Bitkisel Sağlık Ürünleri
Anemi

ANEMİ (KANSIZLIK) HASTALIĞI NEDİR

       Anemi(kansızlık) (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaş vede türü yete göre doktorlar tarafından kabul edilen kriterlerin altında kalmasıdır .

Demir eksikliği , anemi(kansızlık) nin en yaygın sebebi dir . Ancak demir eksikliğinin , en son safhasının anemi(kansızlık) olduğu emare lmelidir . Enerji üretiminde vede metabolizmada bulunan demire bağımlı Enzim(enzyme) ler , düşük demir seviyelerinden ilk etkilenecek olanlardır . Beden taki demir deposunu en iyi biçim de tespit eden laboratuar testi serum fetretindir .

Demir eksikliği riski en yüksek olanlar; 2 yaşından küçük çocuklar , ergenliğe geçiş çağındaki kızlar , gebe kadınlar vede yaşlılardır . Yapılan çalışmalar bu gruplardaki kişilerin yüzde otuz ila yüzde ellisinde demir eksikliği bulunduğunu göstermiştir . Misal ollaraak , sağlıklı vede genç kadınların yüzde otuz 5 ila yüzde elli sekizinde belli 1 C° Derece demir eksikliği bulunmaktadır . Hamile kadınlar icin ise bu sayılar daha da yüksektir .

Demir eksikliğinin sebebi , artan demir gereksinimi , gıdalar den alımının azalması , eksik demir emilimi yada kullanımı , kan zayii yada bu etkenler in 1 bileşkesi meydana gelebilir . Artan demir gereksinimi bebeklerin büyüme döneminde , ergenliğe geçiş çağında , kadınların gebe lik zamanında vede emzirme döneminde görülür . Bu¬günlerde gebe kadınların çook büyük 1 bölümüne demir desteği sağlanmaktadır çünki bu dönemde dramatik biçimde artan demir ihtiyacını gıdalar yoluyla sağlamak genellik gesinde , hususiyetle de vejetaryen rejimin uygulandığı bölgelerde gıdaalımı sırasında yetersi: demir alımı mevuttur .

Tipik ollaraak gelişmiş ülkelerdeki bebek rejimlerinde (fazlaca süt vede tahıl) demir eksikliği de mevcuttur . Yüksek kalorili vede Gıda değe düşük oluşan gıdalar ("junk food") tüketen ergenliğe geçiş çağındaki 1 kişide demir eksikliği riski yüksektir . Ancak , 1 toplumda demir yönünden eksik gıdaalımı riski en yüksek oluşan nün kesimi , düşük gelirli yaşı geçkin nüfustur .2 Bu Hal yaşlılarda demir emiliminin azalmasıyla da: da karmaşık hale gelmektedir . Bu azalmaya er çook yaşlılarda yaygın biçim de görülen 1 sorur oluşan midede eksik hidroklorik asit salgılanma sebep olur .

Demir emilimindeki azalmanın başka nede leri ise kronik ishal(diyare) yada üzücü emilim , mide: 1 ameliyatla alınması vede anti asit kullanımı c Çocuk Doğu(şark) (garp) rma yaşında oluşan kadınlarda k . zayii , demir eksikliğinin ana sebebi dir . Bu k zayii nın sebebi çoğu vakit adet (reğl dönemi) kanaması dır .Ayrıca demir eksikliğinin aşın adet (reğl dönemi) kanaması nın başlıca sebep lerinden olması da ilginçtir . Kan zayii nın başka sebep leri Ülser(mide yarası) den vede hetnoroidden dolayı kanama(kan kaybı) vede kan bağışıdır .Demir eksikliğinin negatif etkileri , doku-ara kafigelmeyecek oksijen taşınması vede farkli dokulardaki demir içeren Enzim(enzyme) lerin tam çalış¬mamasından dolayı meydana gelir . Demir eksikliği ınemiye , aşırı , adet (reğl dönemi) kanaması na , öğrenme bozukluklarına , zayıf bağışıklık(immün) işlevine vede efor seviyesinin vede fiziksel performansın düşmesine sebep meydana gelebilir .

Bazı araştırmacılar , önemsiz demir eksikliklerinden meydana gelen anemi(kansızlık) nin bile efor eviyelerinde vede fiziksel çalışma kapasitesinde e üretkenlikte düşüşe sebep olduğunu açıkça belirtmişlerdir .58 Demir eksikliği bulunan bireylere verilen demir desteği sayesinde bu bi-eylerin çalışma performansında önemli dere-ede gelişme olduğu görülmüştür . Demir eksikliğinden kaynaklanan fiziksel performans düşüklüğü anemi(kansızlık) ye bağımlı değildir . Çünki efor üretiminde vede metabolizmada rolü oluşan demire bağımlı Enzim(enzyme) lerin bozulması anemi(kansızlık) ortaya çıkmadan çook önce olur .

B-12 vitamini Eksikliği Anemi(kansızlık) siB12 vitamin eksikliği , gıdaalımı kafigelmeyecek liğinden dolayı değil , bozuk emilimden dolayı olur . Yemekle alınan B12 vitamininin , beden tarafından emilmesi icin hidroklorik asit yardımıyla yemekten farklı ştırılması vede ince bağırsakta bulunan antrensek etken adlı 1 maddeye bağlanması gerekmektedir . İntrensek ıktör midedeki parietal hücreler tarafından algılanır . Bu hücreler farklı ca hidroklorik asit algılanmasından da yetkilidir lar . İntrensek etken salgılanmasıyla hidroklorik asit , bu yüzden paralellik gösterir . B12 vitamini vede in-ensek etken kompleksi ince bağırsaktaki ipsin adı verilen 1 pankreatik Enzim(enzyme) yardımıyla emilmektedir . B12 vitaminin emilmesi için , birey kafi miktarda hidroklorik asit , intrensek etken vede tripsinin de dahil olduğu pankreatik Enzim(enzyme) ler salgılamalıdır . Ayrıca sağlıklı 1 ileumu (B12 vitamini vede intrensek etken kompleksinin emildiği , ince bağırsağın son bölümü , kalınbağırsak) olması gereklidir .İntrensek etken eksikliği neticesinde pernisiyöz anemi(kansızlık) diye malum Hal ortaya çıkar . Bu eksiklik otuz 5 yaşından önce ender ollaraak ortaya çıkar . Ayrıca İskandinav , İngiliz vede İrlandalılarda çook yaygındır . Güney(cenup) Avrupalılarda , Asyalılarda vede Siyahlarda çook daha az görülür . Pernisiyöz anemi(kansızlık) sıklıkla demir eksikliğiyle de bağlantılandırılır .Bl2 vitamininin eksik olduğu gıdaalımı , en çook sıkı vejetaryen rejimleriyle ilişkilendirilir . Suda çözünen gıdalar in aksi ne , B12 vitamini karaciğer , böbrek vede başka beden dokularında depolanır . B12 vitamini eksikliği , emare lerini vede bulgularını , yanlış gıdaalımı den yada kafigelmeyecek intrensek etken salgılanmasından fakat 6 yıldan sonra göstermeye başlar . İnsandaki olağan B12 vitamini depolan 3 ila 6 yıla kadar kafidir . Bir vejetaryende B12 vitamini eksikliği uzun yıllar görülmez .

B12 vitamini eksikliğinin klasik emare si pernisiyöz anemi(kansızlık) dir . Ancak , B12 vitamini eksikliği çoğu zaman , ilk ollaraak beyni vede sinir sistemini etkiler .B12 vitamini eksikliğinin teşhisini koymanın en iyi yolu kandaki B12 vitamini seviyesini ölçmektir . Çoğu doktor , bu teşhis icin büyük alyuvarlara vede karakteristik emare lere bel bağlamışlar . Ciddi 1 B12 vitamini eksikliğinin emare leri: solgunluk; ivedi yorulma; nefes darlığı; dokununca acıyan , kırmızı vede şişmiş dil; ishal(diyare) vede kalp vede sinir sistemi rahatsızlıktandır .B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan sinir sistemi bozukluklan oldukça ciddi meydana gelebilir .
Bacaklarda yada kollarda hissizlik vede karıncalanma , depresyon , zihin karışıklığı , derin tendon refleksi zayii vede titreme hissi zayii , yaygın sinir sistemi bozuklukları emare lerindendir . Yaşlılardaki B12 vitamini eksikliği . Alzheimer(bunama) hastalığına benzer .Anemi


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp