Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Beyin Damar Tıkanıklığı Ameliyatı

 

Beyin damar tıkanıklığı ameliyatı nasıl yapılır başarı oranı nedir

 

 

Beyin damar tıkanıklığı ameliyatı ile alakalı merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

Karotis arterler boynun her 2 tarafında beyninize oksijenli kan taşıyan büyük atardamarlardır (Şah-damarı) . Bu damarlardan biri daraldığı vakit beyninize yeteri kadar oksijen taşınamaz . Bu da “Felç” olmaya sebep meydana gelebilir . Aşağıda beyin damalarının tıkanıklığı vede felç olma riskini azaltmak için neler yapılabileceği kounusunda veri yer almaktadır .

 

Beyin damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

 

 

FELÇ BULGULARI:

Beynin herhangi 1 bölgesine giden kan akımının geçici olsa bile durması felç durumuna yol açar . Felç geçici meydana gelebilir fakat çoğunlukla kalıcıdır . Felç halinde en çok görülen şikayetler şunlardır: Kollarınızda yada ayaklarınızda güç kaybı yada uyuşukluk , görmenizde ani değişiklikler yada 1 gözün tamamı ile kör olması , konuşmanın anlaşılmaz hale gelmesi , yüz felci .

FELÇ OLASILIĞINI AZALTMAK:

Karotis endarterektomi , tıkalı oluþan şah-damarlarının cerrahi ollaraak açılması için kullanılan tıbbi deyimdir . Eğer felç olduysanız , ameliyat bazen hemen gerekebilir . Eğer hiç şikayetiniz yoksa doktorunuz ameliyat kararı vermeden önce birkaç ay sizi izleme(takip) etmek isteyebilir . Bu da damarlardaki darlığın derecesine bağlıdır .

FELÇ NEDEN OLUR:

Sağlıklı 1 şahdamarı beyninize kati itisiz kan akışının Daimi etmesini sağlar . Ancak eğer şah-damarının içinde tıkanıklık varsa er yada geç küçük yada büyük 1 felç durumu ortaya çıkabilir . Sigara(tütün mamülleri) kullanmak , yüksek kolesterol , şeker hastalığı gibi çeşitli hastalıklar bu atardamarın daralamasına vede tıkanıklığa yol açabilir . Tıkanıklık derecesi arttıkca felç olma riski de artar .

Karotis Arterlerde (Şah damarında) Daralma Olursa:

Yüksek tansiyon , şeker hastalığı vede diger bazı sağlık mesele leri arterin içinde kireçlenmeye yol açar . Sigara(tütün mamülleri) kullanımı vede sağlıksız rejim de bu damarların kireçlenmesini artırır . Kireçlenme ile 1 arada damarın iç çapı daralır . Bu Hal damar içindeki kan akışını azaltır vede kan pıhtısı oluşma riskini artırır . Damar daralmasına bağlı ollaraak beyine giden kan miktarı önemli C°de azalır .

Açık vede sağlıklı 1 şahdamarı beyine basitce vede kati itisiz kan akımı sağlar . Daralmış yada tıkalı damar kan akımının azalmasına yol açar .

Karotis arterin tıkanmasının tehlikeleri:

Arterin tıkanıklığı ile küçük kan pıhtısı parçaları vede kireç parçaları arterin duvarından koparak beyindeki küçük damarlara gider vede bu damarların tıkanmasına yol açabilir . Beyinde damar tıkanıklığı da felç olmaya yol açar .

Geçici Felç Nasıl Olur:

Küçük kan pıhtısı parçaları beynin değişik yerlerinde kan akımının geçici ollaraak bozulmasına vede “mini-felç” yada “geçici felç” durumuna yol açar . Bu Hal birkaç dakikadan 24 saate kadar sürebilir . Geçici felç yada mini-felç çok ciddi 1 sorundur vede kalıcı büyük 1 felcin habercisi meydana gelebilir . Böyle 1 halde hemen tıbbi yardım gereklidir .

Kalıcı Felç Nasıl Olur:

Daha büyük kan pıhtıları beynin 1 kısmında kan dolaşımını tamamen durdurur vede bu hadise buradaki beyin dokularının ölümüne vede kalıcı felce yol acar . Felç sonrası şikayetler beynin hangi kısmının etkilendiğine bağlı ollaraak değişir . Bazı hastalar felçten sonra yürümekte zorluk çeker , bazı hastalar konuşma zorluğu çeker , bazı durumlarda felç öldürücü de meydana gelebilir . Bütün bu durumlarda hastanın acil ollaraak hastaneye kaldırılması büyük önem taşır . Arrter içinde kireçlenme kan pıhtılarına yol açar . Beyine giden kan pıhtıları geçici felç yada kalıcı felç durumuna yol açar .

GEREKEN TETKİKLER NELERDİR:

Doktorlarınız karotis damarındaki mesele hakkında daha teferruat lı veri edinebilmek için çeşitli tetkikler yapabilir . Bu tetkileri takiben daha başka tetkikler de gerekebilir . Bunların amacı da Meselesi tam anlamı ile ortaya çıkarmak vede cerrahi 1 müdahelenin gereğinin olup olmadığını anlamaktır .

Tıbbi Geçmişiniz:

Doktorunuza sorunlarınızı teferruat lı ollaraak anlatınız . Bu şikayetler uyuşukluk , kuvvetsizlik , görme bozuklukları gibi sorunlar meydana gelebilir . Doktorunuza yüksek tansiyon vede şeker hastalığı gibi diger sağlık sorunlarınız hakkında da veri vermeği de unutmayınız . Bu hastalıklar felç olma riskinizi artırabilir .

Doktor Muayenesi:

Doktorunuz tansiyonunuzu ölçecek vede bütün damarlarınızı tıkanıklık bulguları için dinleyecektir . Tıkanmış damarlarda kan akımının bozulması sebebi ile kalp atışı ile 1 arada anormal 1 ses duyulabilir . Gözlerinizdeki kan dammarlarındaki ince noktalar da karotis arter hastalığının 1 göstergesi meydana gelebilir .Doktorunuz refleksleriniz vede kol vede bacaklarınızda güç kaybı olup olmadığını da inceleyecektir . Muayene bulgularınıza bağlı ollaraak başka tetkikler de istenebilir .

DOPPLER ULTRASON TETKİKİ:

Bir teknisyen ultrason yöntemini kullanarak karotis arterlerinizin görüntülemesini sağlar . Bu tetkik sırasında özel 1 alıcı cihaz boynunuza hafifçe bastırılır , bu sırada 1 televizyon ekranında görüntü oluşur . Sonuçta bu arterlerin ne kadar daraldığı anlaşılır .

ANJİYOGRAFİ:

Sizden anjiyografi denilen 1 tetkik de istenmiş meydana gelebilir . Bu tetkik sırasında 1 doktor damardan verilen boya ile karotis arterlerin röntgen filmini çeker . Arterlerin içinin haritasi çıkarılır .

Diğer Görüntüleme Tetkikleri:

Manyetik Rezonans Anjiyografi ile röntgen ışınları vede ıþınım kullanılmadan arterlerin haritası çıkarılabilir . Bu daha yeni 1 yöntemdir . Beyin tomografisi ile de daha önce felç geçirip geçirmediğiniz vede eğer varsa beyinde olusan hasarın miktari belirlenir .

Ameliyat Gerekiyor mu ?

Doktorunuz sizin için en uygun Tedavi(iyileştirme) yöntemini size önerecektir . Ameliyata ihtiyacınız olup olmadığı şikayetlerinize vede arterlerdeki daralmanın miktarına bağlıdır . Doktorunuz ameliyat önereceği gibi 1 süre sizi izleme(takip) etmek de isteyebilir .

Ameliyat ne vakit gereklidir :

Damarlarınızdaki daralma hafif C° Derece olsa bile eğer gelip giden geçici felç olma gibi şikayetleriniz varsa ameliyat lüzumlu dir . Hiç şikayetiniz olmasa bile , tetkikler arterlerinizde ağır C°de tıkanıklık gösteriyorsa felç olma şansınız yine yüksektir vede ameliyata lüzum vardır .

Tedavi(iyileştirme) Planınız:

Eğer ameliyat gerekiyorsa doktorunuz size “karotis endarterektomi” denilen 1 ameliyat önerecektir . Bu ameliyatla damarların içindeki kireçlenme temizlenir vede damarın içi yeniden pürüzsüz hale getirilir . Böylece damar içinde kan pıhtısı oluşması önlenmiş olur . Hemen ameliyat önerilmese bile doktorunuz size felç riskini azaltıcı bazı degisiklikler önerebilir: bunlar tansiyonu kontrol altına almak , sigara(tütün mamülleri)yı bırakmak , daha sağlıklı yiyecekler yemek vede düzenli ollaraak egzesiz yapmak gibi değişikliklerdir . Kanın akışını düzenleyici vede kanı sulandırıcı bazı ilaçlar almanız da önerilebilir .

AMELİYATA HAZIRLIK:

Bu ameliyatın başarılı olması için sizin de Rahatsızkiþi ollaraak büyük 1 rolunuz vardır . Doktorunuz size ameliyattan önce neler yapmanız gerektiğini teferruat lı ollaraak anlatacaktır . Ameliyatin riskleri vede olası komplikasyonları hakkında teferruat lı veri verecektir . Eğer tereddüt ettiğiniz noktalar varsa doktorunuza sormaktan çekinmeyiniz .

Ameliyattan önce:

Aşağıda emare len noktalara dikkat amil iz ameliyatınızın başarılı geçmesine önemli ölçüde yardımcı olacaktır:
-Doktorunuza aspirin dahil aldığınız bütün ilaçları emare niz
-Eğer sigara(tütün mamülleri) kullanıyorsanız ameliyattan önce katiyetle bırakmaya çalışınız
-Ameliyat günü gece yarısından sonra hiçbirsey yiyip içmeyiniz , buna su vede çay da dahildir
-Eğer doktorunuz ameliyat sabahı ilaçlarınızı almanızı önermişse bu hapları çok az miktarda 1 su ile içiniz .

AMELİYATIN RİSKLERİ VE OLASI KOMPLİKASYONLARI:

Her ameliyat gibi karotis endarterektominin de bazı riskleri vede olası komplikasyonları vardır . Bunlardan bazıları şunlardir:
-Kanama
-Geçici ollaraak konuşmada bozukluk vede yutkunma güçlüğü
-Kalp sorunları
-Geçici yada kalıcı ollaraak felç olmak

Hastaneye yatışınız sırasında size ameliyat hakkında yeniden ayrıntılı veri verilecektir . Bu ameliyat Umumi ollaraak 1 yada 2 saaten aþırı sürmez . Hastanede yatış süresi ise 1 yada daha çok nadir ollaraak 2 gece meydana gelebilir

Hastaneye Yatış:

Ameliyat hazırlığının 1 parçası ollaraak 1 ameliyat izin formu imzalamanız gerekecektir . Bu form ameliyatın bazı teferruat larını vede risk vede olası komplikasyonlarını kapsar . Ayrıca tansiyonunuz vede nabzınız ölçülür vede 1 damar yolu başlanır .

Anestezi:

Anestezi ameliyat sırasında ağrı duymamanızı sağlar . Anestezi mütehassız ı 1 doktor size hangi tür anestezi yöntemi uygulanacağını anlatacaktır . Genel anestezi ameliyat sırasında sizin tam anlamıyla uyumanızı sağlar . bölgesel anestezi ise sadece ameliyat yerini uyuşturur fakat ameliyat sırasında şuurunuz açık kalır . Bu sırada sizi sakinleştirmek için bazı ilaçlar da verilebilir .

Ameliyat Yeri:

Ameliyat için yapılan insizyon karotis arterlerin tam üzerine Önümüzdeki günlerde şekilde yapılır . Yaranın uzunluğu vede boyundaki yeri Rahatsızkiþide n rahatsızkiþiye değişik meydana gelebilir .
Ameliyat sırasinda ince 1 tüp ile kanın akış yolu değiştirilir vede cerrahınız damar üzerinde çalışırken beyine kan akımının Daimi etmesi sağlanır . Bu teknik diğer taraftaki damarın tıkanıklık derecesine bağlı ollaraak bazı hastalarda uygulanır .

Damarın Temizlenmesi:

Cerrahınız damarı içndeki kireçenmeyi dikkatlice damar duvarıdan ayırır . Böylece damar içinde pıhtı oluşması vede dolayısı ile felç olma tehlikesi büyük ölçüde azaltılmış olur .

Ameliyatın Sonlandırılması:

Kireçlenme çıkarıldıktan sonra doktorunuz damar duvarını dikişlerle kapatır . Bazen ameliyat yerine ince 1 dren bırakılır vede yara küçük 1 bandajla kapatılır .

Hatanede yatış dönemi:

Ameliyattan sonra ayılma ünitesine alınacaksınız . Buradan da 1 yada birkaç gün kalacağınız 1 Rahatsızkiþi odasına götürülürsünüz . Hastalar bu ameliyattan sonra umumiyetle ertesi gün taburcu edilirler .

Ameliyat sonrası ilk birkaç saat: Ameliyattan hemen sonra ya 1 ayılma ünitesinde yada yoğun bakım ünitesinde olacaksınız . Ameliyat yerinde biraz ağrı pay tmek olaðan dir . Başınızı çok aþırı oynatmamaya çaı ,lışın . Bir damar yolu ile ağrı kesici ilaçlar vede yeteri kadar sıvı almanız sağlanacaktır . Bu arada tansiyonunuz , kalp hızı vede solunumuz yakın ollaraak izleme(takip) edilir . Ziyaretçilerin bu sırada sizi görmesine de izin verilir .

Ameliyattan sonra birkaç saat içinde başka 1 hastane odasına gönderileceksiniz . Sizden kısa 1 süre içinde ayağa kalkıp yürümeniz beklenir . Eğer yara içine 1 dren konmuşsa bu doktorunuz taraıfndan çıkarılır . Yine doktorunuz ne vakit taburcu olabileceğinize karar verir .

Taburcu olduktan sonra:

Taburcu olduktan birkaç gün sonra kendinizi iyi pay tmeye başlayacak vede eski gücünüze kavuşacaksınız . Ancak yine de ameliyatlıolduğnuzu vede vücudunuzun dinlenmeye vede iyileşmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın . Kendinizi aşırı C°de yormayın . Doktorunuzun verdiği önerilere tamamı ile uyun .

İyileşmenizi hızlandırmak:

Taburcu olduktan sonra ilk birkaç günü evde dinlenerek geçirin .
-İlaçlarınızı önerildiği şekilde alın
-Doktorunuz izin verene kadar (bir yada 2 hafta süre ile) araç kullanmayın
-Önerildiği vakit duş almanızda 1 sakınca yoktur fakat yaranın üzerini hafifçe ılık su ile yıkayın
-Eger traş olacaksanız yaranın çevresinde dikkatli olun

Doktorunuzu ne vakit aramanız gereklidir :

-Boynunuzda şişme olursa
-Yarada akıntı olursa
-Kollarda yada ayaklarda uyuşma vede kuvvetsizlik olursa
-Aniden 1 gözünüzde görme kaybı olursa yada görmenizde herhangi başka 1 bozukluk olursa
-Konuşmanızda tutukluk olursa


 


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp