Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

FMF HASTALIĞI VE BELİRTİLERİ

       Fmf (Akdeniz ateşi) hastalığının belli başlı özelliği umumiyetle görülebilen atakların 12 saat ile 72 saat aralığında sürebilen iltihabi ataklara sebep olmasıdır . Ataklar vakit zaman çok nadir ollaraak birkaç saat kadar kısa yada bazen de 1 hafta kadar uzun meydana gelebilir .

Bu ataklar sırasında aşağıdaki emare ler görülebilir:

Ateş;
Ataklar sırasında ateş yükselmesi görülür . Ateşsiz yada çok hafif 1 ateş ile seyreden ataklar olabileceği gibi , bazı ataklarda 39-40°C'yi bulabilen vede titremeyle yükselen ateş görülebilmektedir .

Karın ağrısı ;
En sık görülen atak türü oluþan karın ağrısı karın zarındaki Enfeksiyon lanmaya (peritonit) bağlı ollaraak ortaya çıkmaktadır . Bir bölgeden başlayarak bütün karına yayılabilir yada belirli 1 bölgeye sınırlı kalabilir . Karın ağrısına kabızlık yada ishal(diyare) eşlik edebilir .
Karın ağrısı atakları , karın zarında Enfeksiyon lanma yapabilen diğer hastalıklara çok benzeyen emare vede bulgulara sebep olur . Bunun neticesinde , bazı hastalar akut apandisit , divertikülit , kolesistit yada bağırsak tıkanması (ileus) gibi tanılarla 1 yada daha çok kez ameliyat edilmiş meydana gelebilir . Adet döneminin hemen öncesinde olduğunda adet ağrıları ile de karıştırılabilmektedir .

Göğüs ağrısı ;
Akciğer zarlarındaki Enfeksiyon lanma atakları , göğüs kafesinin yan bölgelerinde derin nefes almakla batıcı nitelikte ağrılara sebep olur . Çok daha çok nadiren görülen kalp zarı Enfeksiyon ları ise , göğüs kafesinin ön bölgesinde , öne eğilmekle şiddetlenen ağrılı ataklar yapabilir .

Eklem(joint) ağrısı vede şişliği ;
En çok ayak bileği vede dizlerde olmak üzere , Eklem(joint) lerde birkaç gün-hafta sürebilen vede şiş , ağrı vede kızarıklığa sebep olabilen ataklar meydana gelebilir . Aşırı yogunluk , uzun süren egzersiz yada ayakta kalma Eklem(joint) iltihabı ataklarını başlatabilir . Eklem(joint) iltihabı atakları bazen aylarca sürebilir . Daha çok nadiren diz vede kalça gibi Eklem(joint) lerde kronik (müzmin) Enfeksiyon lar (artrit) vede omurga Romatizma(rheumatism) sı (spondilit) gelişebilir .

Deri döküntüsü ;
Bazı ataklarda deride kızarıklık şeklinde döküntüler görülebilir .

Kas ağrıları ;
Uzun süre ayakta kalma , yorgunluk yada egzersiz sonrasında özellikle baldırlarda vede uyluklarda ağrı , çok nadiren de ağrılı şişlikler meydana gelebilir . Çok daha seyrek ollaraak yüksek ateşle 1 arada 3-4 hafta sürebilen yaygın kas ağrıları da görülebilmektedir .

Daha az görülen emare ler ;
Erkek çocuklarda yumurtalıklarda ağrılı şişmeler şeklinde ataklar oluşabilmektedir . Çok daha çok nadiren , AAA hastalığının damarlarda itihaplanmalara (vaskülit) sebep olabildiği bilinmektedir . Bu hastalıkta Henoch Schönlein purpurası vede poliarteritis nodosa diye malum damar iltihabı hastalıklarının görülme olasılığı artmıştır .
Ataklarda umumiyetle yukarıda sayılan bulgulardan birisi görülür . Ateş her atağa eşlik etmeyebilir . Ataklarda görülebilen bulgulardan birkaçının aynı anda görülme olasılığı düşüktür . Bir atakta karın ağrısı meydana gelirken , 1 başka atakta göğüs ağrısı yada Eklem(joint) şişi gelişebilir . Bir süre belirli 1 tipte ataklar tekrarlarken , daha sonra atak şekli değişebilir .


Akdeniz Ateşi


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp