Bitkisel Sağlık Ürünleri
Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Koah Akciğer Hastalığı Sebep leri

Koah Akciğer Hastalığı Sebep leri hakkındaki veri ler .


      En az akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede kalp krizleri kadar ölümcül 1 hastalıktır .Ülkemizde ise 3 milyon kişinin KOAH'lı olduğu tahmin edilmektedir .Koah akciğer hastalığı sebep leri hakındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır .

Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

Sigara(tütün mamülleri):


   KOAH icin en büyük risk etken üdür . KOAH meydana gelmesinde , sigara(tütün mamülleri)ya başlama yaşı , sigara(tütün mamülleri) içme zaman si , içilen sigara(tütün mamülleri) sayısı çook önemlidir . Puro , pipo , nargile içilmesi de KOAH icin risk yaratır . KOAH meydana gelmesinde sigara(tütün mamülleri) cinsinin 1 önemi yoktur . Filtreli , filtresiz , light yada mentollü bütün sigara(tütün mamülleri)lar zararlıdır , fakat her sigara(tütün mamülleri) tiryakisinde KOAH gelişmez . Araştırmalar , bütün sigara(tütün mamülleri) tiryakilerinin %15 kadarında KOAH ortaya çıktığını göstermektedir .

Pasif Sigara(tütün mamülleri) İçiciliği:

   Sigara(tütün mamülleri) dumanına pasif ollaraak maruz kalmak da KOAH icin risklidir . Hususiyetle yaşamlarının ilk yıllarında evlerinde sigara(tütün mamülleri) içilen çocuklarda solunum yolları enfeksiyonları vede alerjiler daha aşırı görülmekte vede ilerki yıllarda KOAH riskini artırmaktadır .

Hava Kirliliği:

   KOAH , hava kirliliği oluşan büyük şehirlerde daha çook görülen 1 hastalıktır . Kükürt dioksit vede partiküllerin (küçük tanecikler) sebep olduğu kirlilik daha önemlidir . Büyük şehirlerimizde kömürün yerini doğal gazın almasıyla hava kirliliği vede KOAH riski de azalmıştır . Kırsal alanda ev içinde bulunan ocaklar , hususiyetle de tandır vede tezek yakılması , ev içi hava kirliliğine sebep ollaraak KOAH riskini artırmaktadır . Hayatında hiiç sigara(tütün mamülleri) içmemiş kadınlardaki KOAH' ın sebebi bu ev içi hava kirliliğidir .

Mesleksel Etken ler:

   Meslekleri sebebi yle çeşitli toz , duman , gaz vede kimyasal maddelerle temasları oluşan kişilerde de KOAH riski fazladır . KOAH , fabrika işçilerinde bürolarda çalışan memurlara göre daha sık görülür . En büyük risk kadmiyum madeniyle çalışan amale lerde saptanmıştır . KOAH açısından riskli oluşan meslekler , maden amale liği , çimento vede pamuk amale liği , çiftçilik vede şoförlüktür .

Cinsiyet:

   KOAH erkeklerde daha çook görülen 1 Rahatsızlık tır . Bunda , erkeklerin daha çook sigara(tütün mamülleri) içmeleri vede KOAH icin riskli oluşan mesleklerde daha çook çalışmaları da rol oynamaktadır . Ancak , kadınlar arasında sigara(tütün mamülleri) tiryakiliğinin giderek yaygınlaşmasıyla KOAH kadınlarda da çook görülen bir Rahatsızlık olma yolundadır .

Alerjiler Ve Enfeksiyonlar:

   KOAH'a , solunum yolları alerjileri vede kanlarında IgE düzeyleri yüksek olanlarda daha aşırı rastlanmaktadır . Çocukluk çağında geçirilen bronşit vede bronşiolit gibi solunum yolları enfeksiyonları da KOAH riskini artırabilmektedir .

Genetik Etken ler:

   KOAH'ın ortaya çıkmasında kalıtsal etkenler de çook önemlidir . KOAH , bazı ailelerde daha aşırı görülür . Kanlarında antitripsin isimli maddenin eksik olduğu kişilerde KOAH riski çook fazladır . Bu kişilerde , erken yaşlarda Siroz(cirhosis) (cirhosis) la 1 arada KOAH gelişmektedir .

Beslenme:


   KOAH'ın gıdaalımı ile de ilişkisi olduğu belirlenmiştir . Doğu(şark) (garp) m ağırlıkları düşük oluşan bebeklerde vede antioksidan(antikanser) içeren gıdalar i az tüketen erişkinlerde KOAH’na daha sık rastlanır .

emare ler:

   KOAH'ın başlıca emare leri öksürük , balgam vede nefes darlığıdır , ancak hastalar başlangıçtaki öksürük , balgam gibi şikayetleri önemsemediklerinden fakat nefes darlığı geliştiğinde doktora gitme ihtiyacını duyarlar . Bu sebep le KOAH teşhisi umumiyetle 40 yada 50 yaşından sonra konmaktadır .Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .


Etiketler :   akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi emare leri , akciğer hastalığı , akciğer nedir , akciğer iltihabı , akciğer ameliyatı , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li akciğer , akciğer enfeksiyonu , akciğer su toplaması , akciğer nodülü , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i evreleri , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ameliyatı , akciğer vazife leri , akciğer filmi , akciğer ağrısı , akciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) , akciğer metastazı , akciğer Rahatsızlık ları emare leri , akciğer iltihabı Tedavi(iyileştirme) si , akciğer tomografisi , akciğer kafigelmez liği .

Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp