Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Behçet Hastalığında Kullanılan İlaçlar

 

Behçet Hastalığında Kullanılan İlaçlar hakkında veri ler;

 

Behçet hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar vede bu ilaçların etkileri yan etkileri hakkında tüm merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır . Konunun teferruat larına sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz .

 

Behçet hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . .  

 

Behçet hastalığı otoimmün 1 hastalık olduğundan diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi kortikosteroidler akut inflamatuar dönemde Tedavi(iyileştirme) de kullanılabilir . Gerçekte behçet  hastalığını tamamen geçiren 1 Tedavi(iyileştirme) yoktur . Bu hastalık rekürrens vede remisyonlarla giden 1 hastalıktır (alevlenmeli vede yatışmalı periyotlarla gidebilir) . Bazı hastalar olaðan e yakın 1 hayat sürebilirken , bazı hastalarda körlük vede körlük kadar ciddi diğer arazlar oluşabilir . Behçet hastalığı 1 çeşit vaskülit olduğu vede birçok organı tutabildiği için umumiyen bu hastalar aniden aþırı doktora gidip Tedavi(iyileştirme) görmektedir . Hastanın Tedavi(iyileştirme) sinin tek doktor tarafından koordine edilmesi Tedavi(iyileştirme) planını vede yan etkileri izleme(takip) etmek bakımından daha uygundur . Behçet  hastaları umumiyetle Romatologlar tarafından daha çok izlenmektedir . Diğer sistemleri tutması sebebi yle Behçet hastalarının sıklıkla gittiği diğer branşlar ise şunlardır .

Kadın doğum mütehassız ları: kadınlardaki genital aftöz ülserler için gidilir .

Üroloji mütehassız ları: erkeklerdeki genital yaralar için gidilir .

Dermatoloji mütehassız ları: hem bayan hem erkeklerdeki genital yaralar için gidildiği gibi ciltteki vede mukoz yüzeylerindeki mesele ler sebebi yle gidilir .

Göz mütehassız ları: göz içi Enfeksiyon lanmaları sebebi yle gidilir .

Gastroenteroloji mütehassız ları: gastrointestinal yoldaki rahatsızlıklar için gidilir .

Hematoloji bölümüne , kan hastalıkları ile alakalı sorunlar için gidilir . Nöroloji mütehassız ına , santral sinir sistemi tutulumunda gidilir .

 

Topikal ilaçlar


Topikal ilaçlar umumiyetle aftöz ülserlerin Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılır . Genellikle içerisinde kortikosteroid içerirler , bazen anestezik vede antienflamatuar ilaçta bulunur . Bunlar ağrıyı azaltmak içindir .

 

Oral ilaçlar

-Kortisin

-Pentoksifilin

-Steroidler

-Sulfalazin

-NSAİD ilaçları(nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar , ibuprofen gibi)

 

 

Kortikosteroidler; Behçet hastalığında özellikle akut alevlenmelerde avantaj lıdır . Uzun süreli kronik behçet Tedavi(iyileştirme) sinde ise pek başarılı 1 yeri yoktur . Özellikle santral sinir sistemi tutulumu vede göz tutulumlarında uzun süre kullanımda yeterli görülmemektedir . Pomad (merhem) şeklinde cilt yaraları , ağız içi yaralarında kullanılabilir . Enjeksiyon ollaraak artrit durumlarında Eklem(joint) içine kullanılabilmektedir . Bunun dışında akut alevlenmeler sırasında kortikosteroidler hastalığın yatıştırılması için kullanılmaktadır . Kortikosteroidlerin uzun dönem kullanılması halinde osteoporoz , kilo alımı , gecikmiş yara iyileşmesi , sürekli substernal yanma vede artmış kan basıncı gibi yan etkiler görüldüğü için bu ilaçların kullanımını sınırlandırmaktadır . Bu yüzden kısa süreli vede düşük dozda kullanılmaya çalışılmalıdırlar .

 

 

İmmünsupresan (İmmün baskılayıcı ajan(gimen) lar);  bunlardan azothiopurin (imuran) sık  kullanılan immünsupresan ajan(gimen) lardandır . Organ nakillerinde vede diğer otoimmun hastalıklarda sık kullanılan 1 ajan(gimen) dır . Kullanımı sırasında mide rahatsızlıkları yapabilir vede kemik iliğinde yeni kan hücrelerinin oluşumunu 1 miktar baskılayabilir . Steroid kullanmak zorunda oluþan uzun süreli behçet hastalığında steroid yerine kulanılabilir yada steroid dozunu azaltmak için yardımcı ollaraak kullanılabilir . Özellikle santral sinir sistemi tutulunda vede göz tutulumunda imuran kullanılmaktadır .

 

Klorambusil; benzer şekilde 1 immünsupresan 1 ajan(gimen) dır . Üveitli hastalarda vede meningoensefalitli hastalarda kullanılmakta oluþan 1 ajan(gimen) dır . Yan etki ollaraak kalıcı kısırlık vede kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yapabileceğinden dolayı kan  hücreleri al küreler vede trombositler kontrol aralıklarla kontrol edilmelidir .

 

Kolşisin; Gut hastalığında kullanılır . Gut , ürik asit kristalleri ile oluşan 1 artrit çeşididir . Yine Behçet hastalığında da artrit görülmektedir . Kolşisin vücuttaki inflamasyonu azaltıcı tesiri ile avantaj lı olmaktadır . Mukoz membranlardaki lezyonlar , artrit vede cilt lezyonları için Behçet hastalığında kullanılabilmektedir . Yan etki ollaraak bulantı , kusma vede ishal(diyare) görülebilir . Doz azaltımı ile bu yan etkilerde azaltılmaktadır .


Siklofosfamid , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılan stotoksik 1 ilaçtır . Sklofosfamid vücutta karaciğer tarafında acrolein vede fosforamid adında 2 parçaya bölnür bunlar etkin maddelerdir . Bunlar DNA üzerinden kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini durdurmaya avantaj lar . Ancak bu sitotoksik ajan(gimen) lar olaðan immün sistemi de baskılayabiliyor vede olaðan hücreleride öldürebiliyorlar . Yan tesiri yüksek olduğu için çok kontrolsüz vede ciddi behçet hastalarında fakat kullanılırlar .

 

Siklosporin , azotioprin gibi immün baskılayıcı 1 ajan(gimen) dır vede çoğunlukla organ nakillerinde kullanılan 1 ajan(gimen) dır . Böbrek vede karaciğer hastalığı oluþan kişilerde doz ayarlaması gerekmektedir . Başka ilaçlar  siklosporinin kullanımı vede kandaki seviyesi ile ilgili  değişikliklere sebep olabileceğinden dolayı ek ollaraak alınan diğer ilaçlarda doktora söylenmelidir .

 

Tümör nekrotizan  faktör alfa blokerleri- ENBREL(etanercept); etanercept enjeksiyon şeklinde kullanılan tümör nekrozis faktör alfanın blokeridir . Öncelikle romatoid artrit , ankilozan spondilit vede psöriyatik artritte Eklem(joint) deki inflamasyonu mani lemek için kullanılmıştır . TNF alfa inflamasyon durumlarında vücudun yaptığı reaksiyonu arttırır vede bu sayede ağrı , ateş , şişme gibi bulguların oluşmasına sebep olur . TNF alfa bloke edilirse ateş , şişme , Eklem(joint) lerde kızarıklık gibi durumlarda mani lenecektir . Etanercept TNF alfayı bloke eden sentetik 1 proteindir . Laboratuar ortamında üretilmektedir .

 

Triamcinolone; topikal 1 steroiddir . Yüzeyel cilt yaralarında , aftöz ülserlerde inflamasyonu , kızarıklığı , şişliği , vede ağrıyı almak için kullanılır . Bu ilaç alerjik Eczama(egzama) vede psöriazizde gibi durumlarda bölgesel ollaraak kullanılan 1 steroiddir .

 

Metotreksat; romatoidartrit Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılan antimetabolit 1 ilaçtır . İmmün suprasen tesiri de mevcuttur . Bu tesiri nden avantaj lanılarak artritlerde kullanılabilir .

 

Prednizon; gerçekte etkin olmayan 1 steroid maddedir . Karaciğerde prednizolona çevrilmek zorundadır . Prednizolona çevirme karaciğer hastalarında güç olacağından bunlarda tercih edilmemesi gereklidir . Prednizon artrit , astım , bronşit , bazı cilt alerjik reaksiyonları , ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı) , kron gibi  birçok otoimmün hastalıkta kullanılabilen 1 steroiddir .

 

Remicade (infliximab); Enjekte edilebilen TNF alfa blokeri 1 ajan(gimen) dır . İnflamasyonu azaltmak amacı ile kullanılabilir .

 

Sulfasalazin; 5 aminosalisilik asit vede sulfapiridinden oluşan 1 moleküldir . Direk alındığı vakit 1 tesiri zdir . Bağırsakta bakteriler tarafından ikiye ayrılması gerekmektedir . Bu 2 parça 5 aminosalisilik asit vede sulfapiridindir . Bunlardan hangisi antiinflamatuar etkiye sahiptir tartışma konusudur . Ancak 5 aminosalisilik asitin (5 ASA) antiinflamatuar tesiri artık kabul edilmektedir .

 

Cellcept; bu ilaç içinde ingredient ollaraak mikofenolatmofetil içerir . Bu immünsupresan ajan(gimen) grubundan 1 ilaçtır . Organ transplantasyonlarında rejeksiyonu mani lemek için kullanılan immün baskılayıcı ajan(gimen) lar arasındadır .

 

Talidomid; gerçekte cüzzam (mycobacterium leprae) hastalığında kullanılan 1 ilaçtır . Mycobacterium lepraeye karşı immün sistemde bazı değişiklikler yaparak lepraedeki cilt reaksiyonlarının oluşmasını mani lemektedir . Bir nevi immün baskılayıcı etki göstermektedir . Tam etkilenmemekle 1 arada değişik hastalıklarda  kullanılmaktadır . Bunlardan 1 adedi ise HIV enfeksiyonudur .

 

Trental (pentoksifilin);özellikle arterlerde kanın akışkanlığını arttıran , kolaylaştıran 1 maddedir . Kanın zor olmayan akması sayesinde dokulara daha zor olmayan oksijen sağlanacaktır . Behçet hastalığıda 1 vaskülittir vede damar içerisinde akışkanlıkla alakalı sorunlar yaşanmaktadır .

 

Kombinasyon Tedavi(iyileştirme) leri; Siklosporinle 1 arada azotioprin 1 arada kullanılabilir . Sık kullanılan başka 1 kombinasyon ise prednizonla 1 arada diğer immünsupresan ajan(gimen) lardır . Özellikle imuran , prednisolonla sık 1 arada kullanılır .

 

Behçet hastalığında istirahat vede egzersiz

Hastalara akut alevlenmeler sırasında dinlenmesi fakat yakınmalar geçer geçmez hastalara yüzme vede yürüme gibi orta dereceli egzersizler önerilir . Bu sayede Behçet hastaları Eklem(joint) lerinin daha güçlü vede Eklastiki olmasını sağlayabilirler . 


Behcet Hastalığı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp