Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Tıkanıklığı

Beyinde Kılcal Damar Tıkanması

 

Beyinde kılcal damar tıkanması neşekilde olur sebep leri vede emare leri nelerdir Tedavi(iyileştirme) sinde hagi bitkiler kullanılır

 

Beyindeki kılcal damar tıkanması neşekilde olur Tedavi(iyileştirme) si neşekilde yapılır merak ettiğiniz herşeyi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

Beyindeki kılcal damar tıkanması Tedavi(iyileştirme) si icin kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . .

 

 

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık lar


Bu Rahatsızlık lar ilkyardım , tesirli tıpsal vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) vede rehabilitasyon uygulamalarıyla altedilebilir .

Beynin damar kökenli Rahatsızlık ları beyin damarlarının lezyonları neticesinde sinir dokusunun yıkıma uğradığı bozukluklardır .

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık Sebep leri


Halk arasında inme yada felç ollaraak malum apopleksi (ya da Latince adıyla ictus cerebrale) beyin atardamarlarının yırtılmasıyla meydana gelen beyin kanaması neticesinde gelişir . Damar sertliği (arteri-yoskleroz) gelişmiş 1 beyin atardamarında meydana gelen 1 pıhtının damarı tıkaması da (tromboz) farkli 1 inme sebebi dir . Özdeş biçimde , beyin embolisi adı verilen vede bedeni n farkli 1 yerinden kan dolaşımına karısan pıhtı parçasının beyne ulaşarak daman tıkaması ile ortaya çıkan hadise da inmeye sebep meydana gelebilir . Ayrıca beyin atardamarlarının sinirsel uyarılarla kasılması da (spazm) beyin dokusunun kanlanma kafigelmeyecek liği neticesinde felce sebep olur .

Söz edilen felç sebep leri bazen tansiyonun yükselmesi yada aniden düşmesi gibi kan basıncı dengesizlikleri , bazen de yemek sonrasında kanın sindirim sisteminde toplanması yada sıcaklık değişiminde vede alkol alındığında önemli miktarda kanın deride birikmesi gibi kan dağılım dengesizlikleri meydana gelebilir . Bu sebep ler arasında emboli oluşumunu kolaylaştıran kalp Rahatsızlık ları ile pıhtı oluşumuyla seyreden kan Rahatsızlık ları da sayılabilir . Felç , çook sigara(tütün mamülleri) içilen , bol yemek yenen yoğun 1 işgününden sonra , gece saatlerinde yada sabah yataktan kalkıldığında , ayakkabı bağlamak yada yüz yıkamak icin eğilme halinde ortaya çıkabilir . Bariz iklim vede mevsim değişmeler iyle hava basıncındaki önemli oynamalar da felç gelişimini kolaylaştırabilir . Felçten önceki günlerde Rahatsızkişide umumiyetle baş ağrısı , yüzde kanlanma artışı , baş dönmesi vede sinirlilik gözlenebilir .

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık lar Görülme Sıklığı

Damar kökenli beyin hastalığı 40 yaşın altında oldukça seyrektir . En sık görülen sebep pıhtı ile damar tıkanması (yüzde 80) , daha az ollaraak da kanamadır (yüzde 15) . Dolaşım sistemi Rahatsızlık larının birçok sebep e bağlı ollaraak arttığı günümüzde , beyin atardamarlarının Rahatsızlık ları da oldukça yaygındır . Bu yaygınlığın önemli 1 sebebi yaşı geçkin nüfusun artması ise de , lezyonların yalnız yaşlılarda görülmediği unutulmamalıdır . Hastaların üçte biri orta yaş üzerinde , üretken vede çalışma yaşamı ihtivasındaki kişilerdir .

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık lar emare leri


Az da görülse , beyin hastalığının ön emare leri arasında baş ağrısı , baş dönmesi , uyku eğilimi vede İrade bulanıklığından söz etmek gereklidir . Beyindeki doku yıkımının yerine göre , hafif konuşma , hareket vede görme bozuklukları görülür . Bilincin Aleni olduğu bu dönemde söz konusu emare ler birkaç saniye yada dakika , bazen de daha uzun zaman r . Ağır olgularda ise beyindeki hadise şiddetli 1 tablo ile ortaya çıkabilir . Artık asli 1 inme yada ictus cerebrale tablosu oluşmuştur . Rahatsızkişi yere düşer , hareketsizdir; İrade kaybolmuş vede yüz kanlanması artmıştır . Önceleri yüzeysel vede aralıklı iç çekme biçimindeki solunum daha sonra derinleşir . Nabız yavaş fakat dolgundur . Felç bedeni n yarısına yerleşmiştir . Hususiyetle beyin kanaması neticesi gelişen felçlerde ateş , mide bulantısı , kusma , çırpınma nöbetleri vede koma sık görülür . Genel emare lerle beraber , lezyonun yerine göre değişebilen sinir sistemi emare leri de ortaya çıkar . Doku yıkımının aşırı olmadığı olgularda felç hiçbir iz bırakmadan iyileşebilir . EEG (elektroensefalografi) , psikometri (zihinsel vede ruhsal kabiliyet lerin ölçümü) vb hususi metod lerle bile Rahatsızlık izleri ortaya çıkarılamaz . Ama olguların bütünü söz konusu meydana geldiğinde , umumiyetle baki hareket vede konuşma bozuklukları ortaya çıkar . Komanın birkaç gün içinde çözülmediği olgularda hastalığın üzücü gidişli olduğu düşünülür . Hasta , ölümle netice lanabilen bronkopnömoni (bronş-akciğer iltihabı) yada öteki enfeksiyonlara karşı büyük oranda savunmasız halde dır .

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık lar İncelemeler


Anjiyografi ile yapılan radyolojik incelemede beynin damar ağı görüntülenerek damar sertliği , damar keçeleşmesi , tıkanma vb değişimler saptanabilir . Tanıya çook yardımcı oluşan 1 farkli inceleme matodu de veri sayarlı tomografidir . Bu metod hususiyetle beyindeki kanama(kan kaybı) vede doku ölümü alanlarının belirlenmesinde kullanılır . Elektroensefalogram vede sintigrafi ile hem lezyonun yeri , hem de hastalığın gidişi hakkında geniş veri sağlanabilir . Gene son yıllarda geliştirilen magnetik rezonans , teşhisde çook önemli veriler sağlayan 1 metod dir . Kanamalı olgularda belden beyin-omurilik sıvısı çekilerek (lomber ponksiyonu) sıvıda kanın varlığı saptanabilir . Ama bu metod olası tehlikeleri sebebi yle fakat tanı icin zorunlu durumlarda uygulanmalıdır .

Kanama , tromboz , emboli


Beyin dolaşım sistemine ilişik en sık görülen bozukluklar tromboz , kanama(kan kaybı) vede embolidir . Tam fakat 1 dizi inceleme neticesi konabilir . Sebep e yönelik teşhisde veri sayarlı tomografi gibi pahalı vede önümüzdeki tekniklerden de avantaj lanılır . Ama bazı emare vede bulgular da felç tanısına götürebilir .

Beyin kanaması

• Umumi kaide olmamakla beraber , çalışma yada farkli yorucu işler kanamayı uyarabilir;
• kanamanın yer vede şiddetine bağlı ollaraak , felç birkaç dakika sonra yada 1 saat içinde gelişir;
• kanamanın yer vede şiddetine bağlı ollaraak koma görülür .

Beyin trombozu

• ortaya çıkması çalışma ile alakalı değildir; baş dönmesi , konuşma yitimi gibi ön emare ler verir;
• emare ler dakikalar , saatler içinde aşamalı ollaraak ortaya çıkar;
• İrade görece sağlamdır .

Beyin embolisi

• ön emare vermeden , birkaç saniye yada birkaç dakika içinde gelişir;
• hızla iyileşebilir;
• İrade görece sağlamdır .

Örümceksizar 6 (subaraknoit) kanama

• ani vede şiddetli baş vede ense ağrısıyla ortaya çıkar;
• çook değişken 1 gidişi mevuttur ;
• sadece ağrıyla seyredebildiği gibi , koma durumu da gelişebilir .

Beyin Damar Kökenli Rahatsızlık lar Tedavi(iyileştirme)


Damar kökenli beyin hastalığı umumiyetle acil teşebbüs gerektiren 1 durumdur . İlkyardım uygulaması oldukça kolaydır: Rahatsızkişi yarı yatar 1 duruma getirilip solunumun rahatlaması sağlanır . Gömlek yakası , kemer vb gevşetilerek alna vede yüze soğuk kompres uygulanır . Rahatsızkişi kusuyorsa , kusmuğun soluk borusuna kaçması önlenmelidir . Çırpınma nöbeti oluşan hastaların dillerini ısırmaları , dişler arasına sağlam amma sert olmayan 1 cisim konarak önlenebilir . Ayrıca bu halde ki hastalar , kendilerini yaralamamaları icin yakın gözetimde "tutulmalıdır .

Rahatsızkişi hastaneye yatırıldıktan sonra , Tedavi(iyileştirme) tanıya göre belirlenir . Rahatsızlık sebebi geçici iskemi (kanlanma eksikliği) nöbeti meydana geldiğinde , Tedavi(iyileştirme) nin gayesi beyinde önümüzdeki C°de doku yıkımını tedbir ek olmalıdır . Tedavi(iyileştirme) de öncelikle pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır . Ayrıca tehlikedeki beyin dokularının kanlanması cerrahi teşebbüs ile yeniden düzenlenir . Bu Tedavi(iyileştirme) yaklaşımlarının hangisinin önce uygulanacağı her olguda değişebilir . Damar sertliği , Şeker Hastalığı(diabet) , kan basıncı yüksekliği gibi tehlike etkenlerinin yaygın ollaraak görüldüğü yaşı geçkin hastalara günde 0 ,5 gr asetilsalisilik asit (aspirin) ağız yoluyla verilir . Beyin dokusunda oksijen kafigelmeyecek liği meydana geldiğinde pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır . Felç kanamaya bağlı ise bu ilaçlar katiyetle verilmemelidir . Asetüsalisilik asit yada pıhtılaşma önleyici ilaçlarla yapılan Tedavi(iyileştirme) nin esas gayesi pıhtı oluşumunu tedbir ektir . Felçten yetkili oluşan damar tıkanıklığının yeri vede niteliği radyolojik incelemeyle belirlenerek cerrahi Tedavi(iyileştirme) planlanabilir . İç şahdamarının (karotis atardamarı) kafatası dışı depertmanının tıkandığı yada 1 darlığın geliştiği olgularda cerrahi teşebbüs le pıhtının çıkarılması son C° Derece olumlu netice lar vermektedir . Şahdamarının kafatası içi depertmanının tıkanıklıklarında ise , pıhtıya ulaşılması güç yada mümkündeğil meydana geldiğinde n yüzeyel şakak atardamarı (arteria temporalis superficialis) , orta beyin atardamarına (arteria cerebri media) bağlanır . önümüzdeki C°de teferruat lı damar cerrahisi metod lerinin uygulanmasını gerektiren bu ameliyatlar fakat geniş mikro-cerrahi olanaklara sahip büyük merkezlerde gerçekleştirilebilir . Tüm bedeni tutan felçlerde Tedavi(iyileştirme) olanakları geniş değildir . Yatalak rahatsızkişinin yatış durumu sık sık değiştirilerek zatürree yada yatak (dekubitus) Ülser(mide yarası) i (hastanın bedeni nun yatağa değen yüzeyinde Daima yatma neticesi gelişen yaralar) oluşumu önlenmeye çalışılır . Hastanın hareket ettirilmesi kol vede bacakların işlevlerini belli 1 oranda de olsa yeniden kazanmasına yardımcı meydana gelebilir . Bu hastalar burundan mideye sokulan tüp yada damar yolundan verilen serum ile gıdaalımı lidir . Gerekirse idrar sonda ile alınır vede soluk borusunda açılan 1 delik ile rahat solunum sağlanır . Hastanın huzursuz olduğu durumlarda sakinleştirici ilaçlar avantaj lıdır . Felç gelişiminden 2-3 gün sonra şahsilik asit Tedavi(iyileştirme) sine vede radyolojik incelemelere başlanır . Beyin kanamalarında uygulanan cerrahi Tedavi(iyileştirme) rahatsızkişinin yaşamını kurtaran fakat umumiyetle sinir sisteminin bütünlüğünü korumada başarısız kalan 1 metod dir . Bazı beyin kanaması olgularında hastalar rehabilitasyon ile felci büyük oranda yenerek kendi kendine yetebilir duruma gelirler . Çoğunlukla anevrizmaya (damarlarda balonlaşma) , anjiyoma (damar tümörü) vede atardamar-toplardamar oluşum bozukluklarına (AVM) bağlı ollaraak gelişen örümceksi-zar 6 (subaraknoit) kanamalarda cerrahi teşebbüs , büyük tehlikeleri olsa da , olumlu netice lar verir . Bu cerrahi teşebbüs rahatsızkişinin İrade durumuna göre hemen (erken cerrahi) yada birkaç hafta sonra (geç cerrahi) yapılabilir .

Bilmek İstedikleriniz

Beyin damarlarında anevrizma oluşan hastalar kurtarılabilir mi ?


Bu soruya Yanit vermek güçtür . Anevrizmanın cerrahi Tedavi(iyileştirme) si fakat yırtılma öncesinde yüksek basan oranına sahiptir .

Damar sertliği en çook hangi beyin atardamarlarında görülür ?


Bu lezyonlar şahdamarı gibi büyük yada çapı 0 ,6 mm'den büyük atardamarlarda sık görülür . Daha küçük damarlar Rahatsızlık tan seyrek ollaraak etkilenir .

Beyin iskemisi ne demektir ?


Beyin iskemisi , beynin 1 bölgesinin az kan vede dolayısıyla kafigelmeyecek oksijen alması durumudur . İskeminin yavaş geliştiği olgularda klinik emare ler dikkat çekici olmayabilir . Ama ani gelişen iskemilerde beyin işlevleri büyük oranda bozulabilir .

Şahdamarının dallarından birinin tıkanması ne gibi emare lere yol açar ?


Tıkanmanın tam olduğu durumlarda yedek kılcal damarların tıkanıklığın yarattığı bozukluğu giderememesi neticesinde tıkanan damara göre , şiddetli baş ağrısı vede tıkanmanın olduğu taraftaki gözde körlük , konuşma vede bellek bozukluktan ortaya çıkabilir . Böyle 1 tıkanıklık umumiyetle önceden , geçici beyin iskemisi emare leri verir . Geçici beyin iskemisi geriye dönüşlü vede önemli netice lar Doğu(şark) (garp) rmayan kısa iskemi nöbetleridir (transiskemik ataklar)


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp