Bitkisel Sağlık Ürünleri
Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Davranış

 

Çocuklarda Davranış hakkında merak ettikleriniz;

 

Çocuklarda davranış bozuklukları nelerdir vede sebep olur ?  Çocuklardaki davranış bozuklukları , tansiyon , gelişim , konuşma bozuklukları vede gelişme dönemleri hakkında bütün merak ettikleriniz vede bitkisel Tedavi(iyileştirme) metod leri bu yazımızda yer almaktadır . 

 

Çocuklarda davranış bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek icin tıklayınız . 

 

Davranış bozuklukları çocuğun çeşitli ruhsal vede bedensel sebep lere bağlı , iç çatışmalarını davranışlarına aktarması neticesi ortaya çıkar . Hırçınlık , sinirlilik , saldırganlık , inatçılık , yalan , çalma , küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer .

 Bir çocuğun davranışının bozukluk sayılabilmesi icin bazı ölçütler gereklidir . Bu ölçütler:

1-yaşa uygunluk: Her gelişim döneminin kendine özgü davranışları mevuttur . Bu sebep le çocuğun içinde bulunduğu gelişim döneminin hususi liklerini iyi bilmek gereklidir . Ör; 2 yaş çocuğu negativist ,hareketlidir vede istenilen Şeyi yapmaz . Freud'un anal , Erikson'un özerkliğe karşı kuşku vede utanç dönemine rastlayan bu yaşlarda çocuk , özerk 1 birey olduğunu öğrenir .Kendisi istemeyince altının değiştirilmesini istemez , öpülmeyi reddeder .

3-5 yaş çocuğu dikkat çekmek ister .Hayal dünyası çook geniş olduğu icin inanılmaz öyküler anlatabilir .Henüz yalanla yalan olmayanı ayırt edemezler . Bu sebep le  bu yaşlardaki çocukların anlattıkları yalan ollaraak kabul edilmezken , 11-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen yalan olağandan sapan 1 davranış ollaraak kabul edilir .

2-Yoğunluk: Bir davranışın bozukluk ollaraak kabul edilmesindeki 2 . Ölçüt yoğunluktur .Ör; 5 yaş çocuğunda öfke vede huysuzluk doğalken , bu davranış başkasına fiziki zarar verme Şekline dönüşürse , davranış bozukluğu kategorisine girer .

3-Süreklilik: Çocuğun belirli 1 davranış türünü ıısrarlı 1 biçimde vede uzun vakit Daimi ettirmesidir .

4-Cinsel rol beklentileri: Erkeklerde kızlara oranla daha saldırgan olmaları beklenirken , davranışları ile erkeklere benzer saldırgan davranan kızların davranışları olağandan sapan davranış kategorisine girer .
GENEL OLARAK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARININ NEDENLERI

-Dikkat çekmek: Çocuğa lüzumlu sevgi vede alaka gösterilmediğinde yada yeterli vakit farklı lmadığında dikkat çekmek icin davranış bozukluklarına yönelir .

-Ebeveynlere karşı güç kazanma isteği:

-Intikam alma isteği:    Hususiyetle dayak yiyen ,sevgi verilmeyen çocuk ana-babasından intikam almak ister .aşırı otoriter vede baskıcı tutum , katı disiplin ana-babaya karşı öfke vede nefret duygularının gelişmesine vede buna parelel ollaraak başkaldırıcı 1 bireyin oluşmasına sebep olur .

-Yetersizlik: Çocuğun kendine teminat siz olması davranış bozukluklarına sebep olur . Anne-babanın aşırı koruyucu , hoşgörülü tutumu , lüzumuhalinde n aşırı itina gösterilmesi aşırı kontrol anlamına gelir . Sonuçta çocuk başka kimselere aşırı bağımlı , kendine teminat i olmayan , duygusal ollaraak ivedi kırılan 1 kişi olur .Bu Hal çocuğun kendi kendisine yetmesine olanak vermez vede davranış bozukluklarına sebep olur .

 

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARLA OLUMLU ILIŞKI NASIL KURULUR ?


1-karşılıklı saygı: Azarlamak , bağırmak , vurmak , susturmak ,tutarsız davranmak çocuğa terbiyesiz lığın göstergesidir . Her ana-baba çocuklarına saygı göstermeyi öğrenmelidir . Her çocuk farklı 1 birey ollaraak ele alnıp , fikirleri sorulmalı vede fikirlerine saygı gösterilmelidir .

2-Çocuğa vakit ayırmak: Çocukla ilgilenmek , vakit ayırmak gereklidir . Birlikte geçirilecek vakit nicelik değil , nitelik ollaraak önemlidir . Birlikte çocuğun hoşlanacağı faaliyetler yapılabilir .

3-Cesaretlendirme: Çocuğun kendine teminat mesini istiyorsa önce anne-baba çocuğa teminat melidir . Çocuğun çabasını övmeli vede yüreklendirmelidir . Cesaretlendirme çocuğun kendini değerli algılayabilmesi icin çook önemlidir .cesaretlendirme çocuğu olduğu gibi  kabul edip , kendi olduğu icin değer vermedir .

4-Sevgiyi anlatmak: Çocuğun kendini teminat li pay debilmesi için , en azından sevildiğini bilmesi vede sevmesi gereklidir .

SALDIRGANLIK


Saldırganlık küçük çocuklarda olağan 1 tepki biçimidir .Çocuğun teminat lik ,mutluluk yada farkli 1 gereksiniminin Biçim değiştirerek farkli 1 biçimde ortaya çıkmasıdır .Saldırganlığı şahsi 1 yaralanmanın 1 farkli Biçim de netice lanması ollaraak tanımlayabiliriz .Bu yaralanma neticesinde çocuğun akranlarına vurması , ısırması , eşyaları fırlatması ,tekmelemesi , tükürmesi vede zarar vermeyi gaye layan tehditler Şeklinde sözel saldırılarda  bulunmasıdır .

Daima vede aşırı biçimde saldırgan oluşan çocuk sinirli , anlaşılmaz ,   eyleme amade vede aşırı geçimsizdir . İlişkileri gergin vede sürtüşmelidir . Hemen parlar vede kavgaya amade dır . Durmadan kuralları çiğner vede ceza görür . Bu çocuklar cezadan etkilenmez ya da  kısa zaman li etkilenmiş gibi görünürler . Olabilir İtilaf zlıkları bile bilek gücüyle çözmeye çalışırlar .Tepkileri ölçüsüz vede durumla orantısızdır . Öfkesini yenemez vede hep kendini haklı çıkarmaya çalışır . Bu çocuklar evde okulda Daima mesele yaratırlar vede yetişkinlerle Daima çatışma içindedirler . Genellikle erkek çocuklar daha saldırgandırlar .

 

SALDIRGANLIĞIN NEDENLERI


1-Saldırgan davranışların ebeveynler tarafından ödüllendirilmesi . Anane sel kültürün erkek çocuğun saldırganlığını tasdikleme sı(Ör: parkta 2 çocuk birbirini döver . Biri daha çook dayak yerse , annesinin çocuğunun kendisini savunamadığı düşüncesiyle üzülmesi)

2-Çocuğun yetişkinlerden katı ceza , anlayışsızlık vede kafigelmeyecek sevgi görmesi

3-Babanın uzun zaman li yokluğunda , annenin Daima çocuğun etrafında olmasıyla ortaya çıkan feministik ortam

4-TV . Ve kitle iletişimim vasıta larının menfii tesiri (Kurtlar Vadisi örneği ver .)

5-Ana-baba tutumlarının olumsuzluğu , çocukla aralarındaki iletişimin iyi olmaması

6-Çocuğun ana-babasından dayak yemesi

7-Beyin zarı iltihabı , beyin zedelenmesi gibi fizyolojik sorunlar
SALDIRGAN DAVRANIŞLARI NASIL ÖNLEYEBILIRIZ ?

1-Her şeyden önce ana-baba çocuğa saldırganlık modeli olmamalıdır .(Evde dayak yiyen 1 çocuk varsa kardeşini dövüyor . Kardeşi yoksa okulda en ufak 1 sorunda arkadaşına vuruyor . Ya da hayvanlara eziyet ediyor .) Çünki dayak herkes icin menfii duygular yaratır .

2- Çook aşırı saldırgan davranışlara tolerans gösterilmemelidir .Çocuğun istekleri bu tip davranışlar yapınca yerine getiriliyorsa , çocuk isteklerini yaptırmada vasıta ollaraak görmeye başlar . Bu yolla istekleri yerine getirilmemelidir .Saldırgan davranışlar ödüllendirilmemeli vede onun bu davranışının istenmeyen 1 davranış olduğu hemen gösterilmelidir .

3-Saldırgan davranışlar katiyetle dayakla cezalandırılmamalıdır .Ana-babanın ilgisi sevgisi azaldığında vede fiziksel cezalar uzun zaman Daimi ettiğinde , çocukta saldırgan , asi , sorumsuz davranışlar gelişir . Saldırgan davranışlar ortaya çıktığında , yetişkinler sakin davranmalı , anormal duygusal tepkiler yerine ben dilini kullanmalıdır .(Böyle davrandığın icin üzüldüm) Dayak saldırgan davranışın hemen bitiminde uygulandığı zaman , onun hemen kesilmesini sağlayabilir fakat ,çocukta hasım ca duygular geliştirir .

4-Çocuk gergin vede sinirliyken onunla münakaşa malı , sakinleşmesini beklemeli vede daha sonra davranışı ile alakalı konuşulmalıdır .

5-Çocuğa sosyal olgunluğuna uygun çeşitli mesuliyet lar verilmeli , başarabileceği kadarıyla 1 çook Şeyleri başlatıp , bitirmesi sağlanmalıdır . Çocuk başarma duygusunu yaşamalıdır .

6-Çocuğa bu davranışın dezavantajları gösterilmelidir .Saldırgan davranışları ile isteklerini elde edemeyeceğini , istediği Şeyleri kaybettiğini görmeli vede yaşamalıdır .

7-Olumlu davranışı pekiştirme: Ana-baba vede başka yetişkinler çocuğun olumlu davranışını görüp , menfii davranışı görmemezlikten gelmelidir .Çocuk bu davranışı yapmadığında sözel ollaraak ödüllendirilmelidir . Ör: 10dk . Kavga etmeden vede bağırmadan oynadığında bu sözel ollaraak ödüllendirme .

8-Çocuğun dışarıda oynamasına izin verme , bu çocuğun gerilimini azaltır vede enerjisini boşaltma imkanı sağlar .

9-Saldırgan davranış başka çocukların teminat liğini ciddi 1 Biçim de tehdit etmedikçe bu davranışın üstünde durmamak gereklidir .

10-Kendi kendine konuşma: Çocuk oldukça dürtüsel davranıyorsa vede onun bu yönünü kontrol etmede güçlük yaşanıyorsa;çocuğa başkalarına vuracağı zaman , kendi kendini mani leyici cümleler söylemesi öğretilebilir .Ör: 10'na kadar say vede ona vurma gibi .

11-Çocuk saldırgan modellerle karşı karşıya getirilmemelidir .TV .deki Şiddet içeren programları seyretmesi mani lenmelidir .Eğer katiyetle mani olunamıyorsa , ana-baba çocukla 1 arada seyrederek Şiddetin netice larını tartışabilirler .Ayrıca bu Şiddet filmlerinin asli yaşamın modeli değil , kurmaca olduğu çocuğa anlatılabilir .

12-Kızgınlıktan kurtulmak icin alternatifler bulunabilir . Yumruklanabilen kil , çakılabilen çiviler ,resim çizme , boyama çocuğun kızgınlık duygularını kontrol altına almayı sağlayabilir . Ayrıca futbol ,basketbol gibi sporlar kabul gören çıkış yollarıdır .

13-Her yaş vede dönemde çocuğun esas ihtiyaçları zamanında yerine getirilmelidir .

14-Bu çocukların hususiyetle baba ile daha çook 1 arada olması sağlanmalıdır .

15-Anne-babalar bu çocuklarla iletişim kurarken ben dilini kullanmalıdır .Ör: Böyle kavga ettiğin vakit rahatsız oluyorum , üzülüyorum gibi .kişiler duygu , öngörü vede ihtiyaçlarını davranış anında dile getirmelidir .

ÇALMA


Çalma , kendine açıkça ilişik olmayan 1 eşyayı izinsiz ollaraak alıp ona sahip olmasıdır .başlangıçta  davranış bozukluğu ölçütlerini ele almıştık . Çocuğun dönem hususi liklerini iyi bilmemiz gereklidir .

Ör; 2yaşındaki 1 çocukta sahip olma kavramı gelişmediği için , her şeyin kendisinin olduğunu düşünür . Senin , benim ,onun kavramlarını ayırt edemez .Çocuk zamanla kendisinin olanla olmayanı ayırt etmeye başlar , amma egoist tutumu uzun zaman Daimi eder .3-4 yaşlarında çocuk sormadan 1 şeyin alınmayacağını bilir , amma karşı koyamaz .ilkokulun1 .-2 . Sınıflarında çocukların birbirlerinin renkli kalem , silgi vb . Gözü kalır .Bu yaşlardaki  başkaları nin eşyalarını alma davranışını çalma ollaraak kabul etmiyoruz .

Okul çağlarında görülen vede sık tekrarlayan  çalmalar üzerinde önemle durmak gereklidir . 10 yaşından sonra Daima ollaraak Daimi ederse   bu çocukta ciddi 1 duygusal bozukluğun göstergesidir vede profesyonel yardım almak gereklidir .

 

NEDENLERI


1-Çocuğa yeterli harçlık verilmemesi: Çocuğun esas ihtiyaçlarının karşılanmaması

2-Çocuğun hayatında önemli 1 münezzehlik : Böylece çalma sembolik ollaraak ana-babanın sevgi , alaka eksikliğinin yerini tutar . Sevilmediğini düşünen çocuk , alaka çekmek icin çalabilir . Bazen ana- baba zayii ndan sonrada ortaya çıkabilir . Genellikle çalma davranışı gösteren çocukların ,  alkolik yada suçlu ana-babalar tarafından yetiştirildiği vede gözardı edildiği belirlenmiştir .

3-Çocukta mülkiyet fikrinin gelişmemiş olması:

4-İntikam almak: Ör; başarılı 1 çocukla kıyaslanan 1 çocuk , ondan intikam almak icin eşyalarını alabilir . Çocuk otoriter ana-baba yada öğretmenden intikam almak icin de çalabilir .

5-Ana-babanın çocuğun yaptığı bu davranıştan İrade 6 beğeni alması: Çocuk bunu pay der vede çalmaya Daimi eder .

6-Çocuk özdeşleşmek icin kendine üzücü misal seçmiş meydana gelebilir : Çocuk 1 grubun tasdik ını almak icin yapabilir . Gaye çalmak değil , başkalarını yaranmaktır .

7-Özgüvenini artırmak için: Bazı çocuklar kendi güçlerini , erkekliklerini kanıtlamak icin yaparlar .

8-Çocuğun anne-baba ile hesaplaşmasının 1 yolu meydana gelebilir :

9-Depresyon ,yeni doğan kardeşe duyulan kıskançlık yada öfkenin çocukta yarattığı stresin göstergesi meydana gelebilir .Ör; eşine kızan 1 annenin çocuğa bağırması
NASIL ÖNLENIR ?

1-Değerleri Öğrenmek: Çocuğa dürüstlük vede başkalarının mülküne önem verme öğretilmelidir .Anne-baba misal olmalıdır .

2- Misal oluşturma: Önce anne-baba çocuğa misal olmalıdır . Başkasına ilişik eşyalar alınmamalı , bulunmuş eşyalar geri götürülmeli , başka insanlar kandırılmamalıdır . Otelden havlu alan baba örneği ver .

3-İletişimi güçlendirmek: Eğer evde çocuk yakın ilişkiden münezzehse , yeterli vakit farklı lmıyorsa , aile bireyleri arasındaki ilişki güçlendirilmelidir

4-Çocuğa belirli 1 miktarda harçlık verilmelidir .Çocuğun gereksinimlerini karşılayabilecek belirli 1 harçlık muhakkak verilmelidir .Çocuk ihtiyacı meydana geldiğinde tekrar alabileceğini bilmelidir .Kumbara anlat .

5-Mülkiyet hakları: Çocuğa ihtiyacı meydana geldiğinde , kendisine ilişik olmayan 1 eşyayı neşekilde ödünç alabileceği vede bunu neşekilde geri vereceği öğretilmelidir .

6-Etrafta bozuk para gibi cezbedici eşyalar bırakılmamalıdır .

7-Çocuğun kendisine ilişik eşyaları olmalıdır .Çocuğun en azından 1 kaç eşyası olmalıdır .Anne-baba çocuğun eşyalarını kullanacağı vakit ondan izin almalıdır .

 

ANA-BABA TUTUMLARI


Çocuklarda görülen davranış bozuklukları arasında ana-babaları en çook kaygı lendiren çalmadır . Çünki , bu davranışı tipik suçlu davranışı ollaraak görürler vede korku duyarlar .Ana-babalar umumiyetle   Şu tepkileri gösterirler .

-Çocuğu cezalandırma , dayak

-polisle korkutma

-Çözüme yönelik 1 şey yapmama .

Peki  çalma  davranışı gösteren çocuğa neşekilde davranalım ?
NASIL DAVRANILIR ?

1-aşırı tepki göstermemek gereklidir . Kati likle fiziksel ceza verilmemelidir . Ana-baba bağırıp çağırmadan , olayı tasdikleme dığını göstermelidir ,

2-Çocuğu üzücü ollaraak damgalamamak gereklidir .Çocuğun sadece o andaki yaptığı davranış tenkit lmelidir .

3-Çocuğun aldığı eşyayı geri vermesi sağlanmalıdır .Çocuk aldığı eşyayı kendisi özür dileyerek geri vermelidir . Eğer eşya kırılmış yada bozulmuşsa yenisi alınmalı vede parası çocuğun harçlığından ödetilmelidir .Çocuğun harçlığı tamamen kesilmemelidir .

4-Çocukla konuşarak , mesele çözme matodu denenebilir .Çocuktan bu durumu net 1 Biçim de tanımlaması istenir .Ör; "eşyayı alırken aklından neler geçiyordu ?" Diye sorabilirsiniz .

5-Çocuğunuzun hatalı davranışı iş yaparak ödemesini sağlayın ."Ali arkadaşının kalemini almana çook üzüldüm . Kuralı biliyorsun . Yalnızca sana ilişik eşyalara sahip meydana gelebilir sin . Şimdi arkadaşına kalemini geri vereceksin . Kuralı bozduğun icin bazı işler yapmanı istiyorum .Balkonu yıkayacaksın" Eğer çocuk yapmak istemezse o zaman  sinirlenmeden "ya söylediklerimi yaparsın yada istediklerini yapma hakkını kaybedersin "diyebilirsiniz .

6-Şüphelenilen durumlarda çocukla konuşmak gereklidir ."Benim cüzdanımdan para alıp almadığından emin değilim , amma sana çook gerektiği icin aldıysan vede eğer geri verirsen seninle gurur duyacağım . Benim seninle gurur duymamdan daha önemlisi senin kendinle gurur duyman ."Şeklinde 1 konuşma aldığı eşyayı geri vermesini sağlayabilir .

YALAN

Günlük yaşamımızda hemen hemen hepimiz yalana başvururuz . Ör; arkadaşımıza "bugün seninle olmayı canım istemiyor" yerine , "işim var" deriz .  Çünki gerçeği söylersek onu inciteceğimizden korkarız . Yalan herkesçe ayıplanan 1 davranıştır . Genellikle kendi yalanımızı lüzumlu , başka insanların söylediği yalanı büyük yalan ollaraak görürüz .

Başkalarını bilerek aldatmak gayesi yla söylenen yalanlar , asli yalanlardır . Aslında çocukların yalanları , yetişkinlerin yalanlarının neşriyat da masum kalır . Çünki ; onların yalanları aldatma amcı gütmez . Çocuk gerçeği iyi değerlendiremediği için , gördüklerini çarpıtarak anlatır vede uydurur . Kimi ana-baba çocuğun olmamış Şeyleri olmuş gibi anlatmasını yalan sayar .Bunları dinlemek vede olduğu gibi kabul etmek yerine çocuğu suçlar . 3-5 yaş çocuğunun hayal dünyası çook geniş olduğu icin inanılmaz öyküler anlatırlar vede bu dönemde yalan ile yalan olmayanı ayırt edemezler .

1- Afaki Yalanlar: Küçük çocuklar gerçeği iyi değerlendiremedikleri icin uydururlar . Yetişkinler bunları yalan ollaraak görür .

2-Taklit Yalanlar: Çocuklar ana-babayı misal alır . Ana-babanın yalanına tanık oluşan çocuk , yalan söylemeyi öğrenir . Ör; doktora gidiyoruz diye gezmeye giden anne-baba çocuğun yalan söylemesine zemin amade lar .

3-Sosyal Yalanlar: Bunlar en yaygın oluşan yalanlardır . Bir yere gideceğimiz zaman , gitmek istemiyorsak , "hastayım " deriz .

4- Müdafa Yalanları:    Çocuk kendini korumak icin yalan söyler .Çocuk sık sık tenkit liyorsa , sert tepki gösteriliyorsa , mükemmelliğe zorlanıyorsa çocuk yalana başvurabilir .Çocuk doğru söylediğinde "yalan söylüyorsun" diye suçlanan çocukta , bu yalanların alışkanlık haline gelmesine sebep olur .

5-yüceltilmiş Yalanlar: başkalarının hayranlığını kazanmak icin söylenen yalanlardır .

Bazen de çocuklar 1 özlemini dile getirmek icin yalan söyler . Ör; babasız 1 çocuğun  "babam var" demesi gibi . Normal yollardan   takdir edilmeyen çocuk , yalana başvuracaktır ."Annem öldü" diyen 1 çocuk , kerdeş Doğu(şark) (garp) mu ile 1 arada alakasız kaldığı icin böyle söylemektedir .
NASIL ÖNLENIR ?

1-yetişkinler misal olmalıdır .Eğer anne-baba başkalarına yalan söyleyecek olursa , çocuğun dürüstlüğün önemini anlaması çook güç olacaktır .Çocuklar hangi yaşta olursa olsun yaşına uygun 1 dille doğruyu söylemek gereklidir .

2-aşırı tepki göstermemek gereklidir .yumuşak vede hoşgörülü olmalı vede cezadan kaçınmalıdır .aşırı tepki göstermek , çocuğun sizin öfkenizden korunmak için , yalan söylemeye Daimi etmesine yol açar .

3-Çocuklardan başaramayacakları Şeyler beklememelidir .

4- Aşırı baskıdan kaçınmalı vede koyduğumuz kurallarla çocuğun yaşamını aşırı sınırlamamalıyız .

5-Çocuğu yetişkinler vasıta ollaraak kullanmamalıdır .Örnek; anne yada babanın çocuğa yalan söyletmesi . Annenin "bu yaptığımızı baban duymasın" demesi .

6-Gizli polis gibi çocuğu sorgulamamalı: Ör; "Doğru söylersen ceza vermeyeceğim" dedikten sonra , çocuk doğruyu söyleyince "biliyordum" diyerek tepki vermek yada dayak , çocukta yalanı pekiştirir . Çünki çocuk doğruyu söyleyince olumsuzlukla karşılaşmaktadır .

7-Çocuğun  başka çocuklarla kıyaslanmaması gereklidir .

8-Ana-baba-çocuk iletişiminin olumlu olması gereklidir . Çocuk istek , sıkıntı , kaygı vede kaygı lerini bizimle konuşabilmelidir . Çocuğu dinlemek vede Netice yollarını kendisinin bulmasına yardımcı olmak gereklidir .

9-Yalan söylediği icin çocuğu suçlamamak gereklidir ."Yalancı" etiketi yapıştırılmış oluşan 1 çocuk , bu etiketin gereklerini yerine getirecektir , çünki yaptığı işin kendini yansıttığına inanır . Bu davranışı tasdikleme sak bile ,Çocuğumuzun kişiliğini bu davranıştan farklı tutmak gereklidir .Salt kendisi olduğu icin onu sevdiğinizi çocuğunuzun anlamasına yardımcı olun .

10-Doğrudan emin olmak icin kontrol edin .  Çocuğa "ödevin bittimi" diye sormak yerine "ödevini görmek istiyorum" deyin .Bu davranış   hem kontrol edileceği icin ödevini düzgün yapmasını sağlar hem de neticesinden çekindiği icin yalan söylemez .

KÜFÜR


Küfür 3 esas gruba farklı lır .

-Ya ah etmek yada 1 kişiye zarar verilmesi dileğini yansıtan konuşma biçimi

-Cinsel kapsam li küfürler , müstehcen konuşmalar

-kişiliğe yönelik küfürler . Manyak , salak . . .

 

NEDENLERI


1-Dikkat çekme: Bazı çocuklar ana-babadan yeterli ilgiyi göremiyorlarsa , dikkat çekmek icin küfrederler .

2-Sarsılma: Bazı çocuklar icin yetişkinleri Şok etme , rahatsız etme eğlenceli meydana gelebilir .

3-Ağızdan kaçıverme: Insanlarda mani lenme yada kızgınlık pay dildiğinde yada fiziksel 1 gerginlik meydana geldiğinde küfürün ağızdan çıkıvermesi çook doğaldır . Çook mani lenen , yaşama alanı çook daraltılan çocuk , kızgınlık ollaraak küfredebilir .

4-Savunma: Bazıları icin üzücü söz söyleme 1 müdafa davranışıdır .Küfür amil in tam anlamıyla yasak olduğu alanetrafında yetişenler , başkaldırı ederek bağımsızlıklarını göstermek isterler .

5-olgunlaşma: Bazen de çocuklar yetişkin olmanın 1 sembolü ollaraak , üzücü söz söylerler .

6-Akranları tarafından tasdik lanması:

7-Çocukça 1 beğeni : Küçük çocuklarda banyo vede ona İlişik konuşmak , çocuklarda 1 tür çocuksu seksüel beğeni alma durumu ortaya çıkarmaktadır .
NE YAPILMALIDIR ?

1- Misal oluşturma: Eğer kaba vede küfürlü bi konuşma eğilimini kendinizde mani leyebiliyorsanız , çocuğunuzda bu kontrolü sizi taklit ederek öğrenecektir .

2-Dürtülerini anlatım edebilme: Eğer çocuk , size oluşan kızgınlıklarını rahatlıkla dile getirebiliyorsa , bu özgürlüğe sahip ise , menfii duygularını belirtmek icin daha az küfürlü sözcük kullanacaktır .

3-tartışma: Bu sözcük ler 1 kağıda yazılarak tanımlanır vede daha sonra tartışılır .

4-önemsememek: Çocuklar üzücü sözcükler kullandığında ,anne-babalar bu duruma pek aşırı üzülüp şaşırmıyorlarsa , çocukların bu sözcükleri söylemeleri icin 1 sebep leri kalmayabilir .

5-"Dilsizlik Oyunu": Ana-babalar böyle durumlarda Şoke olmaktan çok , sessizlik oyunu oynayarak çocuğu yönlendirebilirler . "senin kullandığın sözcük nin manası nedir ?" , "anlamıyorum" , denilerek çocuktan Yanit laması istenir .

6-Yaratıcı olmaya itina dirmek: Yaratıcı uğraşlar , yazınsal faaliyetler , spor vb . Yaratıcılığı artırıp üzücü söz kullanımını mani ler .

7- Üzücü sözcüklerin yıpratılması: Çocuk bu sözcük yi kullandığında 5 dakika boyunca bu sözcük yi söylemesini isteyin . Büyük olası lıkla 1 daha kullanmayacaktır . Söylemek istemediği zaman , fakat üzücü sözcüğü kullanmaktan dolayı verilen cezayı uyguladıktan sonra , istediğini yapabileceğini söyleyin .

8-Ciddi cezalandırmama: Eğer çocuğunuzu , döverek , bağırarak , tehdit ederek cezalandırırsanız; çocuğunuz bu bu sözcük leri yakalanıp cezalandırılmamak için , gizlice kullanmayı öğrenir .

Uygun olmayan bu sözcüklerin yerine , uygun kabul edilebilir sözcükler kullanması icin çocuğu veri lendirmek gereklidir .Çocuk olumlu sözcük kullandığında , çocuğun övülmesi teşvik edilmesi gereklidir .  

 


Çocuk Gelişimi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp