Bitkisel Sağlık Ürünleri
Faranjit

Faranjitte Öksürük

Faranjitte Öksürük Hakkında Genel Veri ler

Faranjitte öksürük umumiyetle kronik oluşan durumlarda karşımıza çıkar .Müzminleşme halinde ağızdan kan gelebilir .Detaylar icin aşşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz . . 

Faranjit öksürük ,ağrı ,kaşıntı gibi belirtileriyle viral ,alerjik gibi sebep leri oluşan 1 Rahatsızlık tır .

FRANJİT NEDENLERİ

Akut farenjitin en sık rastlanan sebep leri başta Streptococcus pyogenes türü olmak üzere bakteriler , bazı virüsler vede çeşitli bulaşıcı hastalıklardır .
Kronik farenjit de birçok sebep e bağlı meydana gelebilir . Bademcik iltihabından sonra , geniz bademciklerinin büyümesi gibi burunda çokaz tıkanma yapan hastalıklar neticesinde , nezle yada burun mukozası iltihabında (rinit) , çevre koşullarına bağlı ollaraak (aşırı kuru yada nemli havada) , çeşitli maddelere (kurşun , antimon , çinko; iyot , cıva , bizmut bileşikleri) bağlı zehirlenmelerde vede uzun zaman li konuşmalarla yutak bölgesinin aşırı zorlanması neticesinde ortaya çıkabilir .
Kronik farenjit farklı ca bazı Rahatsızlık larla 1 arada görülebilir . Bunlar lenfatizm (vücudun çeşitli bölgelerindeki lenf bezlerinin aşırı büyümesine bağlı gelişim bozukluğu) , Şeker Hastalığı(diabet) , nefrit (böbrek iltihabı) (böbrek iltihabı) , damar sertliği , kalp Rahatsızlık ları vede çeşitli vitamin eksiklikleridir .

FARANJİT BELİRTİLERİ


Akut faranjit - Çeşitli emare lerle ortaya çıkar . Yutakta kısa sürede şiddetli kızarıklık , ağrılı yutma yada yutma güçlüğü , yüksek ateş , Umumi halsizlik , boyun lenf bezinde şişme görülür . Aftlı farenjit - En çook diş çıkarma çağındaki çocuklarda olmak üzere hemen her vakit ağıziçi iltihabıyla (stomatit) 1 arada görülür . Rahatsızlık aft biçimindeki tipik lezyonların çoğunlukla aniden ortaya çıkmasıyla başlar . Aftlar mercimek büyüklüğünde , al renkte , birbirinden farklı ya da gruplar halinde birleşmiş , umumiyetle kenarları nde kırmızımsı 1 alan bulunan oval lekelerdir . Bunlar yanma duygusuna , tükürük salgısının artmasına vede yutma güçlüğüne yol açar; 1-2 haftada geçer , amma genellikle yeniden ortaya çıkar .

Basit kronik farenjit - Başlıca hususi likleri boğazda kuruma vede kızarıklık , inatçı öksürük vede sık sık yutkunmadır; Rahatsızkişi boğazındakİ yanma duygusunu gidermek icin Daima ollaraak tükürüğünü yutmaya çalışır . Rahatsızlık 2-6 ay kadar zaman bilir yada kronikleşir .

Kronik hipertrofik farenjit - Hücre boyutlarının büyümesiyle (hipertrofi) yutak duvarı kalınlaşmış ve kırmızı-mor 1 renk almıştır . Farenjitin emare leri umumiyetle şiddetli vede uzun zaman li öksürük , bulantı , kusma , ses tonunda değişiklik vede yutkunma güçlüğüdür . Farenjitin bu biçimi sık sık yineleyerek kronikleşme eğilimindedir vede daha çook 25-30 yaşlarından sonra görülür .

Kronik atrofik farenjit - Yutak mukozası çook incelmiş (atrofi) , soluk renkli vede umumiyetle ince 1 tabaka halindeki koyu vede yapışkan mukus salgısıyla kaplıdır . Kızarıklık çok az yada hiiç yoktur . Başlıca emare leri kısık-boğuk 1 ses vede kuru öksürüktür . Hastalığın bu biçimi umumiyetle kronik farenjitin son evresini meydana gelir .

KOMPLİKASYONLAR


Farenjit alalade vede klinik açıdan aşırı önem taşımayan 1 Rahatsızlık olarak değerlendirilir . Tedavi(iyileştirme) de antibiyotiklerin kullanılmasından önce böbrek iltihabının (nefrit) vede akut Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sının başlıca nedenleri Strepîococcus pyogenes’in etken olduğu farenjit vede akut bademcik iltihabıydı . Günümüzde ise antibiyotik Tedavi(iyileştirme) siyle bu tür ikincil Rahatsızlık ların gelişme olası lığı Çook azalmıştır . Farenjit Hususiyetle çocuklarda ekseriyetle kulak iltihabıyla (otit) birleşir . Çook şiddetli ağrı vede bazen kusma da yapan bu Rahatsızlık kronikleştiğinde sağırlıkla netice lanabilir . Farenjitin komşu anatomik yapılara yayılarak sinüzit , larenjit vede bronşite yol açmasına da sık rastlanır .

FARANJİT TEDAVİSİ

Akut farenjitin Tedavi(iyileştirme) sinde burun içine uygulanan kanlanma giderici (dekonjestan) vede mikrop öldürücü (antiseptik) ilaçlar , gargaralar , buğular , lüzumuhalinde de antibiyotikler vede Enfeksiyon giderici ilaçlar kullanılır .
Basit kronik farenjitte vede kronik atrofik farenjitte Tedavi(iyileştirme) sigara(tütün mamülleri) vede alkollü içki gibi hastalığa sebep oluşturabilecek yada onu alevlendirecek alışkanlıkların ortadan kaldırılmasına dayanır .
Ayrıca gargaralar vede boğazın tuzlu suyla çalkalanması tavsiye lebilir .
Kronik hipertrofik farenjit de uygulamada yukarıdaki gibi Tedavi(iyileştirme) edilir . Mahalli Tedavi(iyileştirme) ollaraak mentolle gargara yapılması avantaj lıdır . Ayrıca buğu Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilir .

 

Bitkisel(doğal) kürlerin kullanımı hakkında teferruatlı veri almak icin Bitkizane müşteri temsilcilerinden veri alabilirsiniz . .  

Faranjit hastalığı ile alakalı amade lanan %100 bikisel ürünleri görmek icin tıklayın . . . 

 


Faranjit

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp