Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Damar Büzüşmesi


Damar Büzüşmesi vede merak ettikleriniz .Damar Büzüşmesi Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler ollaraak hazırlanan bu terkipler sayesinde damar rahatszılılarından kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler için aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doðal) ürünler hakında veri edinmek için tıklayınız . . .


Periferik (merkezi olmayan , çevresel) damar hastalığı (PDH) kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki damarların besledikleri organlara yeterli kan götüremeyecek şekilde daralması yada tıkanması ollaraak tanımlanabilir . Periferik damar hastalığının en yaygın türü oluþan aterosklerozda damar duvarı kalınlaşır , esnekliğini kaybeder vede içerisinde plaklar oluşarak sertleşir; damarın içerisinde kolesterol vede diğer maddelerin (plak) artan 1 şekilde birikerek damarın iç çapının daralmasına yada tamamen tıkanmasına sebep olur .


Periferik damar hastalığı 4 ana periferik damar hastalığı grubu tanımlanabilir:

Beyin atardamarları:
şah damarı da denilen karotid arter hastalığı vede beyine kan götüren diğer damarların hastalığı felce sebep olmaktadır . ◊

Böbrek atardamarı:
tansiyon yüksekliğine vede böbrek kafigelmez liğine sebep meydana gelebilir .

Bacak atardamarları:
belli 1 mesafe yürümekle bacak ağrısına , kramplara vede yürüme mesafesinin kısalmasına sebep olur . İlerlemiş hastalarda gangrene vede bacağın kesilmesine sebep meydana gelebilir .

Barsak atardamarları:
karın ağrısı , kilo kaybı vede barsak gangrenine sebep meydana gelebilir .55 yaş üstü insanların %15'inde herhangi 1 emare vermeyen  periferik damar hastalığı bulunur . Yürüme mesafesini kısaltan periferik damar hastalığı ise 55 yaş üstü insanların %5'inde , 85 yaş üstü insanların ise %24'ünde bulunur .

- İstirahat halinde duyulan ağrı sebebi yle 2 haftadan uzun süreyle ağrı kesici alma zorunluluğu oluþan yada ayakta ülser yada gangren bulunması ile kendini belli eden kritik bacak iskemisi ise 2500'de 1 insanda görülür .

- Periferik arterlerinde ateroskleroz bulunan 1 Rahatsızkiþide , 10 yıl içinde kalp krizi yada felç geçirmeye bağlı ölüm riski , PDH bulunmayan bireylere göre 5 kat daha fazladır . Herhangi 1 emare si olmayan periferik damar hastalarında ölüm riski %4 vede yürüme mesafesini kısaltıcı bacak ağrısı oluşma riski %7-15'tir .

- Yürüme mesafesini kısaltıcı bacak ağrısı oluþan hastalarda yürüme mesafesinin daha da kısalması  riski %20-30 , 5 yıllık ölüm oranı %30 , 10 yıllık ölüm oranı %50 vede ayak vede ya bacağın kesilmesi (amputasyon) riski %4'tür .

- Kritik bacak iskemisi oluþan hastalarda ölüm oranı daha da yüksektir (5 yılda %50) vede bacağın kesilme olasılık i de artar (%25)

- Periferik damar hastalığı her 2 türü yette görülmekle 1 arada erkeklerde daha sık görülür .

- Daha çok genç insanlarda görülen 1 periferik damar hastalığı oluþan Burger hastalığıında sebep ollaraak sadece sigara(tütün mamülleri) suçlanmaktadır .

- Periferik damar hastalığının en sık emare si , yürürken , koşarken , merdiven çıkarken yada eksersiz yaparken kalça , uyluk yada baldır bölgesinde ağrı vede kramptır .

- Periferik damar hastalığının tanısı hastanın şikayetleri , muayene bulguları (nabızların alınamaması , derideki bazı değişiklikler vs .) , Doppler ultrasonografi vede anjiografi ile konulur .

Yandaki anjiografide sağ bacağa giden atardamarda darlık görülmektedir (ok)


Tıbbi Tedavi(iyileştirme)


- Periferik damar hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde şikayetlerin ortadan kaldırılması vede hastalığın ilerlemesinin durdurulması hedeflenir . Vakaların çoğunda yaşam tarzı değişikliği , eksersiz vede ilaçlar hastalığın ilerlemesini durdurmaya vede şikayetlerin ortadan kalkmasına yeterli olabilmektedir .

- Periferik damar hastalığının en tesirli Tedavi(iyileştirme) yöntemlerinden birisi düzenli eksersizlerdir .

- Periferik damar hastalarının çoğunda kolesterol seviyeleri yüksektir . Kolesterol içeriği az oluþan rejimle gıdaalımı k vede bazen de kolesterol düşürücü ilaç almak gerekebilir .

- Sigara(tütün mamülleri) içimine katiyetle son verilmelidir . Sigara(tütün mamülleri) kullananlarda , kullanmayanlara göre , periferik damar hastalığının emare leri vasati 10 yıl daha erken ortaya çıkar . Bazı vakalarda sadece sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması ile şikayetler ortadan kaybolmaktadır . Sigara(tütün mamülleri)nın bırakılması ile hastalığın ilerlemesi mani lenebilir .

- Periferik damar hastalığında şikayetlerin azaltılması için pentoksifilin vede aspirin kullanılabilir .


KALP-AKCİĞER MAKİNESİ


Ani atardamar tıkanması

- Daha önceden mevcut oluþan darlıkta pıhtı oluşması yada örneğin kalpten kaynaklanan 1 pıhtının yerinden ayrılarak 1 atardamarı tıkaması acil 1 durumdur . Tıkanan atardamarın beslediği vücut bölgesinde kanlanmama neticesi hücre ölümleri vede doku kaybı gelişebilir . Örneğin bacak atardamarlarının tıkanması halinde belirli 1 süre içinde Tedavi(iyileştirme) edilmez ise bacakta gangrene vede kesilmesine bile sebep meydana gelebilir . Bu sebep le , kalp atışlarında uzun süreli düzensizlik bulunan 1 Rahatsızkiþide aniden bacak ağrısı , bacakta solukluk vede soğukluk oluşması halinde ani atardamar tıkanıklığından şüphelenilmeli vede en geç 6 saat içinde hastaneye başvurularak pıhtı ameliyatla çıkarılmalıdır .Etiketler: Damar Büzüşmesi ,damar büzüşmesi emare leri , damar büzüşmesi nedir , damar büzüşmesi Tedavi(iyileştirme) si , damar büzüşmesi bitkisel(doðal) ilaçlar , damar sertliği


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp