Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Tıkanıklığı

Ayakta Damar Tıkanıklığı

 

Ayakta Damar Tıkanıklığı neşekilde 1 Rahatsızlık tır sebep leri nelerdir belirtileri nelerdir Tedavi(iyileştirme) metod lerinin başarı oranı nedir 

 

Ayakta damar tıkanıklığı hakkında merak ettiğiniz herşeyi bu yazıda bulabilirsiniz . . .

 

 

Bacakların damar hastalığı atar damarların daralması yada tıkanması olup , en yaygın sebep ateroskleroz diğerbir deyişle damar sertliğidir . Bacakların damar hastalığına bağlı en yaygın şikayet yol yürümekle , koşmakla , merdiven çıkmakla baldırlara , uyluk kenarları ndeki vede kalçadaki adalelere gelen vede umumiyetle kramp biçimi nde oluşan ağrıdır (kladikasyo intermitant) . Zamanla ağrı artık istirahatta bile ortaya çıkmaya başlar . Bir başka önemli emare ise ayakta vede parmaklarda iyileşmeyen yaralar ve gangrendir . Bu emare leri bulunduran hastalarda nabızlar alınmaz vede Doppler , anjiografi gibi metod lerle tanı konur . Tedavi(iyileştirme) de ilaç Tedavi(iyileştirme) si ve tıkalı damarların balon ajioplasti/stent matodu ile açılması yada bypass ameliyatları uygulanır .


Bacakların damar hastalığı ayaklara vede bacaklara giden atar damarların daralması yada tıkanması manasını taşır . En yaygın sebep ateroskleroz yani damar sertliği olmakla beraber , Buerger hastalığı vede atar damarların balonlaşıp tıkanmaları (tromboze anevrizmalar) daha az rastlanan tıkanıklık sebep leridir . Bacakların damar hastalığı gelişimi için başlıca risk etkenler i sigara(tütün mamülleri) , hipertansiyon , Şeker Hastalığı(diabet) , kanda kolesterol düzeyinin yüksek olması , yaşı geçkinlik vede hareketsiz tembel yaşam sayılabilir . Bunların neşriyat da bacakların damar hastalığı daha sık erkeklerde görülmektedir . Damar hastalığına yaş ilerledikçe daha sık rastlanır . Bacaklardaki damar hastalığı oluşan hastaların %50-60 ında ciddi koroner hastalığı vede şahdamar (karotis) hastalığı eşlik eder . Bu sayılan Rahatsızlık lar ilerlediklerinde bacak damar hastalığının önüne geçer vede damar hastalarındaki en önemli ölüm sebebi ni meydana gelir .

emare ler:

Bacakların damar hastalığının neticesinde ayaklara vede bacaklara giden kan akımı tıkanıklıklar vede darlıklar sebebi ile azalır . En yaygın sebep ateroskleroz olup , en sık uyluktaki femoral atar damar etkilenir . Hadise ateron plağı sebebi ile damar içinde daralma vede 1 zaman sonrada tıkanma şeklinde seyreder . Bu zaman ç zarfında dar yada tıkanı oluşan alanın çevresindeki küçük damarların sayı vede çapı artar vede bu biçim de tıkanıklığa 1 çeşit servis yolu hizmeti verirler . ekseriyetle tıkanıklık bir yada birkaç damarda olmakla beraber , Rahatsızlık bedeni n bütün damarlarını tutmuştur . Başlangıçta ekseriyetle hiiç 1 emare vermez .

Genel ollaraak 50 yaş üzerindeki erkeklerin % 5-15 inde şikayete yol açmayan damar hastalığı bulunur .

 

 

Ayakta damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .

   
        

Ateroskleroz(Damar Sertliği)Bacakların Atardamar Hastalığı

Buerger Hastalığı

Diabet(şeker hastalığı) ik

Damar Hastalığı

Kol Damarlarının Rahatsızlık ları

Subklavian Hastalığı

El Parmaklarının Damar Rahatsızlık ları

Abdominal Aorta Anevrizmaları

Suprarenal Anevrizmalar

Torasik Aorta Anevrizmaları

Barsak Damar Anevrizmaları

Periferik Anevrizmalar

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Ani Atardamar Tıkanıklığı

Böbrek Damarlarının Hastalığı (Renovasküler)

Barsak Damarlarının Tıkanıklığı

Varis

Kronik Venöz Yetmezlik

Derin Ven Trombozu

Toplardamar Tıkanıklıkları

Tromboflebit

Doğu(şark) (garp) ştan Damar Anomalileri

Lenfödem
   
        
        
     
Anjioplasti vede stentleme
Aterektomi
Bypass
Yürümekle Gelen Ağrı (Kladikasyo) Tedavi(iyileştirme) si
Amputasyon
Endovasküler anevrizma onarımı
Karotis Stentleme
Karotis Endarterektomi Ameliyatı
Trombolitik Tedavi(iyileştirme) (Pıhtının eritilmesi)
Diyaliz Fistül(yırtık) Ameliyatı
Toplardamar Tıkanıklıklarının Açılması
Varis(toplar damar genişlemesi) Ameliyatı
Varis(toplar damar genişlemesi) Ameliyatındaki Yenilikler
Variste Lazer Tedavi(iyileştirme) si
Variste Radyofrekans (RF) Metod i
Skleroterapi (Varislere iğne Tedavi(iyileştirme) si)
Köpük Skleroterapisi
Termokoagulasyon
Vena Kava Filtreleri
Embolizasyon
   
        
        

Bununla 1 arada bu sessiz damar hastalığı sıklıkla kalpte koroner damar hastalığı vede şah damar Rahatsızlık larına bağlı ciddi sorunlar sebebi ile risk taşır .

Bacakların damar hastalığına bağlı en yaygın şikayet yol yürümekle , koşmakla , merdiven çıkmakla baldırlara , uyluk kenarları ndeki vede kalçadaki adalelere gelen vede umumiyetle kramp biçimi nde oluşan ağrıdır (kladikasyo intermitant) . Yürümekle gelen ağrının en önemli niteliği yürüyüş durdurulduğunda ağrının 3-5 dakika içinde kendiliğinden geçmesidir . Ağrı hemen her vakit her yürüyüşle özdeş mesafede gelir . Ancak zamanla bu mesafe kısalabilir .

Zamanla kan akımı artık istirahatta iken bile bacaklara yeterli miktarda gitmediğinde ağrı artık istirahatta bile ortaya çıkmaya başlar . Çoğu kez başlangıç geceleri olur . Kişi gece uyurken bacağına ağrı gelmesi sonucunda uyanır , kalkıp dolaşınca ağrısı biraz geçer vede tekrar uyur . Bu bir sure sonra ağrı baki hale gelip , artık gündüzleri de Daimi etmeye başlar . Hastalar ekseriyetle bacaklarını yatak kenarından aşağıya sarkıttıklarında daha rahat ederler . Bu halde yürüme ağrısı çook daha kısa mesafelerde gelir .

Daha önümüzdeki aşamalarda ise ayaklarda vede hususiyetle ayak parmaklarında ağrılı yaralar vede gangren gelişebilir .


Bazı hastalarda ise damar hastalığı olduğu halde yukarda tarif edilen hiçbir şikayet olmayabilir . Bunun sebebi damar hastalığının henüz şikayet oluşturabilecek kadar ilerlememiş olmasından kaynaklanmaktadır . Şikayet oluşmamasına rağmen bu hastalar başka organlarda ani gelişebilecek damar Rahatsızlık ları (myokard infarktüsü , inme v .s .) icin risk taşırlar . Misal ollaraak damar hastalarında kalp hastalığından ölme riski damar hastalığı olmayanlara göre 6 kat fazladır . Genel ollaraak damar hastalığı oluşan kişilerde ömür damar hastalığı olmayan kişilere göre daha kısadır .

Tanı:

Hastanın şikayetlerini dinleyerek vede başta bacaklardaki damarların nabızlarını muayenesi olmak üzere çeşitli muayene metod leri ile bacaklardaki atar damar hastalığı tanınabilir . Genellikle diz arkasında yada ayak bileğinin iç bölümündeki damarların nabzı azalmış yada alınamaz hale gelmiştir . Bunun neşriyat da başta kan kolesterol vede lipid düzeyleri olmak üzere , çeşitli laboratuar testleri en önemli damar hastalığı sebebi oluşan damar sertliğini (ateroskleroz) araştırmada yardımcıdır .

Damar hastalığı tanısını koymak icin en zor olmayan metod 1 Doppler cihazı yardımı ile bacaklarda vede kollarda kan basıncın ölçülüp 1 bir kişiye oranlanmasıdır (ABI) . Bu ağrısız vede zor olmayan 1 test olmakla 1 arada güvenlidir .

Yürümekle gelen ağrının tam ollaraak değerlendirilmesi koşu bandında (treadmil) rahatsızkişinin yürütülmesi ile mümkündür .

Damar Rahatsızlık ları ile alakalı en zor olmayan vede teminat ilir metod Dubleks ultrasondur (Renkli Doppler ultrasonografi) . Bu metod de göğüs ihtivasındaki damarlar hariç , hemen bütün damarlar değerlendirilebilir .

 

Damar hastalığının derecesi vede hangi damarları ne oranda tutmuş olduğunu değerlendirmek icin kullanılan başka testler: Nabız hacim kaydı (PVR) , , bilgisayarlı tomografik anjiografi vede manyetik rezonans anjiografidir (MRA) .

Manyetik rezonans anjiografi (MRA) tehlikeli 1 ilaç vermeden çekilebilen vede ışınım riski olmayan 1 metod dir . Damarların 3 boyutlu görüntüsü alınabilir . MRA hususiyetle böbrek kafigelmez likli oluşan hastalar icin çook iyi 1 inceleme matodu dir . Ancak kapalı alan lorkusu olanlarda vede vucudunda metal bulunan kişilerde yapılamamaktadır .

Damar hastalığı tanısında en teminat ilir metod ollaraak halen anjiografi kabul edilmektedir . Anjiografi 1 atar damara iğne Doğu(şark) rılıp 1 kateterin yerleştirilip , ilaç verilirken röntgen çekilmesi olup , ağrılı ve çeşitli yan etkileri olabilen 1 incelemedir . Böbrekleri bozuk oluşan kişilerde yapılamaz . Bununla 1 arada damar Rahatsızlık ları konusunda oldukça teminat ilir veri vermektedir .

Tedavi(iyileştirme) :

Erken dönemde belirlenen bacak damarlarının Rahatsızlık ları egzersiz ile daha etkin 1 yaşam , kilo verme , varsa Şeker Hastalığı(diabet) nın vede hipertansiyonun Tedavi(iyileştirme) si , yüksek kolesterol vede lipit düzeyinin düşürülmesi ile Tedavi(iyileştirme) ye başlanabilir .

Tedavi(iyileştirme) nin en önemli basamağını hayat tarzındaki bazı değişmeler oluşturur . Bunların en önemlileri sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması , kilo verme , gıdada vede yeme tarzındaki değişmeler , egzersizdir . Bu değişmeler hastalık belirlenir belirlenmez başlanır vede hayat boyu Daimi edilir . Bu değişikliklerin olumlu etkileri en az 6 ay sonra pay dilir . Sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması vede sigara(tütün mamülleri) içilen ortamlarda bulunulmaması (pasif içicilik) en önemli değişmeler olup başka Tedavi(iyileştirme) metod lerinin tesirli olabilmesi icin muhakkak lüzumlu dir . Sigara(tütün mamülleri)ya Daimi ediyorken yapılan diğer Tedavi(iyileştirme) lerin pek 1 tesiri olmayacaktır . Pasif vede hareketsiz hayattan daha etkin vede itinalı egzersiz yalpan 1 hayata geçiş damar hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sinde özem taşır . Hafta 3 yad 5 gün arayla er saatlik yürüyüş egzersizi oldukça yaralıdır . Ancak yürüyüşlerin 1 uzman nezaretinde yapılması çook daha tesirli vede teminat irdir . Egzersizin etkisi 1-2 ay içinde görülmeye başlar vede kesildiğinde

Hastaların önemli 1 bölümünde kanda kolesterol vede lipid düzeyleri yükselmiş bulunur . Bunu olağan e yaklaştırmak icin hususiyetle sature yağ içeren gıdalar azaltılmalıdır . Ancak rejimteki düzenlemelere ek ollaraak ilaç Tedavi(iyileştirme) si hemen daima gereklidir . Bu gaye la kullanılan ilaçların bazılar kolesterolü düşürücü etkilerinin dışında damar Rahatsızlık larının ilerlemesini vede kötüleşmesini de azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir .

Bu Tedavi(iyileştirme) ye ek ollaraak kan pulcuklarının yapışkanlığını azaltan yada halk arasındaki anlatım ile kanın sulandırılması oluşan aspirin yada benzeri grup ilaçlarda verilmektedir . Başlangıç halinde damar Rahatsızlık larının bu tip 1 Tedavi(iyileştirme) ile kontrolü mümkündür vede yürüme ağrısı oluşan hastaların %75 i sadece böyle 1 Tedavi(iyileştirme) ile büyük oranda rahat edebilirler . Bu tedavi hem bacak damar Rahatsızlık larının hem de kalp yada beyin damarlarına bağlı üzücü olayların gelişmesinin mani lenmesinde önemlidir .

Anjioplasti: (Endovasküler Tedavi(iyileştirme) ):

Önemli 1 grup rahatsızkişiye ilaç vede yaşam biçimi ne ilişik Tedavi(iyileştirme) yeterli olmaz . Hususiyetle kısa mesafelerde yürüme ağrısı oluşan yada istirahatta ağrı , ayaklarda yara vede gangren oluşan durumlarda bu Tedavi(iyileştirme) tek başına yeterli değildir . Bu durumlarda balon anjioplasti vede bazen stent , daha önümüzdeki aşamalarda ise ekseriyetle cerrahi 1 işlem lüzumlu dir .

Bacaklardaki damar tıkanıklıklarının cerrahi Tedavi(iyileştirme) si:
Başlıca damar cerrahi metod leri kısa oluşan darlık yada tıkanıklıkların damar içinden sıyrılarak çıkarılması oluşan endarterektomi ameliyatıdır . Ancak daha az sıklıkla yapılmaktadır .

 
ekseriyetle uzun tıkanıklıkların suni yada natural 1 damar grefti ile atlanması (bypass) ameliyatı yapılmaktadır . Bypass aorta dallarındaki tıkanıklarda anjioplastinin yapılamadığı durumlarda uygulanır .

Aortadaki tıkanıklıklarda aortadan alınan kay ekseriyetle yapay 1 damar (greft) vasıtası lığı ile kasıktaki femoral damarlara iletilir .

Ancak  en sık yapılan bypass ameliyatı bacakta tıkalı oluşan femoral yada popliteal arterler icin gereklidir . Böyle durumlarda kasıktan alınan kan çoğu kez safen toplardamarı yada yapay 1 damar greft ollaraak kullanılarak popliteal atardamara yada daha da ötedeki atardamarlara iletilir .

Bütün bu Tedavi(iyileştirme) metod lerinin başarısız kaldığı durumlarda ise son çözümyolu kangrenleşmiş yada canlılığını yitirmiş oluşan dokunun kesilmesi (amputasyon) dir . Bununla 1 arada günümüzde amputasyonların %90 nı sadece ayak parmaklarının kesilmesi ile sınırlı olabilmektedir .

 

TEDAVİDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER

 

Huş Ağacı Yaprağı (Betula Sp .)


Alıç Yaprağı (Cırataegus Sp .)


Şahtere (Fumaria Officinalis)


Hindiba (Cichorium İmthybus)

 Huş bitkisi ihtivasındaki flavonlar , saponinler , alıç bitkisindeki trimethylamin vede bazı vitaminler , şahtere bitkisindeki fumarik aist , fuarin vede başka alkoloidler , hindiba bitkisindeki inulin , minarellerin kaynağı oluşan dandelion biokimyasal maddeleri sayesinde kan damarlarının çeperlerini güçlendirir vede bedeni n başka bölgelerine oluşan kan akışını da düzenler . Alıç ihtivasındaki bileşiklerin kolestrolü vede damarlardaki plaket oluşumunu da azalttığı gösterilmiştirBiberiye (Rosmarimus O .)


Civan Perçemi (Achillea Milefolium)


Sarı Kantaron (Hyperciumferforatum)


Okaliptüs (Eucalyptus Sp .)


Biberiye bitkisinin ihtivasındaki monoterpenlerve terpenoid oksitler , civan perçemi bitkisinin yeşil kısımları vede çiçek açma devresinde C Vitamini vede karoten , bütün organlarında eterik yağlar . Glikoalkloidlerden ahilin vede ahiletin , okaliptüs bitkisindeki acı madde , rezin vede okaliptol , sarı kantaron bitkisindeki hypericin , flavonoit , biokimyasal maddeleri sayesinde beyin tarafından üretilen asetilkolin adlı 1 kimyasalın parçalanmasını önleyen acetyleholinestrase adlı kimyasallar mevcuttur , bunun neticesi ollaraak da bedeni zinde tutar .Deve Dikeni (Silybium Marianum)


At Kestanesi (A .Hippocastanum)


Kibrit Otu (Lycopodium Clavatum)


Yabani Kekik (Thymus Serpyllum)Deve dikenindeki silibin , silikristin kateşik , tanen , saponinler , flavon ve kumarin türevleri , yabani kekikteki uçucu yağlar , Phenol vede saponin biokimyasal maddeler sayesinde Damar sertliği mesele inin neticesine yardımcı olur . .Tarçın Çiçeği (Cinnamomum sp)


Etkin maddeleri , eterik yağ , nişasta , reçine , tarin . tarçınGüzel kokusu ve acı tadı ile iştah açar , bulantıyı giderir . Bağırsak gazlarına iyi gelir , ishal(diyare) i keser . Vücuda güç vede ferahlık verir . Mikrop öldürücü etkisiyle Gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu rol oynar .

 

 

 

 


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp