Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kalp Damar Sağlığı

Kalp Damar Sağlığı Hakkında Genel Veri ler

 

Kalp damar sağlığı;kalp damar sağlığı hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .


Organlarımızın çalışmaları için lüzumlu oluþan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli oluþan kalp , bu görevini yapmak için dakikada vasati 70 kere kasılır vede her defasında vasati 70 ml kanı organlarımıza gönderir . Vasati 1 insan ömrü boyunca , kalbimiz yaklaşık 2 .5 milyar kez kasılmakta vede bu süre boyunca 180 milyon litre kanı vücudumuza pompalamaktadır .

Organların canlılığını koruyabilmeleri vede görevlerini yapabilmeleri için besin maddelerine vede oksijene gereksinimleri vardır . Bunlar organlarımıza kan ile ulaştırılır . Kan ise organlara atardamarlar (arter) yolu ile taşınır . Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar . Her organ gibi kalbin de gıdaalımı si lüzumlu dir . Kalbin kendisini besleyen damarlara “koroner damar” (koroner arter) denmektedir . Koroner damarlarda olabilecek hastalıklar doğrudan kalbin çalışmasını vede verimini etkileyeceğinden dolayı hayati öneme sahiptir .

Ateroskleroz
Koroner damarların en çok görülen vede en önemli hastalığı koroner aterosklerozdur (damar sertliği) . Bu hastalıkta , koroner damarlarda yer yer , başta kolesterol olmak üzere 1 takım maddeler birikmekte vede buralarda darlıklar vede tıkanıklıklar oluşmaktadır .

Aterosklerozun Gelişimi

Oluşan tabloya , koroner arter hastalığı yada koroner kalp hastalığı denir . Bunun neticesi ollaraak kalbin gıdaalımı si bozulmakta , kalbin ritmik çalışmasında vede kasılmasında hastalığın cidrejimiyle orantılı ollaraak bozukluklar oluşmaktadır . Koroner arter hastalığı , tüm dünyada olduğu gibi , ülkemizde de erişkinlerde başta gelen ölüm vede iş gücü kaybı nedenidir .
Koroner arter hastalığı ile mücadelede en önemli adım , hastalıktan korunmaktır . Hastalık 1 takım risk faktörleri varlığında çabuk ortaya çıkmakta vede hızlı ilerlemektedir . İyi kolesterol düzeyinin yüksek olması (60 mg/dl'den fazla) hastalık riskini azaltmaktadır .

Risk faktörleri nelerdir ?

    Yaş: Erkeklerde 45 yaşın üstü , kadınlarda 55 yaşın üstü yada erken menopoz
    Cins: Erkeklerde daha sık
    Aile öyküsü: Birinci C°de (anne , baba , kardeş) erkek akrabalarda 55 yaşından , birinci C°de kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp damar hastalığı , kalp krizi (infarktüs) yada ani ölüm bulunması
    Sigara(tütün mamülleri) içiyor olmak
    Hipertansiyon(yüksek tansiyon) (140/90 mmHg yada daha aþırı yada Hipertansiyon(yüksek tansiyon) için Tedavi(iyileştirme) alıyor olmak)
    İyi kolesterolün (HDL kolesterol) 40 mg/dl'den düşük olması
    Kötü kolesterol oluþan LDL-kolesterolün yüksek olması) .
    Hareketsizlik: Haftada en az 3 gün vede günde en az 30 dakika egzersize vakit ayırmalısınız (tempolu yürüyüş , yüzme , bisiklet , dans , bahçe işleri vs .) .
    Şeker hastalığı (diabetes mellitus)
    Kilo: Bu konuda en değerli kriter , vücut kitle indeksi vede bel çevresidir . Vücut kitle indeksi , kg ollaraak ağırlığın , metre ollaraak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2) . Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması yada bel çevresinin erkeklerde 102 cm , kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması , yalnızca kalp damar hastalığı riskini artırmakla kalmayıp şeker hastalığı , yağ yüksekliği vede tansiyon yüksekliği riskini de artırmaktadır .
    Stres: uzun 1 vakit sürekli strese maruz kalma , hastalığın gelişmesini kolaylaştırmaktadır .
    Depresyon: özellikle son yıllarda depresyon da kalp damar hastalıkları yönünden risk faktörü ollaraak kabul edilmeye başlandı .

Ne yapalım ?

Bu risk faktörlerinin bazıları değiştirilebilir iken bazıları değiştirilemez (yaş , cins , aile öyküsü gibi) .

Kalp damar hastalıkları , soğuk algınlığı , grip gibi geçici vede iyileştiği zaman arkasında iz bırakmayan hastalıklar değildir . Hastalık geliştiği zaman devamlı ilerlemeye vede mesele çıkarmaya eğilimlidir . Ondan dolayı bu risk faktörleriyle mücadele , hastalığın ortaya çıkışını önlemesi , hastalık gelişenlerde ise hastalığın ilerleme hızının yavaşlatılması hatta durdurulmasını sağladığından dolayı son C° Derece önemlidir . Dolayısıyla kalp damar hastalıkları ile mücadele , değiştirilebilir risk faktörleriyle mücadele demektir .

Kalp damar hastalıklarında görülebilen şikayet yada klinik bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür:

    Göğüs ağrısı (angina pectoris)
    Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
    Ritim bozuklukları (aritmiler)
    Kalp kafigelmez liği
    Ani ölüm
    Bazen de kalp damar hastalığı önemli C°de kalbin gıdaalımı sini bozduğu halde hiç şikayet olmayabilir (sessiz iskemi)

Koroner damarlar önemli ölçüde daraldığında göğüs ağrısı oluşur (angina) . Bu ağrı , çoğunlukla yorulmayla , sinirlenmekle yada soğukla gelen , göğüs ön tarafında , sol kola , boyuna vede çeneye yayılabilen , 10-15 dakika süren , istirahat ile yada koroner damarları genişleten ilaç almakla geçen , sıkıştırıcı , baskı yapar tarzda 1 ağrıdır (kararlı angina) .

Ancak bazı durumlarda darlık yerinde dinamik değişiklikler meydana gelebilir vede bu durumlarda , ağrı istirahatte de gelebilir , daha uzun sürebilir vede istirahate yada ilaca zor olmayan diðerbir deyiþle t vermeyebilir (kararsız angina) . Bu tür angina kolaylıkla infarktüse yol açabildiğinden daha tehlikelidir .


Damardaki darlığın ilerleyip tam tıkanıklığa yol açması halinde , kalbin o damar tarafından beslenen bölgesinin hücreleri çalışamaz hale gelir . Damarın tıkalı kalma süresinin 6 saati geçmesi halinde , o bölgenin hücreleri canlılığını koruyamaz vede geriye dönüşsüz ollaraak harap olur . Böylece kalbin o bölgesi kasılma görevini yapamaz , ritim bozuklukları oluşabilir vede ölüme kadar gidebilen ciddi mesele ler oluşabilir . Buna kalp krizi (miyokart infarktüsü) diyoruz .

İnfarktüste , yeri vede yayılımı anginaya benzeyen , fakat ondan çok daha şiddetli vede uzun süren göğüs ağrısı olur . Kalp krizi tanısında , şikayetlerden başka kalp elektrosu (EKG) vede kan testlerinden de yararlanılır . Miyokart infarktüsünde ilk 6 saat içinde damar tıkanıklığının balon yada pıhtı eritici ilaçlarla açılması halinde kalp kası harabiyetinin önlenmesi mümkün meydana gelebilir , onun için erken tanı çok önemlidir . Unutulmamalıdır ki , kalp krizinden oluþan ölümlerin %50’si 1 saat içinde olmaktadır . Bu ölümlerin çok büyük 1 kısmı , hastanede kolaylıkla Tedavi(iyileştirme) edilebilecek olan , ritim bozukluklarından kaynaklanır . Bundan dolayı , benzer ağrısı oluþan hastalar , özellikle de kalp hastası olduğu biliniyorsa , en kısa zamanda 1 sağlık merkezine başvurulmalıdır .

Ancak tıpta her vakit alışılageldik kaideler geçerli olmayabiliyor . Bazen , özellikle yaşlılarda vede şeker hastalığı (diyabet) olanlarda , angina yada infarktüse bağlı ağrı hiç olmayabilir . Böyle hastalar sessiz infarktüs geçirebilir . Yine bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine , hazımsızlık , karın ağrısı , nefes darlığı , sırt ağrısı , kol ağrısı , çene ağrısı vede hatta diş ağrısı gibi şikayetler meydana gelebilir .
Risk faktörleriyle mücadele çok önemlidir . Risk faktörlerinden; yaş , cins vede aile öyküsünü değiştirmek mümkün değildir . Ancak , diğer faktörlerle mücadele edilebilir . Doktorunuz size bu konuda yol gösterecektir . Sigara(tütün mamülleri) muhakkak bırakılmalı , Hipertansiyon(yüksek tansiyon) kontrol altına alınmalı , şeker hastalığında şeker olaðan sınırlarda tutulmalı , egzersiz yapılmalı , kolesterol yüksekliğinde ise muhakkak rejim yapılmalı , ayrıca doktorunuz ilaç öneriyorsa kullanılmalıdır .

Tanı nasıl konulur
Koroner damar hastalığında asıl önemli olan , koroner damarlardaki darlıkların infarktüse yol açmadan Tedavi(iyileştirme) edilmesidir . Bu da öncelikle koroner damarların durumunun görülmesi ile olur . Bu amaç için kullanılan farklı yöntemler olmakla 1 arada (efor testi , miyokart sintigrafisi vs) , damar hastalığı olduğundan şüphe edilen hastalarda halen altın standart ollaraak kabul edilen en güzel tanı yöntemi; koroner anjiyografidir . Koroner anjiyografide , kalp damarları gözle görünür hale getirilip filmi çekilir .

Koroner damarlarda önemli darlık ve/veya tıkanıklık görüldüğünde , eğer uygunsa , aynı seansta yada daha sonra balon anjiyoplasti yapılabilir . Balon anjiyoplastide , damar içindeki dar oluþan bölgede , özel ollaraak yapılmış balon , kısa süreli ollaraak şişirilerek darlık genişletilir . Balon , aynı damarda aniden aþırı darlığa yada aniden aþırı damardaki darlıklara aynı seansta yada farklı seanslarda yapılabilir . Gerekli durumlarda balona ek ollaraak o bölgeye , yine balon yardımıyla stent (kafes) konur .

Balon işleminde darlık bölgesine ucunda şişebilir 1 balon oluþan kateter yerleştirilir (A) , darlık yerine yerleştirildikten sonra balon şişirilerek darlık açılır (B) .

Balon anjiyoplastiye uygun olmayan durumlarda , bypass cerrahisi yada ilaç Tedavi(iyileştirme) si önerilebilir .

Bypass cerrahisinde ise damardaki darlık bölgesinin öncesi ile sonrası arasına köprü görevi gören 1 damar konulur . Bu konulan damar , hastanın kendisinin bacak toplardamarı yada göğüsten alınan 1 atardamar olabilir . Böylece kan , bu köprü yardımıyla , dar yada tıkalı oluþan bölgenin ilerisine geçebilir (Bypass ameliyatlarında yanlış ollaraak damarın değiştiği yada yenilendiği sanılır . Oysa Rahatsızkiþi damar yerinde kalır . Yapılan işlemle damardaki darlığın mesele oluşturması önlenir) .Koroner damar hastalığında kullanılan ilaçlar; koroner damarları genişletici , kalbin yükünü azaltıcı , o bölgede pıhtı oluşmasını önleyici veya ateroskleroz üzerinde çok menfii etkileri oluþan kolesterolü düşürmeye yönelik ilaçlardır . İlaçlar doktor kontrolünde vede sürekli olarak kullanılmalıdır .Ne yazık ki , lüzum koroner arter hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar , gerekse balon vede bypass , damar hastalığını ortadan kaldırmamaktadır . Dolayısı ile koroner damarın aynı bölgesinde yada farklı bölgelerinde yeni darlıklar ortaya çıkabilir yada hafif oluþan darlıklar daha da ilerleyerek ciddi darlık haline gelip , mesele e yol açabilir . Bundan dolayı hastaların risk faktörlerini uzaklaştırması , ilaçlarını düzenli kullanması , mesele lerin erken saptanması açısından doktorunun önerdiği vakitler da vede bunun dışında şikayeti olduğu her zaman , kontrollere gelmesi çok önemlidir .

Damar Hastalığı Nedir ?

Damar hastalığı , vücudumuzdaki atardamarlarda daralma , tıkanma yada balonlaşmaya sebep oluþan 1 hastalık grubudur . Tuttuğu damarlara göre 3 bölümde incelenir:

    Koroner damar hastalığı: Kalbi besleyen "koroner" atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma kalp ağrısı (anjina) yada kalp krizine (enfarktüs) sebep olabilir .
    Beyin damar hastalığı (Serebrovasküler hastalık): Beyin ve beyinciği besleyen "Şah Damarı" vede diğer atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma geçici yada kalıcı beyin felcine (inme) sebep meydana gelebilir .
    Periferik damar hastalığı: Kalp vede beyin dışındaki , kol , bacak , barsak , karaciğer vede böbrek gibi diğer doku ve organları besleyen atardamarlar tutulur . En sık tutulan bölge bacak damarları olduğundan "Periferik damar hastalığı" umumiyetle bu bölgedeki damar tıkanıklıklarını anlatım etmek için kullanılır . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma yürümekle bacak ağrısı (Klodikasyon) yada bacakta yara vede gangrene sebep meydana gelebilir .


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .


Kalpteki koroner damar hastalıkları "kalp-damar hastalığı" ollaraak bilinir vede klasik "damar hastalığı" tanımından ayrı tutulur . Bu sebep le bu web sitesinde "damar hastalığı" terimi , vücudumuzda kalp dışındaki damarların (Beyin damarları vede periferik damarlar) daralma , tıkanma vede balonlaşmasını tanımlamak için kullanılacaktır .

Ateroskleroz nedir ?

Vücudumuzdaki damar tıkanıklıklarının %95 inden fazlasında olayın sebebi aterosklerozdur (damar sertliği) . Ateroskleroz , kolesterol denilen yağımsı 1 maddenin atardamar duvarında birikmesi vede bunun neticesi oluşan sert plakların vakit içinde damarı daraltması yada tamamen tıkamasıdır . Ateroskleroz aslında çocukluk yaşlarında başlayan , yavaş ve sinsi ollaraak ilerleyen 1 hastalıktır .

Hafif ateroskleroz damarlarda ciddi 1 daralmaya yol açmadığından umumiyetle emare vermez . Bu dönemde , kişi damarlarında biriken kolesterol plaklarından habersizdir . Ancak yaş ilerleyip ateroskleroz belli 1 seviyeye geldiğinde atardamarlarda oluşan ciddi daralma yada tıkanmalar damarların beslediği dokularda oksijen azalmasına (iskemi) sebep olur .

Kollateral nedir ? Vücudumuzdaki atardamarların tıkanması bazı durumlarda iskemi yaratmayabilir . Bu durumda ya o dokuyu besleyen başka damarlar bulunabilir yada vücudumuz o tıkanıklığın 2 ucunu birbirine bağlayan yeni damarlar oluşturmuştur . Kollateral adı verilen bu damarlar çok sayıda , küçük çaplı vede kıvrıntılıdır .
Sol femoral damar tıkanıklığı neticesi oluşan kollateraller
Bir Rahatsızkiþide , sol femoral damar tıkanıklığı neticesi oluşan kollateraller

Kollateraller genellikle istirahat halindeyken dokunun ihtiyacına yetecek kadar 1 kan akımı sağlayabilir , fakat yürüme , koşma gibi dokularımızın kan ihtiyacının arttığı durumlarda kafigelmeyecek kalırlar vede dokuda iskemi oluşumuna mani olamazlar .

Damar tıkanması ne yapar ? Damar tıkanması yavaş (kronik) yada ani (akut) meydana gelebilir .

a . Kronik tıkanma: Yavaş gelişen damar tıkanmalarında , vücudun kollateral damarları oluşturacak zamanı olduğundan iskemi umumiyetle çok şiddetli değildir . Yavaş tıkanma , kollateraller yeterliyse yada o dokuyu besleyen başka damarlar mevcutsa hiç emare vermeyebilir , yada sadece dokunun kan ihtiyacı artınca emare verebilir . Bu hadise örneğin kalp damarlarında olursa , istirahatte olmayan fakat yürüme vede koşma ile gelişen göğüs ağrısı (stabil anjina) yapabilir . Bacak damarlarında olursa yine istirahatle olmayan fakat yürüme yada koşma ile gelişen bacak ağrısına (klodikasyon) sebep meydana gelebilir . Ancak eğer dokuyu besleyen başka damar yoksa yada kollateraller kafigelmeyecek ise bu halde istirahatte bile ağrı oluşur . Kalpte anstabil anjina , bacakta ise kritik iskemi adı verilen bu durum kan dolaşımının çok azaldığını vede doku ölümünün (kalpte ise enfarktüs bacakta ise gangren) yakın olduğunu gösterir .

b . Akut tıkanma: Bu tür ani tıkanmalarda , vücudun kollateral damarları geliştirecek zamanı olmadığından dokuda şiddetli 1 iskemi gelişir vede kısa sürede doku ölümü meydana gelir . Bu hadise umumiyetle kalpte enfarktüs , beyinde inme , bacakta ise gangrenle sonuçlanır . Akut tıkanma 2 mekanizmayla oluşabilir: Birincisinde , ateroskleroz sebebi yle daralmış oluþan atardamarlara günün birinde aniden 1 pıhtı oturabilir vede bu damarlar tamamen tıkanır . Oluşan bu pıhtıya trombüs adı verilir . İkincisinde ise , vücutta oluşan böyle 1 trombüsten kopan 1 parça daha uçtaki atardamarlardan 1 kiþiye gider vede o damarda tam tıkanmaya sebep olur . Örneğin , şah damarındaki 1 pıhtı bu şekilde beyne kaçarak felce sebep olabilir yada kasık damarından kaynaklanan 1 pıhtı ayak damarını tıkayarak gangrene sebep meydana gelebilir . Bu şekilde kan damarları içinde seyahat ederek uzak noktadaki 1 damarda tıkanıklığa sebep oluþan pıhtıya embolus yada çoğul haliyle emboli denir .


Damar hastalığı kimlerde görülür ?

Damar hastalığı umumiyetle 50 yaşın üzerindeki bireylerde görülür vede sıklığı yaş ilerledikçe artar . Yaş dışında en önemli risk faktörleri genetik yatkınlık , şeker hastalığı (diabet) , sigara(tütün mamülleri) içme , kolesterol yüksekliği , tansiyon yüksekliği , böbrek kafigelmez liği vede aşırı kilo (obesite) ollaraak sıralanabilir .

Damar hastalığının diğer sebep leri nelerdir ?


Ateroskleroz dışında damar tıkanması yapan en önemli hastalıklar , Takayasu hastalığı gibi damar Enfeksiyon lanmaları (vaskülit) , fibromusküler displazi , Burger Hastalığı vede Raynaud hastalığı gibi daha çok nadir rastlanan durumlardır . Takayasu hastalığı daha çok 40 yaşın altındaki kadınlarda görülen , aorta ve ana dallarında damar duvarında düzgün kalınlaşma neticesi darlık vede tıkanıklıklar yapan 1 hastalıktır . En çok kol vede boyun damarları ile karında iç organ damarları tutulur . Fibromusküler displazi , yine 40 yaşın altında kadınlarda daha sık görülen , böbrek , şah damarı vede karındaki diğer bazı damarlarda tesbih dizisi şeklinde daralma vede genişlemeler yapan 1 hastalıktır . Böbrek damarlarındaki görünümü tanı koydurucudur . Buerger hastalığı ise daha çok 40 yaşın altında vede sigara(tütün mamülleri) içen erkeklerde görülen , el vede ayak damarlarında duvar kalınlaşması sonucu tıkanıklıklara sebep oluþan 1 hastalıktır . Hastalığı durdurmanın tek yolu sigara(tütün mamülleri)yı bırakmaktır . Bu hastalıklardan yeri gelince daha ayrıntılı ollaraak bahsedilecektir .


 

 Damar hastalığı denildiğinde , umumiyetle kalpteki koroner damar tıkanıklıkları vede bunun neticesi oluşan kalp krizi akla gelir . Vücudun diğer organlarının damarlarının da tıkanabileceği , yada bu damarlarda balonlaşma , fistül , malformasyon gibi başka mesele ler de olabileceği ve bunların neticesinde ciddi sağlık mesele lerinin gelişebileceği pek bilinmez . Oysa , kalp dışındaki damarlarda , özellikle bacak , böbrek , barsak , kol , karotis vede beyin damarlarında da daralma vede tıkanmalara sıkça rastlanmakta vede felç , böbrek kafigelmez liği , gangren vede hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir . Damar tıkanıklıkları yanında , bu damarlarda , anevrizma (balonlaşma) , fistül vede malformasyon gibi daha az malum , fakat kanama , felç vede hatta ölüme yol açabilen başka problemler de görülebilmektedir . Daha çok atardamarlarda görülen bu hastalıklardan başka , toplardamarlarda da tromboz , damar tıkanması , malformasyon , hemanjiom vede Varis(toplar damar geniþlemesi) gibi pek çok mesele e rastlanabilmektedir . Genelde aþırı önemsenmeyen bu hastalıkların aslında yaşam kalitesini bozma yanında , bazen ciddi sağlık mesele leri oluşturabildiği vede hatta hayati tehlike yaratabildiği de pek bilinmemektedir .

Geçtiğimiz yüzyılda , son 15-20 yıl öncesine kadar , damar hastalıklarında neredeyse tek görüntüleme yöntemi anjiografi , tek uygulanan Tedavi(iyileştirme) yöntemi ise cerrahi operasyondu . Oysa , temelleri 1960-70 lerde atılan , fakat yaygın uygulanmaya 1990' lı vede 2000' li yıllarda başlanan , anjioplasti , stent , stent-greft , trombolitik tedavi vede embolizasyon işlemleri ile , daha önce tek Tedavi(iyileştirme) si cerrahi olan birçok damar mesele ini bölgesel anestezi altında damar içinden Tedavi(iyileştirme) etmek mümkün hale gelmiştir . Aynı yıllarda , toplardamarlardaki tıkanıklıklar vede derin ven trombozu Tedavi(iyileştirme) sinde de anjioplasti , stent ve trombolitik Tedavi(iyileştirme) yaygın ollaraak kullanılmaya başlanmış , pulmoner emboliden korunmak amacıyla Vena Kava Filtresi kullanımı yaygınlaşmış ve son ollaraak da 2002 yılından beri kullanılan vede Varis(toplar damar geniþlemesi) Tedavi(iyileştirme) sinde çığır açan endovenöz lazer , radyofrekans vede skleroterapi gibi yöntemlerle endovasküler (damar içinden) Tedavi(iyileştirme) ler çok daha sık kullanılır hale gelmiştir .

Günümüzde , tüm dünyada , damar hastalıklarında endovasküler Tedavi(iyileştirme) uygulamaları hızla yaygınlaşırken cerrahi Tedavi(iyileştirme) yöntemleri göreceli ollaraak azalmaktadır . Gelişmiş batı ülkelerinde , endovasküler Tedavi(iyileştirme) , damar hastalıklarında ilk tercih edilmesi gereken yöntem ollaraak kabul edilmektedir . Bunun sebep leri endovasküler Tedavi(iyileştirme) nin lokal anestezi altında iğne deliklerinden yapılması , yara-kesi izinin olmaması , riskinin daha az olması vede hastanede kalış süresinin umumiyen bir günü aşmaması , dolayısıyla hastanın olaðan yaşama dönme süresinin çok daha kısa olmasıdır .

 Damar Tıkanıklığı Nedir ?

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

Aşırı yağ birikimi vede kolesterol artışı neticesinde tıkanan damarlar yeterli oranda kan akışını mani lemektedir . Kan akışının azalması diðerbir deyiþle damar tıkanıklığı beyin , kalp vede diğer hayati organlara kafi miktarda kan yani oksijen gitmemesine yol açar vede bu organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine sebep olur . Damar tıkanıklığı çeşitli cerrahi müdahalelerle düzeltilebildiği gibi dengeli gıdaalımı vede düzenli egzersiz damar tıkanıklığı ile savaşmada tesirli yöntemlerdir .

Özellikle C vitamini eksikliğinde hasar gören damar çeperleri vücudun kolesterolü kullanarak bu yırtılmaları vede hasarları onarmasına sebep olur . Ancak damar çeperini onarmak için vücudun yama ollaraak kullandığı kolesterol vakit içinde sertleşir vede çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olur . Bundan da anlaşılabileceği gibi vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin vede mineraller alınmazsa damar tıkanıklığı Meselesi yaşamak kaçınılmazdır .

Ülkemizde damar tıkanıklığı neticesi yaşanan rahatsızlıkların giderilebilmesi için her yıl binlerce kişi by-pass operasyonu , stent takılması gibi hiç de ucuz olmayan Tedavi(iyileştirme) yöntemlerine başvurmaktadır . Bu operasyonlar yada vücuda cerrahi ollaraak müdahale edilen operasyonların hepsi belirli riskler taşımaktadır . Ayrıca ameliyat sonucunda tıkalı damarlarınız açılsa bile gıdaalımı alışkanlıklarınızı düzenlemez vede hareketsiz hayatınızı Daimi ettirirseniz yine damar tıkanıklığı Meselesi yaşamanız çok büyük 1 olasılıktır . Kısacası damar tıkanıklı yaşamamak yada yaşayıp ameliyat olduktan sonra tükettiğiniz gıdaları kontrol altına almalı vede hayatınızda spora yer vermelisiniz .
Damar Tıkanıklığı İçin Şifalı Bitkiler Ve Doğal Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri

Yapılan çalışmalar tıkanan damarların yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle hiç 1 yan etki oluşturmadan açılabildiğini kanıtlamaktadır . Aslında yan etkileri her vakit istenilen daha dinç 1 beyin vede vücut yapısı , daha sağlıklı 1 hayat gibi olumlu olanlardır . Aşağıda damar tıkanıklığı sırasında iyileşebilmek yada damar tıkanıklığının sizin için 1 mesele olmasını mani lemek için uygulamanız gerekenler vede tüketmeniz gereken gıdalar hakkında veri ler bulabilirsiniz .

Yanlış Beslenme:

Yediğiniz yemekleri değiştirerek damar tıkanıklığını engelleyebileceğinizi tekrar tekrar belirtmek istiyorum çünkü bu en önemli nokta . Hamburger , patates kızartması gibi işlenmiş gıdalar , cips ve benzeri hazır ürünler , bol yağlı kebaplar damarlarınızın baş düşmanı . Gün içinde öğün atlamamalısınız . Ayrıca metabolizmanın en yavaş olduğu dönemler oluþan gece saatlerinde yemek yememelisiniz .

Lifli Gıdalar:

Kepekli tahıl , fasulye , yulaf ezmesi tüketmek , bolca sebze vede meyve yemek yüksek lif içerdiklerinden damar tıkanıklığına yol açan kolesterol düzeyinin düşmesine yardımcı olacaktır .

Omega3:

Somon , tuna balığı vede keten tohumu gibi omega3 deposu gıdalar kan pıhtılaşmasını vede kolesterolün oksidasyonunu mani lemek için sisteminize yardımcı olmaktadır . Ayrıca domatesin içinde bulunan likopen kolesterolün oksidasyonunu düzenlemektedir .

E Vitamini:

Ay çekirdeği gibi E vitamini açısından varlıklı gıdalar damar duvarlarının Enfeksiyon lanmasını azaltacaktır .

Düşük Kolesterol:

Doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçınmalısınız . Doymamış yağ oranı yüksek balık , badem , ceviz , fındık , zeytinyağı , kanola yağı , fıstık gibi doğal ürünlerden vücudunuzun yağ ihtiyacını karşılayabilirsiniz .

Gıda Takviyeleri:

Balık yağı yada E vede K vitaminlerinin bulunduğu Gıda takviyeleri damar çeperlerinde biriken plakaların azalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir .

Kolesterolü düşük tutmak damar tıkanıklığını önleme vede tıkanan damarların tekrar sağlıklı durumlarına dönebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir . Hem yağ ihtiyacınızı giderebileceğiniz , kolesterolünüzü yükseltmeyecek hem de yükselen kolesterolü kontrol altına almanıza yardımcı olacak gıdalar arasında sızma zeytinyağı , yeşil çay , elma sirkesi , greyfurt , elma , balık yağı vede sarımsağı sayabiliriz . Bu gıdaları dönüşümlü ollaraak rejim listesine Eklem(joint) eniz kan sirkülasyonunuzu düzenleyecektir .

Kabul ediyorum spor delisi 1 millet değiliz . Yürüyen merdivenler dünyada herhalde en çok bizim ülkemizde seviliyor . Ancak muhakkak amma mutlaka günlük egzersiz programı yapmalı vede bu programa bağlı kalmalısınız . Düzenli egzersiz sadece damar tıkanıklığı için değil tüm diğer organlarımız vede Umumi sağlığımız için hayati önem taşımaktadır . Kötü kolesterol düzeyini aşağıda tutmak için günde en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapın . Yüzme , bisiklet hatta dans etmek bile arterlerde bulunan plakların erimesine yardımcı olur .

Stres kontrolü damar tıkanıklığı mani lemek için yapılması gerekenler arasındadır . Stres neticesi vücutta oluşan hormonal dalgalanmalar damar tıkanıklığına sebep meydana gelebilir . Stres yönetimi ile alakalı kitaplar okuyun . Hobilerinize vakit ayırın , kitap okuyun , müzik dinleyin . Çeşitli meditasyon tekniklerini öğrenebileceğiniz kurslara katılabilirsiniz .

Evet , damar tıkanıklı vede buna bağlı rahatsızlıklar ülkemizde vede dünyada milyonlarca kişiyi tesiri altına almakta . Ancak yaşam kalitenizi yükseltecek 1 kaç değişiklikle bu hastalığı mani leyebilir vede damarlarınızı yine eski sağlığına kavuşturabilirsiniz .

Ateroskleroz , atardamarlarda meydana gelen en yaygın hastalıklardan biridir . Atardamarlardan birinin , belirli 1 sebeple daralması yada tıkanmasına Ateroskleroz denir . Genelde damar çeperlerine yağ birikmesi neticesi meydana gelir . Biriken bu yağ aynı zamanda damarların esnekliğini bozar ve sertleşmelerine sebep olur . Genelde orta yaşlı erişkinlerde vede erkeklerde görülen Tedavi(iyileştirme) edilmezse ölümcül olacak kadar tehlikeli 1 rahatsızlıktır .

Yazımızda aterioskleroza sebep oluþan faktörler , emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri aktaracağız .

DAMAR TIKANIKLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Arteriyosklerozda emare damarda oluþan tıkanıklığın yada arızanın yeri ile ilgilidir . Damar tıkanıklığı sebebi ile dokulara yeterli oksijen gidemez , neticesinde alakalı bölgedeki kan dolaşımı mani lenir .

Lezyon beyinde ise; görme vede konuşma bozuklukları , hafıza kaybı , kısa süreli bilinç kaybı , yer vede vakit kaybı , kol yada bacaklarda kas gücünün ani vede geçici ollaraak zayıflaması vede beyin trombozu gelişir .

Lezyon kalpte ise; kalp kasının kasılma gücü zayıflar . Kalpte ritim düzensizlikleri , göğüs ağrıları vede netiticesinde ise kalp krizi oluşur .

Lezyonlar bacakta ise; yürürken kramp ağrıları , ısı kaybı , kramplar , deride kalınlaşma vede koyulaşması oluşur .

Böbrekte ise; kan basıncının artması , böbrek fonksiyonlarında işlev kaybı meydana gelebilir .

DAMAR TIKANIKLIĞI NASIL OLUŞUR ?


Atardamarlar çeperine yağ birikmesi , zamanla damara hasar vermeye başlar . Şöyle ki; atardamarın kendi hücrelerinin çoğalması ile damardan çeşitli kimyasallar salınır . Bu arada , kan dolaşımındaki hücreler de damar iç yüzüne yapışmaya başlar . Bunların da tesiri ile yağ birikintileri vede hücre yığılmaları , damarın iç yüzüne doğru kabaran plaklar oluşturur . Bu plaklar daha da büyüyüp damarın esnekliğini kaybetmesine vede tıkanmasına sebep olur . Bazen sertleşmiş oluþan plak , dış yüzeyi çatlayınca , kandaki kan pulcukları da plağa yapışmaya başlar vede damarın içi daha da daralır . Bu darlık belirli 1 dereceye ulaştığında damarın beslediği organlarda yada dokularda kansızlık sebebi ile şikâyetler başlar .

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENLERİ NELERDİR ?


    Kilo mesele leri ,
    Egzersiz yapmama , fiziksel aktivite eksikliği ,
    Alkol , sigara(tütün mamülleri) kullanımı ,
    Şeker , frengi , gut hastalığı ,
    Psikolojik bozukluklar ,
    Aşırı yağlı gıdaalımı ,
    Kanamalardan kaynaklanan mesele ler ,
    Demir eksikliği ,


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

DAMAR TIKANIKLIĞI TEDAVİSİ NASILDIR ?
Aterosklerozda hedef , hastalığın ilerlemesinin mani lenmesidir . Bu sebeple Tedavi(iyileştirme) sinden daha aþırı önemli oluþan yukarıda sayılan özelliklerin sizde bulunmamasıdır .

Tıkanma meydana gelmişse doktorun Tedavi(iyileştirme) yöntemine göre , tıkanan damara anjiyo , stent yada bypass uygulaması yapılabilir .

 

 1950’lerden günümüze kadar hızlı 1 gelişme gösteren toplumlarda , kalp vede damar hastalıkları kaynaklı ölüm oranları giderek azalmaktadır . Çünkü geliştirilmiş araştırma yöntemleri sayesinde erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) imkanının artmış olması -modern toplumlardaki risk faktörleri artsa da- halkın zararlı etkenlerden uzaklaşmasındaki bilinçlenmede önem taşımaktadır .


Kalp vede damar hastalıklarıyla , günümüzde doğumsal vede sonradan edinme olmak üzere 2 şekilde karşılaşmaktayız . Doğumsal olanları öncelikle anne vede babanın genetik faktörleri ile ilgilidir . Genetik faktörlerin en önemli bölümünü annenin gebe lik döneminde geçirmiş olduu zararlı etkiler içerir . Bu zararlı etkilerin başında kontrolsüz ilaç kullanmak , röntgen ışını almakve bazı ateşli hastalıkları geçirmek gelir . Sonradan edinme şekli ise , kalp vede damar hastalıkları risk faktörlerinin birikimi ile karşımıza çıkar . Bu risk faktörleri kişiyi , anne karnından başlamak üzeretüm yaşamı boyunca etkiler . Sonuç ollaraak damar sertliğine aday kişiler kilo alarak gelişmeye başlar vede yüksek tansiyon sahibi olurlar . Bu da vücudun pompası oluþan kalbi zorlar . Kalbin iş yükünü artırır .

Kalp Damar Hastalıkları Kalp Damar CerrahisiAynı zamanda koroner damarlarda sertleşir . Bu sertleşme neticesi koroner damarların yapısı bozulur vede damarlarda tıkanıklıklar başlar . Koroner kafigelmeyecek liği gelişmiş oluþan 1 kalpte iş yükü artışı Daimi ederse sonuç kalp krizidir .

Bu kadar önemli oluþan risk faktörleri nelerdir ?
· Stres
· Kanda yüksek yağ düzeyi
· Yüksek tansiyon
· Şeker hastalığı
· Yaş
· Cinsiyet
· Alkol
· Şişmanlık
· Genel faktörler
· Kan fibrinojen düzeylerinin yüksekliği
· Hareket azlığı
· Hava kirliliği

İşte bu risk faktörlerinin birkaçı 1 araya gelince kalp krizi geçirme olasılığı artıyor . Koruyucu hekimlik dalındaki gelişmeler arttıkça insanlar bu risk faktörlerinden daha bilinçli 1 şekilde haberdar olacaklar vede insanların bu hastalığa yakalanma yüzdeleri azalacaktır .

Teşhis vede Tedavi(iyileştirme) :
Günümüzde lüzum doğumsal gerekse edinsel kalp hastalıklarının teşhisi konusundaki ilerlemeler vede bunların Tedavi(iyileştirme) si başarı ile sürdürülmektedir . Bu ilerlemeler neticesinde artık bebek doğmadan önce kalp hastası olup olmadığı anlaşılır hale gelmiştir . Gebeliğin beşinci ayından itibaren fetal ekokardiyografi ile bebeğin kalbi görüntülenebilmektedir . Doğumdan hemen sonra yapılan muayene vede incelemelerin rutin hale getirilmesi ile bu tür doğumsal anomalileler derhal tespit edilebilemektedir . Acil müdahale gerekiyorsa , Rahatsızkiþi 1 günlük bile olsa Acilen ameliyat edilebilmektedir . Aynı zamanda kalbin damar vede kapak sistemlerindeki hastalıklarda da teşhis vede ameliyat yaklaşımları modernize hale getirilmiştir .

Organlarımızın canlılığını vede fonksiyonlarını koruyabilmesi için onları besleyen kan akımının düzgün vede sürekli olması gereklidir .

Damar cerrahisi arter , ven yada lenf olsun bütün damarlarımızın tıbbi ve cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bölümdür . Tıkanma vede darlıklarda , balon anjioplasti , stent uygulamaları , emboli tıkanmalarda , damar sertliğine bağlı tromboz oluşumlarında ameliyat ile tıkanıklıkların giderilmesi , anevrizma Tedavi(iyileştirme) sinde cerrahi vede endovasküler  greft uygulamaları , Varis(toplar damar geniþlemesi) ameliyatları , toplardamar tıkanmalarında pıhtılaşmayı önleyici ilaç uygulamaları , pıhtı eritici tedaviler damar cerrahisinin başlıca ilgilendiği konuları oluşturur .

Yaşlanma , Diabet(þeker hastalıðı) , toksik maddeler , (tütün kullanımı) hareketsizlik gibi unsurlar vede bazı damar dışı hastalıklar atardamarlarımızda daralmalar ve tıkanmalara sebep olur .

Arteri tıkanan organın tamamı yada beslenemeyen kısmı kangren olur vede fonksiyonlarını yitirir . Daha az sıklıkla gelişen VEN tıkanıklıklarında ise tıkanmanın yaygınlığına göre az yada çok fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar .

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

 
YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .
 
Etiketler: kalp damar sağlığı ,damar açıcı ilaçlar ,damar açıcı ilaç ,damar tıkanıklığı nedir ,yüzde damar çatlaması ,göz damar çatlaması ,damar sertliği emare leri ,varis hangi damar ,damar doktorları ,koşuyolu kalp damar ,damar sistemi ,varis damar ,damar daralması ,damar açıcı bitkiler ,damar tıkanması ,kalp damar cerrahı ,kalp damar cerrahları ,damar tıkanıklığı ameliyatı ,kalp damar Tedavi(iyileştirme) si ,damar açıcılar ,damar cerrahları ,damar cerrahı ,kalp damar hastalığı ,damar hastalığı ,damar tıkanıklığı emare si ,damar tıkanıklığının emare leri ,damar tıkanıklığı emare leri ,damar tıkanıklığının Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar cerrahisi ,damar cerrahisi ,damar cerrahisi nedir ,kalp damar hastanesi ,kalp damar hastanesi hakkında ,damar hastalıkları ,damar hastalıkları nelerdir ,damar hastalıkları Tedavi(iyileştirme) si ,kılcal damar ,kılcal damar nedir ,kalp vede damar ,kalp vede damar hastalıkları ,damar tıkanıklıkları ,damar tıkanıklıkları hakkında veri ler ,damar tıkanıklıkları nedir ,damar tıkanıklıkları çeşitleri ,damar tıkanıklıkları hakkında Umumi veri ler ,damar tıkanıklığı ,damar tıkanıklığı nedir ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı hakkında ,bitkisel damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar ,kalp damar hastalıkları ,kalp damar rahatsızlığı ,damar damar ,damar ,damar nedir ,damar hakkında veri ler ,damar çeşitleri ,damar görevi ,damarın görevleri ,damar hakkında teferruat lar ,damar açıcılar ,damar histolojisi ,damar tıkanıklığı ,damar sorunları ,damar ,damar hastalıkları ,damar yapısı ,damar sorunları ,damar hastalıkları nelerdir , damar , damar hastalıkları , damar tıkanıklığı , damar açma ,beyin damar hastalıkları , damar , damar tıkanması , damar tıkanıklığı , atar damar , kolestrol , beyin damarı , beyincik damarı ,kalp , kalp krizi , kalp kırizinin emare leri , kalp krizinin sebep leri , kalp daralması sebep olur , kalp krizi nedir , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp daralması , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , yüksek tansiyon , kalp damarlarında daralma , düşük tansiyon , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , açık kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp damar daralması , kalbin görevleri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp daralması nedir

Damar Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp