Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Çocuklarda Fiziksel Gelişim

 

Çocuklarda Fiziksel Gelişim hakkında merak edilenler;

 

Çocuklarda fiziksel gelişim sıkıntılarının sebep ve  emare leri nelerdir ?Çocukların kemik gelişim sorunları , zihinsel gelişimleri , fiziksel , duygusal vede sosyal gelişimleri hakkında tüm merak ettikleriniz ve bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri bu yazımızda yer almaktadır . 

 

Çocuk hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı aynı zamanda gelişimlerinde avantaj lı olan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız . 

 

Çocuk Fiziksel Gelişimi


Çocuklarda bedensel gelişim , “dönemsel”bir süreçtir . Bunun anlamı , fiziksel gelişimin düzenli 1 hızla değil , belli dönemlerde , yüzlerde (fazlarda) yada farklı hız derecelerine sahip “dalgalar” halinde gerçekleşmesi , diðerbir deyiþle bazen hızlı , bazen yavaş olmasıdır .

Büyüme konusundaki araştırmalar , çocuklarda 2 yavaş , 2 hızlı olmak üzere dört bariz büyüme dönemi olduğunu göstermiştir . Doğum öncesi vede doğum sonrasının ilk 6 ayı büyüme hızı yüksektir .

Beslenme , bakım vede korumanın gelişimi yakından etkilediği bilinmektedir . Bunun yanında mevsimlerin de tesiri nden söz edilmektedir . Bütün çocuklarda olmasa da büyük çoğunluğunda altı- altıbuçuk yaşından sonra mevsimlerin boy artışında tesirli olduğu; Nisan-Ekim ayları arasındaki dönemde boyun diğer dönemlerden daha aþırı uzadığı gözlenmektedir . Mekanizması kati olmamakla 1 arada ışık vede ısının endokrin sistem üzerine tesiri ile oluştuğu Umumi ollaraak kabul edilmektedir . Bu alanda Troid(guatr) vede adrenal korteksin tesiri diğer endokrin sebep lere göre daha bariz dir . Troid(guatr) hormonu düzeyindeki yükseklik büyümeyi artırırken , kortizol düzeyi yüksekliği büyümeyi baskılamaktadır . Büyüme hormonu vede insulin de mevsimsel değişikliklerden etkilenen diğer mediyatörlerdir .

Araştırmalar , bedensel hastalıkların gelişim üzerinde sanıldığı kadar önemli 1 tesiri nin olmadığını göstermektedir . Hastalık döneminde gelişimde ortaya çıkan duraklamaların açığı , iyileşmenin ardından hızla kapatılır . Aynı şekilde prematür bebeklerin olaðan ölçülere ulaşma hızları da yüksektir . Araştırmalar beklenen ağırlığın beşinci ayda , boy gelişiminin ise ilk altı ayda , en aþırı da ilk 1 yıl içinde yakalandığını göstermektedir . Ancak süregen hastalıkların gelişimi menfii yönde etkileyeceği de Umumi ollaraak kabul edilen 1 görüştür . İlk 2 yıl içinde gözlenen boy sıçraması , yetişkinlik döneminde ulaşılacak boy uzunluğunun en önemli belirleyicisidir . Bu dönemde vede daha sonra ergenliðe geçiþ te gözlenen sıçramada genetik etkenler önemlidir . Araştırmalar anne boyunun genetik etken liğinin babadan daha aþırı olduğunu savunmaktadır . Sıçramalar sırasında bütün bedenin orantılı 1 biçimde büyümesi tipiktir . Ancak bu orantıda şekilden çok ölçü göz önüne alınmalıdır . Örneğin gıdaalımı bozukluğunda sadece ekstremiteler yada baş değil bütünüyle beden etkilenecektir .

Brazelton'a göre fiziksel gelişimde bebeğin etkileşimde olduğu çevre kadar , biyolojik vede genetik etkenlerin de önemi vardır . Bebeğin sergilediği davranışlar tüm bu etkenler yanında içinde bulunduğu durumu anlatan 1 işlevdir . Sağlıklı , uyanık vede etkin 1 bebeğin çevresel uyaranlara bağlı olmadan lüzum içrel düzenleme , gerekse çevreyi algılama vede denetleme becerisi uyanık olmayan bebekten çok daha fazladır .

Gesell ise olaðan çocuğun gelişim dönemlerini daha çok pediyatristler için iyi 1 rehber ollaraak hazırlamıştır . Bunu da; motor , dil , uyuma yönelik (adaptif) vede sosyal gelişim dönemleri şeklinde incelemiştir . Gesell motor vede uyuma yönelik davranış gelişimini çok somut anlamlarda ele almıştır . Örneğin , 1 bebeğin uyuma yönelik davranış ollaraak 10 aylıkta 2 küpü biraraya getirmesinin , 12 aylıkta 1 kaptan 1 şeyler boşaltmasının , 2 yaşında küplerle kule kurması vede ait e çizebilmesinin gerektiğini belirtmiştir . Aynı şekilde yaşlara göre dil gelişiminde nelerin beklendiğini de 1 çizelge üzerinde belirtmiştir .

İlk dönem süt çocukluğu dönemidir . Bu dönem doğumdan sonraki büyümenin en hızlı olduğu dönemdir . Doğumda vasati 3 .2 kg oluþan vücut ağırlığı , çocuk 12 aylık olduğunda üç katına diðerbir deyiþle yaklaşık 9-11 kg’a ulaşır . Yine doğumda vasati 50 cm oluþan boy 12 aylık 1 bebekte yaklaşık 75cm’e ulaşır . Yani bu dönemde yıllık uzama hızı 25 cm’dir . Yaşamın ikinci yılında bu hız yarıya iner (yaklaşık 12 cm/yıl) Daha sonra azalmaya Daimi ederek 4 yaşından itibaren yılda 5-6 cm’e iner . İkinci dönem oluþan geç çocukluk döneminde (4 yaşından sonra ergenliğin başlamasına kadar geçen süre) büyüme hızı nispeten sabittir vede yılda 5-6 cm ollaraak gerçekleşir . Bu dönemdeki 1 çocuk yılda 4’cm den az uzuyor ise muhakkak 1 hekim tarafından değerlendirilmelidir

Yatarak ölçülen boy ayakta ölçülenden 2 cm daha uzun olduğundan ölçüm hangi pozisyonda yapılmış ise alakalı grafik üzerinde değerlendirilir . Çocukların yaşa göre vasati boyları vede uzama hızları şu şekildedir:

Yenidoğan : Vasati 50 cm doğar .

İlk yıl içindeki uzama hızı
İlk 3 ay : 8 cm
İkinci 3 ay : 8 cm
Üçüncü 3 ay : 4 cm
Dördüncü 3 ay : 4 cm
Böylece 1 yaşında: Vasati 75 cm’e ulaşır .

Daha sonra
1- 2 yaş arası : 10-12 cm uzar
2- 4 yaş arası : Yılda 7 cm uzar
4 yaşında vasati doğum boyunun 2 katına ulaşır .
4 yaşından - ergenliğin ilk emare lerinin başlamasına kadar geçen sürede : Yılda 5-6 cm

Ağırlık çocuk tamamen soyulduktan sonra elektronik yada standart terazi ile ölçülür . Ölçüm yapılmadan önce muhakkak tartının ayarı kontrol edilmelidir . Tek başına ayakta durabilen çocuklar ayakta , bebekler vede diğer çocuklar bebek tartısı ile ölçülmelidir . Bebeklerin ölçümleri yapılırken bezleri çıkartılmalı yada ölçüm yapıldıktan sonra bez tartılarak ölçülen ağırlıktan çıkartılmalıdır .

Çocukların kilo takibi şu şekildedir:

Yenidoğan vasati 3200 gr ağırlığındadır .
İlk 10 gün vasati %5-6 fizyolojik kilo kaybı olur . Bu olaðan dir fakat 10 . günden itibaren kilo alımı yeniden başlamalıdır .

Kilo alımı:
İlk 6 ay : günde 20-30 gr
6-12 ay arası : günde 15-20 gr
1-2 yaş arası : yılda 2-2 ,5 kg
Bebek 4-5 . ayında doğum kilosunun 2 katına; 12 . ayında ise üç katına ulaşır .

Boy vede ağırlığı çocuğun önceki ölçümleri ile karşılaştırırken ölçümlerin aynı tartı yada boy ölçüm aletinde vede uygun teknik ile aynı kişi tarafından yapılması tercih edilir .

Farklı aletlerde yapılmış ölçümlerin karşılaştırılması bazen hatalı yorumlara yol açabilmektedir . Ayrıca çocuğun büyüme hızlarını değerlendirirken büyümenin değerlendirilmesinde tek ölçümden çok birbirini izleyen ardışık ölçümlerin takibi daha değerlidir . Böylece sadece çocuğun hangi eğri üzerinde yer aldığı değil aynı zamanda hangi hız ile büyüdüğü de saptanmış olur . Hastanın iliþik olduğu büyüme kanalı eğrisinde büyümesi , yukarı yada aşağıya büyük dalgalanmalar göstermemesi önemlidir .

Çocuğun boy vede ağırlığı ilk yıl içinde her ay , ikinci yıl içinde 3 ayda 1 daha sonra ise her 6 ayda 1 değerlendirilmelidir . Büyüme değerlendirmesinde amaç , periodik aralıklarla yapılarak olaðandan sapma gösterenlerin erken dönemde belirlenerek kolay , ekonomik vede başarılı 1 şekilde Tedavi(iyileştirme) lerinin sağlanmasıdır . Zamanında değerlendirme , hem altta yatabilecek sistemik , hormonal yada gıdaalımı sorunlarının erken tanısı hem de Tedavi(iyileştirme) nin başarısı için önemlidir .


BAŞ ÇEVRESİ


Baş çevresinin büyümesi çocuğun beyin gelişimi hakkında öngörü verir . Yaşamın ilk 2 yılı beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir . Doğumda vasati 35 cm oluþan baş çevresi ilk yıl içinde ayda vasati 1 cm artarak 1 yaşında 47 cm’ye ulaşır . ( Vasati 12 cm artış) . İkinci yıl içinde ise tüm yıl boyunca sadece 2 .5 cm etraf ında 1 artış olur . İkinci yılın netiticesinde artık erişkin baş büyüklüğünün yaklaşık % 85 i kazanılmış olur . Baş çevresi de boy vede ağırlık gibi standart eğriler üzerinden değerlendirilerek çocuğun baş çevresinin yaşa göre büyük , küçük yada olaðan olduğu söylenir . Beyin gelişimini bozan hastalıklarda yada kafa kemiklerinin erken kapanmasına yol açan hastalıklarda baş çevresi olaðandan küçüktür . Kafa içinde basınç artışına yol açan durumlarda ise baş çevresi olaðandan büyüktür .

Bebeklerin başında ön vede arkada henüz kemikleşmemiş küçük alanlar vardır . Bunlara fontanel (bıngıldak) denir . Ön fontanel yaklaşık 2 cm genişlik vede yüksekliktedir . Arka fontanel ise daha küçüktür . Arka fontanel umumiyetle 6-8 hafta içinde kapanır . Ön fontanel sıklıkla 9- 12 . aylar arasında kemikleşir vede 18 . ayda çocukların %90’nında kapalıdır . Bebeğin rutin kontrolleri sırasında fontanelleri de muhakkak kontrol edilmelidir . Fontanellerin çok büyük olması vede geç kapanması hipotiroidi vede raşitizm gibi hastalıklarda görülür .

VÜCUT ORANLARI


Büyüme ile 1 arada vücut oranları da değişim gösterir . Vücut oranlarının değerlendirilmesinde üst/alt segment oranı vede kulaç uzunluğu ile boy arasındaki uzunluk farkı gibi ölçümlerden avantaj lanılır . Doğumda baş vede gövde büyükken yaş ilerledikçe , özellikle ergenliðe geçiþ döneminde bacaklar daha aþırı uzar . Gelişme geriliği oluþan 1 çocukta vücut oranlarının saptanması önem taşır . Bunun için üst vede alt segment uzunlukları ölçülür vede yaşa göre olaðan olup olmadığı değerlendirilir . Büyüme geriliğine yol açan hastalıkların bazılarında hem bacak hem gövde uzaması aynı C°de etkilenir . Bu çocuklarda boy kısadır fakat vücut oranları bozulmamıştır , diðerbir deyiþle hem bacak hem de gövdenin uzaması aynı oranda etkilenmiştir (orantılı boy kısalığı) .

Bazı hastalıklarda yalnızca bacakların uzaması menfii etkilenirken (örnek akondroplazi vede benzeri bazı kemik gelişim bozuklukları) bazı hastalıklarda ise yalnızca gövde büyümesi etkilenir (örnek skolyoz adı verilen omurga eğriliği)

Kulaç uzunluğu da vücut oranlarını değerlendirmede kullanılan diğer 1 kriterdir . Doğumda boy uzunluğu , kulaç uzunluğundan daha aþırı iken bu oran yaşla giderek azalır vede erişkinde kulaç boydan daha uzun hale gelir .


DİŞLERİN GELİŞİMİ


Dişlerin gelişimi çocuğun Umumi iskelet vede kemik olgunlaşmasının iyi 1 göstergesidir . Dişler çocuklarda gerçekte alt kesicilerden başlamak üzere 6 ay etraf ında çıkmaya başlar . Bazen yenidoğanda 1 yada 2 dişinin olduğu görülebilir .

Üç yaşını tamamlamadan önce çocuğun ağzında 20 dişi vardır . Dişlerin çıkması bazen 13 aya kadar gecikebilir . Süt dişleri 6 yaşından sonra dökülmeye başlar vede kalıcı dişler hemen sonra çıkmaya başlarlar . Ancak bazen kalıcı dişlerin çıkması süt dişinin kaybından 4-5 ay sonra meydana gelebilir . Kemik gelişimini bozan hastalıklarda dişlerin çıkması da gecikir .

Süt dişler Üst dişler Alt dişler Üst dişler Alt dişler
Ön kesiciler6-8 ay5-7 ay7-8 yaş6-7 yaş
Yan kesiciler8-11 ay7-10 ay8-9 yaş7-8 yaş
Köpek dişleri16-20 ay16-20 ay11-12 yaş9-11 yaş
Birinci molar10-16 ay10-16 ay10-11 yaş10-12 yaş
İkinci molar20-30 ay20-30 ay10-12 yaş11-13 yaş


YENİDOĞAN BEBEK


Günün büyük 1 bölümünü uyumakla geçirir .
Bu dönemde bebeğin hareketleri istemli vede amaca yönelik değildir .
Yeni doğmuş bebeğin çoğu hareketi refleksler tarafından kontrol edilir . Bunlar emme , yutkunma , yakalama refleksleridir . İsteme bağlı , diðerbir deyiþle bebeğinizin isteyerek yaptığı hareketler , bebeğiniz birkaç haftalık olduktan sonra başlar .
Hareketler bütün vücudu ilgilendirir . Henüz yüz mimikleri gelişmemiştir . Görme keskinliği azdır , fakat bebek parlak vede hareketli objeleri izleme(takip) edebilir .

3 AYLIK

Baş vede boyun kontrolü gelişmiştir . (Sırtüstü yatarken kollarından çekilip kaldırıldığında baş geriye düşmez . Yüzüstü konulduğunda başını vede göğsünü yerden kaldırabilir) .
Oyuncaklara uzanır vede tutmaya çalışır .
Elleriyle oynar .
Sesin geldiği tarafa dönebilir .
Uyaranlara yanıtı daha bilinçlidir .
Annesini tanır vede anneye gülümser .
Karın üstünden sırtüstüne yuvarlanabilir .

6 AYLIK

v Desteksiz oturmaya başlar .
v Elindeki nesneleri diğer eline geçirebilir .
v Elindeki nesneleri ağzına götürebilir .
v Yabancıları tanır .

9 AYLIK

v Emeklemeye başlar .
v Mobilyalara tutunarak ayağa kalkar .
v Oyuncaklara uzanır vede tutar .
v İsmini tanır , adı söylendiğinde bakar .
v Ma-ma , ba-ba gibi heceleri söylemeye başlar .
v İlk dişi çıkar .

12 AYLIK


v Yürümeye başlar .
v Parmakları ile küçük cisimleri tutabilir .
v 1-2 sözcük yi bilinçli ollaraak kullanır .
v Taklit oyunlarına başlar .

18 AYLIK


v Koşmaya başlar .
v 5-15 sözcük lik 1 sözcük hazinesi oluşur .
v Renkleri tanır .

24 AYLIK

v Merdivenleri önce çıkmayı sonra inmeyi öğrenir .
v 2-3 sözcük lik cümleler kurabilir .
v Kaşık kullanmayı becerir .
v Küpleri üstüste koyabilir (7 küpe kadar) .

İKİ ÜÇ YAŞ ARASI


v Düşmeden koşabilir
v Bazı çizgileri taklit eder
v Merdivenden rahatlıkla kendi başına inip çıkabilir
v Oyuncakları ile oynarken el becerilerini rahatlıkla kullanabilir
v Düğmesini açabilir
v Üç tekerlekli bisikleti sürebilir
v Tek ayak üstünde kısa 1 süre durabilir
v Bir bardak suyu taşıyabilir
v Yürürken mani leri adım atarak rahatlıkla geçer , rahatlıkla çömelip kalkabilir , geri geri yürüyebilir ,

ÜÇ DÖRT YAŞ ARASI


v Tek ayağı üzerinde uzun süre durabilir
v ayakkabısını giyer
v kendini doyurabilir ,
v düz çizgi çizebilir ,
v tek başına dolaşmaya çalışır ,
v çift ayakla 40 cm sıçrayabilir , öne takla atabilir ,
v yardımsız kaydıraktan kayabilir ,
v çömelip kalkma hareketini rahatlıkla yapabilir ,
v oyuncakları ile oynarken el becerilerini rahatlıkla kullanabilir ,
v 40-50 cm den aşağı atlayabilir ,
v tek ayakla sıçrayabilir ,
v dans etme müzik ile 1 arada tempo tutma ,
v zıplayan topu eli ile tutma ,
v kağıttaki şekilleri boyar ,
v 3-4 renk eşleştirebilir ,
v aynı kartları eşleştirebilir ,
v bazı harfleri eşleştirebilir ,
v artı eksi yapabilir ,

DÖRT ALTI YAŞ ARASI


Makasla kağıtları kesebilir ,
bakarak 1 den 8-9 a kadar sayı yazabilir ,
öğretilirse adını yazabilir ,
sek sek oynayabilir ,
üçgen vede kare yi kopyalar ,
kendi giyinir kendi soyunur ,
ayakkabısını bağlar ,
yüzünü yıkar ,
dişini fırçalar ,
altı yaşında 2 tekerlekli bisiklete binebilir ,
el becerileri gözle görülür 1 şekilde gelişir ,

Gelişim
Duyusal
Motor
Dil
Adaptif-davranış
Yaş
Doğumda


10 gün
4 ay

1 ay
2 ay
4 ay
7 ay

8 ay
10 ay
11 ay
13 ay
15 ay
18 ay
2 yaş
3 yaş
4 yaş
5 yaş

Doğumda
4 hafta
6-8 hafta
2 ay
6 ay
12 ay
18 ay
2 yaş
3 yaş
4 yaş
4 hafta
16 hafta
28 hafta
40 hafta
12 ay
18 ay
2 yaş
3 yaş
4 yaş
5 yaş

Davranışlar


Sesleri ayırır , ışığı gözleri ile izler . Doğumdan saatler sonra görsel fiksasyon kazanılır
Anne dışındakilere farklı tepki verir
Görsel akomodasyon yapar , görsel fiksasyon artar
Yatar halde iken başını kaldırır
Yatar halde iken göğsünü kaldırır
Destekle oturur , başını tutar
Desteksiz oturur , elleri üzerine yüklenebilir , kübü yakalar
Desteksiz ayakta durur
Sürünür , emekler , ayaklarını çeker
Elle tutularak yürüyebilir
Merdiven çıkabilir
Bağımsız hareketler daha da olgunlaşır
Düşmeden yürür
Koşar , 6 küp dizer
Tek ayak üzerinde durur , 10 küp dizer
Tek ayak üzerinde zıplayabilir
Tek ayakla değiştirmeden zıplayabilir
Ağlama
Ayrışmamış sesler çıkarır
Konuşmanın öncüsü oluþan garip sesler çıkarır
7 anlamlı ses çıkarır
12 anlamlı ses çıkarır
18 anlamlı ses çıkarır , bunlar arasında mama , baba , dada vb . de vardır
50 sözcük
Basit emirleri anlar , kısa cümleler yapar
100 sözcükten fazla
Erişkine benzer konuşma , Eklem(joint) eler yapar , anlamlar yükler
Çevreye sınırlı ollaraak bakar
Göz ile izleme daha uyumludur . Elindeki çıngırağı farkeder
Kübü 1 elinden diğerine geçirir
Iki kübü biraraya getirir
Kabından kübü çıkarır
Kavanozdan düğme boşaltır , kağıdı karalar
Altı küp ile kule yapar , ait eyi kopyalayabilir
Üç küp ile köprü kurar
İnsan resmi çizer
Para saymaya başlar

 


Çocuk Gelişimi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp