Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kanda İltihap emare leri Nelerdir

 

 Kanda İltihap emare leri Nelerdir İsterseniz Önce İltihap Sözcük si Nedir Onu Bi Açıklığı Kavuşturalım . İltihap Vücuda Gelen İç vede Dış Etkenlerden Dolayı Dokuda Oluşan Yanıta İltihap -Yangı- Denir .

 

 

 Kanda İltihap emare leri

 

 Kanda Enfeksiyon görülmesi demek kan içinde belli 1 sayıdan aþırı bakteriye rastlanması vede akyuvar sayısında artış demektir .

Vücutta Enfeksiyon oluþan bölgeden kana bakteriler karışıyor demektir .

Bir an önce Enfeksiyon lı bölge bulunup Tedavi(iyileştirme) si yapılmalıdır .

Birçok mikroorganizmalar (bakteri , virüs , mantar , protozoer) , mekanik vede fizik etkenler (sıcak , soğuk , çeşitli ışınlar vb .) , çeşitli antijenler vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücreleri canlı da Enfeksiyon meydana getiren çeşitti sebep ler ollaraak sayılabilir .

Bu etkenlerle akut yada kronik ollaraak meydana gelen Enfeksiyon reaksiyonu birkaç şekilde sonuçlanabilir .

Bazen Enfeksiyon tamamen olaðan e döner (rezolüsyon) .

Organizma Enfeksiyon reaksiyonunu en hafif şekilde atlatmıştır .

İltihap scnucu bazen o organda bağ dokusu (fibrcsis) meydana gelebilir , Enfeksiyon ta akyuvarların artışı diðerbir deyiþle cerahatlenme vede apse teşekkülü en sık görülen sonuçlanma şeklidir .

En kötü durum ,enfekte maddelerin vede mikropların kan dolaşımına karışıp bakteriyemi yada septisemiye yol açmasıdır .

Organizmanın Enfeksiyon reaksiyonu şeklinde gösterdiği müdafa olayına yardımcı olmak üzere bölgesel yada Umumi Tedavi(iyileştirme) yöntemleri uygulanır , iltihabın geriye döndûrülemediği durumlarda apsenin oluşması kaçınılmazdır .

Bu halde yapılacak yardım , apsenin cerrahi ollaraak açılıp drene edilmesi seklinde olmalıdır .

Dokularda zedelenmelerden sonra meydana gelen 1 dizi hadiseler etkenlerin ortadan kaldırılmasını vede meydana gelen zararın ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışır . Bütün hepsine aniden (yangı) iltihabi reaksiyon adı verilen bu hadiseler çok önemlidir . Kan akımı artar . Ortaya akkan hücrelerinin akışı sağlanır .

 

 Daha Detaylı Veri :

 


Bazen kemik iliğinden akyuvarların 1 kısmı yapılmaz . Bu hastalığa agranülositoz denilir vede vücut bakteri vede diğer etkenlere karşı tamamen savunmasız kalır . Bir takım ilaçların yersiz kullanılması , menfii bazı çevresel etkenler agranülositoz sebebi meydana gelebilir . Bazen akyuvarların sayıları olağanüstü düzeyde artar . Akyuvar sayısının artışını kontrol eden mekanizmalar çalışmaktadır . Bunun neticesinde lösemi yada kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ollaraak malum hastalık meydana gelir . Kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i deyimi yanlış kullanılan 1 deyimdir . Günümüzde bu gibi hastalıkların Tedavi(iyileştirme) sine yönelik çabalar sürdürülmekte , başarılı uygulamalar geliştirilmektedir .

Vücudun dışarıdan gelen bakteri , yabancı etken vede bunların zararlı salgılarına direnme gücüne bağışıklık denir (immünite) Bağışıklık doğuştan vede sonradan kazanılan bağışıklık olmak üzere 2 gruptur . Kazanılmış bağışıklık hücresel vede sıvısal 1 takım koruyucu etkenlerin gelişmesi biçiminde meydana gelebilir . Vücudun müdafa sistemini harekete geçiren vede bağışıklık maddelerinin yapımını uyaran etkenlere antijen denilmektedir .

İnsanların bağışıklık alanında attıkları en önemli adımlardan birisi aşının bulunuşudur . Ölü mikroorganizmaların yada zayıflatılmış mikroorganizmaların enjekte edilmesi yada bunların tesiri azaltılmış toksinlerinin verilmesi , vücutta bunlara karşı hazırlıklı hücrelerin vede sıvıların gelişmesini uyarır . İleri dönemlerde gerçekten bu hastalık etkeni ile karşılaştığında vücut hazırlıklı olduğundan müdafa kolaylaşır vede bu etkenin vücutta hastalık yapabilmesi çoğu vakit olanaksız hale gelir . Buna etken bağışıklama (aktif immünite) denir . Birde etkin , ollaraak bağışıklanmış diğer canlıların kan serumlarından oluşan bağışıklık maddelerinin kişilere verilerek yapılmasıyla sağlanan bağışıklama vardır ki buna da edilgin bağışıklama (pasif immünite) adı verilir . Tetanoz serumu , kuduz serumu buna örnek verilebilir .

Kanda bulunan sıvı bağışıklık maddelerine antikor denir . Antikorlar vücutta meydana gelebilmeleri için vakit gerektirirler . Acil durumlarda daha önceden bağışıklanmış canlıların serumlarındaki antikorların verilmesiyle vakit kazanılır . Bazı yaralanmalarda verilen serum (tetanoz serumu , kuduz serumu difteri serumu) budur . Yani edilgin bağışıklama ürünleridir . Verilen serumun içerisinde antikor denilen vede antijenlere karşı yapılmış özgül maddeleri bulunur .

Virüs dediğimiz , içerisinde DNA yada RNA maddesi bulunan protein kılıflarla çevrilmiş hastalık yapabilen en küçük canlılar vücuda girdiklerinde interferon denilen özel bağışıklık maddelerinin meydana gelmesine sebep olur . Günümüzde interferonların aydınlatılması için çabalar sürmektedir . İnterferonların bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin Tedavi(iyileştirme) sinde önemli 1 yer tutacaklarına inanılmaktadır .

Bağışıklık sistemleri vede mekanizmalanbir de alerji denilen istenmeyen yan etkilere de yol açar . Bazı maddelerin vücuda alınması neticesi uyarılan bağışıklık sistemleri kişinin hayatını tehlikeye düşüren 1 hadiseler dizisine sebep olur . Serum içerisinde bulunan yabana proteinler , bazı gıdalar dereceleri değişik alerjilere yol açabilir . Bazı kişiler ise doğuştan alerjik özellikte 1 vücut yapısına sahip olmaları sebebi ile sürekli alerjik bazı hastalıklarla 1 arada yaşamak zorundadır . Penis(erkeklikorganı) ilin alerjisi oluþan kişiler , saman nezlesi yada astımı oluþan kişiler bunlara örnek verilebilir . Bu alerjik duyarlığın ortadan kaldırılması için çalışmalar sürmekte , duyarsızlaştırma denilen uygulamalarla sonuç alınmaya çalışılmaktadır . 

 Etiketler: kanda Enfeksiyon emare leri nelerdir ,vaskülit , damar iltihabı , damar iltihabı , vaskülit nedir , vaskülit Tedavi(iyileştirme) si , damar iltihabı emare leri , vaskülit emare leri , ürtikaryel vaskülit , kılcal damar iltihabı , alerjik vaskülit , damar iltihabı nedir ,öldürücü hastalıkmıdır

 

 

 


Damar İltihabı (Vaskülit)


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp