Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Damar Tıkanıklığında Kullanılan İlaçlar

 

Damar tıkanıklığında kullanılan ilaçlar nelerdir damar tıkanıklığında hangi ilaçlar kullanılır Tedavi(iyileştirme) de nasıl tesirli olur

 

 

Damar tıkanıklığında kullanılan ilaçlar nelerdir kullanımları nasıldır Tedavi(iyileştirme) de etkileri nelerdir yan etkileri mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz . . .

 

Damar tıkanıklığında kullanılan bitkilerden yapılmış %  100 doğal ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .

 

Damar tıkanıklıklarının Tedavi(iyileştirme) sinde uygulanan yöntemlerden anjiyoplasti , stent vede baypas ameliyatı , yapılan yeni araştırmalarla lüzum Ä°lim dünyasının gerekse hastaların sürekli ollaraak gündeminde .
Stentlerin vede baypas ameliyatının lüzumsuz yada gereğinden aþırı uygulandığı yönündeki tartışmalar vakit zaman gündeme gelirken , bu yöntemlerin kimlere hangi şartlarda uygulanacağı konusunda da farklı görüşler ortaya çıkıyor .
Damar tıkanıklıklarında kullanılan Tedavi(iyileştirme) yöntemleri vede uygulanma kriterlerini , dünyanın en önemli referans kalp merkezlerinden biri oluþan Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof . Dr . Murat Tuzcu , Milliyet’e anlattı . Prof . Dr . Tuzcu , stentler konusunda madalyonun her 2 yüzünü de ayrıntılarıyla değerlendirdi .
1995′te artış yaşandı
Stentler hakkında her geçen gün yeni veri lere ulaşılıyor . Bugün için stentlerin Tedavi(iyileştirme) deki önemi nedir ?
Stentlerin şöyle 1 gelişimi var . Daralmış yada tıkanmış damarların beslediği yerlere yeniden kan getirmek amacıyla kullanılan balon anjiyoplasti , ilk kez 1977′de uygulandı . Ondan önce baypas yapılıyordu . Balonla damar açma büyük 1 coþku yarattı . Fakat bu Tedavi(iyileştirme) , ameliyattan çok daha zor olmayan olsa da yüzde 30 - 50 Rahatsızkiþide ciddi yeniden daralmalar vede 1 daha müdahale etme gereği ortaya çıktı . Bunun için 1990′lara kadar bu Umumi balon stratejisine ek ollaraak acaba başka türlü aletler kullanabilir miyiz düşüncesiyle birçok yol denendi .
1980′lerin netiticesinde katıldığım stentle alakalı çalışmalarda stent uygulandıktan sonra yüzde 20 oranında pıhtıyla tıkanma oluşuyordu . Daha sonra stent yerleştirerek vede sonraki Tedavi(iyileştirme) yi geliştirerek bu mesele in hemen hemen ortadan kalktığını gördük . 1995′lerden sonra stentleri yaygın ollaraak güvenli 1 biçimde koymaya başladık .
Tıpta nasıl 1 çığır açtı stentler ?
Sadece balon işleminden sonraki 24 - 48 saat içinde görülen , damarın aniden kapanıp kalp krizi geçirme riski hemen hemen ortadan kaldırıldı . 100 Rahatsızkiþide n 2′sinin 3′ünün zorunluolarak acil ameliyata gittiği Hal ortadan kalktı . Acil ameliyat oranı yüzde 1′in altına indi . Yeniden daralma riski de neredeyse yarı yarıya azaldı . Hastaların 6 ay içinde sadece yüzde 20′sinde yeniden müdahaleye lüzum oluyordu .
Küçük 1 mesele i çözüyor
1994 - 95′te , stentlerin balon anjiyoplastiye göre daha güvenli olduğu , yeniden daralmanın azaldığı ilimsel çalışmalarla çok açık 1 şekilde gösterildi . Ondan sonra stentlerin kullanımında artış oldu . Tabii araştırmalar da Daimi etti . Sadece stentle meselelerin çözülemeyeceği gündeme geldi .
Neydi bunu düşündüren ?
1990′ların ortasından sonra giderek artan stent takılması sırasında yine de gördük ki , 5 - 6 Rahatsızkiþide n biri yeniden daralmayla geri geliyor . Çoğu vakit stent içinin daralması 3 ay içinde başlıyor . 9 ay içinde olmazsa yeniden daralma görülmüyor .
Daha da önemlisi , stentler küçücük 1 alandaki mesele i çözüyor . Stent taktığınız Rahatsızkiþide , ötede yeni tıkanıklıklara vede kalp krizlerinin tohumları - irili ufaklı darlıklar - kalbi besleyen damarların birçok yerinde var .
Kalp kriziyle hastaneye gelmiş yada kalp krizi tehdidi oluþan “akut koroner sendrom” tanısı konmuş 1 hastanın stentlerden gördüğü avantaj çok büyük . Buna karşılık yukarıdaki özellikleri taşımayan hastalarda stentler göğüs ağrısını gideriyor , amma ne kalp krizi riskini ne de kalpten ölüm riskini azaltıyor . Bu söylediklerimin çoğu baypas ameliyatı için de geçerli .
İlaçlı stentlere coşku azaldı
Günümüzde ağırlıklı ollaraak ilaç kaplı stentler tercih ediliyor . Nedir farkları ?
Çalışmalar ilaçsız stentlerin tekrar tıkanma olasılık ini yüzde 10′ların altına düşürdüğünü gösterdi . Hatta bazı çalışmalar yüzde 3 - 5 gibi rakamlar ortaya koydu . Büyük 1 coþku yarattı . Bu coþku la dünyada bugüne kadar yaklaşık 6 milyon kadar stent takıldı .
Ancak son 2 yıldır ender de olsa ciddi sonuçlar doğuran 1 komplikasyon , ilaçlı stentlere oluþan coşkuyu azalttı . Bu , stentin içinde oluşan pıhtının damarı aniden tıkamasının yarattığı büyük kalp krizleriydi . Bu Hal yılda 200 kişiden birinde fakat görülüyor . Ama bunun stent takıldıktan bazen 2 - 3 sene sonra olabildiğini görünce büyük 1 endişe doğdu .
İlaçsız stentlere baktığımızda birinci aydan sonra pıhtı oluşması hemen hemen yok gibi . Ama onlarda da yüzde 15 - 20 yeniden tıkanma riski var . Bin hastayı alıp da 500′üne ilaçsız stent , 500′üne ilaçlı stent koyduğunuz vakit ölümle kalp krizi açısından uzun vadede fark mevcut mı , yok mu tartışması var . İlaç kaplı stentlerde pıhtı riskinin daha aþırı olduğunu herkes kabul ediyor . Ama ilaçsız stentlerde de yeniden daralmanın aþırı olduğu biliniyor .
ABD’de stent özeleştirisi başladı
Henüz diðerbir deyiþle t lanmamış Sual şu; acaba hastalara erken dönemde ilaçlı stentlerle sağladığımız avantaj ı uzun vadede çıkan komplikasyonlarla mı ödüyoruz ? Bunun için şimdi Amerika Birleþik Devletleri vede Avrupa’da çok önemli 1 özeleştiri var . Milyonlarca stent koyduk , amma çok az insanı dikkatli 1 şekilde izleme(takip) edebilmişiz .
İkisinden birinin tercih edilmesinde en önemli kriterler nedir ?
Eğer 1 damarın çapı 3 ,5 mm nin üstündeyse 2 stent grubu arasında yeniden daralma açısından fark yok . Eğer çok sayıda stent koymanızı gerektiren 1 Hal varsa özellikle büyük damarların çatallanma yerlerinde 2 stent kullanmak gerekiyorsa ilaçsız stent kullanmakta avantaj var .
Eğer hastanın birkaç ay sonra kan sulandırıcı ilacını kesmesi gerektirecek 1 ameliyat yada Tedavi(iyileştirme) olması gerekiyorsa yada maddi sebep lerle stent sonrası muhakkak uzun süre alması gereken ilaçları alamayacaksa o vakit ilaçsız stent kullanmak lazım . Akut enfarktüs olanlarda da çıplak stent kullanma taraftarıyız .
Önce ilaç Tedavi(iyileştirme) si
Kimlere stent , kimlere baypas uygulanmalı ?
Stentlerle baypas arasında başa baş yapılmış çalışma sayısı az vede Rahatsızkiþi sayısı düşük . Doğrusunu söylemek gereklidir se birçok hastayı stent yada baypasa göndermeden çok yoğun 1 tıbbi Tedavi(iyileştirme) dediğimiz ilaç vede hayat tarzı değişikliğiyle aynı başarıyla Tedavi(iyileştirme) edebiliyoruz . Geçirilmiş kalp krizleriyle kalp zayıflamışsa vede üç büyük damar grubunda ağır darlıkları varsa özellikle çatallanmada , sol ana koronerde darlık varsa bunlara ek ollaraak da şeker hastalığı varsa o vakit ameliyat olmasında avantaj var .
Sizin merkezinizde stent , baypas oranları nasıl ?
Mutlaka mekanik Tedavi(iyileştirme) yapmamız gereken grup içinde hem stent hem de baypas yapılabilecek kesimin oranı yüzde 30 . Geri kalan hastaların yüzde 30′una baypas cerrahisi yapılıyorsa yüzde 30′una da stent uygulanıyor . Hastaların büyük çoğunluğu doktorun tavsiyesine uyuyor . O sebep le yetkili luğumuz büyük . Bana kalırsa hastalar dünyanın her yerinde lüzumsuz yere stent yada baypasa sevk ediliyor . ABD’de de birçok merkezin yapması gerekenden aþırı anjiyografi , stent vede baypas yaptığı görüşü var . Cleveland’da baypas cerrahisinden daha aþırı stent takılıyor .
Radyasyona dikkat
Yeni 1 çalışmada stentlerle tıbbi Tedavi(iyileştirme) arasında kalp krizi açısından 1 farklılık olmadığı görüldü . Bildiğimiz neler değişti ?
Çok yankı bulan 1 çalışma oluþan “COURAGE trial” şimdiye kadar oluþan veri lerimizin aksini değil , doğruluğunu gösteriyor . Anjiyo yapılıp en az 1 damarında yüzde 70′lik darlık bulunan çoğunda 2 yada 3 damarda ciddi darlıklar bulunan 2300 Rahatsızkiþi 2 gruba ayrıldı . Bir gruba stent , diğer 1 gruba ise tıbbi Tedavi(iyileştirme) uygulandı . İki grup arasında 5 yıllık takipte ölüm vede kalp krizi oranlarında hiçbir fark olmadığı saptandı .
Bu çalışma neleri değiştirdi ?
Önümüzdeki günlerde yıl Tedavi(iyileştirme) rehberlerinde denilecektir ki , kalp krizine giden tehdit edici 1 Hal yoksa o vakit bu hastalara yoğun 1 tıbbi Tedavi(iyileştirme) uygulayıp bakmakta avantaj vardır .
Türkiye için ne anlatım ediyor ?
Ülkemizde doktorlar vede giderek halk arasında da yaygın kabul gören , ‘anjiyografide darlık görülürse muhakkak stent yada baypas ile düzeltilmesi’ görüşünün ilimsel 1 temeli yok . Çok kesitli veri sayarlı tomografiyle yapılan anjiyografi testinin çok dikkatli kullanılması gerekiyor . İnsanların büyük çoğunluğunun riskini , böylesine pahalı vede kişiyi ıþınım a maruz bırakan incelemeye lüzum olmadan , değerlendirmek vede gereklidir se Tedavi(iyileştirme) sini planlamak mümkün .


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp