Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Bel Fıtığı Patlaması

 

Bel Fıtığı Patlaması hakkında veri ler

 

Bel vede belde oluşan fıtığın anotomisi bu yazımızda yer almaktadır . Bel fıtığı teşhisi konulduktan sonra kişinin yapması gerekenler vede yapmaması gerekenler hakkında sitemizde bulunan mütehassız larımızdan veri edinebilir %100 tesirli bitkisel(doðal) ürünlerimize bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz .

 

Bel fıtığına ameliyatsız çözüm sunan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimize ulaşmak için tıklayınız . . . .

 

MR raporuna göre ; belinizde 5 .bel omuru ile 1 .sağrı omuru arasında bel fıtığı mevcuttur .

bu bel fıtığı , önünden geçen sinir damarına bası yaparak ezdiğinden önemli vede tehlikelidir .

kısaca bel anatomisi hakkında veri verelim;

normalde belde 5 adet omur vardır vede bunlara Lomber omur denir . Lomber’in baş harfi oluþan L harfi ile numaralandırmak suretiyle kaçınçı bel omuru olduğu izah edilir . lomber omurların hemen altında sakrum ( sağrı ) omurları yer alır .Aynı şekilde sakrum ( sağrı ) bölgesindede 5 adet omur vardır . vede bunlarda sakrum’un baş harfi oluþan S harfi ile numaralandırmak suretiyle kaçınçı bel omuru olduğu izah edilir .

yukarda açıkladığı gibi , sizde 5 .bel omuru ile 1 .sağrı omuru arasında bel fıtığı mevcuttur . (L5-S1 )

Bel bölgesinde 5 adet omur cismi olduğuna göre ; sağ tarafta 5 , sol taraftada 5 olmak üzere toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri mevcuttur…
Başka 1 deyişle ; olaðan 1 insanda bel bölgesinde toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri mevcuttur . Bel fıtığında sıkışan sinir kökleri canlı nın hareket etmesine sebebiyet veren oluşumlardır .
Bel fıtığı ameliyatı esnasında bu sinir kökleri serbestleşse de , ilerde orjinal yapısını kaybettiği için çevresine granulasyon dokusu oluşacaktır .
Kaba 1 yorum le ; en mükemmel yapılan bel fıtığı ameliyatlarında bile 10 aralıktan birini iptal ettiğiniz için Rahatsızkiþide % 10 hareket kaybı olması olaðan dir . Eğer 2 adet fıtık varsa %20 , 3 fıtık varsa % 30 , 4 fıtık varsa % 40 hareket kaybı olacaktır .


Bu sebep den dolayı , sanılanın tam aksine bel fıtığı ameliyatları radikal % 100 netice veren ameliyatlar değildir . Çünkü 10 adet bel fıtığı çıkış yeri bulunmaktadır . Bunlardan biri alınsa , geriye 9 adet daha bel fıtığına aday yer mevcut demektir .


Nitekim bel fıtığından 2-3 kez ameliyat olduğu halde , ilerde tekrar bel fıtığı oluþan insanlarla karşılaşabilirisiniz . İşte bunun sebebi budur .Bel fıtığı ameliyatları diğer ameliyatlara benzemez . Apandektomi ameliyatı sadece 1 kez olur . safra kesesi ameliyatı da sadece 1 kez olur . Çünkü 1 insanda bildiğiniz gibi , 1 adet apandix , 1 adet safra kesesi bulunur . Bunlar radikal çözüm getiren ameliyatlardır . Oysa , olaðan 1 insanda 10 adet bel fıtığı çıkış yeri olduğu için , bel fıtığı ameliyatları radikal sonuç getirmeyen vede ötedeki dönemlerde 1 dizi komplikasyonuda beraber sinde getiren ameliyatlardır .
Amerika vede Kanada da bel fıtığı ameliyatları 4 seneden beri çok kısıtlı ollaraak , fakat çok bariz bazı şartlar meydana geldiğinde yapılmaktadır .
Fakat , ne yazıkki ülkemizde medyanında bilinçsizce yaklaşması neticesi peynir ekmek satılır gibi her yerde herkese bel fıtığı ameliyatları yapılmaktadır .


Günümüzde bel vede boyun fıtıklarına Umumi yaklaşım ; MR daki görüntü ne olursa olsun ameliyat dışı , konservatif Tedavi(iyileştirme) lerin uygulanması vede şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır .
Konservatif Tedavi(iyileştirme) lerin diðerbir deyiþle t vermediği vede hastanın şikayetlerinin ciddi oranda artığı durumlarda ameliyata gidilmektedir . Günümüzde ameliyatla sonuçlanan vakalarda ciddi ollaraak düşmektedir . örneğin İngiltere de bu oran binde sekizlere kadar düşmüştür .
Ameliyatlarda da şikayeti kaldırma oranı oldukça düşük kalmaktadır . Sıkça tartışılan ; ameliyat sonrası şikayetlerin geçmediği yada daha da arttığı "başarısız bel ameliyatı sendromu (fail back surgery sydrome)" çok ciddi oranlarda görülmektedir .

Bazı araştırmalar ise ; ameliyat olsun yada olmasın şikayetlerin tekrarlama şansının 1 ,5 -2 yıllık dönemde aynı olduğunu göstermektedir . Yine bazı araştırmalar ; konservatif Tedavi(iyileştirme) lerin başarı oranlarının ameliyatlarla aynı olduğu bildirmektedir .
Yerli , yabancı tıbbi araştırmalar ; fıtıkların başarılı geçen konservatif Tedavi(iyileştirme) ler sonrasında sinire baskıların azaldığını , böylelikle ameliyatsızda bel fıtıklarının Tedavi(iyileştirme) edilebileceğini göstermektedir .


Eğer şikayetler ameliyat Tedavi(iyileştirme) lerle kalkıyor vede kısa sürede (bir ağrı kesici gibi birkaç saat sonra) geri dönmüyorsa Tedavi(iyileştirme) başarılı olmuş demektir .
Esasen ; bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız Tedavi(iyileştirme) edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa vede belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi Tedavi(iyileştirme) si yapılması esastır .

 

Bel fıtığına ameliyatsız çözüm sunan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimize ulaşmak için tıklayınız . . . . 

 

Bel fıtığında bilinmesi gereken bazı gerçekler


1) Bel vede boyun ağrıları ; nerdeyse insanlık tarihi kadar eski vede yaygın mesele lerden biridir . mubarek kitaplarda vede hipokrat`ın yazılarında bile yer almaktadır .
2) Günümüzde dünya nüfusunun %70-80 yaşamının herhangi 1 döneminde en az 1 kere bel ağrısı çektiği saptanmıştır .
3) Amerika Birleþik Devletleri de nezleden sonra en çok doktara gitme sebebi ; bel fıtığıdır .
4) Bel ağrıları 45 yaş altı bireylerde en çok sakatlık sebebi dir .
5) Türk milletinin %60 .4 nün bel ağrısı şikayeti olduğu vede kadınlarda daha aþırı görüldüğü saptanmıştır . Bel ağrıları ameliyat sebebi ollaraak 3 sırada vede en çok hastanede yatarak Tedavi(iyileştirme) edilen rahatsızlıklar içinde 5 . sıradadır .


6) Amerika Birleþik Devletleri ekonomisi her yıl teşhis vede Tedavi(iyileştirme) masrafları vede işgücü kaybı sebebiyle 60-100 milyar dolar gibi 1 ekonomik kayba uğramaktadır . (USA-National Center for Health Statistic 1990) .
Bu kaybın ülkemiz için 10 milyar dolar (turizm gelirlerimizden fazla) olduğu tahmin edilmektedir

.7) MR da görülen fıtıkların ağrı mekanizması üzerine etkileri pek açık değildir .Bel fıtıklarında sinir basısı neticesi kök ağrısının mekanizması açık değildir . Çoğu kez ameliyatlarda bile bu kök basısı bulunamaz . Ağrının tutulan kökün Enfeksiyon lanması neticesi oluştuğu konusunda öngörü birliği vardır . Yaygın inanış ; disk içindeki jelimsi sıvının asitik yapısının sinirin dış zarı (dura) üzerine hasar verdiği yönündedir .


Başarılı 1 ameliyat netiticesinde bile kalkmayan ağrılar (fail back surgery syndrome) gibi sebeblerle MR da görülen fıtıkların şikayetlerin gerçek sebebi mi suali nu ön plana çıkarmaktadır .


8) MR neticesi görülen fıtıkların ne vakit oluştuğu belirlenememektedir .
9) Ayrıca yine yapılan araştırmalar ; hiçbir şikayeti vede ağrısı olmayan (asemptomatik) insanlarında (Dünya nüfusunun sadece %20 si ) MR görüntülerinde disk anormalitelerine %67 gibi ciddi 1 oranda rastlandığını göstermektedir .

Yani ciddi fıtığı görünsede ,hiçbir şikayeti olmayan insanlar vardır .
O vakit , MR da görülen fıtığın mı ağrılara sebep olduğu suali akla gelmektedir .

Bu yüzden birçok mütehassız ın birleştiği nokta =

1) Bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız Tedavi(iyileştirme) edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa vede belirli kriterlerde mevcutsa en son çare ollaraak cerrahi Tedavi(iyileştirme) si yapılması esastır .
2) Bel fıtığında Tedavi(iyileştirme) edilmesi gerekenin MR görüntüsü değil ; hastanın kendisi (ve tabiki şikayetinin) olması gerektiğidir .
3) Ameliyat oluþan bel fıtığı hastalarına ; ameliyatın radikal 1 Tedavi(iyileştirme) yöntemi olmadığı , ilerde 1 başka yerden başka 1 bel fıtığı çıkma riskinin her vakit mevcut olduğu hatırlatılmalıdır . Bu sebep le bel fıtığı ameliyatı oluþan hastalarda muhakkak bel kaslarını güçlendirici egzersizler yapmalıdır .
4) ameliyat edildiği halde tekrarlayan yada başka yerden çıkan bel fıtıklarında en aþırı 4 ameliyat yapılır . .Çünkü 4 diskin alınması neticesi % 40 hareket kaybı ortaya çıkar . 5 . 1 ameliyatın olması demek ; hastayı "yatalak hasta" haline getirmek anlamına gelir ki ; bunu hiç 1 doktor yapmaz . .
O sebep le bel fıtığı ameliyatları en aþırı 4 kez yapılır .


Bel Fıtığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp