Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Çocuklarda Kanda Mikrop

 

Çocuklarda Kanda Mikrop hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler

 

Çocuklarda kanda mikrobun sebep ve  emare leri nelerdir ? Çocuklarda soğuk terleme sebep leri nelerdir , çocuklarda cilt hastalıkları , ateş yükselmesi , kanlarındaki mikrobun sebep leri vede tehlikeleri aynı zamanda çocuklardaki göz sorunları hakkında tüm merak ettikleriniz vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri bu yazımızda yer almaktadır . 

 

Çocuk hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı aynı zamanda gelişimlerinde avantaj lı oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız .

 

Sepsisi tam ollaraak açıklayabilmek için , mikroorganizmaların konakçı dokuyu istila etmesiyle gelişen “infeksiyon”dan başlayarak , infeksiyöz vede non-infeksiyöz bazı klinik durumlarda da ortaya çıkan “sistemik inflamatuar diðerbir deyiþle t sendromu”na kadar değişen çeşitli tanımlamaları ortaya koymak gerekecektir .

İnfeksiyon: Genellikle steril oluþan bazen de steril olmayan 1 yerde canlı ların varlığıyla gelişen iltihabi 1 diðerbir deyiþle t tır .

Bakteriemi: Kan dolaşımında bakterinin bulunmasına denir . Sadece diş fırçalaması yada barsak hareketlerinden sonra değil , diş çekimi , gastrointestinal sistem yada genitoüriner sistem infeksiyonlarından sonra da görülür . Konağın infeksiyona sistemik cevabı vede iltihabi mediatörler , sitokinler , vazoaktif ajan(gimen) ların tesiri ile RES’in aktivasyonu neticesi bakteriemi umumiyetle geçici olmaktadır .

Seps Bakteri yada diğer patojenlerin kan dolaşımına geçmesi neticesi gelişen sistemik 1 diðerbir deyiþle t tır . İnfeksiyon etkeninin kan kültürü ile kanıtlanmış olması gereklidir . Sepsisde , infeksiyonun klinik emare si ile 1 arada infeksiyona karşı sistemik cevabın emare si oluþan aşağıdakilerin hepsinin olması gereklidir .
® Vücut ısısı > 38 0C yada <36 0C
® Kalp hızı >90/dak
® Solunum hızı >20/dak yada PaCO2 <32 mmHg
® Al küre >12 .000 , <4 .000 yada >%10 genç (çomak) hücrelerin olması .

Septik hastaların çoğunluğunda konağın defansı galip gelir vede saldırı ortadan kaldırılır , daha az 1 olasılık le de konak güçsüz kalır . İmmün sistemin bozulması , hipotansiyonun derinleşmesi vede organ perfüzyonunun bozulması ile ölümle sonuçlanır . Sepsisin ilerlemesiyle mortalite % 25-60 oranlarına çıkacağı için daha erken tanınması için çaba gösterilmelidir .

Anamnez vede dikkatli 1 muayene en değerli teşhis kriterleridir . Örneğin dizüri vede yan ağrısı 1 üriner kaynağı , ağrı vede ateşle 1 arada sol alt kadranda kitle divertiküliti akla getirmelidir .

Sepsis sendromu: Hipertermi yada hipotermi , taşikardi , takipne ile 1 arada kafigelmeyecek organ perfüzyonu emare lerinden oluþan aşağıdaki emare lerden 1 yada daha fazlasının bulunmasıdır .
® Hipoksemi (PaO2 <75 torr) ,
® SerumLaktat yüksekliği ,
® Oligüri <30 ml/1 saat ,
® Mental değişiklikler

Ağır seps Sepsis ile 1 arada aşağıdakilerden birisinin olmasıdır .
® Organ fonksiyon bozuklukları
® Hipoperfüzyon bulguları (Laktik asidoz , Oligüri , Akut mental değişiklikler)
® Hipotansiyon

Septik Şok: Sepsis sendromuna sahip oluþan vede yeterli sıvı perfüzyonuna (en az 500 ml serum fizyolojik) rağmen , hipotansiyonun diğer sebep leri olmaksızın , sistolik kan basıncının <90 mmHg yada önceki düzeyden 40 mmHg dan aþırı düşmesi ile ortaya çıkan tabloya septik şok denir .

Dirençli septik şok: Sıvı Tedavi(iyileştirme) si yada vazopressör Tedavi(iyileştirme) ye diðerbir deyiþle t vermeyen vede 1 saatten daha aþırı süren septik şoktur .

Sistemik İnflamatuar Yanit Sendromu: Sepsis yada sepsis sendromu gibi infeksiyöz olabilen klinik durumlardan başka , ateş vede organ perfüzyon kafigelmeyecek liğinin olduğu pankreatit , yanık , iskemi vede doku zedelenmesi gibi infeksiyöz olmayan sebep leri de içine alan geniş kapsamlı 1 klinik durumdur . Bu halde aşağıdakilerden 2 yada daha fazlasının bulunması gereklidir , fakat kan kültürü pozitifliği şart değildir . Çünkü infeksiyöz olmayan durumlar da söz konusudur .
® Vücut ısısı > 38 0C yada <36 0C
® Kalp hızı >90/dak
® Solunum hızı >20/dak
® Al küre >12 .000 , <4 .000 yada > %10 genç (çomak) hücrelerin olması .
 

 


Çocuk Gelişimi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp