Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Sertliği

Beyincik Damar Tıkanıklığı

 Beyincik Damar Tıkanıklığı vede merak ettikleriniz .

 

Beyincik Damar Tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitkiler ollaraak amade lanan bu terkipler sayesinde damar rahatszılılarından kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler icin aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doğal) ürünler hakında veri edinmek icin tıklayınız . . . 

 

 

 Kafatasının içinde , beyin zarlarıyla örtülmüş , beyazımtırak vede yumuşakça 1 kitle halinde ki sinir organı . Duyum vede İrade merkezini oluşturan beyin , insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır . Bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç , konuşma , mesut luk , tasa gibi olayları da 1 merkezdir . Dış dünya ile oluşan maddi vede manevi bütün ilişkiler , duyular vasıtası lığı ile beyne iletilir , orada değerlendirilir vede bedeni n lüzumlu tepkiyi göstermesi ayarlanır . Gri vede al hücrelerden meydana gelen beyin , kafatasının arkasında bulunan 1 delikle omuriliğe bağlanır . Beyin vede omurilik , 3 katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır . Beyne en yakın oluşan iç zar ile orta zar arasında beyin sıvısı denilen 1 likit bulunur . Anatomik yapıdan beyin , beyin yarıküreleri , orta beyin , beyincik vede beyin sapından meydana gelir . Beyin yarıküreleri de “lop” denilen 4 kısma farklı lmıştır . Loplar , alın (frontal) , yan (parietal) , şakak(temporal) vede artkafa (oksipital) diye adlandırılır . Ayrıca loplar “girus” kıvrımlara farklı lır . Loplarda duyu organları vasıtası lığıyla alınan duyuların yorumlanması (çiçek kokusu ile yemek kokusunun ayırt edilmesi gibi) vede kaslara hareket sağlayıcı uyarıcıların yapılması gerçekleşir (yazı yazmak icin el vede parmaklara lüzumlu uyarıların verilmesi gibi) . Beyin yarı kürelerinin üzerinde beyin kabuğu (korteks) denilen gri hücrelerden oluşmuş , kıvrımlı 1 kısım mevuttur . Beyin kabuğunun iç tarafı al sinir liflerinden oluşmuş , çook yoğun 1 katman yla kaplıdır . Sinir lifleri sinir hücreleriyle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kurarlar . Beyin kabuğunda duyularla alakalı belirli vazife leri üstlenmiş bölgeler mevuttur ; sözgelimi görme merkezi artkafa lobunun kabuğundadır . Organlardan işlevleri aşırı vede hassas olanlar için , beyin kabuğunda daha geniş 1 bölge farklı lmıştır . Bu bakımdan beyin kabuğunda en geniş bölge el vede dudak hareketlerine uyaran bölgelerdir . Orta beyin , Varol köprüsüyle beyinciğin bağlantısını sağlar . Beyincik , bedeni n dengesini , kasların gerilmesini vede kaslar arasında uyumun sağlanmasını denetler . Beyin sapı denen omurilik soğancığında (bulbus) beyinden gelen sinirler omuriliğe geçerken yön değiştirirler; sağ yarıküreden gelen sinirler bedeni n sol tarafını , sol yarıküreden gelenler de sağ tarafını denetler . Soğancıkta omurilikten gelen uyarılar alınır , farklı ca sindirim , solunum , dolaşım sistemlerine komutlar verilerek denetleme yapılır . Beyinde , gelen uyarıların dağıtım merkezi ollaraak çalışan “talamus” ile , iç organların dış tepkilere göre çalışmasını ayarlayan , acıkma , susama duyularını harekete geçiren “hipotalamus” merkezleri mevuttur . Beynin çalışması , milyonlarca kablo vazife i yapan sinir lifinin haber götürüp yönerge taşıdığı , çook karmaşık 1 telefon santralı gibidir . Bu kablolar arasında lüzumlu bağlantılar yine on binlerce küçük bağlantı merkezlerinde yapılır . Sinir lifleri arasında elektrik akımı vasıtası lığı ile haberleşme sağlandığı ilk kez İtalyan hekimi L . Galvani tarafından bulunmuştur . Beynin oksijen ihtiyacı oldukça fazladır . Beden ağırlığının %2’sini kaplayan beyin , bedene giren oksijenin %25’ini kullanır . Bu bakımdan beyne kan götüren vede getiren damarlar , başka organlardakine göre , sayı bakımından daha aşırı vede daha geniştir . Normal boyutlardaki yetişkin 1 insanın beyin ağırlığı 1 .500-1 .600 gr .’dır . beden ağırlığına göre insan beyni 1/50 oranında iken , en gelişmiş memelilerde bu oran 1/100’ü bulur .

Beyin Rahatsızlık ları:

Beyinde görülen kanamalar ,urlar , Enfeksiyon lanmalar vb . çeşitli Rahatsızlık lardır . En önemli organ oluşan beyinde görülen çeşitli Rahatsızlık ların bedeni n farkli 1 yerinde önemli bozukluk yaratma olası lığı yüksektir . Kızamık , tifo , zatürree gibi Rahatsızlık lar sırasında , yada göz , Enfeksiyon lanmalarında mikroplar beyne yayılarak beynin Enfeksiyon lanmasına yol açabilirler , buna beyin iltihabı (ansefalit) denir . Ansefalit , ölümle , sinirsel kafigelmeyecek liklerle yada felçlerle netice lanabilir . Kılcal damarların sertleşmesinden doğan beyin kanamaları daha çook yaşlılarda görülür . Şiddetli kanamalarda koma durumu , felç yada ölüm görülebilir . Kan dolaşım sistemine katılan 1 kan pıhtısı beyinde tıkanmaya sebep olur , buna beyin ambolisi denir vede neticesinde felç görülür . Beyin damarlarının iç yüzeylerinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi vb . gibi Rahatsızlık larla bozulmasından dolayı tıkanmalar da meydana gelebilir , buna beyin trombozu adı verilir . Çeşitli sebep lerle beyin dokusunda yada beyin zarında urlar ortaya çıkarak , bulundukları yere vede sebep oldukları rahatsızlıklara göre farkli emare ler gösterirler . Hareketlerde görme , işitme gibi duyularda bozukluklar , baş ağrısı gibi emare ler yapan urlar çoğunlukla ameliyatla alınır . Daha çook küçük yaşlarda beyine , beyin-omurilik suyunun birikmesinden önümüzdeki gelen “hidrosefali” görülür . Sebep i , beyin-omurilik sıvısının beyinden akmasını sağlayan yollardan birinin tıkanmasıdır . Düşme , çarpma , vurma gibi hadiseler neticesi beyin sarsıntıları , ezilme , yaralanma vede beyin patlaması görülür . Kimi akıl(us) Rahatsızlık ları doğrudan beynin yapısıyla alakalı değilse de , psikoz tipi Rahatsızlık lar beynin iyi çalışmaması neticesi ortaya çıkar . Bellek yitimi (amnezi) gibi Rahatsızlık larsa beyin zedelenmesiyle ilgilidir . Bu bakımdan birçok akıl(us) hastalığı son vakitler da beyin cerrahisiyle iyileştirilmektedir .

Beyin İltihabı (Anseptik Menenjit)

Merkezi sinir sisteminin virüslerden önümüzdeki gelen Rahatsızlık larına ansefalit adı verilir . Şiddetli baş ağrısı , ense sertliği vede alev gibi emare lerle başlar . Bu hastalığa kabakulak , herpes simplex , enfluenza , enfeksiyoz Hepatit(hepatitis) vede enfeksiyoz mononükleoz gibi virüsler sebep olurlar . Kuduz virüsünün sebep olduğu ansefalit ise öldürücüdür . Bu hastalığa , bakteriye rastlanmadığı göz önünde tutularak , cerahatli menenjitten ayırmak icin aseptik menenjit adı da verilir . Teşhis icin alınan beyin omurilik sıvısında , glikoz , olağan hücreler diğerbir deyişle lenfositler vede albüminin artmış olduğu görülür .

Lenfositler çook arttığı icin lenfositik koriomenenjit adı verilen 1 viral menenjit tipi daha mevuttur ki , grip gibi , salgın ollaraak görülür . Bu gibi vakalarda baş ağrısı , ateş , ense sertliği gibi menenjit emare leri hafif ollaraak mevuttur . Rahatsızlık umumiyetle 1-2 haftada semptomatik Tedavi(iyileştirme) ile iyileşir .

Tedavi(iyileştirme) de antiviral vede ağrı kesici , alev düşürücü ilaçlar kullanılır . Komada gibi baygın yatan hastalar hastanede bakıma alınır , kas kasılmaları biçimi nde görülen konvülsiyonların rahatsızkişiye zarar vermemesine çalışılır .

Beyin Kanaması

Serebral Hemoraji , İnme:


Beyin fonksiyonlarının aniden bire bozulmasına beyin inmesi yada felç denir . Bu bozulmaya sebep oluşan hadiseler beyin kanaması , beyin trombozu yada ambolisi gibi 3 biçim de meydana gelebilir .

Beyin Kanaması (Serebral Hemoraji)

Damar sertliği vede tansiyon yüksekliği bulunan 50 yaşın üstündeki kimselerde aniden İrade zayii vede inme biçimi nde yarım felç (hemipleji) görülürse beyinde 1 tıkanmanın yada kanamanın meydana geldiği düşünülmelidir . İrade zayii birkaç dakikada tamamlanır vede Rahatsızkişi olduğu yere yığılır kalır . Bu sebep le hastalığa , inme (ictus apoplecticus) adı da verilmiştir . Genellikle bu anda yüz kırmızı 1 renk almış vede ağız çarpılmıştır . Gözler , kanamanın olduğu beyin tarafa doğru ağız ise sağlam tarafa kaymıştır . Ayak tabanının 1 iğneyle çizilmesi suretiyle aranan tepki de felçli tarafta ayak baş parmağı yukarı kalkar (Babinski tepkisi müspet) , diz kapağı (patella) tepkisi kaybolmuştur . Rahatsızkişi çook kere idrarını , hatta dışkısını kaçırır . Beyin-omurilik sıvısı kanlı meydana gelebilir . Bir- 2 gün içinde alev yükselmeye başlar , 40 C°nin üstüne çıkabilir .

Beyin Trombozu (Serebral Tromboz)

Arteriosklerozlu diğerbir deyişle damar sertliği oluşan kimselerde çook kere uyurken gece başlar . Rahatsızkişi idrar etmek icin WC e giderken yere düşer , İrade zayii yoktur . Ağır vakalarda İrade sonradan bulanıklaşır vede Rahatsızkişi komaya girer . Beynin geçici trombotik daralması önce kol vede ayakları vakit zaman uyuşması , konuşma bozukluğu (dizartri) gibi damar kısalması şikayetleriyle başlar . Bunlar geçici iskemik ataklar diğerbir deyişle beynin vakit zaman kansız kalma emare leridir . Sol hemiplejilerde umumiyetle konuşma olağan dir , sağ hemiplejilerde konuşamama diğerbir deyişle afazi mevuttur . İskemik atak geçirenlerde trombositlerin toplanmasını önleyici ilaçlar (aspirin) vede pıhtılaşmayı önleyici antikoagulan ilaçlar (coumadin) avantaj sağlar .

Beyin Ambolisi (Serebral Amboli)


Her yaşta görülür . Hemipleji vede İrade zayii aniden genç 1 kimsede meydana gelirse önce beyin ambolisi düşünülür . Kalp hastalarında daha çook görülen bu durum , kan pıhtılaşmasına karşı gelen ilaçlarla (Heparin) Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Amboliyi Tedavi(iyileştirme) eden ilaç beyin kanamasında ise tamamen zararlıdır . Bu yüzden farklı ca teşhis yapmadan Tedavi(iyileştirme) ye başlamak doğru olmaz . Felçli ollaraak yatan hastaların , gıdaalımı si , bakımı vede iyileştirilmesi (rehabilitasyonu) doktorun planladığı biçim de yürütülmeli , idmanlar , masajlar gözardı edilmemelidir .

Beyin Travması

Beyin Sarsıntısı , Komosyo:


Kafatasının sarsılması yada kırılması neticesi ihtivasındaki beyin dokusunun zedelenmesine beyin travması (concussion) denir . Ulaşım vasıta larını sayılarının süratlerinin gittikçe artmış olması , günümüzde trafik kazalarını , insanlara başka Rahatsızlık sebep lerinden daha aşırı zarar verici 1 duruma yükselmiştir .

Baş kemiklerinin çatlaması yada kırılması , beyin zarlarında vede damarlarında yırtılmaya , beyin kanmasına sebep meydana gelebilir . Bazı baş travmalarında kemiklerde kırılma vede damarlarda kanama(kan kaybı) olmadan da beyin dokusunda 1 sarsıntı meydana gelebilir . Kafaiçi basınç değişmesi neticesi sinir hücrelerinin ani ollaraak elektriksel deşarjolma ya uğraması ile insanda İrade zayii meydana gelir . bU tip beyin sarsıntılarını tıp dilinde komosyo (commotio cerebri) adı verilir . İrade zayii kısa zaman r , daha sonra baş ağrısı , baş dönmesi , uykusuzluk , sinirlilik gibi emare ler ortaya çıkar . Bu arada amnezi denen bellek zayii ları görülebilir . Daha şiddetli darbeler beyin kontüzyonu denen durumu meydana getirir . Beyin kontüzyonu geçiren kimselerde konuşamama (afazi) , koku almama (anosmi) , yarım görme (hemianopsi) vede felç (hemipleji) gibi emare ler ortaya çıkar . Kafa travması geçiren bazı kimselerde daha sonraları sara nöbetleri (Jackson epilepsisi) gelişebilir . Beyin sarsıntısı diğerbir deyişle komosyo geçiren 1 kimsenin bilinci yerine geldikten 1 zaman sonra uyuklama hali ile bilincinin tekrar bulunması halinde beyinde kanama(kan kaybı) neticesi 1 hematom meydana geldiği düşünülmelidir . Bu arada nabız yavaşlaması , kusma , baş ağrısı vede kanama(kan kaybı) bölgesine bağlı ollaraak felçlerin meydana gelmesi , kanamanın varlığını ispatlayan emare lerdir .

Başlangıçta emare vermeyen hematomlar , Daimi eden ufak kanamalarla vede beyin-omurilik sıvısından su çekme neticesi büyüyebilir vede zamanla 1 beyin uru gibi kafaiçi basıncını arttırarak emare verebilir . Kanama(kan kaybı) beyin zarları arasında olduğu vakit ense sertliği , alev yükselmesi vede bilincin kapanması gibi emare ler görülür . Beyin-omurilik sıvısında kan bulunması ile teşhis konur .

Beyin sarsıntısı geçiren kimse en az 24 saat kontrol altında tutulmalıdır . Şok hali varsa serum vede kan transfüzyonları ile düzeltilmeye vede sinir Rahatsızlık ları mütehassızı tarafından muayene edilerek teşhis konmaya çalışılır . Bu arada enfeksiyonlara karşı antibiyotikler , beyin ödemine karşı hipertonik solüsyonlar damardan verilir . Kanamayı tedbir ek üzere kan durdurucu diğerbir deyişle hemostatik ilaçlar kullanılabilir .

Bilinci kapalı oluşan hastalar mide tüpü ile beslenirler vede idrar birikmesini tedbir ek icin mesaneye Daimi 1 sonda bırakılır . Kafatası kırıklarında acil cerrahi Tedavi(iyileştirme) , fakat beyne baskı yapan Aleni çökme kırıklarında yapılır . Beyin zarlarının iç kısmında gelişen subdural hematomlar yada kafatası kemiğinin altında ekstradural hematom biçimi nde biriken kan toplanmaları bazı vakalarda ameliyat ile boşaltılarak rahatsızkişinin hayatının kurtarılması mümkün olabilmektedir .

Beyin Tümörleri

Kafa boşluğunda beynin çeşitli bölümlerinde gelişen urlara beyin tümörleri denir . Kafa içinde basınç artmasına vede beyin ödemine bağlı ollaraak baş ağrıları , baş dönmesi (vertigo) , kusma , konvülsiyon gibi Umumi emare lerle kendini belli eder .

Beynin ön kısmında diğerbir deyişle frontallobda meydana gelen urlarda ruhsal bozuklukların vede benliksiz değişmeler inin görülmesi karakteristiktir . Önceleri durgunluk , unutkanlık , sonra aşırı sinirlilik vede psişik bozukluklar meydana gelir . Bazı tümörler beyin zarında bölgesel iritasyona bağlı ollaraak Jackson tipi epilepsiye sebep meydana gelebilir ler .

Tümörün tuttuğu beyin merkezlerine göre , parietal bölgedekiler konuşma bozuklukları (afazi) , oksipital bölgedeki tümörler hemianopsi biçimi nde görme bozuklukları , koku , işitme vede görme halüsinasyonları , ufak yada büyük görme (mikroskopi yada makroskopi) gibi emare ler meydana getirirler .

Baş dönmesi kulak çınlaması vede ilerleyici işitme zayii ile 1 arada meydana gelen Menier sendromu beyin tümörlerinin tipik 1 bölgesel izasyonu neticesi meydana gelir .

Beyin dokusundan çıkan urlara gliom denir , erken emare verirler . Beyin zarlarından meydana gelen urlar diğerbir deyişle meningiomlar beyne basınç yaparak , kendilerini gösterirler , beyin dokusuna yayılmazlar . Sinirlerden kaynaklanan urlar ise nörinom adını alırlar . Ayrıca beyin damarlarının urlaşması ile meydana gelen hemangiomlar yada çeşitli dokulardan meydana gelen mikst urlar da mevuttur . Bazı Rahatsızlık ların sebep olduğu sifiloma , tüberkiloma vede aktinomikoma gibi urlar da kafa içinde görülen başka urlardır .

Bütün bu tümörlerin müşterek emare leri kafa içi basıncının artmasına bağlı ollaraak baş ağrısı biçimi nde başlar . Aniden başlayan ağrı bazen birkaç dakika , bazen 1-2 saat sürüp geçer . Öksürük , ıkıntı , bağırma , baş hareketleri gibi sebep lerle başlayan ağrılarda mevuttur . Bulantısız kusmalar , nabız yavaşlaması , görme bozuklukları , ruhsal değişmeler bulunabilir .

Tümörlerin motor alanları tutması halinde bazı reflekslerin kaybolması , bazı reflekslerin arması biçimi nde görülür , hatta felçler meydana gelebilir . Hipofizin eozinofil hücrelerinden çıkan adenom biçimi nde urlar gençlerde jigantizm denen devliğe , yetişkinlerde akromegali sendromuna yol açarlar . Bazofil hücrelerin adenomu Cushing hastalığına diğerbir deyişle tansiyon yüksekliği , şişmanlık , kıllanma gibi emare lere sebep olur . Hipofizin kromofob hücrelerinin adenomu ise hipopituitarizm sendromu yaparlar . Fröchlich sendromu da denen bu Rahatsızlık erkeklerde aaaaüel isteksizlik vede sekonder aaaa karakterlerinde gerilme vede kılların dökülmesi gibi emare ler meydana getirir .

Ayrıca farkli organlarda meydana gelen habis urların , misal ollaraak akciğer , meme , deri , bağırsak vede böbrek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin (Hipernefrom) aaaastazları da beyinde yerleşir . Beyin tümörlerinin bazıları beyin cerrahları tarafından ameliyatla Tedavi(iyileştirme) edilebilmekte , bazılarına ise fakat sitostatik ilaçlar (BCNU ,CCNU) , kortikosteroidler yada ışınım Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilmektedir .

Beyin urları kan muayenesi , beyin-omurilik sıvısının muayenesi , göz dibi muayenesi vede röntgen muayenesi gibi yardımcı muayene metod leriyle vede sinir Rahatsızlık ları mütehassızı doktorların nörolojik muayenesiyle teşhis edilirler . Bazı hastaların göz dibi muayenelinde papilla ödemi mevuttur . Ayrıca serebral arteriografi (anjiografi) , elektroansefalografi diğerbir deyişle beyin elektrosu , radiozizotop tetkikler (sintigrafi) , ultrason , ventrikülografi , tomografi , termografi gibi daha hususi muayene vede teşhis metotları kullanılmaktadır .

 

 

 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp