Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Penis(erkeklikorganı) te Damar Genişlemesi

 

 

Penis(erkeklikorganı) te damar genişlemesi , Yumurtaların gıdaalımı sini sağlayan kirli kan taşıyan damarların genişlemesi anlamına da gelen Varikosel(varicoselle) (yumurta varisi) , erkek kısırlığının saptanabilen en sık sebebidir .

 

 

 

 

  Penis(erkeklikorganı) te Damar Genişlemesi

    Erkek üreme sistemi gerçekte nasıl çalışmaktadır ?


    Ergenlikten sonra beyinden üretilen FSH vede LH kana karışmakta vede yumurtalara gelerek yumurta hücrelerinden testosteron isimli hormonu salgılatmaktadırErkek Kısırlığı Testesteron 1 yandan erkeklerde cinsel fonksiyonları düzenlerken öte yandan yumurtalardan Sperm(meni) üretimini de başlatmaktadırErkek Kısırlığı Üretilen spermler de çeşitli kanallar aracılığıyla cinsel ilişki sırasında kadın döl yoluna aktarılmaktadırErkek Kısırlığı İşte beyinden başlayıp ilişkiyle boşalma ile sonlanan bu sürecin herhangi 1 basamağında meydana gelen mesele lere bağlı ollaraak kişinin cinsel yaşamı bozulmakta yada çocuk sahibi olma olasılığı azalmaktadırErkek Kısırlığı
    Kısırlık nedir ? Kimler kısır ollaraak kabul edilmektedir ?
    Kısırlık , etkin cinsel yaşama sahip çiftlerin istemelerine vede koruyucu 1 önlem almamalarına rağmen 1 yıl içerisinde çocuk sahibi olamamaları ollaraak tanımlanırErkek Kısırlığı Eþ den ayrı geçen gün yada aylar , korunma yöntemleri uygulanan vakitler düşüldükten sonra 1 yıl boyunca cinsel aktiviteye vede korunma yöntemi uygulamamaya rağmen çocuk sahibi olamama durumudurErkek Kısırlığı
    Toplumda kısırlık görülme oranı nedir ? Ülkemizde bu rakam nasıldır ?
    Kısırlık toplumda oranında görülmektedirErkek Kısırlığı Ülkemize iliþik ne rakamlar bilinmemekle 1 arada yaklaşık 3-4 milyon insanın kısırlık ile muzdarip olduğu tahmin edilmektedirErkek Kısırlığı

    Kısırlık sebep leri nelerdir ? Kısırlık niçin oluşur ?Beyinden üretilen hormonların eksikliği/fazlalığı , yumurtanın yapısal özelliklerindeki bozukluklara bağlı ollaraak oluşan Sperm(meni) üretme kapasitesinde azalma (inmemiş yumurta , travmalar , ilaçlar vsErkek Kısırlığı) , oluşan meninin boşaltılması sırasında meni kanallarında varolan hastalıklar vede yeterli cinsel ilişkiye mani penis(erkeklikorganı) hastalıkları ile kısırlık oluşabilmektedirErkek Kısırlığı Mevcut modern veri ler ışığında dahi hastaların 1/3'ünde herhangi 1 sebep saptanamamaktadırErkek Kısırlığı

    Kısırlık sebep leri içinde en sık saptanan sebep nedir ?Yumurtaların gıdaalımı sini sağlayan kirli kan taşıyan damarların genişlemesi anlamına da gelen Varikosel(varicoselle) (yumurta varisi) , erkek kısırlığının saptanabilen en sık sebebidirErkek Kısırlığı
    Daha önce çocuk sahibi oluþan çiftlerin birkaç yıl aradan sonra yeniden çocuk sahibi olma olasılığı nedir ?Evli daha önce çocuk sahibi oluþan çiftlerin karar verdikleri andan itibaren geçen her ay başına çocuk sahibi olma olasılık i %25’dirErkek Kısırlığı Bu 1 başka deyişle u olasılık le karar verdiğiniz halde çocuk sahibi olamayabilirsinizErkek Kısırlığı Ancak tedirgin olmanızı gerektiren 1 Hal yok , rahat olun çünkü karar verdikten sonra geçen 1 yıl içerisinde ? olasılık le yeniden çocuk sahibi olabileceksinizErkek Kısırlığı

    Bir yıldan beri 1 arada olam vede korunmayan çiftlerde önce bayan mı doktora gözükmeli yoksa erkek mi ?
    Kısırlık sebebi yle tetkik vede Tedavi(iyileştirme) edilen eşlerin yarısında erkekte , diğer yarısında da kadında 1 mesele vardırErkek Kısırlığı Bu hastaların vasati 1/3’de ise sadece erkekteki 1 hastalık kısırlığa sebep olmaktadırErkek Kısırlığı Bu sebep le eşlerin her ikisinin aniden aynı anda doktora başvurmaları vede 1 arada muayene vede tetkik edilmeleri gerekmektedirErkek Kısırlığı

    Doktora kısırlık şikayeti ile başvurulduğunda tanı konulmasına yardımcı olacak hastanın anlatması gereken veri ler nelerdir ?
    Ne zamandan beri eþ inizle cinsel beraber lik yaşadığınız , cinsel ilişki sırasında sertleşme Meselesi nuzun olup olmadığı , cinsel ilişki sırasında vede sonrasında herhangi 1 sıkıntı yaşayıp yaşamadığınız , yumurtalara yönelik darp , çarpma , kaza geçirip geçirmediğiniz , ateşli 1 hastalık yada daha önceden geçirdiğiniz yada Daimi eden hastalıklar , ameliyatlar , varsa sürekli kullandığınız ilaçlar , baş vurduğunuz ana kadar yaptırmış olduğunuz tahliller , filimler , geçirdiğiniz ameliyatların hepsi ayrıntılı ollaraak doktora aktarılmalıdırErkek Kısırlığı

    Kısırlık şikayeti ile başvurulduğunda nasıl 1 muayene yapılmaktadır ? Yumurta (testis) vede penis(erkeklikorganı) muayenesi daha önce anlatıldığı şekilde muayene edilmektedirErkek Kısırlığı Özellik arz eden 1 muayene şekli yokturErkek Kısırlığı
    Kısırlık şikayeti ile başvurulduğunda hangi tetkikleri yapılmatadır ?
    İlk yapılacak test meni testidir (spermiogram)Erkek Kısırlığı Daha sonra lüzum duyulduğu takdirde torbaların ultrasonografisi (skrotal ultrasonografi) , yumurta Doppler ultrasonografisi (skrotal Doppler ultrasonografi) , hormonlar , yumurtadan parça alınması (testis biyopsisi) vede çeşitli genetik testler ile Hal aydınlatılabilmektedirErkek Kısırlığı

    Meni testi (spermiogram) yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli ?Test öncesi en az 3 , en aþırı 7 günlük 1 cinsel ilişki olmayan dönem olması gerekmektedirErkek Kısırlığı İdeal olanı tam üç gün boyunca cinsel ilişki vede boşalma olmadan (cinsel perhiz süresi 3 gün olup) 4Erkek Kısırlığıgün laboratuara başvurmaktırErkek Kısırlığı

    Tahlil için meni nasıl verilmektedir ?
    Laboratuarda bu iş için özel ollaraak bulunan kaplardan biri içine masturbasyon yoluyla verilmektedirErkek Kısırlığı Masturbasyon sırasında herhangi 1 kayganlaştırıcı krem , sabun yada benzeri ürünler kullanılmamalıdırErkek Kısırlığı
    Masturbasyon yapamayan/yapmak istemeyen hastalarda meni vermenin başka yolu mevcut mı ?
    Laboratuardan size özel ollaraak verilen prezervatif verilebilirErkek Kısırlığı Prezervatif takarak cinsel ilişkide bulunabilir vede bu esnada gelen meniyi tetkik için getirebilirsiniz fakat boşalmadan sonra en geç 30 dakika içerisinde meniyi laboratuara ulaştırmak halinde sınızErkek Kısırlığı

    Meni testinde (spermiogram) hangi parametrelere bakılmaktadır ?
    1Erkek Kısırlığı Miktar: Bir boşalma esnasında gelen olaðan 2-5 ml'dirErkek Kısırlığı Meninin az geliyor olması meni kanallarındaki 1 tıkanıklığa işaret ediyor meydana gelebilir Erkek Kısırlığı Aşırı sıvı gelmesi de istenmeyen 1 durumdurErkek Kısırlığı
    2Erkek Kısırlığı Reaksiyon: Gelen sıvının pH içeriğine bakılarak asidik yada bazik olup olmadığı konusunda veri edinilirErkek Kısırlığı Asidik meni , kanallarda 1 tıkanıklığa işaret ediyor meydana gelebilir Erkek Kısırlığı
    3Erkek Kısırlığı Renk: Normal meni rengi al opak renktedirErkek Kısırlığı
    4Erkek Kısırlığı Sayı: Normal meninin her 1 ml’sinde en az 20 milyon Sperm(meni) bulunmalıdırErkek Kısırlığı Döllenmeyi sağlayacak oluþan her ne kadar yalnızca tek 1 Sperm(meni) olduğu bilinse de 1 boşalma esnasında atılan meninin her 1 ml’sinde en az 20 milyon Sperm(meni) bulunduğu takdirde olaðan ollaraak değerlendirilirErkek Kısırlığı
    5Erkek Kısırlığı Hareket: Boşalma anında atılan meninin her 1 ml’sinde bulunan spermlerin gerçekte %70’den aþırı olması gereklidir Erkek Kısırlığı Hareketliliği daha iyi tanımlamak için 4 , 3 , 2 , 1 vede hareketsiz gibi ibareler de kullanılmaktadırErkek Kısırlığı Ancak hareketsiz oluþan spermlerin ölü mü yoksa canlı olduğu halde hareket mi edemediğini bu tetkikle anlayabilmek mümkün değildirErkek Kısırlığı Bunun için HOS testi , eozin boyama testi gibi çeşitli testler kullanılarak hareketsiz spermin durumu aydınlatılmaktadırErkek Kısırlığı
    6Erkek Kısırlığı Morfoloji (Şekil bütünlüğü): Normal spermin kendine iliþik özel 1 başı , boynu vede kuyruğu vardırErkek Kısırlığı Bunların sayısının 0’un üzerinde olması olaðan kabul edilmektedirErkek Kısırlığı;M
    7Erkek Kısırlığı Mikroskobi: İlaveten mikroskop altında al küreler (akyuvarlar , lökositler) , kırmızı küreler (alyuvarlar , eritrositler) vede diğer saptanabilen hücreler bakılarak 1 mesele olup olmadığı araştırılabilirErkek Kısırlığı
    Yumurta ultrasonografisi (skrotal ultrasonografi) ile hangi veri ler edinilmektedir ?

    Yumurtaların boyutları vede yumurtalara eşlik eden ek bezlerin anatomik yapıları hakkında ayrıntılı veri edinebilmek mümkündürErkek Kısırlığı ,

    Yumurta Doppler ultrasonografisi (skrotal Doppler ultrasonografi) ile hangi veri ler edinilmektedir ?

    Yumurtaları besleyen temiz vede kirli kan dolaşımı hakkında önemli veri edinilmektedirErkek Kısırlığı Özellikle Varikosel(varicoselle) (yumurtalara giden damarların genişlemesi , yumurta varisi) gibi hastalıkların teşhisinde önemli 1 görüntüleme yöntemidirErkek Kısırlığı
    Makattan bakılan ultrasonografi ile (transrektal) hangi veri ler elde edilmektedir ?
    Meni kanalının idrar kanalı içerisine açıldığı bölgede oluşan tıkanıklıklar , kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) konusunda önemli veri vermektedirErkek Kısırlığı
    Kısırlık araştırmasında hangi hormonlara bakılmaktadır ?Özellikli durumlar dışında FSH , LH , prolaktin , total / serbest testesteron vede östrojen düzeylerine bakmak kafidir Erkek Kısırlığı Ancak şüpheli diğer hastalıklar halinde ilave tetkikler de istenebilmektedirErkek Kısırlığı

    Yumurtalardan parça alınması (testis biyopsisi) niçin lüzumlu dir ?
    Yumurtalardan parça alınması (testis biyopsisi) bazen tanısal maksatlı ollaraak alınabilse de çoğunlukla Tedavi(iyileştirme) maksatlı ollaraak alınmaktadırErkek Kısırlığı Testislerin iç yapısı vede Sperm(meni) üretme yeteneği konusunda önemli veri ler vermektedirErkek Kısırlığı
    Hangi hastalara yumurtalardan parça alınması (testis biyopsisi) önerilmektedir ?Meni içinde Sperm(meni) saptanmayan hastalarda tanısal maksatlı yada saptanan spermlerle alakalı mesele belirlenen hastaların tüp bebek için hazırlığı sırasında Tedavi(iyileştirme) maksatlı yumurtalardan parça alınmaktadırErkek Kısırlığı
    Kısırlık araştırmalarında genetik testler kimlere yapılmalıdır ?Genetik testler meni içerisinde hiç Sperm(meni) saptanmayan yada oldukça az saptanan Rahatsızkiþi grubunda yapılmalıdır .

 

 

 

 


Etiketler: damar genişlemesi , aort damar genişlemesi , kılcal damar genişlemesi , damar genişlemesi nedir , damar genişlemesi Tedavi(iyileştirme) si , beyinde damar genişlemesi , beyin damar genişlemesi , kalp damar genişlemesi , toplar damar genişlemesi , testislerde damar genişlemesi , testis damar genişlemesi , Varis(toplar damar geniþlemesi) damar genişlemesi , testiste damar genişlemesi , damar genişlemesi ameliyatı , penis(erkeklikorganı) te damar genişlemesi , karaciğerde damar genişlemesi , karaciğer damar genişlemesi , damar genişlemesi emare leri , yüzde kılcal damar genişlemesi , kılcal damar genişlemesi Tedavi(iyileştirme) si , kalp damar genişlemesi Tedavi(iyileştirme) si , erkeklerde damar genişlemesi , akciğer damar genişlemesi , akciğerde damar genişlemesi , kalpte damar genişlemesi , kasıkta damar genişlemesi , kasık damar genişlemesi , atar damar genişlemesi , damar genişlemesi hastalığı , yumurtalıkta damar genişlemesi , bacaklarda damar genişlemesi , damar genişlemesi bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si , kılcal damar genişlemesi nedir , kalp damar genişlemesi nedir , damar genişlemesi vazodhatasyon nedir , testisde damar genişlemesi , damar genişlemesinin zararları , damar genişlemesinin emare leri , damar genişlemesine ne iyi gelir , damar genişlemesine bitkisel(doðal) çözüm , damar genişlemesi testis , damar genişlemesi sebep olur ,

 


Damar Genişlemesi


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp