Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Hastalıkları

Kalp Damar Sağlığı

Kalp Damar Sağlığı Hakkında Genel Veri ler

 

Kalp damar sağlığı;kalp damar sağlığı hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası icin aşağıda sizin icin amade ladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .


Organlarımızın çalışmaları icin lüzumlu oluşan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli oluşan kalp , bu vazife ini yapmak icin dakikada vasati 70 kere kasılır vede her keresinde vasati 70 ml kanı organlarımıza gönderir . Vasati 1 insan ömrü boyunca , kalbimiz takriben 2 .5 milyar kez kasılmakta vede bu zaman boyunca 180 milyon litre kanı bedeni muza pompalamaktadır .

Organların canlılığını koruyabilmeleri vede vazife lerini yapabilmeleri için besin maddelerine vede oksijene gereksinimleri mevuttur . Bunlar organlarımıza kan ile ulaştırılır . Kan ise organlara atardamarlar (arter) yolu ile taşınır . Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar . Her organ gibi kalbin de gıdaalımı si lüzumlu dir . Kalbin kendisini besleyen damarlara “koroner damar” (koroner arter) denmektedir . Koroner damarlarda olabilecek Rahatsızlık lar doğrudan kalbin çalışmasını vede verimini etkileyeceğinden dolayı hayati öneme sahiptir .

Ateroskleroz
Koroner damarların en çook görülen vede en önemli hastalığı koroner aterosklerozdur (damar sertliği) . Bu Rahatsızlık ta , koroner damarlarda yer yer , başta kolesterol olmak üzere 1 takım maddeler birikmekte vede buralarda darlıklar vede tıkanıklıklar oluşmaktadır .

Aterosklerozun Gelişimi

Oluşan tabloya , koroner arter hastalığı yada koroner kalp hastalığı denir . Bunun neticesi ollaraak kalbin gıdaalımı si bozulmakta , kalbin ritmik çalışmasında vede kasılmasında hastalığın cidrejimiyle orantılı ollaraak bozukluklar oluşmaktadır . Koroner arter hastalığı , bütün dünyada olduğu gibi , ülkemizde de erişkinlerde başta gelen ölüm vede iş gücü zayii nedenidir .
Koroner arter hastalığı ile savaşta en önemli adım , Rahatsızlık tan korunmaktır . Rahatsızlık 1 takım risk etkenler i varlığında ivedi ortaya çıkmakta vede ivedilikle ilerlemektedir . İyi kolesterol düzeyinin yüksek olması (60 mg/dl'den fazla) Rahatsızlık riskini azaltmaktadır .

Risk etkenler i nelerdir ?

    Yaş: Erkeklerde 45 yaşın üstü , kadınlarda 55 yaşın üstü yada erken menopoz
    Cins: Erkeklerde daha sık
    Aile öyküsü: Birinci C°de (anne , baba , kardeş) erkek akrabalarda 55 yaşından , birinci C°de kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp damar hastalığı , kalp krizi (infarktüs) yada ani ölüm bulunması
    Sigara(tütün mamülleri) içiyor olmak
    Hipertansiyon(yüksek tansiyon) (140/90 mmHg yada daha aşırı yada Hipertansiyon(yüksek tansiyon) icin Tedavi(iyileştirme) alıyor olmak)
    İyi kolesterolün (HDL kolesterol) 40 mg/dl'den düşük olması
    Üzücü kolesterol oluşan LDL-kolesterolün yüksek olması) .
    Hareketsizlik: Haftada en az 3 gün vede günde en az 30 dakika egzersize vakit ayırmalısınız (tempolu yürüyüş , yüzme , bisiklet , dans , bahçe işleri vs .) .
    Şeker Hastalığı(diabet) (diabetes mellitus)
    Kilo: Bu konuda en değerli kriter , beden kitle indeksi vede bel çevresidir . Beden kitle indeksi , kg ollaraak ağırlığın , metre ollaraak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2) . Beden kitle indeksinin 25’in üzerinde olması yada bel kenarları nin erkeklerde 102 cm , kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması , sadece kalp damar hastalığı riskini artırmakla kalmayıp Şeker Hastalığı(diabet) , yağ yüksekliği vede tansiyon yüksekliği riskini de artırmaktadır .
    Stres: uzun 1 vakit Daima strese maruz kalma , hastalığın gelişmesini kolaylaştırmaktadır .
    Depresyon: hususiyetle son yıllarda depresyon da kalp damar Rahatsızlık ları yönünden risk etken ü ollaraak kabul edilmeye başlandı .

Ne yapalım ?

Bu risk etkenler inin bazıları değiştirilebilir iken bazıları değiştirilemez (yaş , cins , aile öyküsü gibi) .

Kalp damar Rahatsızlık ları , soğuk algınlığı , grip gibi geçici vede iyileştiği zaman arkasında iz bırakmayan Rahatsızlık lar değildir . Rahatsızlık geliştiği zaman Daimi ilerlemeye vede mesele çıkarmaya eğilimlidir . Ondan dolayı bu risk etkenler iyle savaşım , hastalığın ortaya çıkışını tedbir esi , hastalık gelişenlerde ise hastalığın ilerleme hızının yavaşlatılması hatta durdurulmasını sağladığından dolayı son C° Derece önemlidir . Dolayısıyla kalp damar Rahatsızlık ları ile savaşım , değiştirilebilir risk faktörleriyle savaşım demektir .

Kalp damar Rahatsızlık larında görülebilen şikayet yada klinik bulguları şu biçim de özetlemek mümkündür:

    Göğüs ağrısı (angina pectoris)
    Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
    Ritim bozuklukları (aritmiler)
    Kalp kafigelmez liği
    Ani ölüm
    Bazen de kalp damar hastalığı önemli C°de kalbin gıdaalımı sini bozduğu halde hiiç şikayet olmayabilir (sessiz iskemi)

Koroner damarlar önemli oranda daraldığında göğüs ağrısı meydana gelir (angina) . Bu ağrı , çoğunlukla yorulmayla , sinirlenmekle yada soğukla gelen , göğüs ön tarafında , sol kola , boyuna vede çeneye yayılabilen , 10-15 dakika zaman n , istirahat ile yada koroner damarları genişleten ilaç almakla geçen , sıkıştırıcı , baskı yapar tarzda 1 ağrıdır (kararlı angina) .

Ancak bazı durumlarda darlık yerinde dinamik değişmeler meydana gelebilir vede bu durumlarda , ağrı istirahatte de gelebilir , daha uzun zaman bilir vede istirahate yada ilaca zor olmayan diğerbir deyişle t vermeyebilir (kararsız angina) . Bu tür angina basitlikle infarktüse yol açabildiğinden daha tehlikelidir .


Damardaki darlığın ilerleyip tam tıkanıklığa yol açması halinde , kalbin o damar tarafından beslenen bölgesinin hücreleri çalışamaz hale gelir . Damarın tıkalı kalma zaman sinin 6 saati geçmesi halinde , o bölgenin hücreleri canlılığını koruyamaz vede geriye dönüşsüz ollaraak harap olur . Böylece kalbin o bölgesi kasılma vazife ini yapamaz , ritim bozuklukları oluşabilir vede ölüme kadar gidebilen ciddi mesele ler oluşabilir . Buna kalp krizi (miyokart infarktüsü) diyoruz .

İnfarktüste , yeri vede yayılımı anginaya benzeyen , fakat ondan çook daha şiddetli vede uzun zaman n göğüs ağrısı olur . Kalp krizi tanısında , şikayetlerden farkli kalp elektrosu (EKG) vede kan testlerinden de yararlanılır . Miyokart infarktüsünde ilk 6 saat içinde damar tıkanıklığının balon yada pıhtı eritici ilaçlarla açılması halinde kalp kası harabiyetinin önlenmesi mümkün meydana gelebilir , onun icin erken tanı çook önemlidir . Unutulmamalıdır ki , kalp krizinden oluşan ölümlerin %50’si 1 saat içinde olmaktadır . Bu ölümlerin çook büyük 1 kısmı , hastanede kolaylıkla Tedavi(iyileştirme) edilebilecek olan , ritim bozukluklarından kaynaklanır . Bundan dolayı , benzer ağrısı oluşan hastalar , hususiyetle de kalp hastası olduğu biliniyorsa , en kısa zamanda 1 sağlık merkezine başvurulmalıdır .

Ancak tıpdilinde her vakit alışılageldik kaideler geçerli olmayabiliyor . Bazen , hususiyetle yaşlılarda vede Şeker Hastalığı(diabet) (diyabet) olanlarda , angina yada infarktüse bağlı ağrı hiiç olmayabilir . Böyle hastalar sessiz infarktüs geçirebilir . Yine bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine , hazımsızlık , karın ağrısı , nefes darlığı , sırt ağrısı , kol ağrısı , çene ağrısı vede hatta diş ağrısı gibi şikayetler meydana gelebilir .
Risk etkenler iyle savaşım çook önemlidir . Risk etkenler inden; yaş , cins vede aile öyküsünü değiştirmek mümkün değildir . Ancak , başka faktörlerle savaşım edilebilir . Doktorunuz size bu konuda yol gösterecektir . Sigara(tütün mamülleri) muhakkak bırakılmalı , Hipertansiyon(yüksek tansiyon) kontrol altına alınmalı , Şeker Hastalığı(diabet) nda şeker olağan sınırlarda tutulmalı , egzersiz yapılmalı , kolesterol yüksekliğinde ise muhakkak rejim yapılmalı , farklı ca doktorunuz ilaç tavsiye yorsa kullanılmalıdır .

Tanı neşekilde konulur
Koroner damar hastalığında asıl önemli olan , koroner damarlardaki darlıkların infarktüse yol açmadan Tedavi(iyileştirme) edilmesidir . Bu da öncelikle koroner damarların durumunun görülmesi ile olur . Bu gaye icin kullanılan farklı metod ler olmakla 1 arada (efor testi , miyokart sintigrafisi vs) , damar hastalığı meydana geldiğinde n şüphe edilen hastalarda halen altın standart ollaraak kabul edilen en güzel tanı matodu ; koroner anjiyografidir . Koroner anjiyografide , kalp damarları gözle görünür hale getirilip filmi çekilir .

Koroner damarlarda önemli darlık ve/veya tıkanıklık görüldüğünde , eğer uygunsa , özdeş seansta yada daha sonra balon anjiyoplasti yapılabilir . Balon anjiyoplastide , damar ihtivasındaki dar oluşan bölgede , hususi ollaraak yapılmış balon , kısa zaman li ollaraak şişirilerek darlık genişletilir . Balon , özdeş damarda aniden aşırı darlığa yada aniden aşırı damardaki darlıklara özdeş seansta yada başkaca seanslarda yapılabilir . Gerekli durumlarda balona ek ollaraak o bölgeye , yine balon yardımıyla stent (kafes) konur .

Balon işleminde darlık bölgesine ucunda şişebilir 1 balon oluşan kateter yerleştirilir (A) , darlık yerine yerleştirildikten sonra balon şişirilerek darlık açılır (B) .

Balon anjiyoplastiye uygun olmayan durumlarda , bypass cerrahisi yada ilaç Tedavi(iyileştirme) si tavsiye lebilir .

Bypass cerrahisinde ise damardaki darlık bölgesinin öncesi ile sonrası arasına köprü vazife i gören 1 damar konulur . Bu konulan damar , rahatsızkişinin kendisinin bacak toplardamarı yada göğüsten alınan 1 atardamar olabilir . Böylece kan , bu köprü yardımıyla , dar yada tıkalı oluşan bölgenin ilerisine geçebilir (Bypass ameliyatlarında yanlış ollaraak damarın değiştiği yada yenilendiği sanılır . Oysa Rahatsızkişi damar yerinde kalır . Yapılan işlemle damardaki darlığın mesele oluşturması önlenir) .Koroner damar hastalığında kullanılan ilaçlar; koroner damarları genişletici , kalbin yükünü azaltıcı , o bölgede pıhtı oluşmasını önleyici veya ateroskleroz üzerinde çook menfii etkileri oluşan kolesterolü düşürmeye yönelik ilaçlardır . İlaçlar doktor kontrolünde vede Daima olarak kullanılmalıdır .Ne yazık ki , lüzum koroner arter hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar , gerekse balon vede bypass , damar hastalığını ortadan kaldırmamaktadır . Dolayısı ile koroner damarın özdeş bölgesinde yada farklı bölgelerinde yeni darlıklar ortaya çıkabilir yada hafif oluşan darlıklar daha da ilerleyerek ciddi darlık haline gelip , mesele e yol açabilir . Bundan dolayı hastaların risk etkenler ini uzaklaştırması , ilaçlarını itinalı kullanması , mesele lerin erken saptanması açısından doktorunun önerdiği vakitler da vede bunun dışında şikayeti olduğu her zaman , kontrollere gelmesi çook önemlidir .

Damar Hastalığı Nedir ?

Damar hastalığı , bedeni muzdaki atardamarlarda daralma , tıkanma yada balonlaşmaya sebep oluşan 1 Rahatsızlık grubudur . Tuttuğu damarlara göre 3 bölümde incelenir:

    Koroner damar hastalığı: Kalbi besleyen "koroner" atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma kalp ağrısı (anjina) yada kalp krizine (enfarktüs) sebep olabilir .
    Beyin damar hastalığı (Serebrovasküler Rahatsızlık ): Beyin ve beyinciği besleyen "Şah Damarı" vede başka atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma geçici yada baki beyin felcine (inme) sebep meydana gelebilir .
    Periferik damar hastalığı: Kalp vede beyin dışındaki , kol , bacak , barsak , karaciğer vede böbrek gibi başka doku ve organları besleyen atardamarlar tutulur . En sık tutulan bölge bacak damarları meydana geldiğinde n "Periferik damar hastalığı" umumiyetle bu bölgedeki damar tıkanıklıklarını anlatım etmek icin kullanılır . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma yürümekle bacak ağrısı (Klodikasyon) yada bacakta yara vede gangrene sebep meydana gelebilir .


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .


Kalpteki koroner damar Rahatsızlık ları "kalp-damar hastalığı" ollaraak bilinir vede klasik "damar hastalığı" tanımından farklı tutulur . Bu sebep le bu web sitesinde "damar hastalığı" terimi , bedeni muzda kalp dışındaki damarların (Beyin damarları vede periferik damarlar) daralma , tıkanma vede balonlaşmasını tanımlamak icin kullanılacaktır .

Ateroskleroz nedir ?

Vücudumuzdaki damar tıkanıklıklarının %95 inden fazlasında olayın sebebi aterosklerozdur (damar sertliği) . Ateroskleroz , kolesterol denilen yağımsı 1 maddenin atardamar duvarında birikmesi vede bunun neticesi oluşan sert plakların vakit içinde damarı daraltması yada tamamen tıkamasıdır . Ateroskleroz aslında çocukluk yaşlarında başlayan , yavaş ve sinsi ollaraak ilerleyen 1 Rahatsızlık tır .

Hafif ateroskleroz damarlarda ciddi 1 daralmaya yol açmadığından umumiyetle emare vermez . Bu dönemde , kişi damarlarında biriken kolesterol plaklarından habersizdir . Ancak yaş ilerleyip ateroskleroz belli 1 seviyeye geldiğinde atardamarlarda meydana gelen ciddi daralma yada tıkanmalar damarların beslediği dokularda oksijen azalmasına (iskemi) sebep olur .

Kollateral nedir ? Vücudumuzdaki atardamarların tıkanması bazı durumlarda iskemi yaratmayabilir . Bu durumda ya o dokuyu besleyen farkli damarlar bulunabilir yada bedeni muz o tıkanıklığın 2 ucunu birbirine bağlayan yeni damarlar oluşturmuştur . Kollateral adı verilen bu damarlar çook sayıda , küçük çaplı vede kıvrıntılıdır .
Sol femoral damar tıkanıklığı neticesi meydana gelen kollateraller
Bir Rahatsızkişide , sol femoral damar tıkanıklığı neticesi meydana gelen kollateraller

Kollateraller genellikle istirahat halindeyken dokunun ihtiyacına yetecek kadar 1 kan akımı sağlayabilir , fakat yürüme , koşma gibi dokularımızın kan ihtiyacının arttığı durumlarda kafigelmeyecek kalırlar vede dokuda iskemi oluşumuna mani olamazlar .

Damar tıkanması ne yapar ? Damar tıkanması yavaş (kronik) yada ani (akut) meydana gelebilir .

a . Kronik tıkanma: Yavaş gelişen damar tıkanmalarında , bedeni n kollateral damarları oluşturacak zamanı meydana geldiğinde n iskemi umumiyetle çook şiddetli değildir . Yavaş tıkanma , kollateraller yeterliyse yada o dokuyu besleyen farkli damarlar mevcutsa hiiç emare vermeyebilir , yada sadece dokunun kan ihtiyacı artınca emare verebilir . Bu hadise misal ollaraak kalp damarlarında olursa , istirahatte olmayan fakat yürüme vede koşma ile gelişen göğüs ağrısı (stabil anjina) yapabilir . Bacak damarlarında olursa yine istirahatle olmayan fakat yürüme yada koşma ile gelişen bacak ağrısına (klodikasyon) sebep meydana gelebilir . Ancak eğer dokuyu besleyen farkli damar yoksa yada kollateraller kafigelmeyecek ise bu halde istirahatte bile ağrı oluşur . Kalpte anstabil anjina , bacakta ise kritik iskemi adı verilen bu durum kan dolaşımının çook azaldığını vede doku ölümünün (kalpte ise enfarktüs bacakta ise gangren) yakın olduğunu gösterir .

b . Akut tıkanma: Bu tür ani tıkanmalarda , bedeni n kollateral damarları geliştirecek zamanı olmadığından dokuda şiddetli 1 iskemi gelişir vede kısa zamanda doku ölümü meydana gelir . Bu hadise umumiyetle kalpte enfarktüs , beyinde inme , bacakta ise gangrenle netice lanır . Akut tıkanma 2 mekanizmayla oluşabilir: Birincisinde , ateroskleroz sebebi yle daralmış oluşan atardamarlara günün birinde aniden 1 pıhtı oturabilir vede bu damarlar tamamen tıkanır . Oluşan bu pıhtıya trombüs adı verilir . İkincisinde ise , vücutta meydana gelen böyle 1 trombüsten kopan 1 parça daha uçtaki atardamarlardan 1 kişiye gider vede o damarda tam tıkanmaya sebep olur . Örneğin , şah damarındaki 1 pıhtı bu biçim de beyne kaçarak felce sebep olabilir yada kasık damarından kaynaklanan 1 pıhtı ayak damarını tıkayarak gangrene sebep meydana gelebilir . Bu biçim de kan damarları içinde seyahat ederek uzak noktadaki 1 damarda tıkanıklığa sebep oluşan pıhtıya embolus yada çoğul haliyle emboli denir .


Damar hastalığı kimlerde görülür ?

Damar hastalığı umumiyetle 50 yaşın üzerindeki bireylerde müşade edililir vede sıklığı yaş ilerledikçe artar . Yaş dışında en önemli risk etkenler i genetik yatkınlık , Şeker Hastalığı(diabet) (diabet) , sigara(tütün mamülleri) içme , kolesterol yüksekliği , tansiyon yüksekliği , böbrek kafigelmez liği vede aşırı kilo (obesite) ollaraak sıralanabilir .

Damar hastalığının başka sebep leri nelerdir ?


Ateroskleroz dışında damar tıkanması yapan en önemli Rahatsızlık lar , Takayasu hastalığı gibi damar Enfeksiyon lanmaları (vaskülit) , fibromusküler displazi , Burger Hastalığı vede Raynaud hastalığı gibi daha çok nadir rastlanan durumlardır . Takayasu hastalığı daha çook 40 yaşın altındaki kadınlarda görülen , aorta ve ana dallarında damar duvarında düzgün kalınlaşma neticesi darlık vede tıkanıklıklar yapan 1 Rahatsızlık tır . En çook kol vede boyun damarları ile karında iç organ damarları tutulur . Fibromusküler displazi , yine 40 yaşın altında kadınlarda daha sık görülen , böbrek , şah damarı vede karındaki başka bazı damarlarda tesbih dizisi biçimi nde daralma vede genişlemeler yapan 1 Rahatsızlık tır . Böbrek damarlarındaki görünümü tanı koydurucudur . Buerger hastalığı ise daha çook 40 yaşın altında vede sigara(tütün mamülleri) içen erkeklerde görülen , el vede ayak damarlarında duvar kalınlaşması sonucu tıkanıklıklara sebep oluşan 1 Rahatsızlık tır . Hastalığı durdurmanın tek yolu sigara(tütün mamülleri)yı bırakmaktır . Bu Rahatsızlık lardan yeri gelince daha ayrıntılı ollaraak bahsedilecektir .


 

 Damar hastalığı denildiğinde , umumiyetle kalpteki koroner damar tıkanıklıkları vede bunun neticesi meydana gelen kalp krizi akla gelir . Vücudun diğer organlarının damarlarının da tıkanabileceği , yada bu damarlarda balonlaşma , fistül(yırtık) , malformasyon gibi farkli mesele ler de olabileceği ve bunların neticesinde ciddi sağlık mesele lerinin gelişebileceği pek bilinmez . Oysa , kalp dışındaki damarlarda , hususiyetle bacak , böbrek , barsak , kol , karotis vede beyin damarlarında da daralma vede tıkanmalara sıkça rastlanmakta vede felç , böbrek kafigelmez liği , gangren vede hatta ölüm gibi ciddi netice lara yol açabilmektedir . Damar tıkanıklıkları neşriyat da , bu damarlarda , anevrizma (balonlaşma) , fistül(yırtık) vede malformasyon gibi daha az malum , fakat kanama , felç vede hatta ölüme yol açabilen farkli problemler de görülebilmektedir . Daha çook atardamarlarda görülen bu hastalıklardan başka , toplardamarlarda da tromboz , damar tıkanması , malformasyon , hemanjiom vede Varis(toplar damar genişlemesi) gibi pek çook mesele e rastlanabilmektedir . Genelde aşırı önemsenmeyen bu Rahatsızlık ların aslında yaşam kalitesini bozma neşriyat da , bazen ciddi sağlık mesele leri oluşturabildiği vede hatta hayati tehlike yaratabildiği de pek bilinmemektedir .

Geçtiğimiz yüzyılda , son 15-20 yıl öncesine kadar , damar Rahatsızlık larında neredeyse tek görüntüleme matodu anjiografi , tek uygulanan Tedavi(iyileştirme) matodu ise cerrahi operasyondu . Oysa , temelleri 1960-70 lerde atılan , fakat yaygın uygulanmaya 1990' lı vede 2000' li yıllarda başlanan , anjioplasti , stent , stent-greft , trombolitik tedavi vede embolizasyon işlemleri ile , daha önce tek Tedavi(iyileştirme) si cerrahi olan birçok damar mesele ini bölgesel anestezi altında damar içinden Tedavi(iyileştirme) etmek mümkün hale gelmiştir . Özdeş yıllarda , toplardamarlardaki tıkanıklıklar vede derin ven trombozu Tedavi(iyileştirme) sinde de anjioplasti , stent ve trombolitik Tedavi(iyileştirme) yaygın ollaraak kullanılmaya başlanmış , pulmoner emboliden korunmak gayesi yla Vena Kava Filtresi kullanımı yaygınlaşmış ve son ollaraak da 2002 yılından beri kullanılan vede Varis(toplar damar genişlemesi) Tedavi(iyileştirme) sinde çığır açan endovenöz lazer , radyofrekans vede skleroterapi gibi metod lerle endovasküler (damar içinden) Tedavi(iyileştirme) ler çook daha sık kullanılır hale gelmiştir .

Günümüzde , bütün dünyada , damar Rahatsızlık larında endovasküler Tedavi(iyileştirme) uygulamaları hızla yaygınlaşırken cerrahi Tedavi(iyileştirme) yöntemleri göreceli ollaraak azalmaktadır . Gelişmiş Doğu(şark) ülkelerinde , endovasküler Tedavi(iyileştirme) , damar Rahatsızlık larında ilk tercih edilmesi gereken yöntem ollaraak kabul edilmektedir . Bunun sebep leri endovasküler Tedavi(iyileştirme) nin lokal anestezi altında iğne deliklerinden yapılması , yara-kesi izinin olmaması , riskinin daha az olması vede hastanede kalış zaman sinin umumiyen bir günü aşmaması , dolayısıyla rahatsızkişinin olağan yaşama dönme zaman sinin çok daha kısa olmasıdır .

 Damar Tıkanıklığı Nedir ?

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .

Aşırı yağ birikimi vede kolesterol artışı neticesinde tıkanan damarlar yeterli oranda kan akışını mani lemektedir . Kan akışının azalması diğerbir deyişle damar tıkanıklığı beyin , kalp vede başka hayati organlara kafi miktarda kan yani oksijen gitmemesine yol açar vede bu organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine sebep olur . Damar tıkanıklığı çeşitli cerrahi müdahalelerle düzeltilebildiği gibi dengeli gıdaalımı vede itinalı egzersiz damar tıkanıklığı ile savaşmada tesirli metod lerdir .

Hususiyetle C vitamini eksikliğinde hasar gören damar çeperleri bedeni n kolesterolü kullanarak bu yırtılmaları vede hasarları onarmasına sebep olur . Ancak damar çeperini onarmak icin bedeni n yama ollaraak kullandığı kolesterol vakit içinde sertleşir vede çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olur . Bundan da anlaşılabileceği gibi bedeni muzun ihtiyaç duyduğu vitamin vede mineraller alınmazsa damar tıkanıklığı Meselesi yaşamak kaçınılmazdır .

Ülkemizde damar tıkanıklığı neticesi yaşanan rahatsızlıkların giderilebilmesi icin her yıl binlerce kişi by-pass operasyonu , stent takılması gibi hiiç de ucuz olmayan Tedavi(iyileştirme) metod lerine başvurmaktadır . Bu operasyonlar yada bedene cerrahi ollaraak müdahale edilen operasyonların hepsi belirli riskler taşımaktadır . Ayrıca ameliyat sonucunda tıkalı damarlarınız açılsa bile gıdaalımı alışkanlıklarınızı düzenlemez vede hareketsiz hayatınızı Daimi ettirirseniz yine damar tıkanıklığı Meselesi yaşamanız çook büyük 1 olası lıktır . Kısacası damar tıkanıklı yaşamamak yada yaşayıp ameliyat olduktan sonra tükettiğiniz gıdaları kontrol altına almalı vede hayatınızda spora yer vermelisiniz .
Damar Tıkanıklığı İçin Şifalı Bitkiler Ve Natural Tedavi(iyileştirme) Metod leri

Yapılan çalışmalar tıkanan damarların yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle hiiç 1 yan etki oluşturmadan açılabildiğini kanıtlamaktadır . Aslında yan etkileri her vakit istenilen daha dinç 1 beyin vede beden yapısı , daha sağlıklı 1 hayat gibi olumlu olanlardır . Aşağıda damar tıkanıklığı sırasında iyileşebilmek yada damar tıkanıklığının sizin icin 1 mesele olmasını mani lemek icin uygulamanız gerekenler vede tüketmeniz gereken gıdalar hakkında veri ler bulabilirsiniz .

Yanlış Beslenme:

Yediğiniz yemekleri değiştirerek damar tıkanıklığını engelleyebileceğinizi tekrar tekrar belirtmek istiyorum çünki bu en önemli nokta . Hamburger , patates kızartması gibi işlenmiş gıdalar , cips ve benzeri amade ürünler , bol yağlı kebaplar damarlarınızın baş hasım ı . Gün içinde öğün atlamamalısınız . Ayrıca metabolizmanın en yavaş olduğu dönemler oluşan gece saatlerinde yemek yememelisiniz .

Lifli Gıdalar:

Kepekli tahıl , fasulye , yulaf ezmesi tüketmek , bolca sebze vede meyve yemek yüksek lif içerdiklerinden damar tıkanıklığına yol açan kolesterol düzeyinin düşmesine yardımcı olacaktır .

Omega3:

Somon , tuna balığı vede keten tohumu gibi omega3 deposu gıdalar kan pıhtılaşmasını vede kolesterolün oksidasyonunu mani lemek icin sisteminize yardımcı olmaktadır . Ayrıca domatesin içinde bulunan likopen kolesterolün oksidasyonunu düzenlemektedir .

E Vitamini:

Ay çekirdeği gibi E vitamini açısından varlıklı gıdalar damar duvarlarının Enfeksiyon lanmasını azaltacaktır .

Düşük Kolesterol:

Doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçınmalısınız . Doymamış yağ oranı yüksek balık , badem , ceviz , fındık , zeytinyağı , kanola yağı , fıstık gibi natural ürünlerden bedeni nuzun yağ ihtiyacını karşılayabilirsiniz .

Gıda Takviyeleri:

Balık yağı yada E vede K vitaminlerinin bulunduğu Gıda takviyeleri damar çeperlerinde biriken plakaların azalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir .

Kolesterolü düşük tutmak damar tıkanıklığını tedbir e vede tıkanan damarların tekrar sağlıklı durumlarına dönebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir . Hem yağ ihtiyacınızı giderebileceğiniz , kolesterolünüzü yükseltmeyecek hem de yükselen kolesterolü kontrol altına almanıza yardımcı olacak gıdalar arasında sızma zeytinyağı , yeşil çay , elma sirkesi , greyfurt , elma , balık yağı vede sarımsağı sayabiliriz . Bu gıdaları dönüşümlü ollaraak rejim listesine Eklem(joint) eniz kan sirkülasyonunuzu düzenleyecektir .

Kabul ediyorum spor delisi 1 millet değiliz . Yürüyen merdivenler dünyada herhalde en çook bizim ülkemizde seviliyor . Ancak muhakkak amma mutlaka günlük egzersiz programı yapmalı vede bu programa bağlı kalmalısınız . Düzenli egzersiz sadece damar tıkanıklığı icin değil bütün diğer organlarımız vede Umumi sağlığımız icin hayati önem taşımaktadır . Üzücü kolesterol düzeyini aşağıda tutmak icin günde en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapın . Yüzme , bisiklet hatta dans etmek bile arterlerde bulunan plakların erimesine yardımcı olur .

Stres kontrolü damar tıkanıklığı mani lemek icin yapılması gerekenler arasındadır . Stres neticesi bedende meydana gelen hormonal dalgalanmalar damar tıkanıklığına sebep meydana gelebilir . Stres yönetimi ile alakalı kitaplar okuyun . Hobilerinize vakit ayırın , kitap okuyun , müzik dinleyin . Çeşitli meditasyon tekniklerini öğrenebileceğiniz kurslara katılabilirsiniz .

Evet , damar tıkanıklı vede buna bağlı rahatsızlıklar ülkemizde vede dünyada milyonlarca kişiyi tesiri altına almakta . Ancak yaşam kalitenizi yükseltecek 1 kaç değişiklikle bu hastalığı mani leyebilir vede damarlarınızı yine eski sağlığına kavuşturabilirsiniz .

Ateroskleroz , atardamarlarda meydana gelen en yaygın Rahatsızlık lardan biridir . Atardamarlardan birinin , belirli 1 sebeple daralması yada tıkanmasına Ateroskleroz denir . Genelde damar çeperlerine yağ birikmesi neticesi meydana gelir . Biriken bu yağ özdeş zamanda damarların esnekliğini bozar ve sertleşmelerine sebep olur . Genelde orta yaşı geçkin erişkinlerde vede erkeklerde görülen Tedavi(iyileştirme) edilmezse ölümcül olacak kadar tehlikeli 1 rahatsızlıktır .

Yazımızda aterioskleroza sebep oluşan etkenler , emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri aktaracağız .

DAMAR TIKANIKLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Arteriyosklerozda emare damarda oluşan tıkanıklığın yada arızanın yeri ile ilgilidir . Damar tıkanıklığı sebebi ile dokulara yeterli oksijen gidemez , neticesinde alakalı bölgedeki kan dolaşımı mani lenir .

Lezyon beyinde ise; görme vede konuşma bozuklukları , Hafıza(memory) zayii , kısa süreli İrade zayii , yer vede vakit zayii , kol yada bacaklarda kas gücünün ani vede geçici ollaraak zayıflaması vede beyin trombozu gelişir .

Lezyon kalpte ise; kalp kasının kasılma gücü zayıflar . Kalpte ritim düzensizlikleri , göğüs ağrıları vede netiticesinde ise kalp krizi meydana gelir .

Lezyonlar bacakta ise; yürürken kramp ağrıları , ısı zayii , kramplar , deride kalınlaşma vede koyulaşması meydana gelir .

Böbrekte ise; kan basıncının artması , böbrek fonksiyonlarında işlev zayii meydana gelebilir .

DAMAR TIKANIKLIĞI NASIL OLUŞUR ?


Atardamarlar çeperine yağ birikmesi , zamanla damara hasar vermeye başlar . Şöyle ki; atardamarın kendi hücrelerinin çoğalması ile damardan çeşitli kimyasallar salınır . Bu arada , kan dolaşımındaki hücreler de damar iç yüzüne yapışmaya başlar . Bunların da tesiri ile yağ birikintileri vede hücre yığılmaları , damarın iç yüzüne doğru kabaran plaklar meydana gelir . Bu plaklar daha da büyüyüp damarın esnekliğini kaybetmesine vede tıkanmasına sebep olur . Bazen sertleşmiş oluşan plak , dış yüzeyi çatlayınca , kandaki kan pulcukları da plağa yapışmaya başlar vede damarın içi daha da daralır . Bu darlık belirli 1 dereceye ulaştığında damarın beslediği organlarda yada dokularda kansızlık sebebi ile şikâyetler başlar .

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENLERİ NELERDİR ?


    Kilo mesele leri ,
    Egzersiz yapmama , fiziksel aktivite eksikliği ,
    Alkol , sigara(tütün mamülleri) kullanımı ,
    Şeker , frengi , gut hastalığı ,
    Psikolojik bozukluklar ,
    Aşırı yağlı gıdaalımı ,
    Kanamalardan kaynaklanan mesele ler ,
    Demir eksikliği ,


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .

DAMAR TIKANIKLIĞI TEDAVİSİ NASILDIR ?
Aterosklerozda hedef , hastalığın ilerlemesinin mani lenmesidir . Bu sebeple Tedavi(iyileştirme) sinden daha aşırı önemli oluşan yukarıda sayılan özelliklerin sizde bulunmamasıdır .

Tıkanma meydana gelmişse doktorun Tedavi(iyileştirme) matodu ne göre , tıkanan damara anjiyo , stent yada bypass uygulaması yapılabilir .

 

 1950’lerden günümüze kadar ivedilikle 1 gelişme gösteren toplumlarda , kalp vede damar hastalıkları kaynaklı ölüm oranları giderek azalmaktadır . Çünki geliştirilmiş araştırma metod leri sayesinde erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) imkanının artmış olması -modern toplumlardaki risk etkenler i artsa da- halkın zararlı etkenlerden uzaklaşmasındaki bilinçlenmede önem taşımaktadır .


Kalp vede damar Rahatsızlık larıyla , günümüzde Doğu(şark) (garp) msal vede sonradan edinme olmak üzere 2 biçim de karşılaşmaktayız . Doğu(şark) (garp) msal olanları öncelikle anne vede babanın genetik etkenler i ile ilgilidir . Genetik etkenler in en önemli bölümünü annenin gebe lik döneminde geçirmiş olduu zararlı etkiler içerir . Bu zararlı etkilerin başında kontrolsüz ilaç kullanmak , röntgen ışını almakve bazı alevli Rahatsızlık ları geçirmek gelir . Sonradan edinme biçimi ise , kalp vede damar Rahatsızlık ları risk etkenler inin birikimi ile karşımıza çıkar . Bu risk etkenler i kişiyi , anne karnından başlamak üzeretüm yaşamı boyunca etkiler . Sonuç ollaraak damar sertliğine aday kişiler kilo alarak gelişmeye başlar vede Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) sahibi olurlar . Bu da bedeni n pompası oluşan kalbi zorlar . Kalbin iş yükünü artırır .

Kalp Damar Rahatsızlık ları Kalp Damar Cerrahisi Özdeş zamanda koroner damarlarda sertleşir . Bu sertleşme neticesi koroner damarların yapısı bozulur vede damarlarda tıkanıklıklar başlar . Koroner kafigelmeyecek liği gelişmiş oluşan 1 kalpte iş yükü artışı Daimi ederse netice kalp krizidir .

Bu kadar önemli oluşan risk etkenler i nelerdir ?
· Stres
· Kanda yüksek yağ düzeyi
· Yüksek Tansiyon(hipertansiyon)
· Şeker Hastalığı(diabet)
· Yaş
· Cinsiyet
· Alkol
· Şişmanlık
· Genel etkenler
· Kan fibrinojen düzeylerinin yüksekliği
· Hareket azlığı
· Hava kirliliği

İşte bu risk etkenler inin birkaçı 1 araya gelince kalp krizi geçirme olasılığı artıyor . Koruyucu hekimlik dalındaki gelişmeler arttıkça insanlar bu risk etkenler inden daha iradeli 1 biçim de haberdar olacaklar vede insanların bu hastalığa yakalanma yüzdeleri azalacaktır .

Teşhis vede Tedavi(iyileştirme) :
Günümüzde lüzum Doğu(şark) (garp) msal gerekse edinsel kalp Rahatsızlık larının teşhisi konusundaki ilerlemeler vede bunların Tedavi(iyileştirme) si başarı ile sürdürülmektedir . Bu ilerlemeler neticesinde artık bebek doğmadan önce kalp hastası olup olmadığı anlaşılır hale gelmiştir . Gebeliğin beşinci ayından itibaren fetal ekokardiyografi ile bebeğin kalbi görüntülenebilmektedir . Doğu(şark) (garp) mdan hemen sonra yapılan muayene vede incelemelerin rutin hale getirilmesi ile bu tür Doğu(şark) (garp) msal anomalileler derhal tespit edilebilemektedir . Acil müdahale gerekiyorsa , Rahatsızkişi 1 günlük bile olsa Acilen ameliyat edilebilmektedir . Özdeş zamanda kalbin damar vede kapak sistemlerindeki Rahatsızlık larda da teşhis vede ameliyat yaklaşımları modernize hale getirilmiştir .

Organlarımızın canlılığını vede fonksiyonlarını koruyabilmesi icin onları besleyen kan akımının düzgün vede Daima olması gereklidir .

Damar cerrahisi arter , ven yada lenf olsun bütün damarlarımızın tıpsal ve cerrahi Rahatsızlık larıyla ilgilenen tıpsal departmandır . Tıkanma vede darlıklarda , balon anjioplasti , stent uygulamaları , emboli tıkanmalarda , damar sertliğine bağlı tromboz oluşumlarında ameliyat ile tıkanıklıkların giderilmesi , anevrizma Tedavi(iyileştirme) sinde cerrahi vede endovasküler  greft uygulamaları , Varis(toplar damar genişlemesi) ameliyatları , toplardamar tıkanmalarında pıhtılaşmayı önleyici ilaç uygulamaları , pıhtı eritici tedaviler damar cerrahisinin başlıca ilgilendiği konuları meydana gelir .

Yaşlanma , Diabet(şeker hastalığı) , toksik maddeler , (tütün kullanımı) hareketsizlik gibi unsurlar vede bazı damar dışı Rahatsızlık lar atardamarlarımızda daralmalar ve tıkanmalara sebep olur .

Arteri tıkanan organın tamamı yada beslenemeyen kısmı kangren olur vede fonksiyonlarını yitirir . Daha az sıklıkla gelişen VEN tıkanıklıklarında ise tıkanmanın yaygınlığına göre az yada çook fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar .

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .

 
YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .
 
Etiketler: kalp damar sağlığı ,damar açıcı ilaçlar ,damar açıcı ilaç ,damar tıkanıklığı nedir ,yüzde damar çatlaması ,göz damar çatlaması ,damar sertliği emare leri ,varis hangi damar ,damar doktorları ,koşuyolu kalp damar ,damar sistemi ,varis damar ,damar daralması ,damar açıcı bitkiler ,damar tıkanması ,kalp damar cerrahı ,kalp damar cerrahları ,damar tıkanıklığı ameliyatı ,kalp damar Tedavi(iyileştirme) si ,damar açıcılar ,damar cerrahları ,damar cerrahı ,kalp damar hastalığı ,damar hastalığı ,damar tıkanıklığı emare si ,damar tıkanıklığının emare leri ,damar tıkanıklığı emare leri ,damar tıkanıklığının Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar cerrahisi ,damar cerrahisi ,damar cerrahisi nedir ,kalp damar hastanesi ,kalp damar hastanesi hakkında ,damar Rahatsızlık ları ,damar Rahatsızlık ları nelerdir ,damar Rahatsızlık ları Tedavi(iyileştirme) si ,kılcal damar ,kılcal damar nedir ,kalp vede damar ,kalp vede damar Rahatsızlık ları ,damar tıkanıklıkları ,damar tıkanıklıkları hakkında veri ler ,damar tıkanıklıkları nedir ,damar tıkanıklıkları çeşitleri ,damar tıkanıklıkları hakkında Umumi veri ler ,damar tıkanıklığı ,damar tıkanıklığı nedir ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı hakkında ,bitkisel damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar ,kalp damar Rahatsızlık ları ,kalp damar rahatsızlığı ,damar damar ,damar ,damar nedir ,damar hakkında veri ler ,damar çeşitleri ,damar vazife i ,damarın vazife leri ,damar hakkında teferruat lar ,damar açıcılar ,damar histolojisi ,damar tıkanıklığı ,damar sorunları ,damar ,damar Rahatsızlık ları ,damar yapısı ,damar sorunları ,damar Rahatsızlık ları nelerdir , damar , damar Rahatsızlık ları , damar tıkanıklığı , damar açma ,beyin damar Rahatsızlık ları , damar , damar tıkanması , damar tıkanıklığı , atar damar , kolestrol , beyin damarı , beyincik damarı ,kalp , kalp krizi , kalp kırizinin emare leri , kalp krizinin sebep leri , kalp daralması sebep olur , kalp krizi nedir , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp daralması , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , kalp damarlarında daralma , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , Aleni kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp damar daralması , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp daralması nedir

Damar Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp