Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Akciğer

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Akciğer hakkındaki veri ler .


      Erkeklerde en çok görülen kanser çeşididir .Kadınlarda ise sigara(tütün mamülleri) kullanma oranıyla değişiklik göstermektedir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer hakkındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır .

Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Erkeklerde en sık görülen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çeşidi oluþan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , kadınlarda da sigara(tütün mamülleri) kullanımının artmasıyla 1 arada giderek daha sık görülmektedir .

   Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olguları içerisinde %21'lik paya sahip olan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , aynı zamanda hastalığa bağlı yüksek ölüm oranı nedeniyle kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bağlı ölümlerin %29'undan yetkilidir . Amerika Birleşik Devletleri'nde 1991 yılı verilerine göre , kadın vede erkeklerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bağlı ölümler arasında 1 . sırada yer alan bu hastalık , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tedavisinde kaydedilen bütün gelişmelere rağmen önemini vede yerini korumaktadır . En sık görülen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türlerinden biri oluþan akciğer kanseri , büyük oranda sigara(tütün mamülleri) kullanımına bağlı ollaraak geliştiğinden aynı zamanda önlenebilir tek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türü ollaraak tanımlanabilir . Yapılan 1 çok araştırmada sigara(tütün mamülleri) kullanımındaki artışa paralel ollaraak sıklığını arttıran bu hastalığın , sigara(tütün mamülleri) karşıtı kampanyaların başarılı olduğu ülkelerde sigara(tütün mamülleri) kullanımındaki azalma ile 1 arada insidansının azaldığı saptanmıştır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişimi için risk faktörleri

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile ilişkili birçok risk faktörü tanımlanmış olmakla birlikte bunların en önemlisi sigara(tütün mamülleri) kullanımıdır . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olgularının yaklaşık %80-85'inde sigara(tütün mamülleri) hastalıktan yetkili tutulmaktadır . Özellikle squamous hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile sigara(tütün mamülleri) kullanımı arasındaki sebep - sonuç ilişkisi çok iyi tanımlanmıştır . Günlük tüketilen sigara(tütün mamülleri) miktarı vede tiryakilik süresi ile akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olasılığı arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır . Yani daha aþırı sigara(tütün mamülleri) içenlerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riski sigara(tütün mamülleri) içmeyenlere yada az sigara(tütün mamülleri) içenlere göre artmaktadır .

   Sigara(tütün mamülleri) kullanımının dışında bazı metal vede kimyasal maddelere mesleksel maruziyet , asbest teması , radon gazı , genetik bazı faktörler , ıþınım , önceden geçirilmiş bazı akciğer hastalıkları vede gıdaalımı alışkanlıkları da akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i için risk faktörleri ollaraak sayılabilir . Örneğin ailesinde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluþan bireylerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i görülme olasılığı biraz daha fazladır . Özellikle ailede akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i öyküsü ile 1 arada sigara(tütün mamülleri) kullanımı , riski daha da arttırmaktadır . Yine akciğer tüberkülozu , interstisyel fibrozis , büllöz amfizem vede doku harabiyeti ile seyreden diğer bazı akciğer hastalıklarında ortaya çıkan nedbe dokusu akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişimi için 1 zemin oluşturabilir . Mezotelyoma(akciğer zarı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i) için malum en önemli risk faktörü olan asbest maruziyeti , aynı zamanda akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riskini de arttırmaktadır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin hücre tipine göre sınıflandırılması

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , hücre tipine göre küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i (small cell) vede küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i (non-small cell) olmak üzere 2 esas grupta ele alınır . Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , squamous , adeno vede büyük hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi alt gruplarından oluşur . Küçük hücreli vede küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin seyri vede Tedavi(iyileştirme) yaklaşımı bazı farklılıklar gösterir (bkz . Tedavi(iyileştirme) ) . Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tüm akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri içindeki sıklığı yaklaşık %15-20 oranındadır . Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri arasında yer alan squamous hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ülkemizde en sık görülen tiptir vede büyük ölçüde sigara(tütün mamülleri) kullanımına bağlı ollaraak gelişir . Yine aynı grupta yer alan adeno kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ise bizde daha seyrek görülmekle 1 arada örneğin ABD'de en aþırı görülen akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i türüdür . Squamous hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ve küçük hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha çok akciğerin santral bölümlerinde diðerbir deyiþle ana bronşlar vede lob bronşlarında yer alırken , adeno kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çoğu kez periferik akciğer alanlarından başlar .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri nelerdir ?

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri bölgesel emare ler vede akciğer dışı emare ler olmak üzere 2 grupta incelenebilir :

bölgesel belirtiler doğrudan akciğere yerleşen tümörün vede onun bölgesel lenf bezlerine metastazlarının ortaya çıkardığı öksürük , balgam çıkarma , nefes darlığı , göğüs , omuz , kol yada sırt ağrısı , kan tükürme , ses kısıklığı , yüz vede boyunda şişme , hışıltılı solunum gibi emare lerdir . Ancak hastalığın başlangıç döneminde olguların büyük çoğunluğunda belirti yoktur . Birçok olguda ise öksürük erken 1 emare olmakla birlikte hastaların büyük çoğunluğu sigara(tütün mamülleri) kullandığından öksürüklerinin sigara(tütün mamülleri)ya bağlı olduğunu düşünerek doktora başvurmazlar . Bu sebep le uzun süren (3 haftadan uzun) öksürük varlığında yada önceden varolan öksürüğün karakterinde 1 değişme ortaya çıktığında , örneğin öksürükle birlikte balgamla karışık kan gelmesi gibi durumlarda muhakkak kontrolden geçmek gereklidir .

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin akciğer dışı emare leri , tümörün diğer organlara metastazlarına bağlı olabildiği gibi tümörden salınan bazı immünolojik vede hormonal maddelere bağlı da meydana gelebilir .

   Metastaz emare leri organa özgü olup örneğin kemik metastazlarında ağrı , beyin metastazında bilinç bozukluğu , kasılmalarla seyreden nöbet , görme bozuklukları meydana gelebilir .

   Metastaz emare lerinin dışında iştahsızlık , kilo kaybı , güç kaybı , halsizlik , ateş gibi şikayetler olguların birçoğunda görülebilir . Ayrıca özellikle küçük hücreli akciğer kanserinde tümörden salınan bazı hormonal maddelere bağlı ollaraak parmaklarda çomaklaşma , deri lezyonları , nörolojik tablolar , kan tablosunda bozulma gibi bulgular meydana gelebilir .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde tanı vede evreleme

   Yukarıdaki emare vede bulgularla doktora başvuran hastalarda ayrıntılı 1 öykü vede fizik muayenenin ardından tanı için atılacak ilk adım standart akciğer grafisi (2 yönlü) çekilmesidir . Birçok olguda bu görüntüleme yöntemi ile tümör yada tümörün oluşturduğu enfeksiyon , plörezi , atelektazi (akciğerin çökmesi) gibi tablolar saptanabilir . Akciğer grafisinde tümör yada tümör ile ilişkili olabilecek diğer görünümlerin saptanması halinde atılacak 2 . adım umumiyetle akciğerin bilgisayarlı tomografisinin çekilmesidir . Veri sayarlı tomografi görülen lezyon hakkında teferruat lı veri verdiği gibi standart akciğer grafisinde görülemeyecek kadar küçük oluþan diğer lezyonların görülmesine de olanak sağlar . Standart akciğer grafisi vede veri sayarlı tomografilerin incelenmesinden sonra hastalığın bölgesel yayılımı vede bölgesel izasyonu ortaya çıkar . Hekim bu noktada artık kati tanı için lüzumlu olacak biyopsi yönteminin ne olacağına karar verebilir .

   Örneğin cerrahi müdahale düşünülen olgularda vede santral bölgede yer alan tümörlerde bronkoskopi yapılması hem evreleme hem de tanı için gerekli iken , bronkoskopi ile ulaşılamayacak periferik bölgelerde yer alan tümörlerde veri sayarlı tomografi rehberliğinde iğne biyopsisi tercih edilebilir . Yine bu ilk incelemelerin neticesinde tümöre cerrahi bir girişim düşünülmüyorsa tanı için ilk aşamada balgam muayenesi istenebilir . Bu tür hastalarda balgamın sitolojik incelemesi neticesinde tanıya ulaşılamaz ise diğer yöntemlere başvurulur .

   Akciğer grafisi vede veri sayarlı tomografi ile görüntülenen tümörde balgam , plevra sıvısı sitolojisi , bronkoskopi yada iğne biyopsisi gibi yöntemlerle hücre tipi tanısı da konulduktan sonra elde edilen sonuca göre evreleme çalışmalarına başlanmalıdır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de evreleme hastalığın seyri vede uygulanacak Tedavi(iyileştirme) yönteminin belirlenmesi açısından son derece önemlidir vede muhakkak yapılması gereklidir .

   Küçük hücreli akciğer kanseri sınırlı vede yaygın evre olmak üzere 2 evrede incelenir . Sınırlı evrede hastalık göğsün tek 1 tarafı ile sınırlıdır , karşı akciğere veya diğer oraganlara yayılım yoktur . Yaygın evre küçük hücreli akciğer kanserinde hastalık , akciğer dışı diğer organlara yada karşı akciğere metastaz yapmıştır . Sınırlı vede yaygın evrelerde Tedavi(iyileştirme) farklılık gösterdiğinden küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanısı konulan olgularda en azından beyin tomografisi yada MR'ı , kemik sintigrafisi vede üst batın tomografisi yada ultrasonografisi ile uzak organ metastazları araştırılmalıdır .

   Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin erken evrelerinde cerrahi Tedavi(iyileştirme) sağkalım üzerine en tesirli Tedavi(iyileştirme) modalitesi olduğundan bu hastalıkta evreleme çalışmaları küçük hücreli akciğer kanserine göre daha teferruat lı incelemeleri gerektirir . Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde evreleme TNM sistemine göre yapılır . Bu sistemde T ile tümör boyutu , tümörün komşu doku vede organlarla ilişkisi , tümörün bronkoskopik görünümü gibi birçok özelliği tanımlanırken , N tümöre iliþik bölgesel yada uzak lenf bezlerindeki metastaz varlığını yada yokluğunu tanımlar . M uzak organ metastazları ile ilişkili olup , M1 ollaraak tanımlanan olgular diðerbir deyiþle uzak organ metastazı saptanan olgular doğrudan başka 1 incelemeye lüzum olmaksızın evre IV ollaraak sınıflandırılır . TNM sistemine göre akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olguları evre I , evre II , evre III ve evre IV ollaraak dört grupta ele alınır . Evre I vede II , erken evre akciğer kanseri ollaraak tanımlanır vede bu tür olgularda muhakkak cerrahi Tedavi(iyileştirme) olanakları araştırılmalıdır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si multidispliner 1 yaklaşım gerektirir . Yani akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin Tedavi(iyileştirme) si vede takibi Göğüs Hastalıkları , Onkoloji ve Göğüs Cerrahisi mütehassız larının işbirliği ile kararlaştırılmalı vede yapılmalıdır .

Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Tedavi(iyileştirme)

   Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde seçilecek Tedavi(iyileştirme) yöntemi cerrahi dışı yaklaşımlar diðerbir deyiþle kemoterapi vede radyoterapi uygulamalarıdır . Bu tür kanserin kombine kemoterapi vede radyoterapiye yanıtı umumiyetle çok iyidir vede kısa sürede tümör vede metastazlarının boyutlarında gerileme ya da radyolojik ollaraak silinme olduğu görülür . Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olgularında kemoterapi ile 1 arada uygulanan radyoterapi , sadece kemoterapi uygulanmasına göre daha iyi sonuç vermektedir . Yine sınırlı evredeki hastalıkta beyne koruyucu radyoterapi uygulanması da Tedavi(iyileştirme) yöntemleri arasında yer alır . Yaygın evrede ise seçilecek Tedavi(iyileştirme) yöntemi kombine kemoterapidir fakat beyin metastazı varlığında buraya radyoterapi uygulanmalır .

Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Tedavi(iyileştirme)

   Küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanısı konulan vede evre I , II ve bazı seçilmiş evre III olgularda tercih edilecek Tedavi(iyileştirme) yöntemi cerrahi girişim olmalıdır . Bu tür olgularda cerrahi sonrası lüzumlu görülürse kemoterapi yada radyoterapi uygulamaları da yapılabilir . İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde ise kemoterapi vede akciğer dışı beyin , kemik gibi organ metastazları varlığında buraya yönelik radyoterapi uygulanılır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunma vede erken tanı

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunmanın en etken yolu sigara(tütün mamülleri)yı bırakmaktır . Bunun dışında endüstride kullanılan bazı metal vede kimyasal maddelere karşı tedbir alınması , hava kirliliği ile mücadele , ıþınım maruziyetinden kaçınma , korunma önlemleri ollaraak sayılabilir .

   Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde erken tanının önemine ilişkin çok büyük Rahatsızkiþi gruplarını içeren çalışmalar yapılmış vede bu çalışmalarda balgam sitolojisi , akciğer grafisi gibi tanı yöntemleri tarama testi ollaraak kullanılmıştır . Bu çalışmaların sonuçları incelendiğinde ne yazık ki kansere bağlı ölüm oranlarında tarama testi uygulanan Rahatsızkiþi grupları ile uygulanmayan gruplar arasında önemli 1 farklılık görülmediği saptanmıştır . Bununla 1 arada sigara(tütün mamülleri) içen 40 yaş üzerindeki bireylerde en azından yılda 1 kez akciğer grafisi çekilmesi erken tanı için önerilebilir .


Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .Etiketler :   akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi emare leri , akciğer hastalığı , akciğer nedir , akciğer iltihabı , akciğer ameliyatı , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li akciğer , akciğer enfeksiyonu , akciğer su toplaması , akciğer nodülü , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i evreleri , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ameliyatı , akciğer görevleri , akciğer filmi , akciğer ağrısı , akciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) , akciğer metastazı , akciğer hastalıkları emare leri , akciğer iltihabı Tedavi(iyileştirme) si , akciğer tomografisi , akciğer kafigelmez liği .

Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp