Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Tıkanıklığı

Damar Tıkanıklığında Kullanılan İlaçlar

 

Damar tıkanıklığında kullanılan ilaçlar nelerdir damar tıkanıklığında hangi ilaçlar kullanılır Tedavi(iyileştirme) de neşekilde tesirli olur

 

 

Damar tıkanıklığında kullanılan ilaçlar nelerdir kullanımları neşekildedir Tedavi(iyileştirme) de etkileri nelerdir yan etkileri mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz . . .

 

Damar tıkanıklığında kullanılan bitkilerden yapılmış %  100 natural ürünleri görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .

 

Damar tıkanıklıklarının Tedavi(iyileştirme) sinde uygulanan metod lerden anjiyoplasti , stent vede baypas ameliyatı , yapılan yeni araştırmalarla lüzum İlim dünyasının gerekse hastaların Daima ollaraak gündeminde .
Stentlerin vede baypas ameliyatının lüzumsuz yada lüzumunda n aşırı uygulandığı yönündeki münakaşa lar vakit zaman gündeme gelirken , bu metod lerin kimlere hangi koşuular da uygulanacağı konusunda da başkaca görüşler ortaya çıkıyor .
Damar tıkanıklıklarında kullanılan Tedavi(iyileştirme) metod leri vede uygulanma kriterlerini , dünyanın en önemli referans kalp merkezlerinden biri oluşan Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof . Dr . Murat Tuzcu , Milliyet’e anlattı . Prof . Dr . Tuzcu , stentler konusunda madalyonun her 2 yüzünü de teferruat lar ıyla değerlendirdi .
1995′te artış yaşandı
Stentler hakkında her geçen gün yeni veri lere ulaşılıyor . Bugün icin stentlerin Tedavi(iyileştirme) deki önemi nedir ?
Stentlerin şöyle 1 gelişimi var . Daralmış yada tıkanmış damarların beslediği yerlere yeniden kan getirmek gayesi yla kullanılan balon anjiyoplasti , ilk kez 1977′de uygulandı . Ondan önce baypas yapılıyordu . Balonla damar açma büyük 1 coşku yarattı . Fakat bu Tedavi(iyileştirme) , ameliyattan çook daha zor olmayan olsa da yüzde 30 - 50 Rahatsızkişide ciddi yeniden daralmalar vede 1 daha müdahale etme gereği ortaya çıktı . Bunun icin 1990′lara kadar bu Umumi balon stratejisine ek ollaraak acaba farkli türden aletler kullanabilir miyiz düşüncesiyle birçok yol denendi .
1980′lerin netiticesinde katıldığım stentle alakalı çalışmalarda stent uygulandıktan sonra yüzde 20 oranında pıhtıyla tıkanma oluşuyordu . Daha sonra stent yerleştirerek vede sonraki Tedavi(iyileştirme) yi geliştirerek bu mesele in hemen hemen ortadan kalktığını gördük . 1995′lerden sonra stentleri yaygın ollaraak teminat li 1 biçimde koymaya başladık .
Tıpdilinde neşekilde 1 çığır açtı stentler ?
Sadece balon işleminden sonraki 24 - 48 saat içinde görülen , damarın aniden kapanıp kalp krizi geçirme riski hemen hemen ortadan kaldırıldı . 100 Rahatsızkişide n 2′sinin 3′ünün zorunluolarak acil ameliyata gittiği Hal ortadan kalktı . Acil ameliyat oranı yüzde 1′in altına indi . Yeniden daralma riski de neredeyse yarı yarıya azaldı . Hastaların 6 ay içinde sadece yüzde 20′sinde yeniden müdahaleye lüzum oluyordu .
Küçük 1 mesele i çözüyor
1994 - 95′te , stentlerin balon anjiyoplastiye göre daha teminat li olduğu , yeniden daralmanın azaldığı ilimsel çalışmalarla çook Aleni 1 biçim de gösterildi . Ondan sonra stentlerin kullanımında artış oldu . Tabii araştırmalar da Daimi etti . Sadece stentle meselelerin çözülemeyeceği gündeme geldi .
Neydi bunu düşündüren ?
1990′ların ortasından sonra giderek artan stent takılması sırasında yine de gördük ki , 5 - 6 Rahatsızkişide n biri yeniden daralmayla geri geliyor . Çoğu vakit stent içinin daralması 3 ay içinde başlıyor . 9 ay içinde olmazsa yeniden daralma görülmüyor .
Daha da önemlisi , stentler küçücük 1 alandaki mesele i çözüyor . Stent taktığınız Rahatsızkişide , ötede yeni tıkanıklıklara vede kalp krizlerinin tohumları - irili ufaklı darlıklar - kalbi besleyen damarların birçok yerinde var .
Kalp kriziyle hastaneye gelmiş yada kalp krizi tehdidi oluşan “akut koroner sendrom” teşhisi konmuş 1 rahatsızkişinin stentlerden gördüğü avantaj çook büyük . Buna zıtlık yukarıdaki hususi likleri taşımayan hastalarda stentler göğüs ağrısını gideriyor , amma ne kalp krizi riskini ne de kalpten ölüm riskini azaltıyor . Bu söylediklerimin çoğu baypas ameliyatı icin de geçerli .
İlaçlı stentlere coşku azaldı
Günümüzde ağırlıklı ollaraak ilaç kaplı stentler tercih ediliyor . Nedir farkları ?
Çalışmalar ilaçsız stentlerin tekrar tıkanma olasılık ini yüzde 10′ların altına düşürdüğünü gösterdi . Hatta bazı çalışmalar yüzde 3 - 5 gibi rakamlar ortaya koydu . Büyük 1 coşku yarattı . Bu coşku la dünyada bugüne kadar takriben 6 milyon kadar stent takıldı .
Ancak son 2 yıldır ender de olsa ciddi netice lar Doğu(şark) (garp) ran 1 komplikasyon , ilaçlı stentlere oluşan coşkuyu azalttı . Bu , stentin içinde meydana gelen pıhtının damarı aniden tıkamasının yarattığı büyük kalp krizleriydi . Bu Hal yılda 200 kişiden birinde fakat görülüyor . Ama bunun stent takıldıktan bazen 2 - 3 sene sonra olabildiğini görünce büyük 1 kaygı doğdu .
İlaçsız stentlere baktığımızda birinci aydan sonra pıhtı oluşması hemen hemen yok gibi . Ama onlarda da yüzde 15 - 20 yeniden tıkanma riski var . Bin rahatsızkişiyi alıp da 500′üne ilaçsız stent , 500′üne ilaçlı stent koyduğunuz vakit ölümle kalp krizi açısından uzun vadede fark mevcut mı , yok mu münakaşa sı var . İlaç kaplı stentlerde pıhtı riskinin daha aşırı olduğunu herkes kabul ediyor . Ama ilaçsız stentlerde de yeniden daralmanın aşırı olduğu biliniyor .
ABD’de stent hususi eştirisi başladı
Henüz diğerbir deyişle t lanmamış Sual şu; acaba hastalara erken dönemde ilaçlı stentlerle sağladığımız avantaj ı uzun vadede çıkan komplikasyonlarla mı ödüyoruz ? Bunun icin şimdi Amerika Birleşik Devletleri vede Avrupa’da çook önemli 1 hususi eştiri var . Milyonlarca stent koyduk , amma çook az insanı dikkatli 1 biçim de izleme(takip) edebilmişiz .
İkisinden birinin tercih edilmesinde en önemli kriterler nedir ?
Eğer 1 damarın çapı 3 ,5 mm nin üstündeyse 2 stent grubu arasında yeniden daralma açısından fark yok . Eğer çook sayıda stent koymanızı gerektiren 1 Hal varsa hususiyetle büyük damarların çatallanma yerlerinde 2 stent kullanmak gerekiyorsa ilaçsız stent kullanmakta avantaj var .
Eğer rahatsızkişinin birkaç ay sonra kan sulandırıcı ilacını kesmesi gerektirecek 1 ameliyat yada Tedavi(iyileştirme) olması gerekiyorsa yada maddi sebep lerle stent sonrası muhakkak uzun zaman alması gereken ilaçları alamayacaksa o vakit ilaçsız stent kullanmak lazım . Akut enfarktüs olanlarda da çıplak stent kullanma taraftarıyız .
Önce ilaç Tedavi(iyileştirme) si
Kimlere stent , kimlere baypas uygulanmalı ?
Stentlerle baypas arasında başa baş yapılmış çalışma sayısı az vede Rahatsızkişi sayısı düşük . Doğrusunu söylemek gereklidir se birçok rahatsızkişiyi stent yada baypasa göndermeden çook yoğun 1 tıpsal Tedavi(iyileştirme) dediğimiz ilaç vede hayat tarzı değişikliğiyle özdeş başarıyla Tedavi(iyileştirme) edebiliyoruz . Geçirilmiş kalp krizleriyle kalp zayıflamışsa vede 3 büyük damar grubunda ağır darlıkları varsa hususiyetle çatallanmada , sol ana koronerde darlık varsa bunlara ek ollaraak da Şeker Hastalığı(diabet) varsa o vakit ameliyat olmasında avantaj var .
Sizin merkezinizde stent , baypas oranları neşekilde ?
Mutlaka mekanik Tedavi(iyileştirme) yapmamız gereken grup içinde hem stent hem de baypas yapılabilecek kesimin oranı yüzde 30 . Geri kalan hastaların yüzde 30′una baypas cerrahisi yapılıyorsa yüzde 30′una da stent uygulanıyor . Hastaların büyük çoğunluğu doktorun tavsiyesine uyuyor . O sebep le yetkili luğumuz büyük . Bana kalırsa hastalar dünyanın her yerinde lüzumsuz yere stent yada baypasa sevk ediliyor . ABD’de de birçok merkezin yapması gerekenden aşırı anjiyografi , stent vede baypas yaptığı görüşü var . Cleveland’da baypas cerrahisinden daha aşırı stent takılıyor .
Radyasyona dikkat
Yeni 1 çalışmada stentlerle tıpsal Tedavi(iyileştirme) arasında kalp krizi açısından 1 çeşitlilik olmadığı görüldü . Bildiğimiz neler değişti ?
Çook Akis(yankı) bulan 1 çalışma oluşan “COURAGE trial” şimdiye kadar oluşan veri lerimizin aksini değil , doğruluğunu gösteriyor . Anjiyo yapılıp en az 1 damarında yüzde 70′lik darlık bulunan fazlasında 2 yada 3 damarda ciddi darlıklar bulunan 2300 Rahatsızkişi 2 gruba farklı ldı . Bir gruba stent , başka 1 gruba ise tıpsal Tedavi(iyileştirme) uygulandı . İki grup arasında 5 yıllık takipte ölüm vede kalp krizi oranlarında hiçbir fark olmadığı saptandı .
Bu çalışma neleri değiştirdi ?
Önümüzdeki günlerde yıl Tedavi(iyileştirme) rehberlerinde denilecektir ki , kalp krizine giden tehdit edici 1 Hal yoksa o vakit bu hastalara yoğun 1 tıpsal Tedavi(iyileştirme) uygulayıp bakmakta avantaj mevuttur .
Türkiye icin ne anlatım ediyor ?
Ülkemizde doktorlar vede giderek halk arasında da yaygın kabul gören , ‘anjiyografide darlık görülürse muhakkak stent yada baypas ile düzeltilmesi’ görüşünün ilimsel 1 temeli yok . Çook kesitli veri sayarlı tomografiyle yapılan anjiyografi testinin çook dikkatli kullanılması gerekiyor . İnsanların büyük çoğunluğunun riskini , böylesine pahalı vede kişiyi ışınım a maruz bırakan incelemeye lüzum olmadan , değerlendirmek vede gereklidir se Tedavi(iyileştirme) sini planlamak mümkün .


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp