Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Beyinde Kılcal Damar Tıkanması

 

Beyinde kılcal damar tıkanması nasıl olur sebep leri vede emare leri nelerdir Tedavi(iyileştirme) sinde hagi bitkiler kullanılır

 

Beyindeki kılcal damar tıkanması nasıl olur Tedavi(iyileştirme) si nasıl yapılır merak ettiğiniz herşeyi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

Beyindeki kılcal damar tıkanması Tedavi(iyileştirme) si için kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . .

 

 

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar


Bu hastalıklar ilkyardım , tesirli tıbbi vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) vede rehabilitasyon uygulamalarıyla altedilebilir .

Beynin damar kökenli hastalıkları beyin damarlarının lezyonları neticesinde sinir dokusunun yıkıma uğradığı bozukluklardır .

Beyin Damar Kökenli Hastalık Sebep leri


Halk arasında inme yada felç ollaraak malum apopleksi (ya da Latince adıyla ictus cerebrale) beyin atardamarlarının yırtılmasıyla oluşan beyin kanaması neticesinde gelişir . Damar sertliği (arteri-yoskleroz) gelişmiş 1 beyin atardamarında oluşan 1 pıhtının damarı tıkaması da (tromboz) başka 1 inme sebebi dir . Aynı biçimde , beyin embolisi adı verilen vede vücudun başka 1 yerinden kan dolaşımına karısan pıhtı parçasının beyne ulaşarak daman tıkaması ile ortaya çıkan hadise da inmeye sebep meydana gelebilir . Ayrıca beyin atardamarlarının sinirsel uyarılarla kasılması da (spazm) beyin dokusunun kanlanma kafigelmeyecek liği neticesinde felce sebep olur .

Söz edilen felç sebep leri bazen tansiyonun yükselmesi yada aniden düşmesi gibi kan basıncı dengesizlikleri , bazen de yemek sonrasında kanın sindirim sisteminde toplanması yada sıcaklık değişiminde vede alkol alındığında önemli miktarda kanın deride birikmesi gibi kan dağılım dengesizlikleri meydana gelebilir . Bu sebep ler arasında emboli oluşumunu kolaylaştıran kalp hastalıkları ile pıhtı oluşumuyla seyreden kan hastalıkları da sayılabilir . Felç , çok sigara(tütün mamülleri) içilen , bol yemek yenen yoğun 1 işgününden sonra , gece saatlerinde yada sabah yataktan kalkıldığında , ayakkabı bağlamak yada yüz yıkamak için eğilme halinde ortaya çıkabilir . Bariz iklim vede mevsim değişiklikleriyle hava basıncındaki önemli oynamalar da felç gelişimini kolaylaştırabilir . Felçten önceki günlerde Rahatsızkiþide umumiyetle baş ağrısı , yüzde kanlanma artışı , baş dönmesi vede sinirlilik gözlenebilir .

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar Görülme Sıklığı

Damar kökenli beyin hastalığı 40 yaşın altında oldukça seyrektir . En sık görülen sebep pıhtı ile damar tıkanması (yüzde 80) , daha az ollaraak da kanamadır (yüzde 15) . Dolaşım sistemi hastalıklarının birçok sebep e bağlı ollaraak arttığı günümüzde , beyin atardamarlarının hastalıkları da oldukça yaygındır . Bu yaygınlığın önemli 1 sebebi yaşlı nüfusun artması ise de , lezyonların yalnız yaşlılarda görülmediği unutulmamalıdır . Hastaların üçte biri orta yaş üzerinde , üretken vede çalışma yaşamı içindeki kişilerdir .

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar emare leri


Az da görülse , beyin hastalığının ön emare leri arasında baş ağrısı , baş dönmesi , uyku eğilimi vede bilinç bulanıklığından söz etmek gereklidir . Beyindeki doku yıkımının yerine göre , hafif konuşma , hareket vede görme bozuklukları görülür . Bilincin açık olduğu bu dönemde söz konusu emare ler birkaç saniye yada dakika , bazen de daha uzun sürer . Ağır olgularda ise beyindeki hadise şiddetli 1 tablo ile ortaya çıkabilir . Artık gerçek 1 inme yada ictus cerebrale tablosu oluşmuştur . Rahatsızkiþi yere düşer , hareketsizdir; bilinç kaybolmuş vede yüz kanlanması artmıştır . Önceleri yüzeysel vede aralıklı iç çekme biçimindeki solunum daha sonra derinleşir . Nabız yavaş fakat dolgundur . Felç vücudun yarısına yerleşmiştir . Özellikle beyin kanaması neticesi gelişen felçlerde ateş , mide bulantısı , kusma , çırpınma nöbetleri vede koma sık görülür . Genel emare lerle beraber , lezyonun yerine göre değişebilen sinir sistemi emare leri de ortaya çıkar . Doku yıkımının aþırı olmadığı olgularda felç hiçbir iz bırakmadan iyileşebilir . EEG (elektroensefalografi) , psikometri (zihinsel vede ruhsal kabiliyet lerin ölçümü) vb özel yöntemlerle bile hastalık izleri ortaya çıkarılamaz . Ama olguların bütünü söz konusu olduğunda , umumiyetle kalıcı hareket vede konuşma bozuklukları ortaya çıkar . Komanın birkaç gün içinde çözülmediği olgularda hastalığın kötü gidişli olduğu düşünülür . Hasta , ölümle sonuçlanabilen bronkopnömoni (bronş-akciğer iltihabı) yada öteki enfeksiyonlara karşı büyük ölçüde savunmasız halde dır .

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar İncelemeler


Anjiyografi ile yapılan radyolojik incelemede beynin damar ağı görüntülenerek damar sertliği , damar keçeleşmesi , tıkanma vb değişimler saptanabilir . Tanıya çok yardımcı oluþan 1 başka inceleme yöntemi de veri sayarlı tomografidir . Bu yöntem özellikle beyindeki kanama(kan kaybı) vede doku ölümü alanlarının belirlenmesinde kullanılır . Elektroensefalogram vede sintigrafi ile hem lezyonun yeri , hem de hastalığın gidişi hakkında geniş veri sağlanabilir . Gene son yıllarda geliştirilen magnetik rezonans , tanıda çok önemli veriler sağlayan 1 yöntemdir . Kanamalı olgularda belden beyin-omurilik sıvısı çekilerek (lomber ponksiyonu) sıvıda kanın varlığı saptanabilir . Ama bu yöntem olası tehlikeleri sebebi yle fakat tanı için zorunlu durumlarda uygulanmalıdır .

Kanama , tromboz , emboli


Beyin dolaşım sistemine iliþik en sık görülen bozukluklar tromboz , kanama(kan kaybı) vede embolidir . Tam fakat 1 dizi inceleme neticesi konabilir . Sebep e yönelik tanıda veri sayarlı tomografi gibi pahalı vede önümüzdeki tekniklerden de avantaj lanılır . Ama bazı emare vede bulgular da felç tanısına götürebilir .

Beyin kanaması

• Umumi kaide olmamakla beraber , çalışma yada başka yorucu işler kanamayı uyarabilir;
• kanamanın yer vede şiddetine bağlı ollaraak , felç birkaç dakika sonra yada 1 saat içinde gelişir;
• kanamanın yer vede şiddetine bağlı ollaraak koma görülür .

Beyin trombozu

• ortaya çıkması çalışma ile alakalı değildir; baş dönmesi , konuşma yitimi gibi ön emare ler verir;
• emare ler dakikalar , saatler içinde aşamalı ollaraak ortaya çıkar;
• bilinç görece sağlamdır .

Beyin embolisi

• ön emare vermeden , birkaç saniye yada birkaç dakika içinde gelişir;
• hızla iyileşebilir;
• bilinç görece sağlamdır .

Örümceksizar altı (subaraknoit) kanama

• ani vede şiddetli baş vede ense ağrısıyla ortaya çıkar;
• çok değişken 1 gidişi vardır;
• yalnızca ağrıyla seyredebildiği gibi , koma durumu da gelişebilir .

Beyin Damar Kökenli Hastalıklar Tedavi(iyileştirme)


Damar kökenli beyin hastalığı umumiyetle acil girişim gerektiren 1 durumdur . İlkyardım uygulaması oldukça kolaydır: Rahatsızkiþi yarı yatar 1 duruma getirilip solunumun rahatlaması sağlanır . Gömlek yakası , kemer vb gevşetilerek alna vede yüze soğuk kompres uygulanır . Rahatsızkiþi kusuyorsa , kusmuğun soluk borusuna kaçması önlenmelidir . Çırpınma nöbeti oluþan hastaların dillerini ısırmaları , dişler arasına sağlam amma sert olmayan 1 cisim konarak önlenebilir . Ayrıca bu halde ki hastalar , kendilerini yaralamamaları için yakın gözetimde "tutulmalıdır .

Rahatsızkiþi hastaneye yatırıldıktan sonra , Tedavi(iyileştirme) tanıya göre belirlenir . Hastalık sebebi geçici iskemi (kanlanma eksikliği) nöbeti olduğunda , Tedavi(iyileştirme) nin amacı beyinde önümüzdeki C°de doku yıkımını önlemek olmalıdır . Tedavi(iyileştirme) de öncelikle pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır . Ayrıca tehlikedeki beyin dokularının kanlanması cerrahi girişim ile yeniden düzenlenir . Bu Tedavi(iyileştirme) yaklaşımlarının hangisinin önce uygulanacağı her olguda değişebilir . Damar sertliği , şeker hastalığı , kan basıncı yüksekliği gibi tehlike etkenlerinin yaygın ollaraak görüldüğü yaşlı hastalara günde 0 ,5 gr asetilsalisilik asit (aspirin) ağız yoluyla verilir . Beyin dokusunda oksijen kafigelmeyecek liği olduğunda pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır . Felç kanamaya bağlı ise bu ilaçlar katiyetle verilmemelidir . Asetüsalisilik asit yada pıhtılaşma önleyici ilaçlarla yapılan Tedavi(iyileştirme) nin esas amacı pıhtı oluşumunu önlemektir . Felçten yetkili oluþan damar tıkanıklığının yeri vede niteliği radyolojik incelemeyle belirlenerek cerrahi Tedavi(iyileştirme) planlanabilir . İç şahdamarının (karotis atardamarı) kafatası dışı bölümünün tıkandığı yada 1 darlığın geliştiği olgularda cerrahi girişimle pıhtının çıkarılması son C° Derece olumlu sonuçlar vermektedir . Şahdamarının kafatası içi bölümünün tıkanıklıklarında ise , pıhtıya ulaşılması güç yada olanaksız olduğundan yüzeyel şakak atardamarı (arteria temporalis superficialis) , orta beyin atardamarına (arteria cerebri media) bağlanır . İleri C°de ayrıntılı damar cerrahisi yöntemlerinin uygulanmasını gerektiren bu ameliyatlar fakat geniş mikro-cerrahi olanaklara sahip büyük merkezlerde gerçekleştirilebilir . Tüm vücudu tutan felçlerde Tedavi(iyileştirme) olanakları geniş değildir . Yatalak hastanın yatış durumu sık sık değiştirilerek zatürree yada yatak (dekubitus) ülseri (hastanın vücudunun yatağa değen yüzeyinde sürekli yatma neticesi gelişen yaralar) oluşumu önlenmeye çalışılır . Hastanın hareket ettirilmesi kol vede bacakların işlevlerini belli 1 ölçüde de olsa yeniden kazanmasına yardımcı meydana gelebilir . Bu hastalar burundan mideye sokulan tüp yada damar yolundan verilen serum ile gıdaalımı lidir . Gerekirse idrar sonda ile alınır vede soluk borusunda açılan 1 delik ile rahat solunum sağlanır . Hastanın huzursuz olduğu durumlarda sakinleştirici ilaçlar avantaj lıdır . Felç gelişiminden 2-3 gün sonra şahsilik asit Tedavi(iyileştirme) sine vede radyolojik incelemelere başlanır . Beyin kanamalarında uygulanan cerrahi Tedavi(iyileştirme) hastanın yaşamını kurtaran fakat umumiyetle sinir sisteminin bütünlüğünü korumada başarısız kalan 1 yöntemdir . Bazı beyin kanaması olgularında hastalar rehabilitasyon ile felci büyük ölçüde yenerek kendi kendine yetebilir duruma gelirler . Çoğunlukla anevrizmaya (damarlarda balonlaşma) , anjiyoma (damar tümörü) vede atardamar-toplardamar oluşum bozukluklarına (AVM) bağlı ollaraak gelişen örümceksi-zar altı (subaraknoit) kanamalarda cerrahi girişim , büyük tehlikeleri olsa da , olumlu sonuçlar verir . Bu cerrahi girişim hastanın bilinç durumuna göre hemen (erken cerrahi) yada birkaç hafta sonra (geç cerrahi) yapılabilir .

Bilmek İstedikleriniz

Beyin damarlarında anevrizma oluþan hastalar kurtarılabilir mi ?


Bu soruya yanıt vermek güçtür . Anevrizmanın cerrahi Tedavi(iyileştirme) si fakat yırtılma öncesinde yüksek basan oranına sahiptir .

Damar sertliği en çok hangi beyin atardamarlarında görülür ?


Bu lezyonlar şahdamarı gibi büyük yada çapı 0 ,6 mm'den büyük atardamarlarda sık görülür . Daha küçük damarlar hastalıktan seyrek ollaraak etkilenir .

Beyin iskemisi ne demektir ?


Beyin iskemisi , beynin 1 bölgesinin az kan vede dolayısıyla kafigelmeyecek oksijen alması durumudur . İskeminin yavaş geliştiği olgularda klinik emare ler dikkat çekici olmayabilir . Ama ani gelişen iskemilerde beyin işlevleri büyük ölçüde bozulabilir .

Şahdamarının dallarından birinin tıkanması ne gibi emare lere yol açar ?


Tıkanmanın tam olduğu durumlarda yedek kılcal damarların tıkanıklığın yarattığı bozukluğu giderememesi neticesinde tıkanan damara göre , şiddetli baş ağrısı vede tıkanmanın olduğu taraftaki gözde körlük , konuşma vede bellek bozukluktan ortaya çıkabilir . Böyle 1 tıkanıklık umumiyetle önceden , geçici beyin iskemisi emare leri verir . Geçici beyin iskemisi geriye dönüşlü vede önemli sonuçlar doğurmayan kısa iskemi nöbetleridir (transiskemik ataklar)


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp