Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Boyun Damar Daralması

 Boyun Damar Daralması vede merak ettikleriniz .

 

 

Boyun Damar Daralması Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler ollaraak hazırlanan bu terkipler sayesinde böbrek ağrınızdan kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler için aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doðal) ürünler hakında veri edinmek için tıklayınız . . . 

 

 

Damar Daralması 

 

 Yüksek kolesterolün vücuda verdiği zararlar
   Kanda aşırı miktarda bulunan kolesterol yavaş yavaş (yıllar içinde) damar duvarında birikir . Bu birikim neticesi o damarda daralma , tıkanma ortaya çıkar . Bu Hal 1 su borusunda pisliklerin birikmesine benzetilebilir . Kolesterol hangi damarda birikmişse o damarla ilişkili sorunlar vede hastalıklar ortaya çıkar . Kolesterol yüksekliğinde emare vede bulgular çoğu vakit ani kolesterol yükselmesine bağlı değildir , uzun süreli kolesterol yüksekliğinin damar duvarında kolesterol birikmesine yol açmasının neticesi dur . Yani kolesterolünüz şu andaki değerinin 2-3 katına yükselse vede 3-4 saat yüksek kalsa size 1 zararı olmaz . Asıl mesele sizde daha önce uzun süreli kolesterol yüksekliği olmasıdır .
   Kalbi besleyen damarlarda (koroner arter) kolesterol birikimi bu damarlarda tıkanma vede daralmanın neticesi göğüs ağrısı , kalp krizi vede kalp kafigelmez liği gibi sorunlara sebep olur . Bunların neticesi Rahatsızkiþi koroner by pass ameliyatı (cerrahi ollaraak darlığın ortadan kaldırılması) yada anjiyoplasti (balonla daralmış koroner arterin genişletilmesi) işlemine ihtiyaç duyabilir .
   Beyini besleyen boyun damarlarında kolesterol birikimi olması felçlere , konuşma bozukluklarına , dengesiz yürümeye , bilinç kaybına yol açar .
   Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek tansiyon vede böbrek kafigelmez liğine yol açabilir .
   Ana atardamarda (aort) kolesterol birikimi de tehlikelidir . Buradan kopan kolesterol birikintileri daha küçük damarları tıkayarak çok değişik sorunlara yol açabilirler: Bağırsağı besleyen damarları tıkayarak bağırsak ölümüne , göz damarlarını tıkayarak körlüğe , bacak damarlarını tıkayarak kangrene . . . yol açabilirler . Kolesterol yüksekliğine bağlı sorunlar ortaya çıktığı vakit Rahatsızkiþi geç kalmış meydana gelebilir ; bu sebep le kolesterol yüksekliğini önlemek , yükselmişse düşürmek çok önemlidir .

   Kolesterol - yüksek tansiyon ilişkisi
   Kolesterol vede yüksek tansiyon arasında doğrudan 1 ilişki yoktur . Yani kolesterol yüksekliği yüksek tansiyona , yüksek tansiyon kolesterol yüksekliğine yol açmaz . Ancak ikisinin hedefi vede zarar verdiği organ aynıdır: Kan damarları . Yüksek tansiyon kan damarındaki basıncı yükselterek aşınma , yırtılmalara sebep olur . Bu Hal su borusu içindeki basıncın artmasına bağlı sorunlara benzetilebilir . Yüksek kolesterol de damar duvarında kolesterol birikimine yol açarak damarlarda daralma , tıkanmalara yol açar . Yüksek tansiyon vede kolesterol yüksekliği kan damarına diğerinin verdiği zararın şiddetini arttırır vede ortaya çıkmasını çabuklaştırır . Bu sebep le hem kolesterol yüksekliği hem de yüksek tansiyon Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .

   Tedavi(iyileştirme) de esas prensipler

   Yüksek kolesterolün kontrol altına alınması ile yaşam süresinin uzadığı , kalp vede damar hastalıklarına bağlı ölümlerin azaldığı vede kalıcı sakatlıkların önlendiği kati ollaraak gösterilmiştir . Kolesterol yüksekliğine ilaveten şişmanlık , yüksek tansiyon , şeker hastalığı , sigara(tütün mamülleri) gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin Tedavi(iyileştirme) si de planlanmalıdır .
Tedavi(iyileştirme) 2 aşamada gerçekleştirilir:
   1 .  İlaç dışı Tedavi(iyileştirme)
   2 .  İlaç Tedavi(iyileştirme) si .
   Her Rahatsızkiþi için Tedavi(iyileştirme) farklılıklar taşır . İlaç dışı Tedavi(iyileştirme) ler katiyetle gözardı edilmemelidir . İlaç Tedavi(iyileştirme) si katiyetle doktor kontrolünde olmalıdır .
   Tedavi(iyileştirme) de hedef belirlenirken LDL-kolesterol düzeyinin esas alınması tercih edilir . Hedef LDL-kolesterol düzeyi Rahatsızkiþide kalp vede damar hastalığının olup olmadığına göre değişir .
   A . Kişide kalp vede damar hastalığı yoksa LDL-kolesterol düzeyinin 130 mg/dl’nin altına düşürülmesi kafidir .
   B . Kişide kalp vede damar hastalığı varsa hedef LDL-kolesterol düzeyi 100 mg/dl’nin altı olmalıdır . Yani kalp krizi geçirmişseniz , koroner arter daralmasına bağlı göğüs ağrınız varsa , koroner damar ameliyatı geçirmişseniz , koroner arterler balon ile genişletilmişse , beyine , böbreğe , bacaklara giden damarlarda kolesterol birikimi varsa hedef LDL-kolesterol düzeyi 100 mg/dl’nin altıdır .

   İlaçsız Tedavi(iyileştirme) ler
   İlaçsız Tedavi(iyileştirme) ler yaşam düzeninin değiştirilmesi ollaraak da isimlendirilir . Yüksek kolesterol Tedavi(iyileştirme) sinde en önemli konu ilaçsız Tedavi(iyileştirme) lerdir , katiyetle gözardı edilmemelidir . İlaçsız Tedavi(iyileştirme) lerde yapılan gözardı kolesterol düşürmek amacı ile kullanılan ilaçların başarısını da azaltır .
   İlaçsız Tedavi(iyileştirme) lerin başında gıdaalımı alışkanlığının değiştirilmesi gelir . Beslenme alışkanlığından ayrı 1 konu halinde bahsedilmiştir .
   Sigara(tütün mamülleri) katiyetle bırakılmalıdır . Sigara(tütün mamülleri) da kolesterol yüksekliği gibi 1 kardiyovasküler risk faktörüdür . Sigara(tütün mamülleri) ayrıca akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , akciğer hastalığı , beyin kanaması vede birçok kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e de zemin hazırlar .
   Hastada yüksek tansiyon varsa , yüksek tansiyon Tedavi(iyileştirme) sinde geçerli oluþan ilaç dışı Tedavi(iyileştirme) ler gözardı edilmemelidir . Yüksek tansiyon vede kolesterol yüksekliğinde uyuglanan ilaç dışı Tedavi(iyileştirme) ler birbirine benzerlik gösterir . Yüksek tansiyonlu hastalarda ilaveten gıdaalımı ile alınan tuzun da azaltılması gereklidir .
   Şeker hastalığı kontrol altına alınmalıdır . İnsülin kullanmak gerekiyorsa kaçınılmamalıdır .
   Şişmanlık katiyetle kontrol altına alınmalıdır . Şişmanlık Tedavi(iyileştirme) si için bazı ipuçları Nasıl zayıflarım başlığı altında verilmiştir .
 

   Beslenme 1
   Yüksek kolesterol Tedavi(iyileştirme) sinin olmazsa olmaz koşuludur . Vücut gereksinimi oluþan kolesterolü kendisi üretebilir bu sebep le rejimle kolesterol almaya lüzum yoktur . Beslenme konusunda Tedavi(iyileştirme) planı gıdaalımı mütehassız ı ile 1 arada yapılmalıdır .
   Doymuş yağlardan vede kolesterolden fakir rejim seçilmelidir . Sıvı yağlarda doymamış yağ daha fazladır , tercih edilmelidir . Genel ollaraak sebze , meyve vede hububat tercih edilmelidir . Kızartmalardan kaçınınız . Kırmızı et yerine al eti tercih ediniz . Yüksek tansiyonunuz varsa tuzu azaltınız . Karaciğer , böbrek vede beyin gibi kolesterolden varlıklı etlerden uzak durunuz . Gıdaların yağ vede kalori içeriklerine dikkat edilmelidir . Yağı azaltılmış peynir , sütü tercih ediniz . Rejim peynir , rejim süt kullansanız bile bunları sınırlı miktarda tüketiniz .

   Beslenme 2
   Ayrı dosyada

   Kolesterol vede fındık
   Fındığın kalp sağlığı üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir . 1998 yılında yayınlanan , 86 .000 hastayı içeren , 14 yıllık takibi oluþan 1 çalışmada haftada en az 140 gram fındık yiyenlerde kalp vede damar hastalıklarına daha az rastlanmıştır . Yapılan başka çalışmalarda da fındığın iyi kolesterolü yükselttiği vede kötü kolesterolü düşürdüğü gösterilmiştir . Fındığın aþırı tüketilmesinin kilo alınmasına yol açacağı unutulmamalıdır . 

 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp