Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ayak Anatomisi

 Ayak Anatomisi hakkında veri ler .

 İnsan anatomisinde ayak bileği Eklem(joint) i , ayak ile bacağın birleştiği yerde oluşmuştur .Ayak anatomisi hakkında teferruat lı veri için aşağıdaki makalemize göz atabilirsiniz .  

 Hareket

Ayak bileği Eklem(joint) i , ayağın dorsofleksiyon (ayak parmaklarını yukarı kaldırıp sadece ökçenin üzerinde duruş) vede plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirip sadece parmaklar üzerinde duruş) hareketlerinden yetkilidir . Ayaktaki Eklem(joint) lerin azami hareketlerini yapmasını sağlar . Kendi ekseni etrafında dönmez .
Plantar fleksiyonda , Eklem(joint) in anterior ligamentleri uzarken posterior ligamentleri kısalır . aksi i de dorsofleksiyon için doğrudur .

Eklem(joint)

Fibulanın lateral malleolusu vede tibianın medial malleolusu , tibianın distal ucunun alt yüzeyi boyunca talusun üç Eklem(joint) yüzeyi ile Eklem(joint) yapar . Bu yüzeyler kıkırdak ile kaplıdır .
Anterior talus , posterior talustan daha geniştir . Ayak , dorsofleksiyon yaptığı vakit superior talusun geniş kısmı , tibia vede fibulanın Eklem(joint) yüzeylerinin içine doğru hareket ederek ayağın plantar fleksiyon yapmış halinden daha sabit 1 Eklem(joint) oluşturur .

Ligamentler

Ayak bileği Eklem(joint) i , güçlü deltoid ligament vede üç lateral ligament: anterior talofibular ligament , posterior talofibular ligament vede kalkaneofibular ligament tarafından bağlanır .

    Deltoid ligament , Eklem(joint) in medial tarafını destekler vede tibianın medial malleolusuna ilişir . Kalkaneusun sustentakulum talisi , kalkaneonavikular ligamenti , navicular tuberosity vede talusun medial yüzeyi olmak üzere dört noktada bağlanır .
    Anterior vede posterior talofibular ligamentler Eklem(joint) in lateral tarafını , fibulanın lateral malleolusundan talusun dorsal vede ventral uçlarına kadar destekler .
    Kalkaneofibular ligament , lateral malleolusa vede kalkaneusun lateral yüzeyine ilişir .

Eklem(joint) , en çok dorsofleksiyonda sabittir vede bilek burkulması umumiyen ayak plantar fleksiyondayken meydana gelir . Bu çeşit 1 incinme sıklıkla anterior talofibular ligamentin başına gelir .

Ayak rahatsızlıklarını Tedavi(iyileştirme) edici bitkisel(doðal) ürünlerimizi sitemizden bulabilmek için tıklayınız .


Ayak Bakımı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp