gidermek için sürekli ollaraak tükürüğünü yutmaya çalışır . Hastalık 2-6 ay kadar sürebilir yada kronikleşir .

Kronik hipertrofik farenjit - Hücre boyutlarının büyümesiyle (hipertrofi) yutak duvarı kalınlaşmış ve kırmızı-mor 1 renk almıştır . Farenjitin emare leri umumiyetle şiddetli vede uzun süreli öksürük , bulantı , kusma , ses tonunda değişiklik vede yutkunma güçlüğüdür . Farenjitin bu biçimi sık sık yineleyerek kronikleşme eğilimindedir vede daha çok 25-30 yaşlarından sonra görülür .

Kronik atrofik farenjit - Yutak mukozası çok incelmiş (atrofi) , soluk renkli vede umumiyetle ince 1 tabaka halindeki koyu vede yapışkan mukus salgısıyla kaplıdır . Kızarıklık çok az yada hiç yoktur . Başlıca emare leri kısık-boğuk 1 ses vede kuru öksürüktür . Hastalığın bu biçimi umumiyetle kronik farenjitin son evresini oluşturur .

KOMPLİKASYONLAR


Farenjit sıradan vede klinik açıdan aþırı önem taşımayan 1 hastalık olarak değerlendirilir . Tedavi(iyileştirme) de antibiyotiklerin kullanılmasından önce böbrek iltihabının (nefrit) vede akut Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sının başlıca nedenleri Strepîococcus pyogenes’in etken olduğu farenjit vede akut bademcik iltihabıydı . Günümüzde ise antibiyotik Tedavi(iyileştirme) siyle bu tür ikincil hastalıkların gelişme olasılığı Çok azalmıştır . Farenjit Özellikle çocuklarda çoğu kez kulak iltihabıyla (otit) birleşir . Çok şiddetli ağrı vede bazen kusma da yapan bu hastalık kronikleştiğinde sağırlıkla sonuçlanabilir . Farenjitin komşu anatomik yapılara yayılarak sinüzit , larenjit vede bronşite yol açmasına da sık rastlanır .

FARANJİT TEDAVİSİ

Akut farenjitin Tedavi(iyileştirme) sinde burun içine uygulanan kanlanma giderici (dekonjestan) vede mikrop öldürücü (antiseptik) ilaçlar , gargaralar , buğular , gerektiğinde de antibiyotikler vede Enfeksiyon giderici ilaçlar kullanılır .
Basit kronik farenjitte vede kronik atrofik farenjitte Tedavi(iyileştirme) sigara(tütün mamülleri) vede alkollü içki gibi hastalığa sebep oluşturabilecek yada onu alevlendirecek alışkanlıkların ortadan kaldırılmasına dayanır .
Ayrıca gargaralar vede boğazın tuzlu suyla çalkalanması önerilebilir .
Kronik hipertrofik farenjit de uygulamada yukarıdaki gibi Tedavi(iyileştirme) edilir . Mahalli Tedavi(iyileştirme) ollaraak mentolle gargara yapılması avantaj lıdır . Ayrıca buğu Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilir .

 

Bitkisel(doðal) kürlerin kullanımı hakkında teferruat lı veri almak için Şifamarket müşteri temsilcilerinden veri alabilirsiniz . .  

Faranjit hastalığı ile alakalı hazırlanan %100 bikisel ürünleri görmek için tıklayın . . . 

 


Faranjit

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp