Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

ANEMİ (KANSIZLIK) HASTALIĞI NEDİR

       Anemi(kansızlık) (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaş vede türü yete göre doktorlar tarafından kabul edilen kriterlerin altında kalmasıdır .

Demir eksikliği , anemi(kansızlık) nin en yaygın sebebi dir . Ancak demir eksikliğinin , en son safhasının anemi(kansızlık) olduğu emare lmelidir . Enerji üretiminde vede metabolizmada bulunan demire bağımlı Enzim(enzyme) ler , düşük demir seviyelerinden ilk etkilenecek olanlardır . Vücuttaki demir deposunu en iyi şekilde tespit eden laboratuar testi serum fetretindir .

Demir eksikliği riski en yüksek olanlar; 2 yaşından küçük çocuklar , ergenliðe geçiþ çağındaki kızlar , gebe kadınlar vede yaşlılardır . Yapılan çalışmalar bu gruplardaki kişilerin yüzde otuz ila yüzde ellisinde demir eksikliği bulunduğunu göstermiştir . Örnek ollaraak , sağlıklı vede genç kadınların yüzde otuz beş ila yüzde elli sekizinde belli 1 C° Derece demir eksikliği bulunmaktadır . Hamile kadınlar için ise bu sayılar daha da yüksektir .

Demir eksikliğinin sebebi , artan demir gereksinimi , gıdalar den alımının azalması , eksik demir emilimi yada kullanımı , kan kaybı yada bu faktörlerin 1 bileşkesi meydana gelebilir . Artan demir gereksinimi bebeklerin büyüme döneminde , ergenliðe geçiþ çağında , kadınların gebe lik zamanında vede emzirme döneminde görülür . Bu¬günlerde gebe kadınların çok büyük 1 bölümüne demir desteği sağlanmaktadır çünkü bu dönemde dramatik biçimde artan demir ihtiyacını gıdalar yoluyla sağlamak genellik gesinde , özellikle de vejetaryen rejimin uygulandığı bölgelerde gıdaalımı sırasında yetersi: demir alımı vardır .

Tipik ollaraak gelişmiş ülkelerdeki bebek rejimlerinde (fazlaca süt vede tahıl) demir eksikliği de mevcuttur . Yüksek kalorili vede Gıda değe düşük oluþan gıdalar ("junk food") tüketen ergenliðe geçiþ çağındaki 1 kişide demir eksikliği riski yüksektir . Ancak , 1 toplumda demir yönünden eksik gıdaalımı riski en yüksek oluþan nün kesimi , düşük gelirli yaşlı nüfustur .2 Bu Hal yaşlılarda demir emiliminin azalmasıyla da: da karmaşık hale gelmektedir . Bu azalmaya er çok yaşlılarda yaygın şekilde görülen 1 sorur oluþan midede eksik hidroklorik asit salgılanma sebep olur .

Demir emilimindeki azalmanın diğer nede leri ise kronik ishal(diyare) yada kötü emilim , mide: 1 ameliyatla alınması vede anti asit kullanımı c Çocuk doğurma yaşında oluþan kadınlarda k . kaybı , demir eksikliğinin ana sebebi dir . Bu k kaybının sebebi çoğu vakit adet kanamasıdır .Ayrıca demir eksikliğinin aşın adet kanamasının başlıca sebep lerinden olması da ilginçtir . Kan kaybının diğer sebep leri ülserden vede hetnoroidden dolayı kanama(kan kaybı) vede kan bağışıdır .Demir eksikliğinin negatif etkileri , doku-ara kafigelmeyecek oksijen taşınması vede değişik dokulardaki demir içeren Enzim(enzyme) lerin tam çalış¬mamasından dolayı oluşur . Demir eksikliği ınemiye , aşırı , adet kanamasına , öğrenme bozukluklarına , zayıf bağışıklık işlevine vede efor seviyesinin vede fiziksel performansın düşmesine sebep meydana gelebilir .

Bazı araştırmacılar , önemsiz demir eksikliklerinden meydana gelen anemi(kansızlık) nin bile efor eviyelerinde vede fiziksel çalışma kapasitesinde e üretkenlikte düşüşe sebep olduğunu açıkça belirtmişlerdir .58 Demir eksikliği bulunan bireylere verilen demir desteği sayesinde bu bi-eylerin çalışma performansında önemli dere-ede gelişme olduğu görülmüştür . Demir eksikliğinden kaynaklanan fiziksel performans düşüklüğü anemi(kansızlık) ye bağımlı değildir . Çünkü efor üretiminde vede metabolizmada rolü oluþan demire bağımlı Enzim(enzyme) lerin bozulması anemi(kansızlık) ortaya çıkmadan çok önce olur .

B-12 vitamini Eksikliği Anemi(kansızlık) siB12 vitamin eksikliği , gıdaalımı kafigelmeyecek liğinden dolayı değil , bozuk emilimden dolayı olur . Yemekle alınan B12 vitamininin , vücut tarafından emilmesi için hidroklorik asit yardımıyla yemekten ayrıştırılması vede ince bağırsakta bulunan antrensek faktör adlı 1 maddeye bağlanması gerekmektedir . İntrensek ıktör midedeki parietal hücreler tarafından algılanır . Bu hücreler ayrıca hidroklorik asit algılanmasından da yetkilidir lar . İntrensek faktör salgılanmasıyla hidroklorik asit , bu yüzden paralellik gösterir . B12 vitamini vede in-ensek faktör kompleksi ince bağırsaktaki ipsin adı verilen 1 pankreatik Enzim(enzyme) yardımıyla emilmektedir . B12 vitaminin emilmesi için , birey kafi miktarda hidroklorik asit , intrensek faktör vede tripsinin de dahil olduğu pankreatik Enzim(enzyme) ler salgılamalıdır . Ayrıca sağlıklı 1 ileumu (B12 vitamini vede intrensek faktör kompleksinin emildiği , ince bağırsağın son bölümü , kalınbağırsak) olması gereklidir .İntrensek faktör eksikliği neticesinde pernisiyöz anemi(kansızlık) diye malum Hal ortaya çıkar . Bu eksiklik otuz beş yaşından önce ender ollaraak ortaya çıkar . Ayrıca İskandinav , İngiliz vede İrlandalılarda çok yaygındır . Güney Avrupalılarda , Asyalılarda vede Siyahlarda çok daha az görülür . Pernisiyöz anemi(kansızlık) sıklıkla demir eksikliğiyle de bağlantılandırılır .Bl2 vitamininin eksik olduğu gıdaalımı , en çok sıkı vejetaryen rejimleriyle ilişkilendirilir . Suda çözünen gıdalar in aksi ne , B12 vitamini karaciğer , böbrek vede diğer vücut dokularında depolanır . B12 vitamini eksikliği , emare lerini vede bulgularını , yanlış gıdaalımı den yada kafigelmeyecek intrensek faktör salgılanmasından fakat altı yıldan sonra göstermeye başlar . İnsandaki olaðan B12 vitamini depolan üç ila altı yıla kadar kafidir . Bir vejetaryende B12 vitamini eksikliği uzun yıllar görülmez .

B12 vitamini eksikliğinin klasik emare si pernisiyöz anemi(kansızlık) dir . Ancak , B12 vitamini eksikliği çoğu zaman , ilk ollaraak beyni vede sinir sistemini etkiler .B12 vitamini eksikliğinin teşhisini koymanın en iyi yolu kandaki B12 vitamini seviyesini ölçmektir . Çoğu doktor , bu teşhis için büyük alyuvarlara vede karakteristik emare lere bel bağlamışlar . Ciddi 1 B12 vitamini eksikliğinin emare leri: solgunluk; çabuk yorulma; nefes darlığı; dokununca acıyan , kırmızı vede şişmiş dil; ishal(diyare) vede kalp vede sinir sistemi rahatsızlıktandır .B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan sinir sistemi bozukluklan oldukça ciddi meydana gelebilir .
Bacaklarda yada kollarda hissizlik vede karıncalanma , depresyon , zihin karışıklığı , derin tendon refleksi kaybı vede titreme hissi kaybı , yaygın sinir sistemi bozuklukları emare lerindendir . Yaşlılardaki B12 vitamini eksikliği . Alzheimer(bunama) hastalığına benzer .Anemi


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp