Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

UYURKEN BAŞ DÖNMESİ


Uyurken baş dönmesi halk arasında yanlış telaffuz neticesi ortaya çıkmıştır .Uykudan baş dönmesiyle uyananlarda B12 eksikliği , kan seviyesi düşüklüğü vede panik bozukluk gibi bu tür emare lere yol açabilir . Tansiyon takibi de önemlidir . Uykudan baş dönmesi halinde uyanmak meniere hastalığı emare si de meydana gelebilir .


Meniere Hastalığı emare leri

En rahatsızlık veren şikayet baş dönmesidir . Rahatsızkiþi uykudan baş dönmesi ile kalktığını anlatım edebilir . Episodik (tekrarlayan) rotasyonel vertigo atakları (dairesel yada savrulma şeklinde 1 hareket) , işitme kaybı (hastalığın ileriki dönemlerinde giderek işitmenin azalır) , kulakta çoğu vakit sabit 1 ses şeklinde duyulan çınlama oluşur . Ataklar süresi değişmekle 1 arada yarım ile 1 saat Daimi eder . O dönemde Rahatsızkiþide 1 panik hali , soğuk terleme , çarpıntı , bulantı vede kusma , yattığı yerden kalkamama , başını sabit hale getirme ihtiyacı belirir . Herhangi 1 hareket yokken hastanın çevrenin döndüğü ile alakalı duyumu oluşur . Çınlamanın şiddetindeki artma atağın ilk emare si meydana gelebilir . Erken dönemde gelip geçicidir . Ancak önümüzdeki dönemde kalıcıdır . Hastaların büyük kısmı gürültüye karşı toleransını kaybetmiş haldedirler .


Baş dönmesi ( Meniere ) nedir ?


Meniere hastalığı iç kulakta bulunan vede dengeden yetkili sıvılardaki basınç artışının sebep olduğu vede en önemli bulgusunun ataklar halinde baş dönmesi olduğu 1 hastalıktır . İç kulak sıvılarındaki bu basınç artışının sebebi umumiyetle belli değildir . Ancak sıvı üretimi , atılımdan aþırı olursa yada sıvıların boşaldığı kanallarda tıkanıklık olursa basınç artışı gelişebilir . Son vakitler da belli allerjik reaksiyonlarında rol oynadığı düşünülmektedir . Meniere hastalığının sıklığı 100000'de 40-100 arasında değişir . Her yaşta görülebilmesine rağmen 40 yaş etraf ında başlaması daha sıktır . %20 etraf ında 2 kulak aniden hastalanır .


Meniere hastalığının emare leri:

En rahatsızlık veren şikayet baş dönmesidir . Episodik (tekrarlayan) rotasyonel vertigo atakları (dairesel yada savrulma şeklinde 1 hareket) , işitme kaybı (hastalığın ileriki dönemlerinde giderek işitmenin azalır) , kulakta çoğu vakit sabit 1 ses şeklinde duyulan çınlama oluşur . Ataklar süresi değişmekle 1 arada yarım ile 1 saat Daimi eder . O dönemde Rahatsızkiþide 1 panik hali , soğuk terleme , çarpıntı , bulantı vede kusma , yattığı yerden kalkamama , başını sabit hale getirme ihtiyacı belirir . Herhangi 1 hareket yokken hastanın çevrenin döndüğü ile alakalı duyumu oluşur . Rahatsızkiþi uykudan baş dönmesi ile kalktığını anlatım edebilir . Çınlamanın şiddetindeki artma atağın ilk emare si meydana gelebilir . Erken dönemde gelip geçicidir . Ancak önümüzdeki dönemde kalıcıdır . Hastaların büyük kısmı gürültüye karşı toleransını kaybetmiş haldedirler .


Teşhis

Doktorunuz baş dönmesi ataklarınızın sıklığını , süresini , cidrejimini vede karakterinin hikayesini değerlendirdikten sonra işitme kaybınızın süresini , değişip değişmediğini , çınlama yada dolgunluk hissinizin olup olmadığını , bunun tek yada çift taraflı olup olmadığını belirleyecektir . Geçmişte frengi , kızamık yada diğer ciddi enfeksiyonları geçirip geçirmediğiniz , gözünüzde 1 Enfeksiyon olup olmadığı , bağışıklık sisteminde bozukluk yada allerjinizin olup olmadığı yada geçmişte 1 kulak ameliyatı geçirip geçirmediğiniz sorulabilir .

Genel sağlığınız , şeker hastalığınız , tansiyonunuz , yüksek kolesterolünüz , guatrınızın , nörolojik yada duygusal mesele lerinizin olup olmadığı da sorulabilir . Bazı durumlarda bu mesele lere yönelik testler yapılabilir . Kulak vede baş boyunun diğer yapılarının fizik muayenesi ataklar haricinde olaðan dir .

İşitme testi oluþan Odiometrik muayene , etkilenen kulaktaki işitme kaybını gösterir . Etkilenen kulakta konuşma ayırt etme yeteneği (hastanın ?git ? vede ?bit ? gibi benzer sözcük ler arasında ayırım yapamaması .) etkilenmiş meydana gelebilir . Denge fonksiyonunu değerlendirmek için ENG (elektronistagmografi) uygulanabilir . Bu karanlık 1 odada yapılır . Kayıt elektrotları göze yakın yerleştirilir . Elektrodlardan çıkan kablolar kalp monitörüne benzeyen 1 makineye bağlanır . Sıcak vede soğuk su , yada hava yavaşça her 2 kulak kanalına uygulanır . Göz vede kulak , sinir sistemi sayesinde 1 arada çalıştıkları için denge sistemi ölçümünde göz hareketlerinin ölçümü kullanılır .

Hastaların yaklaşık %50 sinde etkilenen kulakta denge fonksiyonu azalmıştır . Denge sistemini değerlendirmek için rotasyon testi yada denge düzlemi gibi diğer denge testleri de uygulanabilir .


Uygulanabilecek diğer testler:

Elektrokokleografi (EcoG) bazı Meniere hastalarında iç kulaktaki artmış sıvı basıncını gösterebilir . İşitsel beyin kökü cevabı(ABR)işitme siniri vede beyin yollarının veri sayarlı testidir .

BT (bilgisayarlı tomografi ) vede MRI (manyetik rezonans görüntülemesi) işitme vede denge siniri üzerinde meydana gelen tümörü belirlemek için gerekebilir . Bu tümörler nadirdir fakat Meniere'e benzer semptomlara sebep olurlar .


Doktor hangi Tedavi(iyileştirme) leri önerecektir ?

Diet vede Tedavi(iyileştirme) :
Az tuzlu rejim vede 1 diüretik (suyu vücuttan atılımını sağlayan ilaç ) Meniere hastalarında atak sıklığını azaltabilir . Diüretikten tam verim alabilmek için tuzu kısıtlamanız vede ilacınızı emare ldiği şekilde düzenli almanız çok önemlidir .

Yaşam biçimi: Kafein , sigara(tütün mamülleri) vede alkolden uzak durun ! Düzenli uyuyun vede iyi beslenin . Fiziksel ollaraak etkin olun amma lüzumsuz yorgunluklardan kaçının . Meniere hastalığında stres , baş dönmesi vede kulak çınlamasına sebep meydana gelebilir . Stres den uzak durun .

Önlemler:
Eğer uyarmaksızın baş dönmeniz olursa , araç kullanmayın çünkü araç kontrolündeki başarısızlığınız , siz vede diğerleri için tehlikeli meydana gelebilir . Güvenlik için yüzmeden , merdivenlerden , yapı iskelelerinden vazgeçmeniz gerekebilir .


Cerrahi ne vakit tavsiye edilir ?

Eğer baş dönmesi atakları konservatif çözümlerle kontrol edilemiyorsa vede ataklar günlük işleri kısıtlıyorsa aşağıdaki cerrahi işlemlerden biri tavsiye edilebilir:

1) Endolenfatik şant (iç kulak sıvısının boşaltılması) yada dekompresyon (basıncın azaltılması) işlemi işitmeyi koruyan 1 kulak ameliyatıdır . Vakaların 1/2-1/3 ?ünde baş dönmesi ataklarının kontrolu sağlanır . Ancak hiçbir Rahatsızkiþide bu kontrol kalıcı değildir . Diğer işlemlere kıyasla daha kısa sürer .

2) Vestibüler nörektomi denge sinirinin iç kulağı terkedip beyine girdiği yerde kesilmesi işlemidir . Baş dönmesi atakların büyük 1 kısmı bu ameliyatla Tedavi(iyileştirme) edilebilir vede vakaların çoğunda işitme korunulur .

3) Labirentektomi vede işitme sinirinin kesilmesi : Bir tarafın iç kulağndaki işitme vede denge mekanizmalarının harap edilmesidir . Meniere hastasının etkilenmiş olduğu kulağı çok az duyuyorsa bu yöntem tercih edilebilir . Genellikle baş dönmesi atakları kontrol altına alınır .

Diğer ameliyatlar vede Tedavi(iyileştirme) ler de bazı durumlarda tavsiye edilebilir . Cerrahi Tedavi(iyileştirme) lüzumlu görülüyorsa , cerrahınızla riskleri vede kazanacaklarınızı tartışmalısınız . Her ne kadar Meniere hastalığının Tedavi(iyileştirme) si yoksa da hemen hemen her vakada baş dönmesi kontrol altına alınabilir .


Etiketler: uyurken baş dönmesi , baş dönmesi , uykudan kalkınca baş dönmesi , baş dönmesi bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , uykuda baş dönmesi , gece baş dönmesi

Baş Dönmesi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp