Bitkisel Sağlık Ürünleri
Ankilozan Spondilit

Ankilozan Spondilit Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme)

Ankilozan Spondilit Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si Hakkında Genel Veri ler

 

Ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) ;ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası icin aşağıda sizin icin amade ladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

 

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .

    Spondilit sözcük si belkemiğinin (omurga) inflamasyonu anlamına gelir; ankiloz sözcük si ise 2 kemiğin kaynaşarak tek 1 kemik haline gelmesi anlamına gelir . Birlikte alındığında ankilozan spondilit anlatım si; kronik sakroiliak Eklem(joint) in (omurga ile leğen kemiği arasındaki Eklem(joint) ) Romatizma(rheumatism) l hastalığını anlatım eder spondiloartropatiler adı verilen Rahatsızlık lar grubuna dahildir . Oldukça çok nadir görülmesine rağmen ankilozan spondilit son C° Derece önemli 1 Rahatsızlık tır çünki umumiyen farkli her hangi 1 sağlık mesele i olmayan genç erkeklerde gözlenir .

    Rahatsızlık gövde sırt boyun kalça kaburga vede omuzlarda ağrı vede sertliklere (spazmlar) sebep olur . Omurgalar vede omurgaları destekleyen yapılar kasıldığından dolayı (sertleşme) ankilozan spondilitli hastalarda öne eğik durma eğilimi meydana gelir . Zamanla Tedavi(iyileştirme) edilmeyen hastaların omurgaları birbiri ile kaynaşır vede tek 1 kemik gibi görünür; son C° Derece sert vede katılaşmış 1 omurga meydana gelir . Bu Hal kolların vede göğüsün hareketlerini mani leyebilir .

    Ankilozan spondilitiniz varsa hususiyetle sabahları vede 1 zaman hareketsizlik sonrası umumiyen belinizde ağrı yada sertlik pay debilirsiniz . Ağrılar umumiyen sakroiliak Eklem(joint) de başlar vede gittikçe yukarı doğru ilerleyerek boyun omurlarını etkiler . Diz vede ayak bileği Eklem(joint) leri de etkilenebilmekle 1 arada umumiyen omurgalar dışında tutulan Eklem(joint) sayısı 3 yada 4 ü geçmez . Egzersiz yapmak sertleşmeleri azaltır bu sebep le itinalı egzersiz yapmayan ankilozan spondilitli hastalar gittikçe kötüleşir . Kaburgalarla kaburga Eklem(joint) leri de Rahatsızlık tan etkilenebileceğinden dolayı hastalar derin nefes alırken yada öksürürken rahatsız olurlar-zorlanırlar .

    Şikayetleriniz azalma vede artışlar gösterebilir fakat Rahatsızlık kronik vede ilerleyicidir . Omurga etraf ındaki kemikler Eklem(joint) ler vede diskler hasara uğrar vede kaynaşır bu sebep le aralıklar daralır . Kemiklerde sindesmofit adı verilen çıkıntılar sıklıkla meydana gelir . Bu halde hareketler sırasında aşırı 1 ağrı meydana gelir . Bel bölgesindeki ağrı vede sertlikler yürüme mesele lerine sebep meydana gelebilir . Ancak çoğu halde Rahatsızlık hafif seyreder vede umumiyen Rahatsızlık başladıktan yıllar sonra tanı konur . Çook çok nadiren kalp akciğerler vede gözler Rahatsızlık tan etkilenebilir vede bu halde ciddi 1 tablo ortaya çıkar .

    Ankilozan spondilitin sebebi bilinmiyor . Ancak genetik (kalıtımsal) etkenler in tesirli olduğunu gösteren bulgular bulunmaktadır . Rahatsızlık en sık 20-40 yaşları arasında ortaya çıkıyor bununla 1 arada 10 yaşın altında bile görülebiliyor . Rahatsızlık 10 .000 de 1 kişide vede umumiyen erkeklerde gözlenir . Erkeklerde kadınlardan 10 kat daha fazladır .

    emare ler

    - Sırt baldır kalça vede başka sırt Eklem(joint) lerinde ağrı vede hassasiyet
    - sırt bölgesinde hususiyetle sabahları bariz oluşan vede hareket etmekle azalan katılık vede hareket kısıtlılığı
    - göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi
    - diz ayak bileği vede başka Eklem(joint) lerde şişme vede ağrı
    - halsizlik ateş
    - iştahsızlık kilo zayii
    - gözde inflamasyon
    - kambur yada düzleşmiş sırt görünümü

    Tanı

    Normal muayene vede radyolojik tetkiklerin yanı sıra hastalığın genetik hususi likleri bulunduğundan genetik test tanıya yardımcı meydana gelebilir . Ancak genetik bulguların saptanması teşhisi kati leştirmez .
    Ankilozan spondilit nedir ?

    Ankilozan; Eklem(joint) lerin birleşmesi , hareket kabiliyetini yitirmesi demek . . Spondilit ise omurga iltihabı anlamına geliyor . Ankilozan spondilit; hususiyetle omurgaları tutan , ağrılı , ilerleyici , zaman ğen diğerbir deyişle kronik 1 Romatizma(rheumatism) l Rahatsızlık tır . Esasen omurgayı etkilemekle beraber , başka Eklem(joint) leri , kiriş vede tendon denilen kasların kemiklere yapıştığı depertman oluşan yerleri de etkiler .
    Hatta çok nadiren göz , akciğer vede kalbi de etkiler
    Omurga yapısı vede Ankilozan spondilitte tutulumu

    Omurgamız , yirmidört omurdan vede bunlar arasındaki 110 Eklem(joint) den meydana gelir . Omurga da 3 depertmandan meydana gelir:
        Boyun omuru: 7 omurdan meydana gelir . En hareketli omurlardır .
        Sırt omuru: oniki omurdan meydana gelir . İki yandan kaburga kemiikleriyle birleşir .
        Bel omuru: 5 omurdan meydana gelir . Alt kısmı sakrum kemiği vede leğen kemiği içinde yuvalanmıştır . Sakrum vede leğen kemikleri arasında her 2 yanda yer alan Eklem(joint) lere sakroiliak Eklem(joint) denir .
    Ankilozan spondilit neşekilde oluşuyor ?

    Söz konusu bu Eklem(joint) lerde vede kenarları ndeki kasların kemiklere bağlandığı uç kısımlarda , diğerbir deyişle tendon vede kirişlerde Enfeksiyon lanmanın başlaması ankilozan spondilitin de başlangıcını meydana gelir . Konuyu iyi anlamamız icin Enfeksiyon lanma nedir onu anlamamız gerekecek
    Enfeksiyon lanma (enflamasyon) ne demek ?

    Vücudun kimyasal vede fiziksel tahriş edicilere yada mikroorganizmaların sebep olduğu bölgesel tahrişe karşı aldığı tedbir dir .
    Söz konusu bölgede 1 biçim de savaşım başladığında , hırpalanmış hücrelerden çıkan maddeler damarın geçirgenliğini arttırır . Dolayısıyla damarda dokuya likit sızmaya başlar . Bu arada bücut etkilenen o bölgeye al kan hücrelerini diğerbir deyişle akyuvarları gönderir .
    Ankilozan spondilitte iltihabi zaman ci tetikleyen sebep tam ollaraak bilinmese de netice ları biliniyor . Enfeksiyon lanmanın yoğun olduğu kemiklerde vede kasların kemiğe yapıştığı yerlerde başlayan esaslı savaşım netiticesinde beden olaya egemen olur , ortalık durulur , mekanizma biraz hırpalanmış ollaraak olağan e döner . Kemik doku kendini yenilemeye başlar . Ancak bu zaman çte kiriş vede tendonların elastiki yapısı olağan halde değildir . Elastikiyet yerini sertleşmeye bırakır .
    Bu Rahatsızlık ta kronik ollaraak böyle Enfeksiyon lanmalar belirli aralıklarla olmaya Daimi ettiği icin her seferinde biraz daha sertleşen yapı 1 zaman sonra orada kemiksi 1 yapının oluşmasına sebep olur . Bu ise omurgaların vede Eklem(joint) lerin birbirine yapışmasına vede ötede kaynamasına nednen olur . Sonuçta omurga vede Eklem(joint) lerin hareketi Daima azalır . Çook önümüzdeki safhalarda Eklem(joint) lerin kıpırdayacak hali kalmaz .
    İşte o vakit kişi eskisi gibi eğilip doğrulamaz , belini sağa sola döndüremez . Çook önümüzdeki safhalarda hareketler çook kısıtlı ollaraak vede fakat bedeni n tümüyle 1 arada yapılmak zorunda kalıınır .
    Bu rahatsızlıkta en sık etkilenen bölge leğen kemiği bölgesidir . Ama bel , göğüs vede boyundaki kemikler de başkaca vakitler da etkilenebilir . Beden taki bütün omurların birbiriyle kaynaması çook nadirdir .
    Ankilozan spondilit kimlerde görülür ?

    Bu kronik Romatizma(rheumatism) l rahatsızlığın görülme olasılık i binde birdir . Bazen kadınlarda da görülmekle 1 arada erkeklerde daha sıktır . Bu rahatsızlığın pay dilmeye başladığı yaş ise vasati 20-25 tir . Tabii daha erken yada daha geç de görülebilir .
    Ankilozan spondilitin sebebi nedir ?

    Bu rahatsızlığınnedeni tam ollaraak bilinmiyor . Araştırmalarda ankilozan spondilit hastalarının %96 sında HLA-B27 geni olduğu tespit edilmiş . Ankilozan spondilit ile HLA- B27 geni arasında sıkı 1 ilişki mevuttur , amma henüz netleştirilebilmiş değildir . Bu genin , bağışıklık(immün) sisteminin omurga vede Eklem(joint) lere saldırmasına yol açtığı düşünülmektedir .
    Ankilozan spondilit otoimmun , diğerbir deyişle bağışıklı sisteminin bedeni n kendi dokusunu tanmayıp ona karşı savaştığı 1 Rahatsızlık tır . Neşekilde ki alerjik yapı lerde , beden dışarıdan aldığı bazı gıdala karşı aşırı tepki gösterir; ankilozan spondilitte de bağışıklık(immün) sistemi , söz konusu o bölgedeki doku vede organları bedende n kabul etmeme gibi 1 yanlışlığın içine düştüğü vede o bölgedeki kendi dokusuna saldırdığı 1 Rahatsızlık olduğunu söyleyebiliriz .
    Bununla 1 arada HLA-B27 genine sahip herkeste ankilozan spondilit olacak diye 1 kaide yoktur .
    Bazen ishal(diyare) yada idrar yolu enfeksiyonlarının bu hastalığı tetiklediği söylenebilir . Önceden emare ler hafif olup şikayete yol açmazken , bazı tetikleyici etkenler bu hastalığı su yüzüne çıkartabilmektedir .
    Ankilozan spondilit ile ilişkili farkli Rahatsızlık lar mevcut mı ?

    Ankilozan spondilit , spondilartropati denilen omurga tutulumu ile seyreden Rahatsızlık grubundadır . Diğerleri;
    Psöryatik artrit-sedef hastalığı ile 1 arada giden Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Enteropatik artrit- bağırsak iltihabı ile 1 arada seyreden Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Reaktif artrit- viral yada bakteriyel enfeksiyonlardan sonra görülen Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Bu durumlar , ankilozan spondilit ile beraber , yada daha önce görülebilir .
    Ankilozan spondilitin emare leri nelerdir ?

    Ankilozan spondilitin tipik emare lerinden malum bazıları şunlardır:
        Haftalar yada aylar içinde yavaş yavaş artan bel ağrıları ,
        Sabah sertliği vede ağrısı , gün dahilinde azalır ,
        Bu şikayetlerin 3 aydan daha uzun zamandır Daimi etmesi ,
        Hareket vede egzersizle şikayetlerin azalması , dinlenmeyle artması , hususiyetle geceleri dinlenmeye geçildiğinde vede sabah kalkıldığında ağrıların daha şiddetli vede net 1 biçim de ortaya çıkması ,
        Hususiyetle erken evrelerde , diğerbir deyişle ağrının başladığı dönemlerde kilo zayii ,
        Daima yorgunluk hissi ,
        Gece terlemeleri vede ateş ,

    Bazen de belde böylesi ağrı yerine baldırlarda gezici ağrılar meydana gelebilir .
    Kimi vakalarda bu rahatsızlık topukta yaşanan ağrıyla , kiminde ise göğüs ağrısıyla başlar .
    Burada bel ağrısı , mekanik bel ağrılarının tam aksine gelişir . Misal ollaraak bel fıtığı oluşan 1 rahatsızkişinin ağrısı belini hareket ettirmediği vakit hafifler . Ama belli hareketleri yapmaya kalkıştığında beli şiddetle ağrır .
    Ankilozan spondilit başlangıcındaki kişinin ağrısı ise belini hareket ettirmediği vakit artar . Yürüdüğünde , hareket ettiğinde ağrıları azalır . Çünki bel fıtığında mesele Eklem(joint) ler arasındaki diskte iken ankilozan spondilitte mesele Eklem(joint) lerin elastikiyetini sağlayan yapının da kemikleşmesidir .
    Ankilozan spondilit ile kireçlenme (osteoartrit) arasındaki fark nedir ?

    Her ikisi de Eklem(joint) leri ilgilendiren rahatsızlık olmakla beraber , ikis de birbirinden tamamıyla çeşitlidir . Kireçlenmenin tıpsal tarifi spondilozdur . Bu omurganın aşınmasıyla alakalı 1 Rahatsızlık ıt vede yaşlanmayla 1 arada hemen hemen herkesin yaşayabileceği 1 sorundur . İltihabi Hal bariz değildir .
    Ankilozan spondilit ise , omurga vede Eklem(joint) lerdeki Enfeksiyon lanmanın ardından yeni kemikleşmenin oluşumu vede bu kemiksi yapıların Eklem(joint) lerin birbirine yapışmasına vede kaynamasına sebep oluşan 1 durumdur . Herkeste görülmez , binde 1 görülen 1 Rahatsızlık tır . Kireçlenmenin aksine yaşlılarda değil daha çook gençlerde görülür
    Diğer Eklem(joint) leri etkiler mi ?

    Beden 1 bütün olduğuna göre , bel omurları vede ekemlerdeki bu deformasyon sistematik ollaraak bedende ki bütün Eklem(joint) leri etkileyecektir . Çünki bedende ki bütün Eklem(joint) ler birbirlerine hassas 1 orantı ile irtibatlıdır . Ancak ankilozan spondilit , genelilikle kalçada ,dizlerde , vede ayak bileklerinde ağrı vede şişliğe sebep meydana gelebilir .Birçok halde Tedavi(iyileştirme) sonrası şişlik kalır . Dolayısıyla kalça Eklem(joint) inin sertleşmesi vede öne eğik 1 halde kalmasının önüne geçebilmek icin germe egzersizleri önemlidir .
    Ankilozan spondilitte topuk ağrısı sebep olur ?

    Topuk kemiği 2 farklı yerde ağrıya sebep meydana gelebilir . Topuklarda yaşanan ağrılar sıklıkla ayak tabanında , topuktan 3cm kadar uzak oluşan bölgede görülür . Bu duruma plantar fasiit denir . Bu bölgedeki şikayet haftalar boyu Daimi edebilir .

    Daha az sıklıkla aşil tendonunun kemiğe bağlandığı yerde meydana gelebilir . Giyilen ayakkabının durumuna göre basınç bile ağrıyı arttırabilir
    Diğer organları etkiler mi ?

    Evet . Ankilozan spondilit bazen gözleri , akciğerleri vede kalbi etkileyebilir . Ama bunlar hayati tehdit edici hususi likte değildir .

    Ankilozan spondilit gözü neşekilde etkiler ?
    Ankilozan spondilit , iriste vede uveada diğerbir deyişle irisin gözün dış duvarına tutunduğu yerde iltihaba sebep olabiliyor . Hastaların %40 ını etkileyebilir . İrit yada uveit denilen bu halde ilk emare görüşün hafif bulanıklaşmasıdır . Ama asıl emare kanlanmış gözlerle 1 arada keskin 1 göz ağrısıdır . baki olmaması icin erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) önemlidir

    Ankilozan spondilit kalbi neşekilde etkiler ?
    Ankilozan spondilitin kalbi etkilemesi çok nadiren olmakla 1 arada bazı vakalarda görülen 1 durumdur . Bu yüzden birçok vakada hafif şiddette yaşanan tutulum çook kez tespit bile edilmez . Ankilozan spondilit aort kapağının sızmasına yol açabilir vede elektriksel iletimi etkileyebilir . Ancak bu mesele ler Rahatsızkişi tarafından şikayet ollaraak pay dilmez .

    Ankilozan spondilit akciğerleri neşekilde etkiler ?
    Ankilozan spondilit kişide direk ollaraak akciğer enfeksiyonuna sebep olmaz . Ama kaburga Eklem(joint) lerini vede kaburgalararası kasları etkilediğinden nefes almak , hapşırmak , öksürmek yada esnemek ağrılı meydana gelebilir . Kendini iyi izleme(takip) eden vir kişi başka ağrılarla 1 arada yaşadığı bu değişikliği pay debilir .
    Sonuçta akciğer tamamiyle havalanmaz . Ankilozan spondilitin geç evrelerinde göğüs kafesi pek genişleyemez vede akciğerlere hava girişi zorlanır . Bu nefes alamayacağınız anlamına gelmez . Diyafram kası çalışmaya Daimi eder vede midemiz nefes aldıkça hareket etmeye başlar . Ağır yemekler vede sıkı giysiler nefes alırken daha çook çaba harcamanıza sebep meydana gelebilir . Bu yüzden ağır yemekler vede sıkı giysilerden kaçınmakta avantaj var .
    Sigara(tütün mamülleri) içmemek de çook önemlidir . Çünki sigara(tütün mamülleri) hem nefes almayı zorlaştırır hem de ciddi akciğer enfeksiyonlarına zemin oluşturabilir .
    Ankilozan spondilit herkeste özdeş mıdır ?

    Her insanın büyüdüğü çevre , bulunduğu ortam neşekilde ki değişmeler gösteriyorsa , her insanın bağışıklık(immün) sistemi , çocuklukta yaşadığı bazı rahatsızlıklar , aileden gelen kalıtımsal hususi likler vs . . hepsi çeşitlidir . Dolayısıyla ankilozan spondilit oluşan hastalar da birbirinin kopyası olamaz .
    Yani herkesin ankilozan spondiliti kendine özgüdür . Herkes özdeş bölgede benzer şikayetlerden bahsederken kimisi bu sıkıntıyı en üst C°de yaşar , kimis ise hafif C°de yaşar . Hatta beli hergeçen gün 2 büklüm olmasına rağmen ağrı şikayeti olmayanlar da meydana gelebilir .
    Şu 1 asli ki ankilozan spondiliti olanlar ne kadar hareket ederse , Rahatsızlık o kadar yavaş ilerler . Çünki bol hareket , o bölgede meydana Önümüzdeki günlerde oluşan kaynamayı geciktirmekte yada mümkün mertebe mani lemektedir .
    Kırılan kolu kaynaması icin neşekilde alçıya alınıp hareketsiz bırakılırsa , kemiğin kaynamaması icin de hareket etmek , Eklem(joint) i oynatmak gereklidir .
    Ameliyatla düzelir mi ?

    Çook çok nadir durumlarda meydana gelen deformasyonları düzeltmek gayesi yla gerekebilir . Hastaların 1 kısmının kalça protezine ihtiyaç duyar . Nadir durumlarda omurganın vede boynun daha dik durmasını sağlamak üzere ameliyat gerekebilir .
    Bu hastalığın hususi 1 ilacı mevcut mı ?

    Ağrının vede ilihabın azaltılması icin Romatizma(rheumatism) ilaçları (anti-enflamatuar ilaçlar) verilir umumiyen . Geriye yönelik iyileştirici 1 Tedavi(iyileştirme) şimdilik mümkün değildir . Ancak ilaç kullanmka Tedavi(iyileştirme) nin sınırlı 1 departmanıdır . Asıl tavsiye edilen uygun egzersilerin yapılması vede hareketliliğin arttırılmasıdır .
    Ankilozan spondilit hayatı tehdit eder mi ?

    Bu rahatsızlığın çaresi tam ollaraak yoksa da , katiyen ölümcül 1 Rahatsızlık değildir . Bu rahatsızlıkta en önemli sıkıntılardan biri hareket kısıtlılığının azalması vede eskisi gibi Eklastiki olamamaktır . Bu ise her kişide bu C° Derece olacak anlamına gelmez .
    Ankilozan spondilit genetik midir ?

    Hastalığın genetik olup olmadığı konusunda da kati 1 veri yoktur . Ancak ankilozan spondilit oluşan 1 anne yada babanın çocuğuna HLA-B27 genini iletmesi olasılık i %50 dir . Bu ciddi 1 oran olmakla 1 arada bu geni taşıyan herkeste hastalığa çıkacak anlamına gelmemelidir . Çünki bu gene sahip olmak farklı 1 olaydır , bu gene sahip olup da ankilozan spondilit olmak farklı dır . Buna göre ankilozan spondilit hastası 1 kişinin , çocuğunun da ankilozan spondilit olma olasılık i %10-20 kadardır .
    Ankilozan spondiliti oluşan 1 kişi nelere dikkat etmelidir ?

    Bu rahatsızlığa yakalan kişi eskisi kadar rahat hareket edemeyebilir . Ancak beden yine de her yeni fiziksel duruma adapte etmeye çalışarak 1 çıkış yolu bulacak vede sizi yar yolıda bırakmayacaktır .
    Ancak burada önemli oluşan bedeni n bu çabasına sizin de katkıda bulunmanızdır . Misal ollaraak artık eskisi kadar sabit 1 biçim de oturmak yerine daha az oturmak , arada 1 kalkıp hareket etmek .
    Oturduğunuz sandalyenin , yatacağınız yatağın ergonomik olmasına dikkat etmek , bazı egzersizleri doktorunuzun da yardımıyla öğrenmek
    Uzun zaman direksiyon başında kalmamak . . .
    Boyun hareketleriniz kısıtlanmaya başladıysa ona göre hareketlerinizi ayarlamak vede ek yardımcı unsurlar kullanmak . . .
    Bunun dışında ister olağan hayatta , ister iş hayatında ,ister cinsel hayatta , bayanlar icin gebe likte umumiyen hiçbirsorun yaşanılmayacağını bilmelisiniz .
    Aşırı sıcaktan aşırı soğuğa ani ollaraak geçmemeye itina göstermelisiniz . Tutulmuş bölgelenin sıcak 1 banyo ile yada termofor içine sıcak su konulup 1 müddet tutularak o bölgenin ısınmasını sağlamak hareket kabiliyetini arttırır .
    Korse kullanmak hareket kısıtlılığına sebep olacağından kullanılması tavsiye lmez .
    Natural gıdaalımı ye de dikkat etmek gereklidir .

ANKİLOZAN SPONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Etiketler: ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) ,ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si ,ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler ,ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si çeşitleri ,ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) kürleri ,bitkisel ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) ürünleri ,bitkisel ankilozan spondilit bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) fiyatları ,


Ankilozan Spondilit


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp