Bitkisel Sağlık Ürünleri
Behcet Hastalığı

Behçet Hastalığında Kullanılan İlaçlar

 

Behçet Hastalığında Kullanılan İlaçlar hakkında veri ler;

 

Behçet hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar vede bu ilaçların etkileri yan etkileri hakkında bütün merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır . Konunun teferruat larına sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz .

 

Behçet hastalığı Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek vede veri almak icin tıklayınız . . .  

 

Behçet hastalığı otoimmün 1 Rahatsızlık meydana geldiğinde n başka otoimmün Rahatsızlık larda olduğu gibi kortikosteroidler akut inflamatuar dönemde Tedavi(iyileştirme) de kullanılabilir . Gerçekte behçet  hastalığını tamamen geçiren 1 Tedavi(iyileştirme) yoktur . Bu Rahatsızlık rekürrens vede remisyonlarla giden 1 Rahatsızlık tır (alevlenmeli vede yatışmalı periyotlarla gidebilir) . Bazı hastalar olağan e yakın 1 hayat zaman bilirken , bazı hastalarda körlük vede körlük kadar ciddi başka arazlar oluşabilir . Behçet hastalığı 1 çeşit vaskülit olduğu vede birçok organı tutabildiği icin umumiyen bu hastalar aniden aşırı doktora gidip Tedavi(iyileştirme) görmektedir . Hastanın Tedavi(iyileştirme) sinin tek doktor tarafından koordine edilmesi Tedavi(iyileştirme) planını vede yan etkileri izleme(takip) etmek bakımından daha uygundur . Behçet  hastaları umumiyetle Romatologlar tarafından daha çook izlenmektedir . Diğer sistemleri tutması sebebi yle Behçet hastalarının sıklıkla gittiği başka branşlar ise şunlardır .

Kadın Doğu(şark) (garp) m mütehassız ları: kadınlardaki genital aftöz Ülser(mide yarası) ler icin gidilir .

Üroloji mütehassız ları: erkeklerdeki genital yaralar icin gidilir .

Dermatoloji mütehassız ları: hem bayan hem erkeklerdeki genital yaralar icin gidildiği gibi ciltteki vede mukoz yüzeylerindeki mesele ler sebebi yle gidilir .

Göz mütehassız ları: göz içi Enfeksiyon lanmaları sebebi yle gidilir .

Gastroenteroloji mütehassız ları: gastrointestinal yoldaki rahatsızlıklar icin gidilir .

Hematoloji bölümüne , kan Rahatsızlık ları ile alakalı sorunlar icin gidilir . Nöroloji mütehassızı na , santral sinir sistemi tutulumunda gidilir .

 

Topikal ilaçlar


Topikal ilaçlar umumiyetle aftöz Ülser(mide yarası) lerin Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılır . Genellikle dahilinde kortikosteroid içerirler , bazen anestezik vede antienflamatuar ilaçta bulunur . Bunlar ağrıyı azaltmak içindir .

 

Oral ilaçlar

-Kortisin

-Pentoksifilin

-Steroidler

-Sulfalazin

-NSAİD ilaçları(nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar , ibuprofen gibi)

 

 

Kortikosteroidler; Behçet hastalığında hususiyetle akut alevlenmelerde avantaj lıdır . Uzun zaman li kronik behçet Tedavi(iyileştirme) sinde ise pek başarılı 1 yeri yoktur . Hususiyetle santral sinir sistemi tutulumu vede göz tutulumlarında uzun zaman kullanımda yeterli görülmemektedir . Pomad (merhem) biçimi nde cilt yaraları , ağız içi yaralarında kullanılabilir . Enjeksiyon ollaraak artrit durumlarında Eklem(joint) içine kullanılabilmektedir . Bunun dışında akut alevlenmeler sırasında kortikosteroidler hastalığın yatıştırılması icin kullanılmaktadır . Kortikosteroidlerin uzun dönem kullanılması halinde osteoporoz , kilo alımı , gecikmiş yara iyileşmesi , Daima substernal yanma vede artmış kan basıncı gibi yan etkiler görüldüğü icin bu ilaçların kullanımını sınırlandırmaktadır . Bu yüzden kısa zaman li vede düşük dozda kullanılmaya çalışılmalıdırlar .

 

 

İmmünsupresan (İmmün baskılayıcı ajan(gimen) lar);  bunlardan azothiopurin (imuran) sık  kullanılan immünsupresan ajan(gimen) lardandır . Organ nakillerinde vede başka otoimmun Rahatsızlık larda sık kullanılan 1 ajan(gimen) dır . Kullanımı sırasında mide rahatsızlıkları yapabilir vede kemik iliğinde yeni kan hücrelerinin oluşumunu 1 miktar baskılayabilir . Steroid kullanmak zorunda oluşan uzun zaman li behçet hastalığında steroid yerine kulanılabilir yada steroid dozunu azaltmak icin yardımcı ollaraak kullanılabilir . Hususiyetle santral sinir sistemi tutulunda vede göz tutulumunda imuran kullanılmaktadır .

 

Klorambusil; benzer biçim de 1 immünsupresan 1 ajan(gimen) dır . Üveitli hastalarda vede meningoensefalitli hastalarda kullanılmakta oluşan 1 ajan(gimen) dır . Yan etki ollaraak baki kısırlık(infertilite) vede kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yapabileceğinden dolayı kan  hücreleri al küreler vede trombositler kontrol aralıklarla kontrol edilmelidir .

 

Kolşisin; Gut hastalığında kullanılır . Gut , ürik asit kristalleri ile meydana gelen 1 artrit çeşididir . Yine Behçet hastalığında da artrit görülmektedir . Kolşisin bedende ki inflamasyonu azaltıcı tesiri ile avantaj lı olmaktadır . Mukoz membranlardaki lezyonlar , artrit vede cilt lezyonları icin Behçet hastalığında kullanılabilmektedir . Yan etki ollaraak bulantı , kusma vede ishal(diyare) görülebilir . Doz azaltımı ile bu yan etkilerde azaltılmaktadır .


Siklofosfamid , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılan stotoksik 1 ilaçtır . Sklofosfamid bedende karaciğer tarafında acrolein vede fosforamid adında 2 parçaya bölnür bunlar etkin maddelerdir . Bunlar DNA üzerinden kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini durdurmaya avantaj lar . Ancak bu sitotoksik ajan(gimen) lar olağan immün sistemi de baskılayabiliyor vede olağan hücreleride öldürebiliyorlar . Yan tesiri yüksek olduğu icin çook kontrolsüz vede ciddi behçet hastalarında fakat kullanılırlar .

 

Siklosporin , azotioprin gibi immün baskılayıcı 1 ajan(gimen) dır vede çoğunlukla organ nakillerinde kullanılan 1 ajan(gimen) dır . Böbrek vede karaciğer hastalığı oluşan kişilerde doz ayarlaması gerekmektedir . Başka ilaçlar  siklosporinin kullanımı vede kandaki seviyesi ile ilgili  değişmeler e sebep olabileceğinden dolayı ek ollaraak alınan başka ilaçlarda doktora söylenmelidir .

 

Tümör nekrotizan  etken alfa blokerleri- ENBREL(etanercept); etanercept enjeksiyon biçimi nde kullanılan tümör nekrozis etken alfanın blokeridir . Öncelikle romatoid artrit , ankilozan spondilit vede psöriyatik artritte Eklem(joint) deki inflamasyonu mani lemek icin kullanılmıştır . TNF alfa inflamasyon durumlarında bedeni n yaptığı reaksiyonu arttırır vede bu sayede ağrı , ateş , şişme gibi bulguların oluşmasına sebep olur . TNF alfa bloke edilirse ateş , şişme , Eklem(joint) lerde kızarıklık gibi durumlarda mani lenecektir . Etanercept TNF alfayı bloke eden sentetik 1 proteindir . Laboratuar ortamında üretilmektedir .

 

Triamcinolone; topikal 1 steroiddir . Yüzeyel cilt yaralarında , aftöz Ülser(mide yarası) lerde inflamasyonu , kızarıklığı , şişliği , vede ağrıyı almak icin kullanılır . Bu ilaç alerjik Eczama(egzama) vede psöriazizde gibi durumlarda bölgesel ollaraak kullanılan 1 steroiddir .

 

Metotreksat; romatoidartrit Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılan antimetabolit 1 ilaçtır . İmmün suprasen tesiri de mevcuttur . Bu tesiri nden avantaj lanılarak artritlerde kullanılabilir .

 

Prednizon; gerçekte etkin olmayan 1 steroid maddedir . Karaciğerde prednizolona çevrilmek zorundadır . Prednizolona çevirme karaciğer hastalarında güç olacağından bunlarda tercih edilmemesi gereklidir . Prednizon artrit , astım , bronşit , bazı cilt alerjik reaksiyonları , Ülser(mide yarası) atif Kolit(kalın bağırsak iltihabı) , kron gibi  birçok otoimmün Rahatsızlık ta kullanılabilen 1 steroiddir .

 

Remicade (infliximab); Enjekte edilebilen TNF alfa blokeri 1 ajan(gimen) dır . İnflamasyonu azaltmak gayesi ile kullanılabilir .

 

Sulfasalazin; 5 aminosalisilik asit vede sulfapiridinden meydana gelen 1 moleküldir . Direk alındığı vakit 1 tesiri zdir . Bağırsakta bakteriler tarafından ikiye farklı lması gerekmektedir . Bu 2 parça 5 aminosalisilik asit vede sulfapiridindir . Bunlardan hangisi antiinflamatuar etkiye sahiptir münakaşa konusudur . Ancak 5 aminosalisilik asitin (5 ASA) antiinflamatuar tesiri artık kabul edilmektedir .

 

Cellcept; bu ilaç içinde ingredient ollaraak mikofenolatmofetil içerir . Bu immünsupresan ajan(gimen) grubundan 1 ilaçtır . Organ transplantasyonlarında rejeksiyonu mani lemek icin kullanılan immün baskılayıcı ajan(gimen) lar arasındadır .

 

Talidomid; gerçekte cüzzam (mycobacterium leprae) hastalığında kullanılan 1 ilaçtır . Mycobacterium lepraeye karşı immün sistemde bazı değişmeler yaparak lepraedeki cilt reaksiyonlarının oluşmasını mani lemektedir . Bir nevi immün baskılayıcı etki göstermektedir . Tam etkilenmemekle 1 arada farkli Rahatsızlık larda  kullanılmaktadır . Bunlardan 1 adedi ise HIV enfeksiyonudur .

 

Trental (pentoksifilin);özellikle arterlerde kanın akışkanlığını arttıran , kolaylaştıran 1 maddedir . Kanın zor olmayan akması sayesinde dokulara daha zor olmayan oksijen sağlanacaktır . Behçet hastalığıda 1 vaskülittir vede damar dahilinde akışkanlıkla alakalı sorunlar yaşanmaktadır .

 

Kombinasyon Tedavi(iyileştirme) leri; Siklosporinle 1 arada azotioprin 1 arada kullanılabilir . Sık kullanılan farkli 1 kombinasyon ise prednizonla 1 arada başka immünsupresan ajan(gimen) lardır . Hususiyetle imuran , prednisolonla sık 1 arada kullanılır .

 

Behçet hastalığında istirahat vede egzersiz

Hastalara akut alevlenmeler sırasında dinlenmesi fakat yakınmalar geçer geçmez hastalara yüzme vede yürüme gibi orta dereceli egzersizler tavsiye lir . Bu sayede Behçet hastaları Eklem(joint) lerinin daha güçlü vede Eklastiki olmasını sağlayabilirler . 


Behcet Hastalığı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp