Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Erkekte Cinsel İsteksizlik vede ZararlarıErkekte Cinsel İsteksizlik vede Zararları , Sorunu Sıkça Görülen Sorunlar Arasında Yer Almaktadır . Bu Sorundan Kurtulmak İçin Aşağıdaki Makaleyi Dikkatlice Okumalısınız .


ERKEKTE AZALMIŞ CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU
 
Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu DSM-IV Tanı Ölçütleri
A . Sürekli ollaraak yada yineleyici 1 biçimde , cinsel fantezilerin vede cinsel etken likte bulunma isteğinin az olması ( yada hiç olmaması) . Klinisyen , kişinin yaşı vede yaşam koşulları gibi cinsel işlevselliğini etkileyen etkenleri göz önünde bulundurarak cinsel isteğin azaldığı yada hiç olmadığı yargısına varır .
B . Bu bozukluk , bariz 1 sıkıntıya yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara sebep olur .
C . Bu cinsel işlev bozukluğu , başka 1 Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz (başka 1 Cinsel İşlev Bozukluğu dışında) vede sadece 1 addenin (örneğin kötüye kullanılabilen 1 ilaç , Tedavi(iyileştirme) için kullanılan 1 ilaç) yada Umumi tıbbi 1 Halin doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir .
 
TANIM
 
Cinsel istek bozukluğu , süreğen vede tekrarlayan 1 biçimde cinsel fantezilerin vede cinsel etken likte bulunma isteğinin azalmış olması yada hiç olmaması durumudur . Azalmış cinsel istek bozukluğu cinsel yaşamın tümüne yayılmış meydana gelebilir yada bazı durumlarla alakalı meydana gelebilir . Mesela Rahatsızkiþi eşiyle cinsel yakınlık isteği duymamasına karşın mastürbasyon yapabilir yada erotik filmler izleyebilir . Çoğunlukla cinsel etken liği başlatmaz yada eşi tarafından başlatıldığı vakit görev gibi kabul edip gönülsüzce eşine katılabilir . Cinsel yaşantı sıklığı çoğu vakit düşük olsa bile , eşten gelen talepler yada fiziksel yakınlık yada içten yet için cinsel ilişki sıklığı azalmamış meydana gelebilir .
 
Cinsel isteğin azalmış olması uyarılma vede boşalma zorluklarına sebep meydana gelebilir . Bazı hastalar istekleri azalmış olduğundan sevişme sırasında konsantrasyonlarını kaybedip sertleşmeleri bozulabilir yada boşalmaya ulaşmadan cinsel ilişkiyi bitirebilirler . Bazan cinsel alaka vede istek azlığı dolayısıyla ortaya çıkan sertleşme zorlukları yanlışlıkla sertleşme bozukluğu ollaraak değerlendirilip Tedavi(iyileştirme) edilmeye çalışılabilir .
 
Cinsel isteksizlik erişkinliğin başından beri olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir . Başlangıçta olaðan 1 cinsel isteğin bulunduğu uzun 1 dönemin olması Tedavi(iyileştirme) ye daha iyi yanıt olabileceği anlamına gelebilir . Ergenliğin başından beri oluþan cinsel isteksizlikte ise çoğunlukla daha ciddi etkenler söz konusudur .
 
SIKLIK
 
Cinsel istek azlığı erkeklerin %20’sinde görülür . Laumann vede arkadaşlarının 1999’da Amerika’da yaptıkları 1 çalışmada; hiç evlenmemiş erkeklerde , halen evli oluþan erkeklere göre 3 kat daha sık cinsel istek bozukluğu saptanmıştır .
 
NEDENLER
 
Erkekte cinsel isteksizlik çeşitli sebep lere bağlı ollaraak gelişebilir . Sebep leri biyolojik vede sinirsel ollaraak ikiye ayırabiliriz .
 
I . BIYOLOJIK NEDENLER:
1) Hastalıklar: Koroner kafigelmez lik , enfarktüs , böbrek üstü bezlerinin aþırı yada az çalışması , cinsellik hormonlarının azlığı , Troid(guatr) hormonlarının azlığı yada artışı , epilepsi , beyin kanamaları gibi rahatsızlıklar cinsel ilgiyi azaltabilirler . Ancak cinsel hormonların az olması cinsel isteği azaltabilirken , aþırı olması isteği artırmaz .
 
2) İlaçlar: Depresyon ilaçları , lityum , bazı tansiyon ilaçları , psikoz Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bazı ilaçlar cinsel isteği azaltabilmektedir
 
II . PSIKOLOJIK NEDENLER
 
1) Şizoid kişilik bozukluğu: Bebeklik dönemlerinde anneleriyle yakın 1 duygusal vede fiziksel ilişki içinde olamamış erkeklerde 1 kadınla cinsel yakınlık vede ilişki isteği az meydana gelebilir . Bu kişiler kendi başlarına cinsel etken liklerde bulunabilmelerine karşın 1 eşle cinsel ilişki isteği duymayabilirler . Mesela kişi mastürbasyon yapmasına karşın karısıyla sevişmek konusunda gönülsüz meydana gelebilir . Bazı erkekler eşleri yan odada yatarken internetten yada televizyondan erotik filmler izlerler eşlerin sevişe isteğinden çeşitli bahaneler uydurarak kaçınırlar .
 
2) Depresif , bağımlı kişilikler: Annelerine bebeksi 1 bağımlılık içinde oluþan erkekler eşleriye yada sevgilileriyle cinsel olmayan duygusal vede fiziksel yakınlık kurabilmelerine vede bundan haz alabilmelerine karşın cinsel ilişkiye girmek istemeyebilirler . Annelerine de eşlerine de bağımlı vede aşırı düşkün oluþan bu erkekler ilişkide destek vede şefkat arayışı içinde olup erişkinliğin gerektirdiği cinsel yakınlıktan kaçınırlar .
 
3) Eşcinsellik: Bazı erkekler eşcinsel olmalarına karşın bunun farkında ollaraak evlenir yada kadınlarla ilişki kurarlar . Çevreye karşı kamufle olma arzusuyla yada aile üyelerinden gizleme amacıyla bu tarz 1 yaşamı seçen 1 erkek genç yaşlarda fiziksel uyaranların ya fantezilerin yardımıyla 1 kadınla cinsel ilişki kurabilirler . Eşleriyle sevişirken 1 erkeği düşünerek orgazm meydana gelebilir ler . Ancak 1 süre sonra 1 kadınla cinsel ilişki sürdürme istekleri azalır vede ortadan kalkar . Bazan da eşcinsel 1 erkek eşcinselliği kabul edilemez bulduğundan eşcinsel arzularını bastırır vede bunların farkında olmaz vede eşcinsellik karşıtı tutumlar göstermek yanında sık sevgili değiştiren çapkın 1 erkek gibi davranabilir . Ancak evlendiğinde 1 süre sonra yada 1 ilişkisi uzun sürdüğünde cinsel isteğini yitirir . Bazan eşcinsel arzularını kısmen doyuran durumlarda eşleriyle 1 arada meydana gelebilir ken , eşcinsel arzularını uyarmayan durumlarda isteksizlik gösterebilirler . Eşinin başkasıyla 1 arada olduğu fantezileri kurmak , eşinin eski cinsel ilişkilerini anlattırmak , eşini başka erkeklerle 1 arada olduğu fantezileri kurmaya zorlamak bazan da eşini başka 1 erkekle 1 arada olmaya zorlamak gibi eylemler eşcinsel arzuları uyarabilen vede kısmen doyuran durumlardır . Bazı erkeklerde ise eşcinsel yönelimler heteroseksüel 1 ilişkiyi mani leyebilecek ölçüde güçlü değildir amma mesela erkeksi , güçlü , baskın kadınlarla olmak gibi zorunluluklar yaratabilir yada 1 kadınla sadece anal yoldan ilişki kurabilmeye olanak tanıyabilir . Eşcinsel yönelimi net oluþan 1 kişiyi heteroseksüel 1 ilişkide işlev görmesini sağlamaya çalışmak uzun vadede avantaj sız olacağı gibi uygun 1 yaklaşım da değildir .
 
4) Cinsel kaçınmalar: Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de cinsel ilişkinin kimi yönlerinden rahatsızlık duyma söz konusu meydana gelebilir . Bazı erkekler eşlerinin kıllarından , cinsel organının kokusundan yada 1 hastalığı varsa akıntılardan rahatsızlık duyabilir vede bunlarla karşılaşmamak için cinsel yakınlıktan kaçınabilir .
 
5) Maskelenmiş parafililer: Hiçbir insanın cinsellikte arzuladığı şeyler başka birinin aynısı değildir . Ancak günümüzde başkalarının cinsel tecrübeleri sinema , kitaplar gibi çeşitli yollardan öğrenildiğinden giderek insanların cinsel tecrübeleri 1 bir kiþiye daha çok benzemeye başlamaktadır . Bazı insanlar kendi cinsel arzuları başka olsa da gördüğü vede işittiği şeylerin vasati sını olaðan ollaraak kabul edip kendilerini buna uymaya zorlamaktadır . Oysa cinsel sapkınlık ollaraak kabul edilen teşhircilik , röntgencilik , fetişizm , cinsel sadizm , cinsel mazohizm vb gibi 1 çok eğilim çok kişide de vardır . Kişinin kendi özel arzularından kaçıp , olaðan sandığı tarzlara yönelmeleri cinsel hazlarını azaltır . Bu şekilde tekrarlanan vede doyum vermeyen cinsel tecrübeler 1 süre sonra cinsel isteği de azaltabilirler . Eşleriyle sevişmek yerine mastürbasyon yapan yada pornografi izlemeyi tercih eden erkeklerin bazıları , kendi özel cinsel arzularını eşlerine söyleyemeyen , onun yerine bu arzularını fanteziler yoluyla yada filmlerde izleyerek doyurmaya çalışan kimselerdir . Bazı erkekler de kendi arzularını sapıkça buldukları için , eşlerini buna ortak etmek istemezler vede arzularını mastürbasyonla , film izleyerek yada paralı ilişkiler yada “hafif” kadınlarla doyurmaya çalışırlar .
 
Ancak bazı insanlarda cinsel arzu cinsel ilişkinin tek 1 bileşenine takılmıştır vede 1 parterle cinsel ilişkiye izin vermez . Kişi bu arzularını bastırdığı için de ne parafilik yoldan ne de başka yoldan 1 cinsel ilişki kurma arzusu duymaz . Eğer bu tür eğilimler cinsel ilişkiye izin vermeyecek kadar güçlü değillerse , kişinin cinsel arzularını fark etmesini vede cinsel yaşamına dahil etmesini sağlayacak Tedavi(iyileştirme) yaklaşımları avantaj lı olacaktır .
 
6) Çocuk sahibi olmak istememek: Nadiren gözükse de özellikle bağımlı vede mesuliyet almaktan kaçınan erkekler , çocuk sahibi olmanın getireceği yükümlülüklerden kaçınmak için cinsel ilişkiye girmekten kaçınabilirler . Kısırlık Tedavi(iyileştirme) si gören 1 çift doktorlarının döllenmeye uygun ollaraak belirlediği vakitler da erkeğin cinsel isteksizliği sebebi yle cinsel ilişkiye giremiyordu . Karısı çocuk sahibi olmayı çok istediği için karısının bu isteğine karşı çıkamıyor amma farkında olmaksızın cinsel isteksizlik geliştirerek çocuk sahibi olmalarını mani lemiş oluyordu .
 
7) Psikiyatrik rahatsızlıklar: Kadınlarda olduğu gibi , depresyon başta olmak üzere 1 çok psikiyatrik rahatsızlık cinsel isteği azaltır yada geçici 1 süre ortadan kaldırır . Cinsel isteği olumuz etkileyebilecek diğer psikiyatrik rahatsızlıklar şunlardır: yaygın anksiyete bozukluğu , özellikle cinsellikle alakalı olmak üzere obsesif-kompülsif bozukluk , travma sonrası stres bozukluğu , panik bozukluk , özellikle anksiyetenin yoğun olduğu dönemlerde şizofreni gibi psikotik bozukluklar . Cinsel istek azlığı psikiyatrik 1 hastalığa yada onun Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlara bağlı ise , öncelikle hastalığın cinsel isteği etkilemeyen 1 ilaçla Tedavi(iyileştirme) si gereklidir . Psikiyatrik rahatsızlık düzelme gösterdiği halde cinsel isteksizlik Daimi ediyorsa seks terapisi yada soruna yönelik özel yaklaşımlar gerekebilir .
 
8) Stres vede üzüntü kaynağı oluþan yaşam olayları: Yas , ekonomik güçlükler , 1 yakının hastalığı gibi kişide sıkıntı vede üzüntü yaratan hadiseler yada hayati önemi oluþan sorunlar cinsel isteği azaltabilirler . Bu halde kişinin sorunlarına yardımcı olacak , destekleyici tutumlar işe yarayabilir .
 
9) Yaşla yada çekicilikle alakalı endişeler: Erkekler cinsel çekiciliklerini yitirme endişesi daha az duyarlar . Gene de bazı erkeklerde yaşlanmayla performanslarının azalmasıyla yüzleşmemek için cinsel ilişkiden kaçınma vede isteksizlik ortaya çıkabilmektedir .
 
10) Eşe alaka kaybı: Erkeklerin ilişkinin ilerleyen dönemlerinde eşlerini anne gibi görmeye başlamaları yada fiziksel görünümü değiştiği için eskisi kadar uyarıcı bulmamaları eşlerine yönelik cinsel isteğin azalması ortaya çıkabilir . Özellikle çocuk sahibi olduktan , diðerbir deyiþle eşleri genç 1 kadın olmaktan çıkıp anne rolüne girdikten sonra eşlerine cinsel isteği azalan erkekler bazan genç 1 delikanlı gibi yaşam sürmeye başlarlar . Artık anne ollaraak gördükleri eşleriyle cinsel ilgileri azalırken , eşlerine düşkünlükleri artar amma öte yandan daha genç kadınlarla kaçamaklar yapmaya başlarlar . Bu erkeklerle ilişkiye giren kızlar adamın 1 gün eşini bırakıp kendileriyle evlenecekleri günü boş yere yıllarca bekleyebilirler . Ancak bu Hal gerçekleşmez , çünkü koca eşini anne gibi görmeye başladıktan sonra eşine daha düşkün vede bağımlı olur , onun desteğine vede varlığında daha çok ihtiyaç duyar amma onunla cinsel yakınlıklardan mümkün olduğunca kaçınır .
 
11)Yakınlık sorunları: Ciddi Şizoid , Narsisistik vede Obsesif karakter patolojisi oluþan bireylerde ilişkinin başlangıç dönemlerine cinsel isteksizlik olmasa bile yakınlık vede bağlılık gelişmeye başladığı vakit ilişkiden uzaklaşma arzularının 1 yansıması ollaraak cinsel istekte de azalma ortaya çıkabilmektedir .
 
12) Evlilik çatışmaları: Kadınlarda olduğu gibi erkeklrde evlilik çatışmaları vede ilişki sorunlarına cinsel isteksizlikle yanıt verebilirler . Özellikle kızgınlık , kırgınlık duyguları eşle haz paylaşma isteğini azaltır . Bazan da evlilik sorunları depresyona yada anksiyete bozukluklarına yol açtığı için cinsel isteği de bozarlar .
 
 
13) Eşin cinsel beceri eksikliği . Erkekler kültürün tesiri yle cinsel tecrübesi olmayan “el değmemiş “ kızları eş ollaraak seçmek eğilimindedirler . Bu tecrübesizlik cinsel yakınlık sırasında nasıl davranılacağını bilememekten , yanıtsızlığa kadar çeşitli sıkıntılar yaratabilir . Erkekler 1 yandan tecrübesiz kadınları seçerler amma 1 yandan da özellikle kendi cinsel aktivitesinin iyi olduğunu görmek için eşinin etkileniyor olduğunu görmek isterlerter . Kendi erkeklik imgesine duyduğu güven eşine verebildiği cinsel hazla artıp azalabildiğinden , yanıt vermeyen , cinsel ilişkiye katılmayan 1 kadın kocasının alacağı doyumu azaltabilir . Her ne sebep den olursa olsun uzamış doyumsuzluklar netiticesinde cinsel isteğin de azalmasına yol açabilir .
 
 
14) Katı dinsel vede ahlaki inançlar: Erkeklerde dinsel inançlar vede katı ahlaki görüşler cinsel isteği çok etkilemezler çünkü en katı dinsel vede ahlaki inanışlarda bile erkeğin cinsel istek vede haz duyması olağan vede beklenen 1 Hal ollaraak karşılanır .
 
TEDAVI
 
 
YARARSIZ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 
Hormonları olaðan düzeylerde oluþan kişilere seks hormonları verilmesi avantaj sız olduğu gibi uzun vadede hormonal dengeyi bozduklarından zararlıdır .
 
Cinsel gücü artırdığı söylenen koç yumurtası , güç macunu , bal , pekmez , fındık , fıstık , istiridye gibi çeşitli gıdaların 1 avantaj ı yoktur . Ancak kişi bunların avantaj lı olacağına inanırsa sinirsel ollaraak güven duyusu vererek kişiyi rahatlatabilir .
 
DEPRESYON ILAÇLARI: Depresyonu olmayan 1 kiþiye verilen depresyon ilaçlarının 1 çoğu cinsel isteği daha da azaltırlar .
 
SAKINLEŞTIRICILER: Hiçbir avantaj ı olmadığı gibi , özellikle barbitüratlar cinsel isteği azaltırlar
 
TEDAVI ILKELERI
 
İstek vede tiksinme bozukluğunda sebebi çözmeyi hedefleyen , dinamik yönelimli seks terapisi daha iyi sonuç verirken klasik seks terapisine yanıt oranı nispeten düşüktür .
Tedavi(iyileştirme) de sebep lere yönelik çözümler daha çok önem kazanır . Tedavi(iyileştirme) de çiftin cinsel iletişimlerinin arttırılması , cinsel isteklerini daha rahat anlatım edebilmelerinin sağlanması cinsel yaşamlarındaki kısıtlılıkların kaldırılması amaçlanır . Ancak Tedavi(iyileştirme) de en önemli unsur cinsel isteği mani leyen unsurların bulunup ortadan kaldırılması ile kişinin gizli kalmış arzu vede fantezilerinin uyandırılmasıdır .
 
 
Güncel vede nispeten daha yüzeyde oluþan 1 etkene karşı gelişmiş cinsel istek yada tiksinme bozukluğunda uyarlanmış seks terapisi yöntemleri işe yarayabilir vede denenmelidir .
 
Daha erken dönemlere ait , kronik , yaşam boyu özellik gösteren vede derin dinamik sebep lerden kaynaklanan etkenler söz konusu ise Meselesi n ağırlığına göre dinamik yönelimli seks terapisi yada uzun süreli psikanalitik terapiler tercih edilmelidir .
 
SEKS TERAPISI
 
Evlilik çatışmaları , gebelik korkusu , cinsel fobiler yada kaçınmalar , katı dinsel inançlar , yaşla yada çekicilikle alakalı endişeler , eşe alaka kaybı , yakınlık sorunları , eşin cinsel beceri eksikliği , güç dengesizliği , pasif agresif eş vede eşte cinsel işlev bozukluğuna sekonder gelişen istek bozuklukları için öncelikli ollaraak seks terapisi düşünülmelidir .
 
 
DINAMIK YÖNELIMLI SEKS TERAPISI
 
Cinsel istek bozukluğu , maskelenmiş “perversiyonlar” , kişilik sorunları , cinsel hüviyet yada yönelim sorunları , dirençli cinsel fobiler yada kaçınmalar , cinsel dürtüler üzerinde kontrolünü kaybetme korkusuna bağlı ise dinamik yönelimli seks terapisi daha uygun meydana gelebilir .
 
 
BIREYSEL , UZUN SÜRELI TERAPILER
 
Seks terapisi ile sonuç alınamayan vede dirençli ciddi kişilik bozuklukları , cinsel hüviyet vede yönelim sorunları , dinamik seks terapisine yanıt vermeyen maskelenmiş perversiyonlar söz konusu ise uzun süreli psikanalitik terapiler avantaj lı meydana gelebilir .


 
 
Etiketler: erkekte cinsel isteksizlik vede zararları , fantazi ürünler , cinsel sualler , sertleşme mesele i , cinsel isteksizlik erkek , cinsel isteksizlik Tedavi(iyileştirme) si , hayvanlarda cinsel birleşme , cinsel kanallar , cinsel isteksizlik Tedavi(iyileştirme) , atlarda cinsel birleşme , cinsel eczane , cinsel sorunlara bitkisel(doðal) çözümler , cinsel güç , cinsel gücü artırmanın yolları , bayanlar için cinsel gücü arttırıcı , ayşe kayhan cinsel yaşam , doğal cinsel güç arttırıcılar , cinsel ilişkiler , cinsel sohbet , cinsel ilişki , cinsel istek , azdırıcı ilaç , azdırıcı ilaçlar , kadın azdırıcı ilaç , kadın azdırıcı ilaçlar , bayan azdırıcı ilaç , cinsel organ , cinsel pozisyonları , fantezi ürünleri , fantezi ürün , cinsellik pozisyonları , cinsel istek arttırıcı , vaginismus , iliski pozisyonları , azdirici damla , vajinismus , cinsel ilişki seks , cinsel bitkiler , isteksizlik , cinsel birleşme pozisyonları , sağlık cinsel , cinsel ilaçlar , cinsel ilaç , cinsel ilaçları , cinsel artırıcı

Azdırıcılar

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp