Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Akcıger Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ı Belırtısı

Akcıger Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ı Belırtısı hakkındaki veri ler .


      Erkeklerde en çok görülen kanser çeşididir .Kadınlarda ise sigara(tütün mamülleri) kullanma oranıyla değişiklik göstermektedir .Akcıger kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ı belırtısı hakkındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır .

Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .


Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri nelerdir ?

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri bölgesel emare ler vede akciğer dışı emare ler olmak üzere 2 grupta incelenebilir :

bölgesel belirtiler doğrudan akciğere yerleşen tümörün vede onun bölgesel lenf bezlerine metastazlarının ortaya çıkardığı öksürük , balgam çıkarma , nefes darlığı , göğüs , omuz , kol yada sırt ağrısı , kan tükürme , ses kısıklığı , yüz vede boyunda şişme , hışıltılı solunum gibi emare lerdir . Ancak hastalığın başlangıç döneminde olguların büyük çoğunluğunda belirti yoktur . Birçok olguda ise öksürük erken 1 emare olmakla birlikte hastaların büyük çoğunluğu sigara(tütün mamülleri) kullandığından öksürüklerinin sigara(tütün mamülleri)ya bağlı olduğunu düşünerek doktora başvurmazlar . Bu sebep le uzun süren (3 haftadan uzun) öksürük varlığında yada önceden varolan öksürüğün karakterinde 1 değişme ortaya çıktığında , örneğin öksürükle birlikte balgamla karışık kan gelmesi gibi durumlarda muhakkak kontrolden geçmek gereklidir .

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin akciğer dışı emare leri , tümörün diğer organlara metastazlarına bağlı olabildiği gibi tümörden salınan bazı immünolojik vede hormonal maddelere bağlı da meydana gelebilir .

   Metastaz emare leri organa özgü olup örneğin kemik metastazlarında ağrı , beyin metastazında bilinç bozukluğu , kasılmalarla seyreden nöbet , görme bozuklukları meydana gelebilir .

   Metastaz emare lerinin dışında iştahsızlık , kilo kaybı , güç kaybı , halsizlik , ateş gibi şikayetler olguların birçoğunda görülebilir . Ayrıca özellikle küçük hücreli akciğer kanserinde tümörden salınan bazı hormonal maddelere bağlı ollaraak parmaklarda çomaklaşma , deri lezyonları , nörolojik tablolar , kan tablosunda bozulma gibi bulgular meydana gelebilir .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde tanı vede evreleme

   Yukarıdaki emare vede bulgularla doktora başvuran hastalarda ayrıntılı 1 öykü vede fizik muayenenin ardından tanı için atılacak ilk adım standart akciğer grafisi (2 yönlü) çekilmesidir . Birçok olguda bu görüntüleme yöntemi ile tümör yada tümörün oluşturduğu enfeksiyon , plörezi , atelektazi (akciğerin çökmesi) gibi tablolar saptanabilir . Akciğer grafisinde tümör yada tümör ile ilişkili olabilecek diğer görünümlerin saptanması halinde atılacak 2 . adım umumiyetle akciğerin bilgisayarlı tomografisinin çekilmesidir . Veri sayarlı tomografi görülen lezyon hakkında teferruat lı veri verdiği gibi standart akciğer grafisinde görülemeyecek kadar küçük oluþan diğer lezyonların görülmesine de olanak sağlar . Standart akciğer grafisi vede veri sayarlı tomografilerin incelenmesinden sonra hastalığın bölgesel yayılımı vede bölgesel izasyonu ortaya çıkar . Hekim bu noktada artık kati tanı için lüzumlu olacak biyopsi yönteminin ne olacağına karar verebilir .

   Örneğin cerrahi müdahale düşünülen olgularda vede santral bölgede yer alan tümörlerde bronkoskopi yapılması hem evreleme hem de tanı için gerekli iken , bronkoskopi ile ulaşılamayacak periferik bölgelerde yer alan tümörlerde veri sayarlı tomografi rehberliğinde iğne biyopsisi tercih edilebilir . Yine bu ilk incelemelerin neticesinde tümöre cerrahi bir girişim düşünülmüyorsa tanı için ilk aşamada balgam muayenesi istenebilir . Bu tür hastalarda balgamın sitolojik incelemesi neticesinde tanıya ulaşılamaz ise diğer yöntemlere başvurulur .

   Akciğer grafisi vede veri sayarlı tomografi ile görüntülenen tümörde balgam , plevra sıvısı sitolojisi , bronkoskopi yada iğne biyopsisi gibi yöntemlerle hücre tipi tanısı da konulduktan sonra elde edilen sonuca göre evreleme çalışmalarına başlanmalıdır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de evreleme hastalığın seyri vede uygulanacak Tedavi(iyileştirme) yönteminin belirlenmesi açısından son derece önemlidir vede muhakkak yapılması gereklidir .

   Küçük hücreli akciğer kanseri sınırlı vede yaygın evre olmak üzere 2 evrede incelenir . Sınırlı evrede hastalık göğsün tek 1 tarafı ile sınırlıdır , karşı akciğere veya diğer oraganlara yayılım yoktur . Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserinde hastalık , akciğer dışı diğer organlara yada karşı akciğere metastaz yapmıştır . Sınırlı vede yaygın evrelerde Tedavi(iyileştirme) farklılık gösterdiğinden küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanısı konulan olgularda en azından beyin tomografisi yada MR'ı , kemik sintigrafisi vede üst batın tomografisi yada ultrasonografisi ile uzak organ metastazları araştırılmalıdır .

   Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin erken evrelerinde cerrahi Tedavi(iyileştirme) sağkalım üzerine en tesirli Tedavi(iyileştirme) modalitesi olduğundan bu hastalıkta evreleme çalışmaları küçük hücreli akciğer kanserine göre daha teferruat lı incelemeleri gerektirir . Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde evreleme TNM sistemine göre yapılır . Bu sistemde T ile tümör boyutu , tümörün komşu doku vede organlarla ilişkisi , tümörün bronkoskopik görünümü gibi birçok özelliği tanımlanırken , N tümöre iliþik bölgesel yada uzak lenf bezlerindeki metastaz varlığını yada yokluğunu tanımlar . M uzak organ metastazları ile ilişkili olup , M1 ollaraak tanımlanan olgular diðerbir deyiþle uzak organ metastazı saptanan olgular doğrudan başka 1 incelemeye lüzum olmaksızın evre IV ollaraak sınıflandırılır . TNM sistemine göre akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olguları evre I , evre II , evre III ve evre IV ollaraak dört grupta ele alınır . Evre I vede II , erken evre akciğer kanseri ollaraak tanımlanır vede bu tür olgularda muhakkak cerrahi Tedavi(iyileştirme) olanakları araştırılmalıdır .


Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .Etiketler :   akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi emare leri , akciğer hastalığı , akciğer nedir , akciğer iltihabı , akciğer ameliyatı , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li akciğer , akciğer enfeksiyonu , akciğer su toplaması , akciğer nodülü , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i evreleri , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ameliyatı , akciğer görevleri , akciğer filmi , akciğer ağrısı , akciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) , akciğer metastazı , akciğer hastalıkları emare leri , akciğer iltihabı Tedavi(iyileştirme) si , akciğer tomografisi , akciğer kafigelmez liği .

Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp