Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Böbrek Taşı Nasıl Kırılır

 Böbrek Taşı Nasıl Kırılır bu konu hakkında tüm merak ettikleriniz .

 

 Böbrek taşı nasıl kırılır ? gibi sualler a diðerbir deyiþle t arıyorsanız doğru yerdesiniz % 100 bitkisel(doðal) BÖBREK TAŞI düşürücü ürünlerimizi bu yazıda inceleyebilirsiniz .

 

% 100 bitkisel(doðal) vede doğal BÖBREK TAŞI düşürmeye yardımcı bitkisel(doðal) ürünlerimiz görmek için tıklayınız .

 

 

Yapılan tetkiklerle bulunan taşın çapı 4 mm . den küçük vede emare ler de çok şiddetli değilse , hastanın her gün içtiğinin birkaç katı daha aþırı su içmesi önerilir . Bu idrarla 1 arada taşın atılmasına vede başka taşlar oluşmasını mani lemeye yardımcı olur .Birkaç hafta yada ay beklenir . Aynı zamanda rejimine de dikkat etmesi önerilir .

Bir 2 hafta sonra tekrar röntgen yada ultrason tetkiki yapılarak taşın üriner sistem boyunca daha aşağılara ilerlediği görülürse aynı Tedavi(iyileştirme) ye Daimi edilir . Herhangi 1 değişiklik olmaz ise başka Tedavi(iyileştirme) yöntemlerine geçilir .

Hareketsiz 1 yaşamdansa bolca hareket etmek , örneğin yürüyüş yapmak taşın düşürülmesinde avantaj sağlayacaktır .

Bekleme esnasında taş hareketi ile oluşan ağrıların giderilmesi amacıyla ağrı kesiciler kullanılabilir .

Yine taşın düşürülmesi beklenirken idrarın süzgeç görevi yapabilecek 1 maddenin içinden geçirilerek yapılması düşürülecek taşın yakalanmasına olanak verir . Böylece taşın kimyasal çözümleme i yapılarak ötede taş oluşumunu mani leyebilecek rejimsel önlemler alınabilir .
Taşın ÇıkarılmasıKendiliğinden düşmeyen taşlar , çok aþırı ağrı vede kanamaya sebep oluþan büyük taşlar , idrar akışını durdurarak kalıcı böbrek hasarına sebep olabilecek taşlar , akut batın tablosu oluşturan taşlar çeşitli Tedavi(iyileştirme) yöntemleriyle vücuttan uzaklaştırılmalıdırlar .
Ureteroskopi: Bu yöntem orta yada alt üriner sistemin küçük taşlarının çıkarılması için kullanılır . Cerrahi 1 işlem gerektirmez . bölgesel yada Umumi anestezi ile yapılır . İnce uzun , zor olmayan bükülebilen , fiberoptik 1 aletle urethradan mesaneya girilir , taş tesbit edilir vede özel 1 aletle çıkarılır yada laser kullanılarak kırılır . Bu Tedavi(iyileştirme) den sonra rahatsızkiþiye birkaç gün için silikon 1 tüp takılır .litotripsi .gif (10711 bytes)
Litotripsi: (Taşın kırılması)Özellikle son 20 yıldır hızla gelişen teknikler sayesinde böbrek taşları çeşitli yöntemlerle kırılarak toz haline getirilmekte vede bu şekilde vücut dışına atılımları sağlanmaktadır . bu iş için şok dalgalarını yada ses dalgalarını kullanan litotripter ollaraak adlandırılan makinalar geliştirilmiştir .1980 lerin başlarında üretilen ilk litotripter ler hastanın leğen kemiğine vede böbreklerine zarar vermemek için çok dikkatli kullanılmaları gerekiyordu .Taşları fakat 2-3 parçaya bölebiliyordu . Oysa son yıllarda geliştirilen modern litotripterler taşları oldukça küçük parçalara ayırabilmekte vede iyice ufalanan taş parçacıkları idrarla basitce atılabilmektedir .

Hastaya gevşemesi için 1 sakinleştirici verilir vede local yada Umumi anestezi uygulanır . İşlem umumiyen 1 saatten uzun sürmektedir . Rahatsızkiþi birkaç gün içinde olaðan günlük yaşamına dönebilir . Bazı durumlarda taş kırma seansınıntekrarlaması gerekebilir .
Ultrasonik Litotripsi: Ureteroskopi benzeri 1 işlemle spinal anestezi yapılan Rahatsızkiþide taşa yüksek frekanslı ultrason dalgaları verilerek taş kırılır . Aþırı başvurulan 1 yöntem değildir .
Elektrohidrolik Litotripsi: ( EHL )Bu teknikte küçük taşlar elektrikle üretilen şok dalgaları ile kırılır . Genel anestezi gerektirir . Basit bükülebilen 1 ureteroskop kullanılır . Kullanımında bazı zorluklar oluşabilir .
Extracorporeal Shock Wave Litotripsi (ESWL)Günümüzde en sık kullanılan vede en çağdaş yöntemdir . Vücut dışında oluşturulan vede vücuda odaklanan şok dalgaları için taşların kırılarak toz haline getirimesi esasına dayanır .ESWL nin ilk çıkan tiplerinde rahatsızkiþiye sakinleştirici ve/veya anestezi verilerek su dolu özel 1 tankın üzerine asılmış sedyenin üzerine yatırılır . Röntgen ışınları ile taşın yeri belirlenip bu bölge şok dalgakları ile taş ufalanıncaya kadar bombardımana tutulur . bu ilk makinalarda hastanın şişman yada zayıf olması , taşın ureterin alt bölümlerinde olması sonuç alınmasını zorlaştırmakta idi .

Son teknolojiye göre üretilen makinelerde ise su tankı yerine özel yastıklar kullanılmakta , hastalarda boy vede kilo kısıtlaması olmamakta , taşın pozisyonunu belirlemek için daha az X ışınına ihtiyaç duyulmakta yada X ışını yerine ultrasonografi kullanılmakta , çok az Rahatsızkiþide Umumi anesteziye gereksinim duyulmaktadır . ayrıca sistin taşları vede alt ureterdeki taşların kırılması da daha zor olmayan olmaktadır . Tedavi(iyileştirme) süresi de kısalmıştır .

ESWL ile kırılan taşlar idrarla kendiliğinden basitce atılabilmektedir .
Perkutanöz NefrolitotomiESWL nin tesirli olamdığı bazı durumlarda kullanılır .Taşın çapı 3 cm den büyükse , pozisyonu vede şekli ESWL uygulamaya müsait değilse , böbrek fonksiyonları aşırı zayıflamışsa , hayatı tehdit eden 1 kalp hastalığı varsa yada kalp pili kullanıyorsa , Rahatsızkiþi gebe ise , mesane hastalığı varsa , idrar yollarında anomali varsa cerrahi 1 işlem oluþan perkutanöz nefrolitotomi uygulanır .Cerrah yada urolog bölgesel anestezi ile hastanın belinde 1 cm büyüklüğünde 1 delik açarak nefroskop denilen 1 aletle direk ollaraak böbreğe yada idrar yollarına girerek taşa ulaşır .Küçük taşlar direk ollaraak , büyük taşlar ise ultrasonik , elektrohidrolik yada laserli cihazla kırılarak boşaltılır . Boşalmanın sağlanabilmesi için geçici ollaraak 1 tüp takılır . Hastanın birkaç gün hastanede kalması gerekmektedir . 2 hafta içerisinde Rahatsızkiþi olaðan günlük yaşamına döner .
Diğer cerrahi yöntemlerAçık nefrolitotomi denilen geniş 1 operasyon çok seyrek ollaraak aþırı komplike vakalarda , parsiyel nefrektomi denilen böbreğin 1 kısmınınalınması işlemi ise böbreğin geriye dönüşümü olmayacak kadar ağır hasar gördüğü durumlarda seyrek ollaraak uygulanır .Tekrarlayan Taşlarda Tedavi(iyileştirme) :

Burada amaç taşın kimyasal yapısının belirlenerek bu kimyasalın idrarda kristalleşmesini önlemektir .


Böbrek taşları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp