Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ayakta Damar Tıkanıklığı

 

Ayakta Damar Tıkanıklığı nasıl 1 hastalıktır sebep leri nelerdir belirtileri nelerdir Tedavi(iyileştirme) yöntemlerinin başarı oranı nedir 

 

Ayakta damar tıkanıklığı hakkında merak ettiğiniz herşeyi bu yazıda bulabilirsiniz . . .

 

 

Bacakların damar hastalığı atar damarların daralması yada tıkanması olup , en yaygın sebep ateroskleroz diðerbir deyiþle damar sertliğidir . Bacakların damar hastalığına bağlı en yaygın şikayet yol yürümekle , koşmakla , merdiven çıkmakla baldırlara , uyluk çevresindeki vede kalçadaki adalelere gelen vede umumiyetle kramp şeklinde oluþan ağrıdır (kladikasyo intermitant) . Zamanla ağrı artık istirahatta bile ortaya çıkmaya başlar . Bir diğer önemli emare ise ayakta vede parmaklarda iyileşmeyen yaralar ve gangrendir . Bu emare leri bulunduran hastalarda nabızlar alınmaz vede Doppler , anjiografi gibi yöntemlerle tanı konur . Tedavi(iyileştirme) de ilaç Tedavi(iyileştirme) si ve tıkalı damarların balon ajioplasti/stent yöntemi ile açılması yada bypass ameliyatları uygulanır .


Bacakların damar hastalığı ayaklara vede bacaklara giden atar damarların daralması yada tıkanması anlamını taşır . En yaygın sebep ateroskleroz yani damar sertliği olmakla beraber , Buerger hastalığı vede atar damarların balonlaşıp tıkanmaları (tromboze anevrizmalar) daha az rastlanan tıkanıklık sebep leridir . Bacakların damar hastalığı gelişimi için başlıca risk faktörleri sigara(tütün mamülleri) , hipertansiyon , şeker hastalığı , kanda kolesterol düzeyinin yüksek olması , yaşlılık vede hareketsiz tembel yaşam sayılabilir . Bunların yanında bacakların damar hastalığı daha sık erkeklerde görülmektedir . Damar hastalığına yaş ilerledikçe daha sık rastlanır . Bacaklardaki damar hastalığı oluþan hastaların %50-60 ında ciddi koroner hastalığı vede şahdamar (karotis) hastalığı eşlik eder . Bu sayılan hastalıklar ilerlediklerinde bacak damar hastalığının önüne geçer vede damar hastalarındaki en önemli ölüm sebebi ni oluşturur .

emare ler:

Bacakların damar hastalığının neticesinde ayaklara vede bacaklara giden kan akımı tıkanıklıklar vede darlıklar sebebi ile azalır . En yaygın sebep ateroskleroz olup , en sık uyluktaki femoral atar damar etkilenir . Hadise ateron plağı sebebi ile damar içinde daralma vede 1 süre sonrada tıkanma şeklinde seyreder . Bu süreç zarfında dar yada tıkanı oluþan alanın çevresindeki küçük damarların sayı vede çapı artar vede bu şekilde tıkanıklığa 1 çeşit servis yolu hizmeti verirler . Çoğu kez tıkanıklık bir yada birkaç damarda olmakla beraber , hastalık vücudun bütün damarlarını tutmuştur . Başlangıçta çoğu kez hiç 1 emare vermez .

Genel ollaraak 50 yaş üzerindeki erkeklerin % 5-15 inde şikayete yol açmayan damar hastalığı bulunur .

 

 

Ayakta damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .

   
        

Ateroskleroz(Damar Sertliği)Bacakların Atardamar Hastalığı

Buerger Hastalığı

Diabet(þeker hastalıðı) ik

Damar Hastalığı

Kol Damarlarının Hastalıkları

Subklavian Hastalığı

El Parmaklarının Damar Hastalıkları

Abdominal Aorta Anevrizmaları

Suprarenal Anevrizmalar

Torasik Aorta Anevrizmaları

Barsak Damar Anevrizmaları

Periferik Anevrizmalar

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Ani Atardamar Tıkanıklığı

Böbrek Damarlarının Hastalığı (Renovasküler)

Barsak Damarlarının Tıkanıklığı

Varis

Kronik Venöz Yetmezlik

Derin Ven Trombozu

Toplardamar Tıkanıklıkları

Tromboflebit

Doğuştan Damar Anomalileri

Lenfödem
   
        
        
     
Anjioplasti vede stentleme
Aterektomi
Bypass
Yürümekle Gelen Ağrı (Kladikasyo) Tedavi(iyileştirme) si
Amputasyon
Endovasküler anevrizma onarımı
Karotis Stentleme
Karotis Endarterektomi Ameliyatı
Trombolitik Tedavi(iyileştirme) (Pıhtının eritilmesi)
Diyaliz Fistül Ameliyatı
Toplardamar Tıkanıklıklarının Açılması
Varis(toplar damar geniþlemesi) Ameliyatı
Varis(toplar damar geniþlemesi) Ameliyatındaki Yenilikler
Variste Lazer Tedavi(iyileştirme) si
Variste Radyofrekans (RF) Yöntemi
Skleroterapi (Varislere iğne Tedavi(iyileştirme) si)
Köpük Skleroterapisi
Termokoagulasyon
Vena Kava Filtreleri
Embolizasyon
   
        
        

Bununla 1 arada bu sessiz damar hastalığı sıklıkla kalpte koroner damar hastalığı vede şah damar hastalıklarına bağlı ciddi sorunlar sebebi ile risk taşır .

Bacakların damar hastalığına bağlı en yaygın şikayet yol yürümekle , koşmakla , merdiven çıkmakla baldırlara , uyluk çevresindeki vede kalçadaki adalelere gelen vede umumiyetle kramp şeklinde oluþan ağrıdır (kladikasyo intermitant) . Yürümekle gelen ağrının en önemli özelliği yürüyüş durdurulduğunda ağrının 3-5 dakika içinde kendiliğinden geçmesidir . Ağrı hemen her vakit her yürüyüşle aynı mesafede gelir . Ancak zamanla bu mesafe kısalabilir .

Zamanla kan akımı artık istirahatta iken bile bacaklara yeterli miktarda gitmediğinde ağrı artık istirahatta bile ortaya çıkmaya başlar . Çoğu kez başlangıç geceleri olur . Kişi gece uyurken bacağına ağrı gelmesi sonucunda uyanır , kalkıp dolaşınca ağrısı biraz geçer vede tekrar uyur . Bu bir sure sonra ağrı kalıcı hale gelip , artık gündüzleri de Daimi etmeye başlar . Hastalar çoğu kez bacaklarını yatak kenarından aşağıya sarkıttıklarında daha rahat ederler . Bu halde yürüme ağrısı çok daha kısa mesafelerde gelir .

Daha önümüzdeki aşamalarda ise ayaklarda vede özellikle ayak parmaklarında ağrılı yaralar vede gangren gelişebilir .


Bazı hastalarda ise damar hastalığı olduğu halde yukarda tarif edilen hiçbir şikayet olmayabilir . Bunun sebebi damar hastalığının henüz şikayet oluşturabilecek kadar ilerlememiş olmasından kaynaklanmaktadır . Şikayet olmamasına rağmen bu hastalar diğer organlarda ani gelişebilecek damar hastalıkları (myokard infarktüsü , inme v .s .) için risk taşırlar . Örneğin damar hastalarında kalp hastalığından ölme riski damar hastalığı olmayanlara göre 6 kat fazladır . Genel ollaraak damar hastalığı oluþan kişilerde ömür damar hastalığı olmayan kişilere göre daha kısadır .

Tanı:

Hastanın şikayetlerini dinleyerek vede başta bacaklardaki damarların nabızlarını muayenesi olmak üzere çeşitli muayene yöntemleri ile bacaklardaki atar damar hastalığı tanınabilir . Genellikle diz arkasında yada ayak bileğinin iç bölümündeki damarların nabzı azalmış yada alınamaz hale gelmiştir . Bunun yanında başta kan kolesterol vede lipid düzeyleri olmak üzere , çeşitli laboratuar testleri en önemli damar hastalığı sebebi oluþan damar sertliğini (ateroskleroz) araştırmada yardımcıdır .

Damar hastalığı tanısını koymak için en zor olmayan yöntem 1 Doppler cihazı yardımı ile bacaklarda vede kollarda kan basıncın ölçülüp 1 bir kiþiye oranlanmasıdır (ABI) . Bu ağrısız vede zor olmayan 1 test olmakla 1 arada güvenlidir .

Yürümekle gelen ağrının tam ollaraak değerlendirilmesi koşu bandında (treadmil) hastanın yürütülmesi ile mümkündür .

Damar hastalıkları ile alakalı en zor olmayan vede güvenilir yöntem Dubleks ultrasondur (Renkli Doppler ultrasonografi) . Bu yöntemde göğüs içindeki damarlar hariç , hemen bütün damarlar değerlendirilebilir .

 

Damar hastalığının derecesi vede hangi damarları ne ölçüde tutmuş olduğunu değerlendirmek için kullanılan diğer testler: Nabız hacim kaydı (PVR) , , bilgisayarlı tomografik anjiografi vede manyetik rezonans anjiografidir (MRA) .

Manyetik rezonans anjiografi (MRA) tehlikeli 1 ilaç vermeden çekilebilen vede ıþınım riski olmayan 1 yöntemdir . Damarların üç boyutlu görüntüsü alınabilir . MRA özellikle böbrek kafigelmez likli oluþan hastalar için çok iyi 1 inceleme yöntemidir . Ancak kapalı alan lorkusu olanlarda vede vucudunda metal bulunan kişilerde yapılamamaktadır .

Damar hastalığı tanısında en güvenilir yöntem ollaraak halen anjiografi kabul edilmektedir . Anjiografi 1 atar damara iğne batırılıp 1 kateterin yerleştirilip , ilaç verilirken röntgen çekilmesi olup , ağrılı ve çeşitli yan etkileri olabilen 1 incelemedir . Böbrekleri bozuk oluþan kişilerde yapılamaz . Bununla 1 arada damar hastalıkları konusunda oldukça güvenilir veri vermektedir .

Tedavi(iyileştirme) :

Erken dönemde belirlenen bacak damarlarının hastalıkları egzersiz ile daha etkin 1 yaşam , kilo verme , varsa şeker hastalığının vede hipertansiyonun Tedavi(iyileştirme) si , yüksek kolesterol vede lipit düzeyinin düşürülmesi ile Tedavi(iyileştirme) ye başlanabilir .

Tedavi(iyileştirme) nin en önemli basamağını hayat tarzındaki bazı değişiklikler oluşturur . Bunların en önemlileri sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması , kilo verme , gıdada vede yeme tarzındaki değişiklikler , egzersizdir . Bu değişiklikler hastalık belirlenir belirlenmez başlanır vede hayat boyu Daimi edilir . Bu değişikliklerin olumlu etkileri en az 6 ay sonra pay dilir . Sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması vede sigara(tütün mamülleri) içilen ortamlarda bulunulmaması (pasif içicilik) en önemli değişiklikler olup diğer Tedavi(iyileştirme) yöntemlerinin tesirli olabilmesi için muhakkak lüzumlu dir . Sigara(tütün mamülleri)ya Daimi ediyorken yapılan diğer Tedavi(iyileştirme) lerin pek 1 tesiri olmayacaktır . Pasif vede hareketsiz hayattan daha etkin vede düzenli egzersiz yalpan 1 hayata geçiş damar hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sinde özem taşır . Hafta üç yad beş günde birer saatlik yürüyüş egzersizi oldukça yaralıdır . Ancak yürüyüşlerin 1 uzman nezaretinde yapılması çok daha tesirli vede güvenirdir . Egzersizin etkisi 1-2 ay içinde görülmeye başlar vede kesildiğinde

Hastaların önemli 1 bölümünde kanda kolesterol vede lipid düzeyleri yükselmiş bulunur . Bunu olaðan e yaklaştırmak için özellikle sature yağ içeren gıdalar azaltılmalıdır . Ancak rejimteki düzenlemelere ek ollaraak ilaç Tedavi(iyileştirme) si hemen daima gereklidir . Bu amaçla kullanılan ilaçların bazılar kolesterolü düşürücü etkilerinin dışında damar hastalıklarının ilerlemesini vede kötüleşmesini de azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir .

Bu Tedavi(iyileştirme) ye ek ollaraak kan pulcuklarının yapışkanlığını azaltan yada halk arasındaki anlatım ile kanın sulandırılması oluþan aspirin yada benzeri grup ilaçlarda verilmektedir . Başlangıç halinde damar hastalıklarının bu tip 1 Tedavi(iyileştirme) ile kontrolü mümkündür vede yürüme ağrısı oluþan hastaların %75 i sadece böyle 1 Tedavi(iyileştirme) ile büyük oranda rahat edebilirler . Bu tedavi hem bacak damar hastalıklarının hem de kalp yada beyin damarlarına bağlı kötü olayların gelişmesinin mani lenmesinde önemlidir .

Anjioplasti: (Endovasküler Tedavi(iyileştirme) ):

Önemli 1 grup rahatsızkiþiye ilaç vede yaşam şekline iliþik Tedavi(iyileştirme) yeterli olmaz . Özellikle kısa mesafelerde yürüme ağrısı oluþan yada istirahatta ağrı , ayaklarda yara vede gangren oluþan durumlarda bu Tedavi(iyileştirme) tek başına yeterli değildir . Bu durumlarda balon anjioplasti vede bazen stent , daha önümüzdeki aşamalarda ise çoğu kez cerrahi 1 işlem lüzumlu dir .

Bacaklardaki damar tıkanıklıklarının cerrahi Tedavi(iyileştirme) si:
Başlıca damar cerrahi yöntemleri kısa oluþan darlık yada tıkanıklıkların damar içinden sıyrılarak çıkarılması oluþan endarterektomi ameliyatıdır . Ancak daha az sıklıkla yapılmaktadır .

 
Çoğu kez uzun tıkanıklıkların suni yada doğal 1 damar grefti ile atlanması (bypass) ameliyatı yapılmaktadır . Bypass aorta dallarındaki tıkanıklarda anjioplastinin yapılamadığı durumlarda uygulanır .

Aortadaki tıkanıklıklarda aortadan alınan kay çoğu kez yapay 1 damar (greft) aracılığı ile kasıktaki femoral damarlara iletilir .

Ancak  en sık yapılan bypass ameliyatı bacakta tıkalı oluþan femoral yada popliteal arterler için gereklidir . Böyle durumlarda kasıktan alınan kan çoğu kez safen toplardamarı yada yapay 1 damar greft ollaraak kullanılarak popliteal atardamara yada daha da ötedeki atardamarlara iletilir .

Bütün bu Tedavi(iyileştirme) yöntemlerinin başarısız kaldığı durumlarda ise son çare kangrenleşmiş yada canlılığını yitirmiş oluþan dokunun kesilmesi (amputasyon) dir . Bununla 1 arada günümüzde amputasyonların %90 nı sadece ayak parmaklarının kesilmesi ile sınırlı olabilmektedir .

 

TEDAVİDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER

 

Huş Ağacı Yaprağı (Betula Sp .)


Alıç Yaprağı (Cırataegus Sp .)


Şahtere (Fumaria Officinalis)


Hindiba (Cichorium İmthybus)

 Huş bitkisi içeriğindeki flavonlar , saponinler , alıç bitkisindeki trimethylamin vede bazı vitaminler , şahtere bitkisindeki fumarik aist , fuarin vede diğer alkoloidler , hindiba bitkisindeki inulin , minarellerin kaynağı oluþan dandelion biokimyasal maddeleri sayesinde kan damarlarının çeperlerini güçlendirir vede vücudun diğer bölgelerine oluþan kan akışını da düzenler . Alıç içerisindeki bileşiklerin kolestrolü vede damarlardaki plaket oluşumunu da azalttığı gösterilmiştirBiberiye (Rosmarimus O .)


Civan Perçemi (Achillea Milefolium)


Sarı Kantaron (Hyperciumferforatum)


Okaliptüs (Eucalyptus Sp .)


Biberiye bitkisinin içeriğindeki monoterpenlerve terpenoid oksitler , civan perçemi bitkisinin yeşil kısımları vede çiçek açma devresinde C Vitamini vede karoten , bütün organlarında eterik yağlar . Glikoalkloidlerden ahilin vede ahiletin , okaliptüs bitkisindeki acı madde , rezin vede okaliptol , sarı kantaron bitkisindeki hypericin , flavonoit , biokimyasal maddeleri sayesinde beyin tarafından üretilen asetilkolin adlı 1 kimyasalın parçalanmasını önleyen acetyleholinestrase adlı kimyasallar mevcuttur , bunun neticesi ollaraak da vücudu zinde tutar .Deve Dikeni (Silybium Marianum)


At Kestanesi (A .Hippocastanum)


Kibrit Otu (Lycopodium Clavatum)


Yabani Kekik (Thymus Serpyllum)Deve dikenindeki silibin , silikristin kateşik , tanen , saponinler , flavon ve kumarin türevleri , yabani kekikteki uçucu yağlar , Phenol vede saponin biokimyasal maddeler sayesinde Damar sertliği mesele inin çözümüne yardımcı olur . .Tarçın Çiçeği (Cinnamomum sp)


Etkin maddeleri , eterik yağ , nişasta , reçine , tarin . tarçınGüzel kokusu ve acı tadı ile iştah açar , bulantıyı giderir . Bağırsak gazlarına iyi gelir , ishal(diyare) i keser . Vücuda güç vede ferahlık verir . Mikrop öldürücü etkisiyle Gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu rol oynar .

 

 

 

 


Damar Tıkanıklığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp