Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   Hayvanların Cinsel İlişkileri                                               

  

 Hayvanların Cinsel İlişkileri Hakkındaki Veri leri Aşağıdaki Yazımızda n yada Web Sitemizi Ziyaret Ederek Daha Aþırı Veri Sahibi Olabilirsiniz .


Hayvanların Cinsel İlişkileri                               

 

 

 Çoğu halkların mitolojilerinde çok güzel kadınlarla onları baştan çıkarabilmek için hayvan kılığına girmiş erkek tanrıların cinsel birleşmelerini konu alan öykülere rastlanır , örneğin , Yunan mitolojisinde , tanrı Zeus Leda’yla birleş mek için kuğu kılığına , Europa’yla birleşmek için de boğa kılığına girer . “Güzel kadın vede hayvan ilişkisine çoğu ülkelerin edebiyatında rastlanır . Eskiçağ bize bu tür örneklerle dolu 1 Literatür vede re sim sanatı bırakmıştır . Çok az rastlanmakla 1 arada hayvanlarla cinsel birleşme denemesinde bulunan kadınların varlığı gerçektir .Kinsey’in incelemeleri insan hayvan ilişkileri konusunda yüzde sekizlik 1 oran ortaya koyar; bu oran kırsal bölgelerde biraz daha yüksektir . Çok eski çağlardan beri yasalar , hayvanlarla cinsel ilişkiyi yasaklamıştır , örneğin , Hitit yasalarına göre “bir erkek 1 inekle cinsel ilişkide bulunursa ölüm cezasına çarptırılırdı . Ama 1 boğa 1 in sana tecavüz ederse , insan değil , boğa öldürülürdü . Yine Hitit yasalarına göre 1 erkek 1 katırla yada 1 beygirle cinsel ilişkide bulunursa bu erkek öldürülmez , amma krala yaklaştırılmayacağı gibi , rahip de olamazdı , Erkek hayvanların başka türlerden dişilerle çiftleşmesine oldukça sık rastlanır . Gerçekten de , anatomik bakımdan 1 mani olmadıkça ayrı türden hayvanların çiftleşmesinin 1 sakıncası yoktur . Ama bu birleşme 1 gebelikle sonuçlanmaz . Kuşlarda vede iri memelilerde bu tür birleşmelere çok rastlanır . Bu tür çiftleşmelerin ilimsel ollaraak gözlenmesi oldukça yenidir . Yakın 1 geçmişe kadar ayrı türden hayvanların çiftleşmeleri olanaksız ollaraak değerlendiriliyordu .

Insanda , Hal farklıdır . Insanın hayvanlarla cinsel birleşmede bulunması anatomik ollaraak diðerbir deyiþle vücut yapısı bakımından zordur . Çünkü insanın vücut yapısı hiçbir hayvanınkiyle karşılaştırıla maz . Ayrıca insandaki sinirsel koşullanma da bu tür birleşmeler için önemli 1 mani meydana getirir . Daha önce de söylendiği gibi , hayvanlarla kurulan ilişkilere daha çok kırsal bölgelerde rastlanır vede ergenliðe geçiþ çağına varan erkekler tarafından uygulanır . Bu birleşmeler yaş ilerledikçe azalır; çünkü artık kişiye heteroseksüel etken lik egemen olmuştur . Hayvanlarla çiftleşmeye , hayvanlar arasındaki 1 birleşmenin yol açabileceği 1 coþku lanma sebep olabileceği gibi , bu tür davranışta bulunan arkadaşları taklit etmek arzusu da böyle 1 birleşmenin kaynağı meydana gelebilir . Ilişki kurmak için seçilen hayvanlar umumiyetle kedi yada köpek gibi ev hayvanlarıdır . Ama düveler , dişi koyunlar , keçiler vede dişi eşekler de bu tür ilişkiler için avantaj lanılan hayvanlar arasında yer alır . Dişi koyunlarla yapılan birleşme uzun süre kırlarda yaşayan vede bu sebep le kadınlarla az ilişkide bulunan çobanlar arasında yaygındır . Erkek hayvanlar bu tür deneylere çoğunlukla sert tepki gösterirler . Bu ilişki vakit içinde uzarsa , çocukla hayvan arasında duygusal 1 bağın doğması mümkün meydana gelebilir .Cinsel yaşam insanoğlunun en önemli sorunlarından biridir . Cinsel yaşamın gelişmesi çağlara bağlı ollaraak değişiklikler gösterir .

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:  cinsel güç artırıcı bitkisel(doðal) ilaçlar , cinsel gücü artıran kahve , cinsel gücü artırıcı bitkisel(doðal) ilaçlar , cinsel takviye , cinsel gücü arttıran kahve , cinsel sağlık ürünleri Ankara , cinsel istek arttırıcı kahve , kadınlarda cinsel isteksizlik bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , prof dr ateş kadıoğlu , cınsel gucu artıran bıtkıler , erkeklerde cinsel isteksizlik sebep olur , seks gücünü artıran bitkiler , cinsel güç arttırıcı kahve , cinsellik erken boşalma , bayan azdırıcı damla eczane ,cinsel geciktiriciler , cinsel güç , bay bayan azdırıcılar , en tesirli bayan uyarıcı , en tesirli bayan azdırıcı damla , cinselliği artıran ilaçlar , cinsel istek arttırıcı haplar , cinsel iktidarsızlık sebep leri , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cinsel

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp