Bitkisel Sağlık Ürünleri
Böbrek taşları

Böbrek taşı(kidney stone) (kidney stone) Neşekilde Kırılır

  Böbrek taşı(kidney stone) (kidney stone) Neşekilde Kırılır bu konu hakkında bütün merak ettikleriniz .

 

  Böbrek taşı(kidney stone) neşekilde kırılır ? gibi sualler a diğerbir deyişle t arıyorsanız doğru yerdesiniz % 100 bitkisel(doğal) BÖBREK TAŞI düşürücü ürünlerimizi bu yazıda inceleyebilirsiniz .

 

% 100 bitkisel(doğal) vede natural BÖBREK TAŞI düşürmeye yardımcı bitkisel(doğal) ürünlerimiz görmek icin tıklayınız .

 

 

Yapılan tetkiklerle bulunan taşın çapı 4 mm . den küçük vede emare ler de çook şiddetli değilse , rahatsızkişinin her gün içtiğinin birkaç katı daha aşırı su içmesi tavsiye lir . Bu idrarla 1 arada taşın atılmasına vede farkli taşlar oluşmasını mani lemeye yardımcı olur .Birkaç hafta yada ay beklenir . Özdeş zamanda rejimine de dikkat etmesi tavsiye lir .

Bir 2 hafta sonra tekrar röntgen yada ultrason tetkiki yapılarak taşın üriner sistem boyunca daha aşağılara ilerlediği görülürse özdeş Tedavi(iyileştirme) ye Daimi edilir . Herhangi 1 değişiklik olmaz ise farkli Tedavi(iyileştirme) metod lerine geçilir .

Hareketsiz 1 yaşamdansa bolca hareket etmek , misal ollaraak yürüyüş yapmak taşın düşürülmesinde avantaj sağlayacaktır .

Bekleme esnasında taş hareketi ile meydana gelen ağrıların giderilmesi gayesi yla ağrı kesiciler kullanılabilir .

Yine taşın düşürülmesi beklenirken idrarın süzgeç vazife i yapabilecek 1 maddenin içinden geçirilerek yapılması düşürülecek taşın yakalanmasına olanak verir . Böylece taşın kimyasal çözümleme i yapılarak ötede taş oluşumunu mani leyebilecek rejimsel tedbir ler alınabilir .
Taşın ÇıkarılmasıKendiliğinden düşmeyen taşlar , çook aşırı ağrı vede kanamaya sebep oluşan büyük taşlar , idrar akışını durdurarak baki böbrek hasarına sebep olabilecek taşlar , akut Doğu(şark) n tablosu oluşturan taşlar çeşitli Tedavi(iyileştirme) metod leriyle bedende n uzaklaştırılmalıdırlar .
Ureteroskopi: Bu metod orta yada alt üriner sistemin küçük taşlarının çıkarılması icin kullanılır . Cerrahi 1 işlem gerektirmez . bölgesel yada Umumi anestezi ile yapılır . İnce uzun , zor olmayan bükülebilen , fiberoptik 1 aletle urethradan mesaneya girilir , taş tesbit edilir vede hususi 1 aletle çıkarılır yada laser kullanılarak kırılır . Bu Tedavi(iyileştirme) den sonra rahatsızkişiye birkaç gün icin silikon 1 tüp takılır .litotripsi .gif (10711 bytes)
Litotripsi: (Taşın kırılması) Hususiyetle son 20 yıldır hızla gelişen teknikler sayesinde böbrek taşları çeşitli metod lerle kırılarak toz haline getirilmekte vede bu biçim de beden dışına atılımları sağlanmaktadır . bu iş icin şok dalgalarını yada ses dalgalarını kullanan litotripter ollaraak adlandırılan makinalar geliştirilmiştir .1980 lerin başlarında üretilen ilk litotripter ler rahatsızkişinin leğen kemiğine vede böbreklerine zarar vermemek icin çook dikkatli kullanılmaları gerekiyordu .Taşları fakat 2-3 parçaya bölebiliyordu . Oysa son yıllarda geliştirilen modern litotripterler taşları oldukça küçük parçalara ayırabilmekte vede iyice ufalanan taş parçacıkları idrarla basitce atılabilmektedir .

Hastaya gevşemesi icin 1 sakinleştirici verilir vede local yada Umumi anestezi uygulanır . İşlem umumiyen 1 saatten uzun sürmektedir . Rahatsızkişi birkaç gün içinde olağan günlük yaşamına dönebilir . Bazı durumlarda taş kırma seansınıntekrarlaması gerekebilir .
Ultrasonik Litotripsi: Ureteroskopi benzeri 1 işlemle spinal anestezi yapılan Rahatsızkişide taşa yüksek frekanslı ultrason dalgaları verilerek taş kırılır . Aşırı başvurulan 1 metod değildir .
Elektrohidrolik Litotripsi: ( EHL )Bu teknikte küçük taşlar elektrikle üretilen şok dalgaları ile kırılır . Genel anestezi gerektirir . Basit bükülebilen 1 ureteroskop kullanılır . Kullanımında bazı zorluklar oluşabilir .
Extracorporeal Shock Wave Litotripsi (ESWL)Günümüzde en sık kullanılan vede en asri(çağdaş) metod dir . Beden dışında oluşturulan vede bedene odaklanan şok dalgaları icin taşların kırılarak toz haline getirimesi esasına dayanır .ESWL nin ilk çıkan tiplerinde rahatsızkişiye sakinleştirici ve/veya anestezi verilerek su dolu hususi 1 tankın üzerine asılmış sedyenin üzerine yatırılır . Röntgen ışınları ile taşın yeri belirlenip bu bölge şok dalgakları ile taş ufalanıncaya kadar bombardımana tutulur . bu ilk makinalarda rahatsızkişinin şişman yada zayıf olması , taşın ureterin alt bölümlerinde olması netice alınmasını zorlaştırmakta idi .

Son teknolojiye göre üretilen makinelerde ise su tankı yerine hususi yastıklar kullanılmakta , hastalarda boy vede kilo kısıtlaması olmamakta , taşın pozisyonunu belirlemek icin daha az X ışınına ihtiyaç duyulmakta yada X ışını yerine ultrasonografi kullanılmakta , çook az Rahatsızkişide Umumi anesteziye gereksinim duyulmaktadır . farklı ca sistin taşları vede alt ureterdeki taşların kırılması da daha zor olmayan olmaktadır . Tedavi(iyileştirme) zaman si de kısalmıştır .

ESWL ile kırılan taşlar idrarla kendiliğinden basitce atılabilmektedir .
Perkutanöz NefrolitotomiESWL nin tesirli olamdığı bazı durumlarda kullanılır .Taşın çapı 3 cm den büyükse , pozisyonu vede biçimi ESWL uygulamaya müsait değilse , böbrek fonksiyonları aşırı zayıflamışsa , hayatı tehdit eden 1 kalp hastalığı varsa yada kalp pili kullanıyorsa , Rahatsızkişi gebe ise , mesane hastalığı varsa , idrar yollarında anomali varsa cerrahi 1 işlem oluşan perkutanöz nefrolitotomi uygulanır .Cerrah yada urolog bölgesel anestezi ile rahatsızkişinin belinde 1 cm büyüklüğünde 1 delik açarak nefroskop denilen 1 aletle direk ollaraak böbreğe yada idrar yollarına girerek taşa ulaşır .Küçük taşlar direk ollaraak , büyük taşlar ise ultrasonik , elektrohidrolik yada laserli cihazla kırılarak boşaltılır . Deşarjolma nın sağlanabilmesi icin geçici ollaraak 1 tüp takılır . Hastanın birkaç gün hastanede kalması gerekmektedir . 2 hafta dahilinde Rahatsızkişi olağan günlük yaşamına döner .
Diğer cerrahi metod ler Aleni nefrolitotomi denilen geniş 1 operasyon çook seyrek ollaraak aşırı komplike vakalarda , parsiyel nefrektomi denilen böbreğin 1 kısmınınalınması işlemi ise böbreğin geriye dönüşümü olmayacak kadar ağır hasar gördüğü durumlarda seyrek ollaraak uygulanır .Tekrarlayan Taşlarda Tedavi(iyileştirme) :

Burada gaye taşın kimyasal yapısının belirlenerek bu kimyasalın idrarda kristalleşmesini tedbir ektir .


Böbrek taşları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp