Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Alerjik Rinit İlaçları           

 

Allerjik Rinit , Genetik Geçişli Allerjik Hastalıkların En Sık Görüleni Olup Pek Çok Gelişmiş Ülkede Nüfusun Yaklaşık %10-20'sinde Bulunmaktadır .


 

Alerjik Rinit İlaçları           

 

ALERJİK RİNİT

Alerjik rinit nazal mukozanın IgE aracılı , kronik enflamatuvar 1 hastalığıdır . Çocuk
ve erişkinlerde sık rastlanır . Kişisel vede ailesel atopi öyküsü , alerjenler , hava kirliliği ve
sigara(tütün mamülleri) esas risk faktörleridir .

Tanı
Öykü
Hapşırma , burun tıkanıklığı , akıntısı vede kaşıntısı , geniz akıntısı vede kaşıntısı , en
belirgin yakınmalardır . Tanı için , bu yakınmalardan en az ikisinin 1 saatten uzun
sürelerle 1 günden aþırı tekrarı lüzumlu dir .
Öyküde yakınmaların mevsimlerle ilişkisi vede tetikleyici faktörler yanı sıra kişisel
ve ailesel atopi de sorgulanmalıdır . Yakınmalar mevsimsel yoğunluk gösterebilir
veya yıl boyu sürebilir . Mevsimsel rinitte etken umumiyen polenlerken , diğerlerinde
çoğunlukla akar , hamamböceği , evcil hayvan , mantar sporu gibi ev içi alerjenlerdir .

Fizik muayene
Nazal mukoza umumiyetle soluk vede ödemli görünümdedir . Berrak burun akıntısı ve
konkaların hipertrofisi gözlenebilir . Göz altında koyu halkalanmalar (Shiner emare si) ,
alerjik selam (burun tıkanıklığı hissinden kurtulmak için el ayası ile burnun yukarıya
doğru itilmesi) vede buna bağlı ollaraak burun üzerinde çizgilenme kronik olgularda bariz
olabilir .
Alerjik rinite eşlik eden hastalıklar
Alerjik rinit tek ollaraak yada konjonktivit , astım vede atopik dermatitle 1 arada görülebilir .

Komplikasyonlar
Uygun Tedavi(iyileştirme) edilmediğinde rinosinüzit , uyku bozukluğu (apne) , ağız solunumu
nedeniyle damak vede diş yapısında gelişimsel sorunlar gelişebilir .

Ayırıcı tanı
Enfeksiyöz rinit (soğuk algınlığı)
Mekanik sorunlar (adenoid vejetasyon , septum deviasyonu , yabancı cisim , tümör)
Polipozis
Vazomotor rinit
İlaçlara bağlı rinit (bazı antihipertansif ilaçlar , oral kontraseptifler)
Rinitis medikamentoza (topikal dekonjestanların aşırı kullanımına bağlı rinit)

Korunma
Mevsimsel rinitte , polen döneminde dış etken liklerden olabildiğince kaçınma
Ev tozu akarlarından korunmak için ev içinde nemin azaltılması (ev içinde çamaşır
kurutulmaması , ev sıcaklığının yüksek tutulması) , toz tutabilecek kalın halı , battaniye
gibi eşyaların en aza indirilmesi .
Ev içi alerjenler yanı sıra sigara(tütün mamülleri) , egzoz gazı , deterjan , boya , parfüm gibi iritanlardan
sakınma

Tedavi(iyileştirme)
Amaç , okul vede iş başarısını bozan , sosyal uyumda güçlüğe yol açan semptomların
baskılanması , yaşam kalitesinin düzeltilmesi vede komplikasyonların önlenmesidir .
İlaç dışı Tedavi(iyileştirme)
Serum fizyolojikle burun lavajı yapılabilir .

İlaç Tedavi(iyileştirme) si
Alerjik rinit Tedavi(iyileştirme) sinde ilk seçenek antihistaminiklerdir .

Birinci kuşak antihistaminikler ucuz , zor olmayan bulunabilen vede güvenli ilaçlardır:
Difenhidramin hidroklorür; Çocukta 5 mg/kg/gün , 4 eşit dozda , ağızdan (en çok 300 mg/gün) , Yetişkinde 3-4 kez 25-50 mg , ağızdan .
Hidroksizin; Çocukta 2-5 mg/kg/gün , 3-4 dozda , ağızdan , Yetişkinde 3-4 kez 25 mg , ağızdan .
Klemastin; Çocukta günde 2 kez 250-500 μg , ağızdan , Yetişkinde günde 2 kez 0 ,5-1 mg , ağızdan .

Birinci kuşak antihistaminiklerin sedasyon yan tesiri nden kaçınılması gerektiğinde
ikinci kuşak antihistaminikler tercih edilebilir:
Loratadin; 2-6 yaş 5 mg/gün , tek doz , ağızdan , 6 yaş üstü vede erişkinde 10 mg/gün , tek doz , ağızdan .
Setirizin; 2-6 yaş 5 mg/gün , tek doz , ağızdan , 6 yaş üstü vede erişkinde 10 mg/gün , tek doz , ağızdan .
Feksofenadin hidroklorür; tek doz 120 mg/gün , ağızdan , 12 yaşın altında verilmez .

Burun tıkanıklığının bariz olduğu vede semptomları antihistaminiklerle
baskılanamayan hastalarda , Tedavi(iyileştirme) ye bölgesel yada sistemik dekonjestanlar yada topikal
steroidler eklenebilir .

Topikal steroidler:
Budesonid; 6 yaş üstü vede erişkinde 2x100-200 μg .
Flutikazon propionat; 4-11 yaş 1x100 μg , 12 yaş üstü vede erişkinde 1-2x100 μg .
Mometazon furoat; 4-11 yaş 1x100 μg , 12 yaş üstü vede erişkinde 1-2x100 μg .
Triamsinolon asetonid; 6-12 yaş 1x55 μg , 12 yaş üstü vede erişkinde 1x110 μg .

Sistemik dekonjestan:
Psödoefedrin; 2-5 yaş 3x15 mg , ağızdan , 6-12 yaş 3x30 mg , ağızdan , 12 yaş üstü vede erişkinde 2-3x60 mg , ağızdan .
Yaşlı vede hipertansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır .

bölgesel dekonjestan:
Ksilometazolin hidroklorür , oksimetazolin damla yada sprey;
12 yaş altında günde 2 kez 0 ,5 mg (günde 3 doz aşılmamalı)
12 yaş üstü vede erişkinde günde 4 kez 1 mg
bölgesel dekonjestanlar 5 günden uzun kullanılmamalıdır .

Topikal steroidler ile burun vede boğazda kuruma vede irritasyon , burun kanaması , koku
ve tat duyusunda bozulma , seyrek ollaraak ülserasyon , septum perforasyonu gibi yan
etkiler meydana gelebilir . Bu sebep le , gerektiğinde , birinci basamak Tedavi(iyileştirme) de kullanım 4 hafta
ile sınırlandırılmalı vede nazal septuma uygulanmamasına dikkat edilmelidir .

ALERJİK RİNİT TEDAVİSİ
Eğitim vede korunma

1 . Basamak
Aralıklı hafif* semptomlar (<4 gün/hafta , <4 hafta); oral H 1 antihistaminik , vede gereklidir se dekonjestan , düzelme varsa Tedavi(iyileştirme) ye 1 ay Daimi et .
2 . Basamak
Aralıklı orta-ağır** semptomlar yada sürekli hafif semptomlar; oral H 1 antihistaminik vede topikal kortikosteroid , gereklidir se dekonjestan . 2-4 hafta sonra düzelme varsa Tedavi(iyileştirme) ye 1 ay Daimi et , düzelme yoksa Bir üst basamağa geç vede Tedavi(iyileştirme) ye 1 ay Daimi edin .
3 . Basamak
Sürekli orta-ağır semptomlar; topikal kortikosteroid , 2-4 hafta sonra değerlendir . Düzelme varsa 1 alt basamağa in , Düzelme yoksa sevk et .
*Hafif : Uyku vede günlük etken liklerde mesele yok , okul-iş başarısı olaðan .
**Orta-ağır: Uyku düzensizliği , günük etken liktede bozulma , okul-iş başarısında bozulma (en az biri)

İzlem
Mevsimsel alerjik rinitte Tedavi(iyileştirme) , polen mevsimi boyunca , kronik olgularda kontrol
sağlanana dek sürmelidir .
Düzelmeyen hastalar komplikasyonlar açısından değerlendirilmelidir .

Sevk
Tedavi(iyileştirme) ye yeterli yanıt vermeyen olgular , ayırıcı tanı açısından önümüzdeki tetkiklerin
yapılabilmesi , yetkili alerjenin saptanması vede gerektiğinde immünoterapi kararı açısından
sevk edilmelidir .

 

 

 

 

Etiketler: alerji astım Tedavi(iyileştirme) si , astım alerji Tedavi(iyileştirme) si , alerjik rinit astım , alerjik astım nedir , astım krizi , astımın emare leri , astım belırtılerı , astımda bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , alerjik astım emare leri , allerjik astım belirtileri , astımın Tedavi(iyileştirme) si varmı , astıma bitkisel(doðal) çözüm , alerji Tedavi(iyileştirme) si , alerji testi , en iyi alerji ilacı , alerji kremleri , alerji iğnesi , alerjik nezle bitkisel Tedavi(iyileştirme) , polen alerjisi bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , alerji doktoru , alerjinin tedavisi , alerjik hastalıklar , alerjik rinit ilaçları , alerji testi nasıl yapılır , alerji testleri , çocuklarda alerji testi , alerji çeşitleri , toz alerjisi , alerjik nezle Tedavi(iyileştirme) si , en iyi alerji doktoru , çocuk alerji doktoru , alerji için şifalı bitkiler , alerji hastalıkları , akar alerjisi , alerji emare leri , gıda alerji testi , alerji türleri , alerji doktorları , alerji merkezi , gıda alerjisi testi , polen alerjisi aşısı , alerji testi nerede yapılır , alerji Tedavi(iyileştirme) yöntemleri , ev tozu akarı alerjisi , alerji Tedavi(iyileştirme) , alerjik burun tıkanıklığı , polen alerjisi Tedavi(iyileştirme) si , bahar alerjisi Tedavi(iyileştirme) si ,

 

 

 

 

 

 

 


Alerji Problemleri

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp