Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Beyincik Damar Tıkanıklığı

 Beyincik Damar Tıkanıklığı vede merak ettikleriniz .

 

Beyincik Damar Tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler ollaraak hazırlanan bu terkipler sayesinde damar rahatszılılarından kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler için aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doðal) ürünler hakında veri edinmek için tıklayınız . . . 

 

 

 Kafatasının içinde , beyin zarlarıyla örtülmüş , beyazımtırak vede yumuşakça 1 kitle halinde ki sinir organı . Duyum vede bilinç merkezini oluşturan beyin , insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır . Bu bakımdan insan beyni hayvanlarda görülmeyen bilinç , konuşma , sevinç , üzüntü gibi olayları da 1 merkezdir . Dış dünya ile oluþan maddi vede manevi bütün ilişkiler , duyular aracılığı ile beyne iletilir , orada değerlendirilir vede vücudun lüzumlu tepkiyi göstermesi ayarlanır . Gri vede al hücrelerden oluşan beyin , kafatasının arkasında bulunan 1 delikle omuriliğe bağlanır . Beyin vede omurilik , üç katlı koruyucu zarla (meninks) sarılıdır . Beyne en yakın oluþan iç zar ile orta zar arasında beyin sıvısı denilen 1 sıvı bulunur . Anatomik yapıdan beyin , beyin yarıküreleri , orta beyin , beyincik vede beyin sapından oluşur . Beyin yarıküreleri de “lop” denilen dört kısma ayrılmıştır . Loplar , alın (frontal) , yan (parietal) , şakak(temporal) vede artkafa (oksipital) diye adlandırılır . Ayrıca loplar “girus” kıvrımlara ayrılır . Loplarda duyu organları aracılığıyla alınan duyuların yorumlanması (çiçek kokusu ile yemek kokusunun ayırt edilmesi gibi) vede kaslara hareket sağlayıcı uyarıcıların yapılması gerçekleşir (yazı yazmak için el vede parmaklara lüzumlu uyarıların verilmesi gibi) . Beyin yarı kürelerinin üzerinde beyin kabuğu (korteks) denilen gri hücrelerden oluşmuş , kıvrımlı 1 kısım vardır . Beyin kabuğunun iç tarafı al sinir liflerinden oluşmuş , çok yoğun 1 katman yla kaplıdır . Sinir lifleri sinir hücreleriyle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kurarlar . Beyin kabuğunda duyularla alakalı belirli görevleri üstlenmiş bölgeler vardır; sözgelimi görme merkezi artkafa lobunun kabuğundadır . Organlardan işlevleri aþırı vede duyarlı olanlar için , beyin kabuğunda daha geniş 1 bölge ayrılmıştır . Bu bakımdan beyin kabuğunda en geniş bölge el vede dudak hareketlerine uyaran bölgelerdir . Orta beyin , Varol köprüsüyle beyinciğin bağlantısını sağlar . Beyincik , vücudun dengesini , kasların gerilmesini vede kaslar arasında uyumun sağlanmasını denetler . Beyin sapı denen omurilik soğancığında (bulbus) beyinden gelen sinirler omuriliğe geçerken yön değiştirirler; sağ yarıküreden gelen sinirler vücudun sol tarafını , sol yarıküreden gelenler de sağ tarafını denetler . Soğancıkta omurilikten gelen uyarılar alınır , ayrıca sindirim , solunum , dolaşım sistemlerine komutlar verilerek denetleme yapılır . Beyinde , gelen uyarıların dağıtım merkezi ollaraak çalışan “talamus” ile , iç organların dış tepkilere göre çalışmasını ayarlayan , acıkma , susama duyularını harekete geçiren “hipotalamus” merkezleri vardır . Beynin çalışması , milyonlarca kablo görevi yapan sinir lifinin haber götürüp yönerge taşıdığı , çok karmaşık 1 telefon santralı gibidir . Bu kablolar arasında lüzumlu bağlantılar yine on binlerce küçük bağlantı merkezlerinde yapılır . Sinir lifleri arasında elektrik akımı aracılığı ile haberleşme sağlandığı ilk kez İtalyan hekimi L . Galvani tarafından bulunmuştur . Beynin oksijen ihtiyacı oldukça fazladır . Vücut ağırlığının %2’sini kaplayan beyin , vücuda giren oksijenin %25’ini kullanır . Bu bakımdan beyne kan götüren vede getiren damarlar , diğer organlardakine göre , sayı bakımından daha aþırı vede daha geniştir . Normal boyutlardaki yetişkin 1 insanın beyin ağırlığı 1 .500-1 .600 gr .’dır . vücut ağırlığına göre insan beyni 1/50 oranında iken , en gelişmiş memelilerde bu oran 1/100’ü bulur .

Beyin Hastalıkları:

Beyinde görülen kanamalar ,urlar , Enfeksiyon lanmalar vb . çeşitli hastalıklardır . En önemli organ oluþan beyinde görülen çeşitli hastalıkların vücudun başka 1 yerinde önemli bozukluk yaratma olasılığı yüksektir . Kızamık , tifo , zatürree gibi hastalıklar sırasında , yada göz , Enfeksiyon lanmalarında mikroplar beyne yayılarak beynin Enfeksiyon lanmasına yol açabilirler , buna beyin iltihabı (ansefalit) denir . Ansefalit , ölümle , sinirsel kafigelmeyecek liklerle yada felçlerle sonuçlanabilir . Kılcal damarların sertleşmesinden doğan beyin kanamaları daha çok yaşlılarda görülür . Şiddetli kanamalarda koma durumu , felç yada ölüm görülebilir . Kan dolaşım sistemine katılan 1 kan pıhtısı beyinde tıkanmaya sebep olur , buna beyin ambolisi denir vede neticesinde felç görülür . Beyin damarlarının iç yüzeylerinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi vb . gibi hastalıklarla bozulmasından dolayı tıkanmalar da meydana gelebilir , buna beyin trombozu adı verilir . Çeşitli sebep lerle beyin dokusunda yada beyin zarında urlar ortaya çıkarak , bulundukları yere vede sebep oldukları rahatsızlıklara göre değişik emare ler gösterirler . Hareketlerde görme , işitme gibi duyularda bozukluklar , baş ağrısı gibi emare ler yapan urlar çoğunlukla ameliyatla alınır . Daha çok küçük yaşlarda beyine , beyin-omurilik suyunun birikmesinden önümüzdeki gelen “hidrosefali” görülür . Sebep i , beyin-omurilik sıvısının beyinden akmasını sağlayan yollardan birinin tıkanmasıdır . Düşme , çarpma , vurma gibi hadiseler neticesi beyin sarsıntıları , ezilme , yaralanma vede beyin patlaması görülür . Kimi akıl hastalıkları doğrudan beynin yapısıyla alakalı değilse de , psikoz tipi hastalıklar beynin iyi çalışmaması neticesi ortaya çıkar . Bellek yitimi (amnezi) gibi hastalıklarsa beyin zedelenmesiyle ilgilidir . Bu bakımdan birçok akıl hastalığı son vakitler da beyin cerrahisiyle iyileştirilmektedir .

Beyin İltihabı (Anseptik Menenjit)

Merkezi sinir sisteminin virüslerden önümüzdeki gelen hastalıklarına ansefalit adı verilir . Şiddetli baş ağrısı , ense sertliği vede ateş gibi emare lerle başlar . Bu hastalığa kabakulak , herpes simplex , enfluenza , enfeksiyoz Hepatit(hepatitis) vede enfeksiyoz mononükleoz gibi virüsler sebep olurlar . Kuduz virüsünün sebep olduğu ansefalit ise öldürücüdür . Bu hastalığa , bakteriye rastlanmadığı göz önünde tutularak , cerahatli menenjitten ayırmak için aseptik menenjit adı da verilir . Teşhis için alınan beyin omurilik sıvısında , glikoz , olaðan hücreler diðerbir deyiþle lenfositler vede albüminin artmış olduğu görülür .

Lenfositler çok arttığı için lenfositik koriomenenjit adı verilen 1 viral menenjit tipi daha vardır ki , grip gibi , salgın ollaraak görülür . Bu gibi vakalarda baş ağrısı , ateş , ense sertliği gibi menenjit emare leri hafif ollaraak vardır . Hastalık umumiyetle 1-2 haftada semptomatik Tedavi(iyileştirme) ile iyileşir .

Tedavi(iyileştirme) de antiviral vede ağrı kesici , ateş düşürücü ilaçlar kullanılır . Komada gibi baygın yatan hastalar hastanede bakıma alınır , kas kasılmaları şeklinde görülen konvülsiyonların rahatsızkiþiye zarar vermemesine çalışılır .

Beyin Kanaması

Serebral Hemoraji , İnme:


Beyin fonksiyonlarının aniden bire bozulmasına beyin inmesi yada felç denir . Bu bozulmaya sebep oluþan hadiseler beyin kanaması , beyin trombozu yada ambolisi gibi üç şekilde meydana gelebilir .

Beyin Kanaması (Serebral Hemoraji)

Damar sertliği vede tansiyon yüksekliği bulunan 50 yaşın üstündeki kimselerde aniden bilinç kaybı vede inme şeklinde yarım felç (hemipleji) görülürse beyinde 1 tıkanmanın yada kanamanın meydana geldiği düşünülmelidir . Bilinç kaybı birkaç dakikada tamamlanır vede Rahatsızkiþi olduğu yere yığılır kalır . Bu sebep le hastalığa , inme (ictus apoplecticus) adı da verilmiştir . Genellikle bu anda yüz kırmızı 1 renk almış vede ağız çarpılmıştır . Gözler , kanamanın olduğu beyin tarafa doğru ağız ise sağlam tarafa kaymıştır . Ayak tabanının 1 iğneyle çizilmesi suretiyle aranan tepki de felçli tarafta ayak baş parmağı yukarı kalkar (Babinski tepkisi müspet) , diz kapağı (patella) tepkisi kaybolmuştur . Rahatsızkiþi çok kere idrarını , hatta dışkısını kaçırır . Beyin-omurilik sıvısı kanlı meydana gelebilir . Bir- 2 gün içinde ateş yükselmeye başlar , 40 C°nin üstüne çıkabilir .

Beyin Trombozu (Serebral Tromboz)

Arteriosklerozlu diðerbir deyiþle damar sertliği oluþan kimselerde çok kere uyurken gece başlar . Rahatsızkiþi idrar etmek için WC e giderken yere düşer , bilinç kaybı yoktur . Ağır vakalarda bilinç sonradan bulanıklaşır vede Rahatsızkiþi komaya girer . Beynin geçici trombotik daralması önce kol vede ayakları vakit zaman uyuşması , konuşma bozukluğu (dizartri) gibi damar kısalması şikayetleriyle başlar . Bunlar geçici iskemik ataklar diðerbir deyiþle beynin vakit zaman kansız kalma emare leridir . Sol hemiplejilerde umumiyetle konuşma olaðan dir , sağ hemiplejilerde konuşamama diðerbir deyiþle afazi vardır . İskemik atak geçirenlerde trombositlerin toplanmasını önleyici ilaçlar (aspirin) vede pıhtılaşmayı önleyici antikoagulan ilaçlar (coumadin) avantaj sağlar .

Beyin Ambolisi (Serebral Amboli)


Her yaşta görülür . Hemipleji vede bilinç kaybı aniden genç 1 kimsede meydana gelirse önce beyin ambolisi düşünülür . Kalp hastalarında daha çok görülen bu durum , kan pıhtılaşmasına karşı gelen ilaçlarla (Heparin) Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Amboliyi Tedavi(iyileştirme) eden ilaç beyin kanamasında ise tamamen zararlıdır . Bu yüzden ayrıca teşhis yapmadan Tedavi(iyileştirme) ye başlamak doğru olmaz . Felçli ollaraak yatan hastaların , gıdaalımı si , bakımı vede iyileştirilmesi (rehabilitasyonu) doktorun planladığı şekilde yürütülmeli , idmanlar , masajlar gözardı edilmemelidir .

Beyin Travması

Beyin Sarsıntısı , Komosyo:


Kafatasının sarsılması yada kırılması neticesi içindeki beyin dokusunun zedelenmesine beyin travması (concussion) denir . Ulaşım araçlarını sayılarının süratlerinin gittikçe artmış olması , günümüzde trafik kazalarını , insanlara diğer hastalık sebep lerinden daha aþırı zarar verici 1 duruma yükselmiştir .

Baş kemiklerinin çatlaması yada kırılması , beyin zarlarında vede damarlarında yırtılmaya , beyin kanmasına sebep meydana gelebilir . Bazı baş travmalarında kemiklerde kırılma vede damarlarda kanama(kan kaybı) olmadan da beyin dokusunda 1 sarsıntı meydana gelebilir . Kafaiçi basınç değişmesi neticesi sinir hücrelerinin ani ollaraak elektriksel boşalmaya uğraması ile insanda bilinç kaybı meydana gelir . bU tip beyin sarsıntılarını tıp dilinde komosyo (commotio cerebri) adı verilir . Bilinç kaybı kısa sürer , daha sonra baş ağrısı , baş dönmesi , uykusuzluk , sinirlilik gibi emare ler ortaya çıkar . Bu arada amnezi denen bellek kayıpları görülebilir . Daha şiddetli darbeler beyin kontüzyonu denen durumu meydana getirir . Beyin kontüzyonu geçiren kimselerde konuşamama (afazi) , koku almama (anosmi) , yarım görme (hemianopsi) vede felç (hemipleji) gibi emare ler ortaya çıkar . Kafa travması geçiren bazı kimselerde daha sonraları sara nöbetleri (Jackson epilepsisi) gelişebilir . Beyin sarsıntısı diðerbir deyiþle komosyo geçiren 1 kimsenin bilinci yerine geldikten 1 süre sonra uyuklama hali ile bilincinin tekrar bulunması halinde beyinde kanama(kan kaybı) neticesi 1 hematom meydana geldiği düşünülmelidir . Bu arada nabız yavaşlaması , kusma , baş ağrısı vede kanama(kan kaybı) bölgesine bağlı ollaraak felçlerin meydana gelmesi , kanamanın varlığını ispatlayan emare lerdir .

Başlangıçta emare vermeyen hematomlar , Daimi eden ufak kanamalarla vede beyin-omurilik sıvısından su çekme neticesi büyüyebilir vede zamanla 1 beyin uru gibi kafaiçi basıncını arttırarak emare verebilir . Kanama(kan kaybı) beyin zarları arasında olduğu vakit ense sertliği , ateş yükselmesi vede bilincin kapanması gibi emare ler görülür . Beyin-omurilik sıvısında kan bulunması ile teşhis konur .

Beyin sarsıntısı geçiren kimse en az 24 saat kontrol altında tutulmalıdır . Şok hali varsa serum vede kan transfüzyonları ile düzeltilmeye vede sinir hastalıkları mütehassız ı tarafından muayene edilerek teşhis konmaya çalışılır . Bu arada enfeksiyonlara karşı antibiyotikler , beyin ödemine karşı hipertonik solüsyonlar damardan verilir . Kanamayı önlemek üzere kan durdurucu diðerbir deyiþle hemostatik ilaçlar kullanılabilir .

Bilinci kapalı oluþan hastalar mide tüpü ile beslenirler vede idrar birikmesini önlemek için mesaneye devamlı 1 sonda bırakılır . Kafatası kırıklarında acil cerrahi Tedavi(iyileştirme) , fakat beyne baskı yapan açık çökme kırıklarında yapılır . Beyin zarlarının iç kısmında gelişen subdural hematomlar yada kafatası kemiğinin altında ekstradural hematom şeklinde biriken kan toplanmaları bazı vakalarda ameliyat ile boşaltılarak hastanın hayatının kurtarılması mümkün olabilmektedir .

Beyin Tümörleri

Kafa boşluğunda beynin çeşitli bölümlerinde gelişen urlara beyin tümörleri denir . Kafa içinde basınç artmasına vede beyin ödemine bağlı ollaraak baş ağrıları , baş dönmesi (vertigo) , kusma , konvülsiyon gibi Umumi emare lerle kendini belli eder .

Beynin ön kısmında diðerbir deyiþle frontallobda oluşan urlarda ruhsal bozuklukların vede kişilik değişikliklerinin görülmesi karakteristiktir . Önceleri durgunluk , unutkanlık , sonra aşırı sinirlilik vede psişik bozukluklar meydana gelir . Bazı tümörler beyin zarında bölgesel iritasyona bağlı ollaraak Jackson tipi epilepsiye sebep meydana gelebilir ler .

Tümörün tuttuğu beyin merkezlerine göre , parietal bölgedekiler konuşma bozuklukları (afazi) , oksipital bölgedeki tümörler hemianopsi şeklinde görme bozuklukları , koku , işitme vede görme halüsinasyonları , ufak yada büyük görme (mikroskopi yada makroskopi) gibi emare ler meydana getirirler .

Baş dönmesi kulak çınlaması vede ilerleyici işitme kaybı ile 1 arada oluşan Menier sendromu beyin tümörlerinin tipik 1 bölgesel izasyonu neticesi meydana gelir .

Beyin dokusundan çıkan urlara gliom denir , erken emare verirler . Beyin zarlarından oluşan urlar diðerbir deyiþle meningiomlar beyne basınç yaparak , kendilerini gösterirler , beyin dokusuna yayılmazlar . Sinirlerden kaynaklanan urlar ise nörinom adını alırlar . Ayrıca beyin damarlarının urlaşması ile meydana gelen hemangiomlar yada çeşitli dokulardan oluşan mikst urlar da vardır . Bazı hastalıkların sebep olduğu sifiloma , tüberkiloma vede aktinomikoma gibi urlar da kafa içinde görülen diğer urlardır .

Bütün bu tümörlerin müşterek emare leri kafa içi basıncının artmasına bağlı ollaraak baş ağrısı şeklinde başlar . Aniden başlayan ağrı bazen birkaç dakika , bazen 1-2 saat sürüp geçer . Öksürük , ıkıntı , bağırma , baş hareketleri gibi sebep lerle başlayan ağrılarda vardır . Bulantısız kusmalar , nabız yavaşlaması , görme bozuklukları , ruhsal değişmeler bulunabilir .

Tümörlerin motor alanları tutması halinde bazı reflekslerin kaybolması , bazı reflekslerin arması şeklinde görülür , hatta felçler meydana gelebilir . Hipofizin eozinofil hücrelerinden çıkan adenom şeklinde urlar gençlerde jigantizm denen devliğe , yetişkinlerde akromegali sendromuna yol açarlar . Bazofil hücrelerin adenomu Cushing hastalığına diðerbir deyiþle tansiyon yüksekliği , şişmanlık , kıllanma gibi emare lere sebep olur . Hipofizin kromofob hücrelerinin adenomu ise hipopituitarizm sendromu yaparlar . Fröchlich sendromu da denen bu hastalık erkeklerde aaaaüel isteksizlik vede sekonder aaaa karakterlerinde gerilme vede kılların dökülmesi gibi emare ler meydana getirir .

Ayrıca başka organlarda meydana gelen habis urların , örneğin akciğer , meme , deri , bağırsak vede böbrek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin (Hipernefrom) aaaastazları da beyinde yerleşir . Beyin tümörlerinin bazıları beyin cerrahları tarafından ameliyatla Tedavi(iyileştirme) edilebilmekte , bazılarına ise fakat sitostatik ilaçlar (BCNU ,CCNU) , kortikosteroidler yada ıþınım Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilmektedir .

Beyin urları kan muayenesi , beyin-omurilik sıvısının muayenesi , göz dibi muayenesi vede röntgen muayenesi gibi yardımcı muayene yöntemleriyle vede sinir hastalıkları mütehassız ı doktorların nörolojik muayenesiyle teşhis edilirler . Bazı hastaların göz dibi muayenelinde papilla ödemi vardır . Ayrıca serebral arteriografi (anjiografi) , elektroansefalografi diðerbir deyiþle beyin elektrosu , radiozizotop tetkikler (sintigrafi) , ultrason , ventrikülografi , tomografi , termografi gibi daha özel muayene vede teşhis metotları kullanılmaktadır .

 

 

 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp