Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Çocuklarda Davranış

 

Çocuklarda Davranış hakkında merak ettikleriniz;

 

Çocuklarda davranış bozuklukları nelerdir vede sebep olur ?  Çocuklardaki davranış bozuklukları , tansiyon , gelişim , konuşma bozuklukları vede gelişme dönemleri hakkında tüm merak ettikleriniz vede bitkisel Tedavi(iyileştirme) yöntemleri bu yazımızda yer almaktadır . 

 

Çocuklarda davranış bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız . 

 

Davranış bozuklukları çocuğun çeşitli ruhsal vede bedensel sebep lere bağlı , iç çatışmalarını davranışlarına aktarması neticesi ortaya çıkar . Hırçınlık , sinirlilik , saldırganlık , inatçılık , yalan , çalma , küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer .

 Bir çocuğun davranışının bozukluk sayılabilmesi için bazı ölçütler gereklidir . Bu ölçütler:

1-yaşa uygunluk: Her gelişim döneminin kendine özgü davranışları vardır . Bu sebep le çocuğun içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilmek gereklidir . Ör; 2 yaş çocuğu negativist ,hareketlidir vede istenilen Şeyi yapmaz . Freud'un anal , Erikson'un özerkliğe karşı kuşku vede utanç dönemine rastlayan bu yaşlarda çocuk , özerk 1 birey olduğunu öğrenir .Kendisi istemeyince altının değiştirilmesini istemez , öpülmeyi reddeder .

3-5 yaş çocuğu dikkat çekmek ister .Hayal dünyası çok geniş olduğu için inanılmaz öyküler anlatabilir .Henüz yalanla yalan olmayanı ayırt edemezler . Bu sebep le  bu yaşlardaki çocukların anlattıkları yalan ollaraak kabul edilmezken , 11-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen yalan olaðandan sapan 1 davranış ollaraak kabul edilir .

2-Yoğunluk: Bir davranışın bozukluk ollaraak kabul edilmesindeki 2 . Ölçüt yoğunluktur .Ör; 5 yaş çocuğunda öfke vede huysuzluk doğalken , bu davranış başkasına fiziki zarar verme Şekline dönüşürse , davranış bozukluğu kategorisine girer .

3-Süreklilik: Çocuğun belirli 1 davranış türünü ıısrarlı 1 biçimde vede uzun vakit Daimi ettirmesidir .

4-Cinsel rol beklentileri: Erkeklerde kızlara oranla daha saldırgan olmaları beklenirken , davranışları ile erkeklere benzer saldırgan davranan kızların davranışları olaðandan sapan davranış kategorisine girer .
GENEL OLARAK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARININ NEDENLERI

-Dikkat çekmek: Çocuğa lüzumlu sevgi vede alaka gösterilmediğinde yada yeterli vakit ayrılmadığında dikkat çekmek için davranış bozukluklarına yönelir .

-Ebeveynlere karşı güç kazanma isteği:

-Intikam alma isteği:    Özellikle dayak yiyen ,sevgi verilmeyen çocuk ana-babasından intikam almak ister .aşırı otoriter vede baskıcı tutum , katı disiplin ana-babaya karşı öfke vede nefret duygularının gelişmesine vede buna parelel ollaraak başkaldırıcı 1 bireyin oluşmasına sebep olur .

-Yetersizlik: Çocuğun kendine güvensiz olması davranış bozukluklarına sebep olur . Anne-babanın aşırı koruyucu , hoşgörülü tutumu , gerektiğinden aþırı özen gösterilmesi aþırı kontrol anlamına gelir . Sonuçta çocuk diğer kimselere aşırı bağımlı , kendine güveni olmayan , duygusal ollaraak çabuk kırılan 1 kişi olur .Bu Hal çocuğun kendi kendisine yetmesine olanak vermez vede davranış bozukluklarına sebep olur .

 

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARLA OLUMLU ILIŞKI NASIL KURULUR ?


1-karşılıklı saygı: Azarlamak , bağırmak , vurmak , susturmak ,tutarsız davranmak çocuğa saygısızlığın göstergesidir . Her ana-baba çocuklarına saygı göstermeyi öğrenmelidir . Her çocuk ayrı 1 birey ollaraak ele alnıp , fikirleri sorulmalı vede fikirlerine saygı gösterilmelidir .

2-Çocuğa vakit ayırmak: Çocukla ilgilenmek , vakit ayırmak gereklidir . Birlikte geçirilecek vakit nicelik değil , nitelik ollaraak önemlidir . Birlikte çocuğun hoşlanacağı faaliyetler yapılabilir .

3-Cesaretlendirme: Çocuğun kendine güvenmesini istiyorsa önce anne-baba çocuğa güvenmelidir . Çocuğun çabasını övmeli vede yüreklendirmelidir . Cesaretlendirme çocuğun kendini değerli algılayabilmesi için çok önemlidir .cesaretlendirme çocuğu olduğu gibi  kabul edip , kendi olduğu için değer vermedir .

4-Sevgiyi anlatmak: Çocuğun kendini güvenli pay debilmesi için , en azından sevildiğini bilmesi vede sevmesi gereklidir .

SALDIRGANLIK


Saldırganlık küçük çocuklarda olaðan 1 tepki biçimidir .Çocuğun güvenlik ,mutluluk yada başka 1 gereksiniminin Şekil değiştirerek başka 1 biçimde ortaya çıkmasıdır .Saldırganlığı kişisel 1 yaralanmanın 1 başka Şekilde sonuçlanması ollaraak tanımlayabiliriz .Bu yaralanma neticesinde çocuğun akranlarına vurması , ısırması , eşyaları fırlatması ,tekmelemesi , tükürmesi vede zarar vermeyi amaçlayan tehditler Şeklinde sözel saldırılarda  bulunmasıdır .

Sürekli vede aşırı biçimde saldırgan oluþan çocuk sinirli , anlaşılmaz ,   eyleme hazır vede aşırı geçimsizdir . İlişkileri gergin vede sürtüşmelidir . Hemen parlar vede kavgaya hazırdır . Durmadan kuralları çiğner vede ceza görür . Bu çocuklar cezadan etkilenmez ya da  kısa süreli etkilenmiş gibi görünürler . Olağan anlaşmazlıkları bile bilek gücüyle çözmeye çalışırlar .Tepkileri ölçüsüz vede durumla orantısızdır . Öfkesini yenemez vede hep kendini haklı çıkarmaya çalışır . Bu çocuklar evde okulda sürekli mesele yaratırlar vede yetişkinlerle sürekli çatışma içindedirler . Genellikle erkek çocuklar daha saldırgandırlar .

 

SALDIRGANLIĞIN NEDENLERI


1-Saldırgan davranışların ebeveynler tarafından ödüllendirilmesi . Anane sel kültürün erkek çocuğun saldırganlığını tasdikleme sı(Ör: parkta 2 çocuk birbirini döver . Biri daha çok dayak yerse , annesinin çocuğunun kendisini savunamadığı düşüncesiyle üzülmesi)

2-Çocuğun yetişkinlerden katı ceza , anlayışsızlık vede kafigelmeyecek sevgi görmesi

3-Babanın uzun süreli yokluğunda , annenin sürekli çocuğun etrafında olmasıyla ortaya çıkan feministik ortam

4-TV . Ve kitle iletişimim araçlarının menfii tesiri (Kurtlar Vadisi örneği ver .)

5-Ana-baba tutumlarının olumsuzluğu , çocukla aralarındaki iletişimin iyi olmaması

6-Çocuğun ana-babasından dayak yemesi

7-Beyin zarı iltihabı , beyin zedelenmesi gibi fizyolojik sorunlar
SALDIRGAN DAVRANIŞLARI NASIL ÖNLEYEBILIRIZ ?

1-Her şeyden önce ana-baba çocuğa saldırganlık modeli olmamalıdır .(Evde dayak yiyen 1 çocuk varsa kardeşini dövüyor . Kardeşi yoksa okulda en ufak 1 sorunda arkadaşına vuruyor . Ya da hayvanlara eziyet ediyor .)Çünkü dayak herkes için menfii duygular yaratır .

2-Çok aþırı saldırgan davranışlara tolerans gösterilmemelidir .Çocuğun istekleri bu tip davranışlar yapınca yerine getiriliyorsa , çocuk isteklerini yaptırmada araç ollaraak görmeye başlar . Bu yolla istekleri yerine getirilmemelidir .Saldırgan davranışlar ödüllendirilmemeli vede onun bu davranışının istenmeyen 1 davranış olduğu hemen gösterilmelidir .

3-Saldırgan davranışlar katiyetle dayakla cezalandırılmamalıdır .Ana-babanın ilgisi sevgisi azaldığında vede fiziksel cezalar uzun süre Daimi ettiğinde , çocukta saldırgan , asi , sorumsuz davranışlar gelişir . Saldırgan davranışlar ortaya çıktığında , yetişkinler sakin davranmalı , anormal duygusal tepkiler yerine ben dilini kullanmalıdır .(Böyle davrandığın için üzüldüm) Dayak saldırgan davranışın hemen bitiminde uygulandığı zaman , onun hemen kesilmesini sağlayabilir fakat ,çocukta düşmanca duygular geliştirir .

4-Çocuk gergin vede sinirliyken onunla tartışmamalı , sakinleşmesini beklemeli vede daha sonra davranışı ile alakalı konuşulmalıdır .

5-Çocuğa sosyal olgunluğuna uygun çeşitli mesuliyet lar verilmeli , başarabileceği kadarıyla 1 çok Şeyleri başlatıp , bitirmesi sağlanmalıdır . Çocuk başarma duygusunu yaşamalıdır .

6-Çocuğa bu davranışın dezavantajları gösterilmelidir .Saldırgan davranışları ile isteklerini elde edemeyeceğini , istediği Şeyleri kaybettiğini görmeli vede yaşamalıdır .

7-Olumlu davranışı pekiştirme: Ana-baba vede diğer yetişkinler çocuğun olumlu davranışını görüp , menfii davranışı görmemezlikten gelmelidir .Çocuk bu davranışı yapmadığında sözel ollaraak ödüllendirilmelidir . Ör: 10dk . Kavga etmeden vede bağırmadan oynadığında bu sözel ollaraak ödüllendirme .

8-Çocuğun dışarıda oynamasına izin verme , bu çocuğun gerilimini azaltır vede enerjisini boşaltma imkanı sağlar .

9-Saldırgan davranış diğer çocukların güvenliğini ciddi 1 Şekilde tehdit etmedikçe bu davranışın üstünde durmamak gereklidir .

10-Kendi kendine konuşma: Çocuk oldukça dürtüsel davranıyorsa vede onun bu yönünü kontrol etmede güçlük yaşanıyorsa;çocuğa başkalarına vuracağı zaman , kendi kendini mani leyici cümleler söylemesi öğretilebilir .Ör: 10'na kadar say vede ona vurma gibi .

11-Çocuk saldırgan modellerle karşı karşıya getirilmemelidir .TV .deki Şiddet içeren programları seyretmesi mani lenmelidir .Eğer katiyetle mani olunamıyorsa , ana-baba çocukla 1 arada seyrederek Şiddetin sonuçlarını tartışabilirler .Ayrıca bu Şiddet filmlerinin gerçek yaşamın modeli değil , kurmaca olduğu çocuğa anlatılabilir .

12-Kızgınlıktan kurtulmak için alternatifler bulunabilir . Yumruklanabilen kil , çakılabilen çiviler ,resim çizme , boyama çocuğun kızgınlık duygularını kontrol altına almayı sağlayabilir . Ayrıca futbol ,basketbol gibi sporlar kabul gören çıkış yollarıdır .

13-Her yaş vede dönemde çocuğun esas ihtiyaçları zamanında yerine getirilmelidir .

14-Bu çocukların özellikle baba ile daha çok 1 arada olması sağlanmalıdır .

15-Anne-babalar bu çocuklarla iletişim kurarken ben dilini kullanmalıdır .Ör: Böyle kavga ettiğin vakit rahatsız oluyorum , üzülüyorum gibi .kişiler duygu , düşünce vede ihtiyaçlarını davranış anında dile getirmelidir .

ÇALMA


Çalma , kendine açıkça iliþik olmayan 1 eşyayı izinsiz ollaraak alıp ona sahip olmasıdır .başlangıçta  davranış bozukluğu ölçütlerini ele almıştık . Çocuğun dönem özelliklerini iyi bilmemiz gereklidir .

Ör; 2yaşındaki 1 çocukta sahip olma kavramı gelişmediği için , her şeyin kendisinin olduğunu düşünür . Senin , benim ,onun kavramlarını ayırt edemez .Çocuk zamanla kendisinin olanla olmayanı ayırt etmeye başlar , amma egoist tutumu uzun süre Daimi eder .3-4 yaşlarında çocuk sormadan 1 şeyin alınmayacağını bilir , amma karşı koyamaz .ilkokulun1 .-2 . Sınıflarında çocukların birbirlerinin renkli kalem , silgi vb . Gözü kalır .Bu yaşlardaki  diğerlerinin eşyalarını alma davranışını çalma ollaraak kabul etmiyoruz .

Okul çağlarında görülen vede sık tekrarlayan  çalmalar üzerinde önemle durmak gereklidir . 10 yaşından sonra sürekli ollaraak Daimi ederse   bu çocukta ciddi 1 duygusal bozukluğun göstergesidir vede profesyonel yardım almak gereklidir .

 

NEDENLERI


1-Çocuğa yeterli harçlık verilmemesi: Çocuğun esas ihtiyaçlarının karşılanmaması

2-Çocuğun hayatında önemli 1 münezzehlik : Böylece çalma sembolik ollaraak ana-babanın sevgi , alaka eksikliğinin yerini tutar . Sevilmediğini düşünen çocuk , alaka çekmek için çalabilir . Bazen ana- baba kaybından sonrada ortaya çıkabilir . Genellikle çalma davranışı gösteren çocukların ,  alkolik yada suçlu ana-babalar tarafından yetiştirildiği vede gözardı edildiği belirlenmiştir .

3-Çocukta mülkiyet fikrinin gelişmemiş olması:

4-İntikam almak: Ör; başarılı 1 çocukla kıyaslanan 1 çocuk , ondan intikam almak için eşyalarını alabilir . Çocuk otoriter ana-baba yada öğretmenden intikam almak için de çalabilir .

5-Ana-babanın çocuğun yaptığı bu davranıştan bilinç altı beðeni alması: Çocuk bunu pay der vede çalmaya Daimi eder .

6-Çocuk özdeşleşmek için kendine kötü örnek seçmiş meydana gelebilir : Çocuk 1 grubun tasdik ını almak için yapabilir .Amaç çalmak değil , başkalarını yaranmaktır .

7-Özgüvenini artırmak için: Bazı çocuklar kendi güçlerini , erkekliklerini kanıtlamak için yaparlar .

8-Çocuğun anne-baba ile hesaplaşmasının 1 yolu meydana gelebilir :

9-Depresyon ,yeni doğan kardeşe duyulan kıskançlık yada öfkenin çocukta yarattığı stresin göstergesi meydana gelebilir .Ör; eşine kızan 1 annenin çocuğa bağırması
NASIL ÖNLENIR ?

1-Değerleri Öğrenmek: Çocuğa dürüstlük vede başkalarının mülküne önem verme öğretilmelidir .Anne-baba örnek olmalıdır .

2-Örnek oluşturma: Önce anne-baba çocuğa örnek olmalıdır . Başkasına iliþik eşyalar alınmamalı , bulunmuş eşyalar geri götürülmeli , diğer insanlar kandırılmamalıdır . Otelden havlu alan baba örneği ver .

3-İletişimi güçlendirmek: Eğer evde çocuk yakın ilişkiden münezzehse , yeterli vakit ayrılmıyorsa , aile bireyleri arasındaki ilişki güçlendirilmelidir

4-Çocuğa belirli 1 miktarda harçlık verilmelidir .Çocuğun gereksinimlerini karşılayabilecek belirli 1 harçlık muhakkak verilmelidir .Çocuk ihtiyacı olduğunda tekrar alabileceğini bilmelidir .Kumbara anlat .

5-Mülkiyet hakları: Çocuğa ihtiyacı olduğunda , kendisine iliþik olmayan 1 eşyayı nasıl ödünç alabileceği vede bunu nasıl geri vereceği öğretilmelidir .

6-Etrafta bozuk para gibi cezbedici eşyalar bırakılmamalıdır .

7-Çocuğun kendisine iliþik eşyaları olmalıdır .Çocuğun en azından 1 kaç eşyası olmalıdır .Anne-baba çocuğun eşyalarını kullanacağı vakit ondan izin almalıdır .

 

ANA-BABA TUTUMLARI


Çocuklarda görülen davranış bozuklukları arasında ana-babaları en çok endişelendiren çalmadır . Çünkü , bu davranışı tipik suçlu davranışı ollaraak görürler vede korku duyarlar .Ana-babalar umumiyetle   Şu tepkileri gösterirler .

-Çocuğu cezalandırma , dayak

-polisle korkutma

-Çözüme yönelik 1 şey yapmama .

Peki  çalma  davranışı gösteren çocuğa nasıl davranalım ?
NASIL DAVRANILIR ?

1-aşırı tepki göstermemek gereklidir . Kati likle fiziksel ceza verilmemelidir . Ana-baba bağırıp çağırmadan , olayı tasdikleme dığını göstermelidir ,

2-Çocuğu kötü ollaraak damgalamamak gereklidir .Çocuğun sadece o andaki yaptığı davranış eleştirilmelidir .

3-Çocuğun aldığı eşyayı geri vermesi sağlanmalıdır .Çocuk aldığı eşyayı kendisi özür dileyerek geri vermelidir . Eğer eşya kırılmış yada bozulmuşsa yenisi alınmalı vede parası çocuğun harçlığından ödetilmelidir .Çocuğun harçlığı tamamen kesilmemelidir .

4-Çocukla konuşarak , mesele çözme yöntemi denenebilir .Çocuktan bu durumu net 1 Şekilde tanımlaması istenir .Ör; "eşyayı alırken aklından neler geçiyordu ?" Diye sorabilirsiniz .

5-Çocuğunuzun hatalı davranışı iş yaparak ödemesini sağlayın ."Ali arkadaşının kalemini almana çok üzüldüm . Kuralı biliyorsun . Yalnızca sana iliþik eşyalara sahip meydana gelebilir sin . Şimdi arkadaşına kalemini geri vereceksin . Kuralı bozduğun için bazı işler yapmanı istiyorum .Balkonu yıkayacaksın" Eğer çocuk yapmak istemezse o zaman  sinirlenmeden "ya söylediklerimi yaparsın yada istediklerini yapma hakkını kaybedersin "diyebilirsiniz .

6-Şüphelenilen durumlarda çocukla konuşmak gereklidir ."Benim cüzdanımdan para alıp almadığından emin değilim , amma sana çok gerektiği için aldıysan vede eğer geri verirsen seninle gurur duyacağım . Benim seninle gurur duymamdan daha önemlisi senin kendinle gurur duyman ."Şeklinde 1 konuşma aldığı eşyayı geri vermesini sağlayabilir .

YALAN

Günlük yaşamımızda hemen hemen hepimiz yalana başvururuz . Ör; arkadaşımıza "bugün seninle olmayı canım istemiyor" yerine , "işim var" deriz .  Çünkü gerçeği söylersek onu inciteceğimizden korkarız . Yalan herkesçe ayıplanan 1 davranıştır . Genellikle kendi yalanımızı lüzumlu , diğer insanların söylediği yalanı büyük yalan ollaraak görürüz .

Başkalarını bilerek aldatmak amacıyla söylenen yalanlar , gerçek yalanlardır . Aslında çocukların yalanları , yetişkinlerin yalanlarının yanında masum kalır . Çünkü; onların yalanları aldatma amcı gütmez . Çocuk gerçeği iyi değerlendiremediği için , gördüklerini çarpıtarak anlatır vede uydurur . Kimi ana-baba çocuğun olmamış Şeyleri olmuş gibi anlatmasını yalan sayar .Bunları dinlemek vede olduğu gibi kabul etmek yerine çocuğu suçlar . 3-5 yaş çocuğunun hayal dünyası çok geniş olduğu için inanılmaz öyküler anlatırlar vede bu dönemde yalan ile yalan olmayanı ayırt edemezler .

1- Afaki Yalanlar: Küçük çocuklar gerçeği iyi değerlendiremedikleri için uydururlar . Yetişkinler bunları yalan ollaraak görür .

2-Taklit Yalanlar: Çocuklar ana-babayı örnek alır . Ana-babanın yalanına tanık oluþan çocuk , yalan söylemeyi öğrenir . Ör; doktora gidiyoruz diye gezmeye giden anne-baba çocuğun yalan söylemesine zemin hazırlar .

3-Sosyal Yalanlar: Bunlar en yaygın oluþan yalanlardır . Bir yere gideceğimiz zaman , gitmek istemiyorsak , "hastayım " deriz .

4- Müdafa Yalanları:    Çocuk kendini korumak için yalan söyler .Çocuk sık sık eleştiriliyorsa , sert tepki gösteriliyorsa , mükemmelliğe zorlanıyorsa çocuk yalana başvurabilir .Çocuk doğru söylediğinde "yalan söylüyorsun" diye suçlanan çocukta , bu yalanların alışkanlık haline gelmesine sebep olur .

5-yüceltilmiş Yalanlar: başkalarının hayranlığını kazanmak için söylenen yalanlardır .

Bazen de çocuklar 1 özlemini dile getirmek için yalan söyler . Ör; babasız 1 çocuğun  "babam var" demesi gibi . Normal yollardan   takdir edilmeyen çocuk , yalana başvuracaktır ."Annem öldü" diyen 1 çocuk , kerdeş doğumu ile 1 arada alakasız kaldığı için böyle söylemektedir .
NASIL ÖNLENIR ?

1-yetişkinler örnek olmalıdır .Eğer anne-baba başkalarına yalan söyleyecek olursa , çocuğun dürüstlüğün önemini anlaması çok güç olacaktır .Çocuklar hangi yaşta olursa olsun yaşına uygun 1 dille doğruyu söylemek gereklidir .

2-aşırı tepki göstermemek gereklidir .yumuşak vede hoşgörülü olmalı vede cezadan kaçınmalıdır .aşırı tepki göstermek , çocuğun sizin öfkenizden korunmak için , yalan söylemeye Daimi etmesine yol açar .

3-Çocuklardan başaramayacakları Şeyler beklememelidir .

4- Aþırı baskıdan kaçınmalı vede koyduğumuz kurallarla çocuğun yaşamını aþırı sınırlamamalıyız .

5-Çocuğu yetişkinler araç ollaraak kullanmamalıdır .Örnek; anne yada babanın çocuğa yalan söyletmesi . Annenin "bu yaptığımızı baban duymasın" demesi .

6-Gizli polis gibi çocuğu sorgulamamalı: Ör; "Doğru söylersen ceza vermeyeceğim" dedikten sonra , çocuk doğruyu söyleyince "biliyordum" diyerek tepki vermek yada dayak , çocukta yalanı pekiştirir .Çünkü çocuk doğruyu söyleyince olumsuzlukla karşılaşmaktadır .

7-Çocuğun  diğer çocuklarla kıyaslanmaması gereklidir .

8-Ana-baba-çocuk iletişiminin olumlu olması gereklidir . Çocuk istek , sıkıntı , kaygı vede endişelerini bizimle konuşabilmelidir . Çocuğu dinlemek vede çözüm yollarını kendisinin bulmasına yardımcı olmak gereklidir .

9-Yalan söylediği için çocuğu suçlamamak gereklidir ."Yalancı" etiketi yapıştırılmış oluþan 1 çocuk , bu etiketin gereklerini yerine getirecektir , çünkü yaptığı işin kendini yansıttığına inanır . Bu davranışı tasdikleme sak bile ,Çocuğumuzun kişiliğini bu davranıştan ayrı tutmak gereklidir .Salt kendisi olduğu için onu sevdiğinizi çocuğunuzun anlamasına yardımcı olun .

10-Doğrudan emin olmak için kontrol edin .  Çocuğa "ödevin bittimi" diye sormak yerine "ödevini görmek istiyorum" deyin .Bu davranış   hem kontrol edileceği için ödevini düzgün yapmasını sağlar hem de neticesinden çekindiği için yalan söylemez .

KÜFÜR


Küfür üç esas gruba ayrılır .

-Ya ah etmek yada 1 kiþiye zarar verilmesi dileğini yansıtan konuşma biçimi

-Cinsel içerikli küfürler , müstehcen konuşmalar

-kişiliğe yönelik küfürler . Manyak , salak . . .

 

NEDENLERI


1-Dikkat çekme: Bazı çocuklar ana-babadan yeterli ilgiyi göremiyorlarsa , dikkat çekmek için küfrederler .

2-Sarsılma: Bazı çocuklar için yetişkinleri Şok etme , rahatsız etme eğlenceli meydana gelebilir .

3-Ağızdan kaçıverme: Insanlarda mani lenme yada kızgınlık pay dildiğinde yada fiziksel 1 gerginlik olduğunda küfürün ağızdan çıkıvermesi çok doğaldır . Çok mani lenen , yaşama alanı çok daraltılan çocuk , kızgınlık ollaraak küfredebilir .

4-Savunma: Bazıları için kötü söz söyleme 1 müdafa davranışıdır .Küfür amil in tam anlamıyla yasak olduğu çevrede yetişenler , baþkaldırı ederek bağımsızlıklarını göstermek isterler .

5-olgunlaşma: Bazen de çocuklar yetişkin olmanın 1 sembolü ollaraak , kötü söz söylerler .

6-Akranları tarafından tasdik lanması:

7-Çocukça 1 beðeni : Küçük çocuklarda banyo vede ona ilişkin konuşmak , çocuklarda 1 tür çocuksu seksüel beðeni alma durumu ortaya çıkarmaktadır .
NE YAPILMALIDIR ?

1-Örnek oluşturma: Eğer kaba vede küfürlü bi konuşma eğilimini kendinizde mani leyebiliyorsanız , çocuğunuzda bu kontrolü sizi taklit ederek öğrenecektir .

2-Dürtülerini anlatım edebilme: Eğer çocuk , size oluþan kızgınlıklarını rahatlıkla dile getirebiliyorsa , bu özgürlüğe sahip ise , menfii duygularını belirtmek için daha az küfürlü sözcük kullanacaktır .

3-tartışma: Bu sözcük ler 1 kağıda yazılarak tanımlanır vede daha sonra tartışılır .

4-önemsememek: Çocuklar kötü sözcükler kullandığında ,anne-babalar bu duruma pek aþırı üzülüp şaşırmıyorlarsa , çocukların bu sözcükleri söylemeleri için 1 sebep leri kalmayabilir .

5-"Dilsizlik Oyunu": Ana-babalar böyle durumlarda Şoke olmaktan çok , sessizlik oyunu oynayarak çocuğu yönlendirebilirler . "senin kullandığın sözcük nin anlamı nedir ?" , "anlamıyorum" , denilerek çocuktan yanıtlaması istenir .

6-Yaratıcı olmaya özendirmek: Yaratıcı uğraşlar , yazınsal faaliyetler , spor vb . Yaratıcılığı artırıp kötü söz kullanımını mani ler .

7-Kötü sözcüklerin yıpratılması: Çocuk bu sözcük yi kullandığında 5 dakika boyunca bu sözcük yi söylemesini isteyin . Büyük olasılıkla 1 daha kullanmayacaktır . Söylemek istemediği zaman , fakat kötü sözcüğü kullanmaktan dolayı verilen cezayı uyguladıktan sonra , istediğini yapabileceğini söyleyin .

8-Ciddi cezalandırmama: Eğer çocuğunuzu , döverek , bağırarak , tehdit ederek cezalandırırsanız; çocuğunuz bu bu sözcük leri yakalanıp cezalandırılmamak için , gizlice kullanmayı öğrenir .

Uygun olmayan bu sözcüklerin yerine , uygun kabul edilebilir sözcükler kullanması için çocuğu veri lendirmek gereklidir .Çocuk olumlu sözcük kullandığında , çocuğun övülmesi teşvik edilmesi gereklidir .  

 


Çocuk Gelişimi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp