Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

BADEMCİK KANSERİ BELİRTİLERİ


Bu sayfada sizlere bademcik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hakkında avantaj lanabileceğiniz veri leri sunmaktayız . Bademcik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i çok sık rastlanan 1 Hal olmakla 1 arada büyük tehlikesi oluþan 1 hastalıktır . Bademcik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) olanağı sağlanmaz ise ölümcül olabilme olasılık i çok yüksektir .

Bademcik Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri Nelerdir


Sık raslanan 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir . Yutağın yan bölümünde yutma güçlüğüyle belirir; yutma güçlüğü hızla ağrılı biçime dönüşür vede ağrı bazen , aynı yandaki kulağa yayılır . Muayenede , başlangıç evresindeki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi farkedilmeyebilir . Bu yüzden , damak kemerlerini iyice ayırmak vede bademciğin olaðan oluşumu oluþan çukurcuklarla karıştırmamak koşuluyla , küçük 1 yaralaşma aramak gereklidir . Çoğunlukla küçük oluþan bu yaralaşma düzensizdir vede dokunulunca kanayan kalınlaşmış 1 dokuyla sarılıdır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in boyun lenf düğümlerinden 1 kiþiye yayılmasına sık raslanır vede bazen hastalık bu lenf düğümü büyümesinden anlaşılır . Teşhis biyopsiyle konur .

Tedavi(iyileştirme) nin temeli ışın Tedavi(iyileştirme) sidir; hem bademcikteki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , hem de lenf düğümü alanları aynı anda ışınlanır . Bu görülen vede erken Tedavi(iyileştirme) edilen biçimlerde iyileşme yüzdesi oldukça yüksektir . Tedavi(iyileştirme) si gecikmiş vede tekrarlayan bademcik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde , ameliyatla geniş biçimde çıkarmadan sonra , onarım ameliyatı lüzumlu dir .Yutağın gırtlak parçası kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi iGırtlağın her 2 yanında uzanan yutak oluklarında (armutsu sinüsler) yerleşir: Armutsu (piriform) sinüs kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , üst solunum sindirim yolu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin en sık raslananıdır; bütün kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler arasında akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden sonra en sık raslanan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir . Tütün tiryakiliği alkoliklik vede dişeti diş enfeksiyonunun oluşturduğu bölgesel Enfeksiyon , başlıca sebep lerindendir .

Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çoğunlukla geç ollaraak , boynun yan tarafında yutkunma sırasında ağrıyla (kulak ağrısıyla beraber ) kendini belli eder . Boyun lenf düğümlerinden birinin büyümesi , teşhise yardımcı meydana gelebilir .

Larengoskopla yapılan muayenede , armutsu sinüslerden birini dolduran yaralaşmış vede tomurcuklu yeni oluşum ortaya çıkarılır . Yayılması röntgen filmiyle vede dolaysız larengoskopiyle belirlenmeli vede teşhis biyopsiyle doğrulanmalıdır . Tedavi(iyileştirme) özellikle cerrahidir vede gırtlak çıkarmayla 1 arada yutak çıkarmayı kapsar .

Sol gırtlak alt siniri felcini gösteren yutak röntgeni .

Sonra , boyun lenf düğümleri de temizlenerek ameliyat sonlandırılır . Ayrıca ışın Tedavi(iyileştirme) si uygulamak gereklidir .

Bütün bu Tedavi(iyileştirme) lere karşın , armutsu sinüs kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin geleceği kötüdür .

Bu 3 önemli yerleşme dışında , yutak arka çeperinde vede damak bölgesinde de kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e rastlanabilir .

Bademcik İltihabı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp