Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ankilozan Spondilit Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme)

Ankilozan Spondilit Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si Hakkında Genel Veri ler

 

Ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) ;ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

 

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .

    Spondilit sözcük si belkemiğinin (omurga) inflamasyonu anlamına gelir; ankiloz sözcük si ise 2 kemiğin kaynaşarak tek 1 kemik haline gelmesi anlamına gelir . Birlikte alındığında ankilozan spondilit anlatım si; kronik sakroiliak Eklem(joint) in (omurga ile leğen kemiği arasındaki Eklem(joint) ) Romatizma(rheumatism) l hastalığını anlatım eder spondiloartropatiler adı verilen hastalıklar grubuna dahildir . Oldukça çok nadir görülmesine rağmen ankilozan spondilit son C° Derece önemli 1 hastalıktır çünkü umumiyen başka her hangi 1 sağlık mesele i olmayan genç erkeklerde gözlenir .

    Hastalık gövde sırt boyun kalça kaburga vede omuzlarda ağrı vede sertliklere (spazmlar) sebep olur . Omurgalar vede omurgaları destekleyen yapılar kasıldığından dolayı (sertleşme) ankilozan spondilitli hastalarda öne eğik durma eğilimi meydana gelir . Zamanla Tedavi(iyileştirme) edilmeyen hastaların omurgaları birbiri ile kaynaşır vede tek 1 kemik gibi görünür; son C° Derece sert vede katılaşmış 1 omurga meydana gelir . Bu Hal kolların vede göğüsün hareketlerini mani leyebilir .

    Ankilozan spondilitiniz varsa özellikle sabahları vede 1 süre hareketsizlik sonrası umumiyen belinizde ağrı yada sertlik pay debilirsiniz . Ağrılar umumiyen sakroiliak Eklem(joint) de başlar vede gittikçe yukarı doğru ilerleyerek boyun omurlarını etkiler . Diz vede ayak bileği Eklem(joint) leri de etkilenebilmekle 1 arada umumiyen omurgalar dışında tutulan Eklem(joint) sayısı 3 yada 4 ü geçmez . Egzersiz yapmak sertleşmeleri azaltır bu sebep le düzenli egzersiz yapmayan ankilozan spondilitli hastalar gittikçe kötüleşir . Kaburgalarla kaburga Eklem(joint) leri de hastalıktan etkilenebileceğinden dolayı hastalar derin nefes alırken yada öksürürken rahatsız olurlar-zorlanırlar .

    Şikayetleriniz azalma vede artışlar gösterebilir fakat hastalık kronik vede ilerleyicidir . Omurga etraf ındaki kemikler Eklem(joint) ler vede diskler hasara uğrar vede kaynaşır bu sebep le aralıklar daralır . Kemiklerde sindesmofit adı verilen çıkıntılar sıklıkla meydana gelir . Bu halde hareketler sırasında aşırı 1 ağrı meydana gelir . Bel bölgesindeki ağrı vede sertlikler yürüme mesele lerine sebep meydana gelebilir . Ancak çoğu halde hastalık hafif seyreder vede umumiyen hastalık başladıktan yıllar sonra tanı konur . Çok çok nadiren kalp akciğerler vede gözler hastalıktan etkilenebilir vede bu halde ciddi 1 tablo ortaya çıkar .

    Ankilozan spondilitin sebebi bilinmiyor . Ancak genetik (kalıtımsal) faktörlerin tesirli olduğunu gösteren bulgular bulunmaktadır . Hastalık en sık 20-40 yaşları arasında ortaya çıkıyor bununla 1 arada 10 yaşın altında bile görülebiliyor . Hastalık 10 .000 de 1 kişide vede umumiyen erkeklerde gözlenir . Erkeklerde kadınlardan 10 kat daha fazladır .

    emare ler

    - Sırt baldır kalça vede diğer sırt Eklem(joint) lerinde ağrı vede hassasiyet
    - sırt bölgesinde özellikle sabahları bariz oluþan vede hareket etmekle azalan katılık vede hareket kısıtlılığı
    - göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi
    - diz ayak bileği vede diğer Eklem(joint) lerde şişme vede ağrı
    - halsizlik ateş
    - iştahsızlık kilo kaybı
    - gözde inflamasyon
    - kambur yada düzleşmiş sırt görünümü

    Tanı

    Normal muayene vede radyolojik tetkiklerin yanı sıra hastalığın genetik özellikleri bulunduğundan genetik test tanıya yardımcı meydana gelebilir . Ancak genetik bulguların saptanması tanıyı kati leştirmez .
    Ankilozan spondilit nedir ?

    Ankilozan; Eklem(joint) lerin birleşmesi , hareket kabiliyetini yitirmesi demek . . Spondilit ise omurga iltihabı anlamına geliyor . Ankilozan spondilit; özellikle omurgaları tutan , ağrılı , ilerleyici , süreğen diðerbir deyiþle kronik 1 Romatizma(rheumatism) l hastalıktır . Esasen omurgayı etkilemekle beraber , diğer Eklem(joint) leri , kiriş vede tendon denilen kasların kemiklere yapıştığı bölüm oluþan yerleri de etkiler .
    Hatta çok nadiren göz , akciğer vede kalbi de etkiler
    Omurga yapısı vede Ankilozan spondilitte tutulumu

    Omurgamız , yirmidört omurdan vede bunlar arasındaki 110 Eklem(joint) den oluşur . Omurga da üç bölümden meydana gelir:
        Boyun omuru: 7 omurdan meydana gelir . En hareketli omurlardır .
        Sırt omuru: oniki omurdan meydana gelir . İki yandan kaburga kemiikleriyle birleşir .
        Bel omuru: beş omurdan meydana gelir . Alt kısmı sakrum kemiği vede leğen kemiği içinde yuvalanmıştır . Sakrum vede leğen kemikleri arasında her 2 yanda yer alan Eklem(joint) lere sakroiliak Eklem(joint) denir .
    Ankilozan spondilit nasıl oluşuyor ?

    Söz konusu bu Eklem(joint) lerde vede çevresindeki kasların kemiklere bağlandığı uç kısımlarda , diðerbir deyiþle tendon vede kirişlerde Enfeksiyon lanmanın başlaması ankilozan spondilitin de başlangıcını oluşturur . Konuyu iyi anlamamız için Enfeksiyon lanma nedir onu anlamamız gerekecek
    İltihaplanma (enflamasyon) ne demek ?

    Vücudun kimyasal vede fiziksel tahriş edicilere yada mikroorganizmaların sebep olduğu bölgesel tahrişe karşı aldığı önlemdir .
    Söz konusu bölgede 1 şekilde mücadele başladığında , hırpalanmış hücrelerden çıkan maddeler damarın geçirgenliğini arttırır . Dolayısıyla damarda dokuya sıvı sızmaya başlar . Bu arada bücut etkilenen o bölgeye al kan hücrelerini diðerbir deyiþle akyuvarları gönderir .
    Ankilozan spondilitte iltihabi süreci tetikleyen sebep tam ollaraak bilinmese de sonuçları biliniyor . İltihaplanmanın yoğun olduğu kemiklerde vede kasların kemiğe yapıştığı yerlerde başlayan esaslı mücadele netiticesinde vücut olaya egemen olur , ortalık durulur , mekanizma biraz hırpalanmış ollaraak olaðan e döner . Kemik doku kendini yenilemeye başlar . Ancak bu süreçte kiriş vede tendonların elastiki yapısı olaðan halde değildir . Elastikiyet yerini sertleşmeye bırakır .
    Bu hastalıkta kronik ollaraak böyle Enfeksiyon lanmalar belirli aralıklarla olmaya Daimi ettiği için her seferinde biraz daha sertleşen yapı 1 süre sonra orada kemiksi 1 yapının oluşmasına sebep olur . Bu ise omurgaların vede Eklem(joint) lerin birbirine yapışmasına vede ötede kaynamasına nednen olur . Sonuçta omurga vede Eklem(joint) lerin hareketi sürekli azalır . Çok önümüzdeki safhalarda Eklem(joint) lerin kıpırdayacak hali kalmaz .
    İşte o vakit kişi eskisi gibi eğilip doğrulamaz , belini sağa sola döndüremez . Çok önümüzdeki safhalarda hareketler çok kısıtlı ollaraak vede fakat vücudun tümüyle 1 arada yapılmak zorunda kalıınır .
    Bu rahatsızlıkta en sık etkilenen bölge leğen kemiği bölgesidir . Ama bel , göğüs vede boyundaki kemikler de farklı vakitler da etkilenebilir . Vücuttaki tüm omurların birbiriyle kaynaması çok nadirdir .
    Ankilozan spondilit kimlerde görülür ?

    Bu kronik Romatizma(rheumatism) l rahatsızlığın görülme olasılık i binde birdir . Bazen kadınlarda da görülmekle 1 arada erkeklerde daha sıktır . Bu rahatsızlığın pay dilmeye başladığı yaş ise vasati 20-25 tir . Tabii daha erken yada daha geç de görülebilir .
    Ankilozan spondilitin sebebi nedir ?

    Bu rahatsızlığınnedeni tam ollaraak bilinmiyor . Araştırmalarda ankilozan spondilit hastalarının %96 sında HLA-B27 geni olduğu tespit edilmiş . Ankilozan spondilit ile HLA- B27 geni arasında sıkı 1 ilişki vardır , amma henüz netleştirilebilmiş değildir . Bu genin , bağışıklık sisteminin omurga vede Eklem(joint) lere saldırmasına yol açtığı düşünülmektedir .
    Ankilozan spondilit otoimmun , diðerbir deyiþle bağışıklı sisteminin vücudun kendi dokusunu tanmayıp ona karşı savaştığı 1 hastalıktır . Nasıl ki alerjik bünyelerde , vücut dışarıdan aldığı bazı gıdala karşı aşırı tepki gösterir; ankilozan spondilitte de bağışıklık sistemi , söz konusu o bölgedeki doku vede organları vücuttan kabul etmeme gibi 1 yanlışlığın içine düştüğü vede o bölgedeki kendi dokusuna saldırdığı 1 hastalık olduğunu söyleyebiliriz .
    Bununla 1 arada HLA-B27 genine sahip herkeste ankilozan spondilit olacak diye 1 kaide yoktur .
    Bazen ishal(diyare) yada idrar yolu enfeksiyonlarının bu hastalığı tetiklediği söylenebilir . Önceden emare ler hafif olup şikayete yol açmazken , bazı tetikleyici etkenler bu hastalığı su yüzüne çıkartabilmektedir .
    Ankilozan spondilit ile ilişkili başka hastalıklar mevcut mı ?

    Ankilozan spondilit , spondilartropati denilen omurga tutulumu ile seyreden hastalık grubundadır . Diğerleri;
    Psöryatik artrit-sedef hastalığı ile 1 arada giden Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Enteropatik artrit- bağırsak iltihabı ile 1 arada seyreden Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Reaktif artrit- viral yada bakteriyel enfeksiyonlardan sonra görülen Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) sı
    Bu durumlar , ankilozan spondilit ile beraber , yada daha önce görülebilir .
    Ankilozan spondilitin emare leri nelerdir ?

    Ankilozan spondilitin tipik emare lerinden malum bazıları şunlardır:
        Haftalar yada aylar içinde yavaş yavaş artan bel ağrıları ,
        Sabah sertliği vede ağrısı , gün içerisinde azalır ,
        Bu şikayetlerin üç aydan daha uzun zamandır Daimi etmesi ,
        Hareket vede egzersizle şikayetlerin azalması , dinlenmeyle artması , özellikle geceleri dinlenmeye geçildiğinde vede sabah kalkıldığında ağrıların daha şiddetli vede net 1 şekilde ortaya çıkması ,
        Özellikle erken evrelerde , diðerbir deyiþle ağrının başladığı dönemlerde kilo kaybı ,
        Sürekli yorgunluk hissi ,
        Gece terlemeleri vede ateş ,

    Bazen de belde böylesi ağrı yerine baldırlarda gezici ağrılar meydana gelebilir .
    Kimi vakalarda bu rahatsızlık topukta yaşanan ağrıyla , kiminde ise göğüs ağrısıyla başlar .
    Burada bel ağrısı , mekanik bel ağrılarının tam aksine gelişir . Örneğin bel fıtığı oluþan 1 hastanın ağrısı belini hareket ettirmediği vakit hafifler . Ama belli hareketleri yapmaya kalkıştığında beli şiddetle ağrır .
    Ankilozan spondilit başlangıcındaki kişinin ağrısı ise belini hareket ettirmediği vakit artar . Yürüdüğünde , hareket ettiğinde ağrıları azalır . Çünkü bel fıtığında mesele Eklem(joint) ler arasındaki diskte iken ankilozan spondilitte mesele Eklem(joint) lerin elastikiyetini sağlayan yapının da kemikleşmesidir .
    Ankilozan spondilit ile kireçlenme (osteoartrit) arasındaki fark nedir ?

    Her ikisi de Eklem(joint) leri ilgilendiren rahatsızlık olmakla beraber , ikis de birbirinden tamamıyla farklıdır . Kireçlenmenin tıbbi tarifi spondilozdur . Bu omurganın aşınmasıyla alakalı 1 hastalıkıt vede yaşlanmayla 1 arada hemen hemen herkesin yaşayabileceği 1 sorundur . İltihabi Hal bariz değildir .
    Ankilozan spondilit ise , omurga vede Eklem(joint) lerdeki Enfeksiyon lanmanın ardından yeni kemikleşmenin oluşumu vede bu kemiksi yapıların Eklem(joint) lerin birbirine yapışmasına vede kaynamasına sebep oluþan 1 durumdur . Herkeste görülmez , binde 1 görülen 1 hastalıktır . Kireçlenmenin aksine yaşlılarda değil daha çok gençlerde görülür
    Diğer Eklem(joint) leri etkiler mi ?

    Vücut 1 bütün olduğuna göre , bel omurları vede ekemlerdeki bu deformasyon sistematik ollaraak vücuttaki bütün Eklem(joint) leri etkileyecektir .Çünkü vücuttaki bütün Eklem(joint) ler birbirlerine hassas 1 orantı ile irtibatlıdır . Ancak ankilozan spondilit , genelilikle kalçada ,dizlerde , vede ayak bileklerinde ağrı vede şişliğe sebep meydana gelebilir .Birçok halde Tedavi(iyileştirme) sonrası şişlik kalır . Dolayısıyla kalça Eklem(joint) inin sertleşmesi vede öne eğik 1 halde kalmasının önüne geçebilmek için germe egzersizleri önemlidir .
    Ankilozan spondilitte topuk ağrısı sebep olur ?

    Topuk kemiği 2 ayrı yerde ağrıya sebep meydana gelebilir . Topuklarda yaşanan ağrılar sıklıkla ayak tabanında , topuktan 3cm kadar uzak oluþan bölgede görülür . Bu duruma plantar fasiit denir . Bu bölgedeki şikayet haftalar boyu Daimi edebilir .

    Daha az sıklıkla aşil tendonunun kemiğe bağlandığı yerde meydana gelebilir . Giyilen ayakkabının durumuna göre basınç bile ağrıyı arttırabilir
    Diğer organları etkiler mi ?

    Evet . Ankilozan spondilit bazen gözleri , akciğerleri vede kalbi etkileyebilir . Ama bunlar hayati tehdit edici özellikte değildir .

    Ankilozan spondilit gözü nasıl etkiler ?
    Ankilozan spondilit , iriste vede uveada diðerbir deyiþle irisin gözün dış duvarına tutunduğu yerde iltihaba sebep olabiliyor . Hastaların %40 ını etkileyebilir . İrit yada uveit denilen bu halde ilk emare görüşün hafif bulanıklaşmasıdır . Ama asıl emare kanlanmış gözlerle 1 arada keskin 1 göz ağrısıdır . Kalıcı olmaması için erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) önemlidir

    Ankilozan spondilit kalbi nasıl etkiler ?
    Ankilozan spondilitin kalbi etkilemesi çok nadiren olmakla 1 arada bazı vakalarda görülen 1 durumdur . Bu yüzden birçok vakada hafif şiddette yaşanan tutulum çok kez tespit bile edilmez . Ankilozan spondilit aort kapağının sızmasına yol açabilir vede elektriksel iletimi etkileyebilir . Ancak bu mesele ler Rahatsızkiþi tarafından şikayet ollaraak pay dilmez .

    Ankilozan spondilit akciğerleri nasıl etkiler ?
    Ankilozan spondilit kişide direk ollaraak akciğer enfeksiyonuna sebep olmaz . Ama kaburga Eklem(joint) lerini vede kaburgalararası kasları etkilediğinden nefes almak , hapşırmak , öksürmek yada esnemek ağrılı meydana gelebilir . Kendini iyi izleme(takip) eden vir kişi diğer ağrılarla 1 arada yaşadığı bu değişikliği pay debilir .
    Sonuçta akciğer tamamiyle havalanmaz . Ankilozan spondilitin geç evrelerinde göğüs kafesi pek genişleyemez vede akciğerlere hava girişi zorlanır . Bu nefes alamayacağınız anlamına gelmez . Diyafram kası çalışmaya Daimi eder vede midemiz nefes aldıkça hareket etmeye başlar . Ağır yemekler vede sıkı giysiler nefes alırken daha çok çaba harcamanıza sebep meydana gelebilir . Bu yüzden ağır yemekler vede sıkı giysilerden kaçınmakta avantaj var .
    Sigara(tütün mamülleri) içmemek de çok önemlidir . Çünkü sigara(tütün mamülleri) hem nefes almayı zorlaştırır hem de ciddi akciğer enfeksiyonlarına zemin oluşturabilir .
    Ankilozan spondilit herkeste aynı mıdır ?

    Her insanın büyüdüğü çevre , bulunduğu ortam nasıl ki farklılıklar gösteriyorsa , her insanın bağışıklık sistemi , çocuklukta yaşadığı bazı rahatsızlıklar , aileden gelen kalıtımsal özellikler vs . . hepsi farklıdır . Dolayısıyla ankilozan spondilit oluþan hastalar da birbirinin kopyası olamaz .
    Yani herkesin ankilozan spondiliti kendine özgüdür . Herkes aynı bölgede benzer şikayetlerden bahsederken kimisi bu sıkıntıyı en üst C°de yaşar , kimis ise hafif C°de yaşar . Hatta beli hergeçen gün 2 büklüm olmasına rağmen ağrı şikayeti olmayanlar da meydana gelebilir .
    Şu 1 gerçek ki ankilozan spondiliti olanlar ne kadar hareket ederse , hastalık o kadar yavaş ilerler . Çünkü bol hareket , o bölgede meydana Önümüzdeki günlerde oluþan kaynamayı geciktirmekte yada mümkün mertebe mani lemektedir .
    Kırılan kolu kaynaması için nasıl alçıya alınıp hareketsiz bırakılırsa , kemiğin kaynamaması için de hareket etmek , Eklem(joint) i oynatmak gereklidir .
    Ameliyatla düzelir mi ?

    Çok çok nadir durumlarda oluşan deformasyonları düzeltmek amacıyla gerekebilir . Hastaların 1 kısmının kalça protezine ihtiyaç duyar . Nadir durumlarda omurganın vede boynun daha dik durmasını sağlamak üzere ameliyat gerekebilir .
    Bu hastalığın özel 1 ilacı mevcut mı ?

    Ağrının vede ilihabın azaltılması için Romatizma(rheumatism) ilaçları (anti-enflamatuar ilaçlar) verilir umumiyen . Geriye yönelik iyileştirici 1 Tedavi(iyileştirme) şimdilik mümkün değildir . Ancak ilaç kullanmka Tedavi(iyileştirme) nin sınırlı 1 bölümüdür . Asıl tavsiye edilen uygun egzersilerin yapılması vede hareketliliğin arttırılmasıdır .
    Ankilozan spondilit hayatı tehdit eder mi ?

    Bu rahatsızlığın çaresi tam ollaraak yoksa da , katiyen ölümcül 1 hastalık değildir . Bu rahatsızlıkta en önemli sıkıntılardan biri hareket kısıtlılığının azalması vede eskisi gibi Eklastiki olamamaktır . Bu ise her kişide bu C° Derece olacak anlamına gelmez .
    Ankilozan spondilit genetik midir ?

    Hastalığın genetik olup olmadığı konusunda da kati 1 veri yoktur . Ancak ankilozan spondilit oluþan 1 anne yada babanın çocuğuna HLA-B27 genini iletmesi olasılık i %50 dir . Bu ciddi 1 oran olmakla 1 arada bu geni taşıyan herkeste hastalığa çıkacak anlamına gelmemelidir . Çünkü bu gene sahip olmak ayrı 1 olaydır , bu gene sahip olup da ankilozan spondilit olmak ayrıdır . Buna göre ankilozan spondilit hastası 1 kişinin , çocuğunun da ankilozan spondilit olma olasılık i %10-20 kadardır .
    Ankilozan spondiliti oluþan 1 kişi nelere dikkat etmelidir ?

    Bu rahatsızlığa yakalan kişi eskisi kadar rahat hareket edemeyebilir . Ancak vücut yine de her yeni fiziksel duruma adapte etmeye çalışarak 1 çıkış yolu bulacak vede sizi yar yolıda bırakmayacaktır .
    Ancak burada önemli oluþan vücudun bu çabasına sizin de katkıda bulunmanızdır . Örneğin artık eskisi kadar sabit 1 şekilde oturmak yerine daha az oturmak , arada 1 kalkıp hareket etmek .
    Oturduğunuz sandalyenin , yatacağınız yatağın ergonomik olmasına dikkat etmek , bazı egzersizleri doktorunuzun da yardımıyla öğrenmek
    Uzun süre direksiyon başında kalmamak . . .
    Boyun hareketleriniz kısıtlanmaya başladıysa ona göre hareketlerinizi ayarlamak vede ek yardımcı unsurlar kullanmak . . .
    Bunun dışında ister olaðan hayatta , ister iş hayatında ,ister cinsel hayatta , bayanlar için gebe likte umumiyen hiçbirsorun yaşanılmayacağını bilmelisiniz .
    Aşırı sıcaktan aşırı soğuğa ani ollaraak geçmemeye özen göstermelisiniz . Tutulmuş bölgelenin sıcak 1 banyo ile yada termofor içine sıcak su konulup 1 müddet tutularak o bölgenin ısınmasını sağlamak hareket kabiliyetini arttırır .
    Korse kullanmak hareket kısıtlılığına sebep olacağından kullanılması önerilmez .
    Doğal gıdaalımı ye de dikkat etmek gereklidir .

ANKİLOZAN SPONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Etiketler: ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) ,ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si ,ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler ,ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si çeşitleri ,ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) kürleri ,bitkisel ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) ürünleri ,bitkisel ankilozan spondilit bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) fiyatları ,


Ankilozan Spondilit


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp