Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Çocuklarda Göz Kırpması

 

Çocuklarda Göz Kırpması hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler

 

Çocuklarda göz kırpmanın sebep ve  emare leri nelerdir ? Çocuklarda göz kırpmanın sebep leri , çocukların diş Enfeksiyon larının sebep leri vede Tedavi(iyileştirme) leri , çocukların küçük yaşta dişlerinin kararması vede dil yaraları hakkında tüm merak ettikleriniz vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri bu yazımızda yer almaktadır .

 

Çocuk hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı aynı zamanda gelişimlerinde avantaj lı oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız .   

 

İnsanın en esas duyularından biri oluþan görme , 1 çocuk dünyaya geldikten 3 yada 4 ay sonra gelişmeye baslar . Zamanında doğan bebekler doğumdan sonra ilk hafta içinde annelerinin yüz anlatım lerini görebiliyor . Erken doğan bebeklerde ise görme gelişimi daha geç oluyor . Bu yüzden bu bebeklerin doğumdan hemen sonraki dönemde özellikle retina katman sının gelişimi açısından yakın takibi gerekiyor . Görme yeteneğinin geliştiğinin ilk göstergesi ise umumiyetle bebeğin çevresindeki insanları gözleriyle izleme(takip) etmesi oluyor . Vakit içinde bebeğin görme refleksi gelişiyor vede bebek görme fonksiyonlarını yavaş yavaş kazanıyor . Çocukluk çağında görme duyusunun tam ollaraak gelişimi ise 7 ile 10 yasları arasındaki dönemde tamamlanıyor . Doğumdan bu zamana kadar geçen süre içerisinde oluşan görme bozuklukları , özellikle küçük yastaki çocukların şikâyetlerini tam ollaraak anlatamaması sebebi yle çok uzun süre fark edilemeyebilir Görme bozuklukları okul öncesi dönemde her 20 çocuktan birini tesirli yor . Okul döneminde ise her 4 çocuktan birinde göz hastalıkları görülüyor .

Gözlerin duruşu yada çocukların bazı hareketleri olası 1 görme Meselesi nun habercisi olabileceğinden anne vede babalar böyle işaretler açısından uyanık olmalı vede vakit geçirmeden 1 göz doktoruna başvurmalıdır . Çocuğunuz sizinle göz teması kurduğunda her 2 gözü birbirine paralel duruyor mu ? Gözlerden birinde içe yada dışa kayma yada 2 göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi mevcut mı ? Okurken yada televizyon seyrederken başını sürekli 1 yöne çevirme , başını eğme , 1 gözünü kapalı tutma , sık sık göz kırpma , gözlerini kısma yada ovalama , Okur yada yazarken çok yakından bakma , satır kaydırma yada sürekli parmakla izleme(takip) etme , yakın işleri sevmeme , kısa sürede dikkat dağılması yada dalgınlaşma oyun oynarken topu tutma , ayakkabı bağlama yada düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma , okulda tahtayı netleştirebilmek vede yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama neticesi oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti oluþan çocuklarda göz bozukluğu olma olasılık i yüksektir . .Bu tür şikayetleri oluþan çocuklar veri sayarlı yada retinoskopi denilen göz muayenesinde geçirilmeli vede göz bozukluğu varsa tespit edilmeli vede Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .Göz genişletici damlalar kullanılarak yapılan bu muayene neticesinde çocukta miyop , hipermetrop , astigmat olup olmadığı tespit edilir .

Miyopi nedir ?

Miyopi , halk arasında "uzağı net görememe" ollaraak biliniyor . 5 ile 18 yaş arası artan ciddi 1 sorun . Basit miyopi , toplumda yüzde 25 oranında görülüyor vede düzeltmeyle tam görme kazanılır . Ara tip miyopide düzeltme neticesi göz tamamen yada tamamına yakın şekilde görebiliyor . Bu tip sorunların yüzde 60'ında retinayla alakalı sorunlar ortaya çıkıyor . Dejeneratif miyopi ise ilerleyici miyopi yada yüksek miyopi ollaraak adlandırılıyor . Yüksek dereceli miyopların yüzde 30'unda göz içi basıncı yüksek seyrediyor yada glokom göz tansiyonu gelişme riski vardır . Sebep çoğu vakit kalıtsaldır . Hastaların 1 kısmı iyi göremediğinin farkında olmuyor . Yakını net gördükleri için uzaklaştıkça cisimlerin netliklerini kaybetmelerini doğal karşılıyorlar . Bunun neticesinde da , kırma kusurları uzun süre fark edilmeyebilir .

Hipermetropi nedir ?

Halk arasında "yakını görememe" ollaraak biliniyor . Genelde sebep kalıtsaldır . Yaş ilerledikçe ahenk yeteneği azaldığı için yakını vede uzağı görme Meselesi baş gösteriyor . Fakat gözde zorlanma olduğundan dolayı bunun neticesinde gözün sulanması vede ağrıması gibi 1 takım komplikasyonlar da ortaya çıkar . Ağır vede çok ağır hipermetrop ise her yaşta , hem uzağı hem de yakını az görüyorlar . Hipermetroplarda kusur umumiyetle 2 gözde aniden oluşur . Ancak , bazı durumlarda mesele sadece tek gözde de gelişebiliyor . İşte , bu Halin özellikle çocukluk çağında hemen tespit edilmesi gerekiyor . Bu mesele erken teşhis edilmediği takdirde "göz tembelliği" Meselesi ortaya çıkıyor . Hipermetropinin erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) si özellikle çocuklarda çok önemli . Çocukların göz numaraları saptanmalı , her 2 göz arasında ciddi 1 C° Derece farkı varsa , zayıf olduğu malum göz , egzersizlerle çalıştırılmalıdır . Dolayısıyla , her çocuğun Meselesi olsun olmasın en geç 2 yaşında muhakkak 1 göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor . Ancak ailede malum 1 göz hastalığı , anne vede babada çok yüksek 1 gözlük derecesi varsa , rutin muayenelerin daha da erken yaşlarda yapılması , çocuğun göz sağlığı açısından önemli rol oynuyor . Hipermetropi Tedavi(iyileştirme) sinde de yine gözlük , kontakt lens vede lazer yönteminden avantaj lanılıyor . Bu kez görüntü arkadan öne toplanmaya çalışıldığı için kenarları ince , ortası kalın mercek kullanılıyor . 

Astigmat nedir ?


Gözün kırıcı ortamlarında özellikle korneada değişik meridyenlerdeki kırılma miktarının aynı olmaması durumuna astigmatizma deniyor . Düzensiz astigmatizma , korneada , keratit , kornea ülseri yada travmaya bağlı düzensizlikler olur . Astigmatta da sebep umumiyetle kalıtsaldır . Bulanık , çift görme vede gölgeli görme , baş ile göz ağrısı , sık arpacık çıkarmak , kirpik dibi iltihabı gibi emare lerle ortaya çıkıyor . Ağır astigmatı alan hastalar çevrelerindeki nesneleri çarpık vede bozuk görür . Bu bozukluğu oluþan çocuklar tembellik gelişmemesi açısından Tedavi(iyileştirme) edilmelidirler .

Konjonktivit

Gözlerde yanma , batma , kaşıntı , kanlanma vede çapaklanma gibi şikâyetler umumiyetle konjonktivit dediğimiz göz yüzeyini örten ince þeffaf zarın iltihabına işaret eder . Bazen korneanın Enfeksiyon ları da bu tip şikâyetlere yol açabilir . Hatta kornea vede konjonktivanın Enfeksiyon ları 1 arada seyredebilir . Gözde bu tip şikâyetlere sebep oluþan üçüncü 1 yapı ise kapaklardır . Konjonktivanın Enfeksiyon ları enfeksiyöz , allerjik , immünolojik , toksik yada travmatik meydana gelebilir . Enfeksiyöz olanlar bakteri , virüs vede parazitlere bağlıdır . Genellikle temizlik kurallarına riayet edilmediği vede hastalıklı kişilerin eşyaları ortak kullanıldığı vakit meydana gelirler . Ayrıca bünyenin zayıflaması da enfeksiyonlara yatkınlığı artırır . Bebeklik döneminde meydana gelen konjonktivitler çok şiddetli meydana gelebilir . Allerjik kökenli oluþan konjonktivitler umumiyetle bahar aylarında ortaya çıkmakla 1 arada tüm mevsimlerde de görülebilir . Kaşıntı vede sulanma ön planda olur . Çocukluk çağında bahar alerjileri sıktır . Bazı allerjik durumlar çok şiddetli seyredip görmeyi dahi bozabilir . Tedavi(iyileştirme) leri güç olsa da gözardı edilmemeleri gereklidir . İmmünolojik , diðerbir deyiþle bağışıklık sisteminin bozukluklarıyla alakalı konjonktivitler daha çok yaşlılarda görülmekle 1 arada çocuklarda da görülebilir vede ağır seyreder . Toksik vede travmatik oluþan konjonktivitler ilaçlar vede kimyasal maddelere karşı gelişir . Yeni doğan bebeklerde konjonktivit tehlikelidir . Doğumdan sonra ilk 24 saat de çıkan konjonktivit göze damlatılan koruyucu damlalardan oluşurken 2 . gün vede sonrası bebeğin gözünde görülen çapaklanma vede kızarıklık mikrobik 1 iltihabın emare sidir vede Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .

Şaşılık 

Bakılan yere her 2 gözün 1 arada bakması gereklidir . Gözlerden biri istenen hedefe bakarken diğeri başka yönlere bakıyorsa kişide şaşılık mevcut demektir . Şaşılık her yaşta görülmekle 1 arada çocukluk döneminde daha sıktır . Tek 1 hastalık değildir . Değişik tipleri vardır . Çocukluk döneminde meydana gelen şaşılıklarda çocuk , umumiyetle 1 gözünü tercih ederek çift görmeyi mani ler . Tercih edilmeyen gözde ise tembellik gelişir . Göz tembelliği , Tedavi(iyileştirme) si fakat çocukluk döneminde yapılabilen ciddi 1 bozukluktur . Çocuklarda en sık görülen şaşılık , gözlerin buruna doğru kayma yaptığı şaşılıktır . Gözlerin dışa , yukarı yada aşağı doğru kaydığı şaşılıklar daha nadirdir . Her şaşılık , anne , baba yada yakınların anlayabileceği şekilde önümüzdeki düzeyde olmayabilir .  Hatta bazı şaşılıklar zor olmayan 1 muayene ile bile tespit edilemeyebilir vede önümüzdeki incelemeler gerekebilir . Bazen de şaşılığı taklit eden durumlar görülür . Bunlara yalancı şaşılık denir . Yalancı şaşılıklar umumiyetle göz çukurlarının anormalliği , asimetrisi , göz kapağı bozuklukları vede burun kökü basıklığı gibi durumlarda meydana gelebilir . Şaşılığı taklit eden bu durumların ayırıcı tanısı yapıldıktan sonra 1 kısmında etkene yönelik Tedavi(iyileştirme) yapılırken 1 kısmında da çocuğun gelişimini izleme(takip) etmekle yetinilecektir . Toplumumuzda yaygın oluþan 1 terim de gizli kayma yada gizli şaşılıktır . Tıbbi ollaraak gizli kayma , olaðan halde yokken belli testlerle ortaya çıkarılabilen kaymalar ollaraak açıklanabilir . Ayrıca çocuğun sağlıklı olduğu durumlarda görülmezken sıkıntılı yada hastalıklı vakitler ında ortaya çıkan kaymalar da meydana gelebilir . Tipi ne olursa olsun her tip kayma önem taşır vede 1 an önce teşhis edilerek Tedavi(iyileştirme) vede izleme(takip) planının yapılması gereklidir .

Doğumsal  Katarakt
 
Yeni doğan bebeğin gözbebeğinde beyazlık görüldüğünde , hemen doktora başvurulmalıdır . Bu durum , çoğunlukla doğuştan kataraktın emare sidir; tek gözde yada her 2 gözde meydana gelebilir vede ameliyatı gerektiren 1 durumdur . Yine gözbebeğinde beyazlık yada parlama ile ortaya çıkan vede bebeklerde görülen 1 göz içi tümörü de mevcut meydana gelebilir . Bu Hal da acil ollaraak göz doktoruna başvurmayı gerektiren önemli 1 hastalıktır . Yaşlılardaki katarakt ameliyatının hemen hemen aynısıdır . Yaşlılarda görülen katarakttan farklı ollaraak þeffaf lığını kaybeden göz merceğinin arka zarı da bu ameliyatla alınabilir . Bebek 2 yaşından küçük ise mercek yerleştirilmez , 2 yaşından büyük ise mercek yerleştirilir 

Nistagmus 

Gözlerde sağa-sola , yukarı-aşağı yada dönme tarzında titreşimler meydana gelmesine nistagmus denir . Hasta , bu hareketleri kontrol altına alamaz . Daha çok kas hareketlerini kontrol eden merkezlerin bozukluğu olmakla 1 arada bazen görme azlığı yapan katarakt , albinizm , glokom vede göz sinir katman sı bozukluklarına işaret edebilir . Tedavi(iyileştirme) sinde her ne kadar cerrahi girişim yapılsa da sonuçlar yüz güldürücü olmadığı için özellikle görme azlığına bağlı gelişen tiplere karşı önceden tedbir almak gereklidir .

Göz tembelliği 


Göz tembelliği , 1 gözün diğerinden az görmesidir . Göz tembelliği fakat küçük yaşlarda tespit edilirse Tedavi(iyileştirme) edilebileceğinden , anne-babaların bu konuda son C° Derece hassasiyet göstererek , erken yaşlarda çocukların göz muayenesi olmalarını sağlamaları gereklidir . Az gören yada bozuk gören gözün beyne ilettiği görüntünün zamanla beyin tarafından algılanmasında azalma olmasıyla göz tembelliği oluşur .7 yaşına kadar çocuklarda çift gözle görme dengesi oluştuğundan tembelliğin Tedavi(iyileştirme) si bu yaşa kadar yapılmalıdır . Göz tembelliğine sebep oluþan durumların 1 an önce ortadan kaldırılması vede görme sinirinin uyarılmaya başlanması gereklidir . 

Göz tembelliğinin sebep leri şunlardır:  

1 . Şaşılık: İki göz ayrı ayrı yönlere bakıyorsa beyne 2 ayrı görüntü gider vede çift görme meydana gelir . Çocuklarda 1 şekilde bu Hal mani lenerek beyin , gözlerden 1 kiþiden gelen görüntüyü baskılar vede tek gözle görme sağlanır . Bu arada görüntüsü baskılanan gözde tembellik gelişmeye başlar .

2 . Kırılma kusurları: Mevcut oluþan yüksek kırılma kusuru sebebi ile 1 göz diğerinden çok bulanık görüyorsa , bu göz tembel hale gelir . Görünüşte göze çarpan herhangi 1 mesele olmadığı için tespit edilmesi zordur .

3 . Diğer göz hastalıkları: Bu grupta görme eksenini kapatan hastalıklar sayılabilir . Bunlar , kornea , iris , lens vede vitreus gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik yada anormal pozisyonda olmaları ile alakalı hastalıklardır . Göz tembelliğinin Tedavi(iyileştirme) si ilk 6 yaş içinde yapılmalıdır , 10 yaşından sonraki Tedavi(iyileştirme) ler avantaj lı değildir . Tedavi(iyileştirme) ye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç da o denli başarılı olacaktır .
 


Çocuk Gelişimi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp