Bitkisel Sağlık Ürünleri
Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Karaciğerde Hemanjiom

Karaciğerde Hemanjiom hakkında veri ler

 

                      Karaciğer hemajiomu yada başka adları ile ‘hepatik hemanjiom’ yada ‘kavernöz hemanjiom’ karaciğerden kaynaklanan iyi huylu damar tümörlerine verilen isimdir . Sıklıkla bu urlar 1 tetkik sırasında rastlantıyla saptanırlar . Otopsi serilerinde nüfusun % 0 .5- 7’sinde karaciğer hemanjiomuna rastlanır .

 

 

 

Karaciğer Rahatsızlık ları ile Alakalı ürünlerimize ulaşmak icin tıklayınız .

 

 

 

Karaciğer hemanjiomu nedir ?
Karaciğer hemajiomu yada başka adları ile ‘hepatik hemanjiom’ yada ‘kavernöz hemanjiom’ karaciğerden kaynaklanan iyi huylu damar tümörlerine verilen isimdir . Sıklıkla bu urlar 1 tetkik sırasında rastlantıyla saptanırlar . Otopsi serilerinde nüfusun % 0 .5- 7’sinde karaciğer hemanjiomuna rastlanır .

Karaciğer hemanjiomu ne gibi emare ler verir ?
Karaciğer hemanjiomu , sıklıkla herhangi 1 emare vermez . Büyüme gösterirlerse vede subkapsüler hemanjiomlar emare verir .

emare leri:

 • Karın sağ üst bölümünde ağrı
 • Az 1 yemekten sonra bile midede dolgunluk hissi
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Ateş
 • Zayıflama
 • Kansızlık (anemi)

Karaciğer hemanjiomu sebep olur ?
Karaciğer hemanjiomlarının sıklıkla sebep oldukları bilinmez , fakat doğuştan oldukları düşünülür . Sıklıkla 5 cm’den küçük çapta oluşan damar yumağıdır . Karaciğer hemanjiomları 1-20 cm arasında meydana gelebilir ler vede olguların % 30’unda aniden çook sayıda olurlar . Hastaların çook az 1 bölümünde mesele meydana gelir lar .

Karaciğer hemanjiomu icin risk etkenler i nelerdir ?

 • Yaş: 30-50 yaş arası sıktır .
 • Cinsiyet: Kadınlarda , erkeklere oranla 3 ile 5 kat daha sık görülür .
 • Hamilelik: östrojen hormonunun gebelik ile 1 arada artışı neticesinde karaciğer hemanjiomları büyüyebilir . Bu sebep le , karaciğer hemanjiomlarının önemli 1 Departmanı rutin yapılan ultrason tetkikleri ile gebe lik sırasında belirlenir .
 • Östrojen hormonu alımı: Menopoz sebebi yle yada Doğu(şark) (garp) m kontrolu gayesi ile alınan ilaçlar , östrojen içeriyorlarsa karaciğer hemanjiomlarında büyüme görülebilir .

Karaciğer hemanjiomu ne tür sorunlara yol açar ?

 • Büyüdüklerinde yukarıda açıklanan emare leri verirler .
 • Hamilelikte zaten buna benzer yakınmalar mevcut olması sebebi yle , hastanın şikayetleri çook abartılı hale gelebilir . Hususi likle , Doğu(şark) (garp) m sırasında bebeğin itilmesi sırasında delinerek (rüptür) , şiddetli kanamalara yol açabilirler .
 • Çocuklarda büyük çaplı oluşan karaciğer hemanjiomları Kasabach - Merritt sendromu adı verilen hastalığa sebep olurlar vede kalp kafigelmeyecek liği ile şiddetli kansızlığa sebep olurlar .
 • Uzak Doğu(şark) (garp) sporları , güreş , boks vb . yakın temas ile alakalı sporlarda veya 1 kaza neticesi karın yaralanması ile delinebilirler .

Karaciğer hemanjiomu tanısında hangi tetkikler yapılır ?

 • Ultrasonografi
 • Veri sayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR , MRI yada MRG)
 • SPECT: Single-photon emission computerized tomography

Karaciğer hemanjiomu hangi aralıklarla izleme(takip) edilir ?
Karaciğer hemanjiomu belirlendiğinde bazı hekimler teşhisden sonraki 6 . ayda vede 12 . ayda ultrasonografi ile izleme(takip) yapar vede hemanjiomun çapında büyüme yoksa , takibi sonlandırılar . Ancak , ultrasonografi ile karaciğer hemanjiomunu yılda 1 kez izleme(takip) etmeye Daimi eden hekimlerde mevuttur .

Karaciğer hemanjiomu halinde doktorunuza yöneltebileceğiniz sualler ?

 • Karaciğer hemanjiomun boyutu nedir ?
 • Bende tek mi yokda çoğul karaciğer hemanjiomu mu var ?
 • Karaciğer hemanjiomum büyüme gösteriyor mu ?
 • Başka tetkikler lüzumlu mi ?
 • Karaciğer hemanjiomum icin Tedavi(iyileştirme) lüzumlu mi ?
 • Bendeki karaciğer hemanjiomu Tedavi(iyileştirme) edilmezse ne olur ?
 • Karaciğer hemanjiomu icin Tedavi(iyileştirme) seçenekleri nelerdir ?
 • Karaciğer hemanjiomunun takibi icin ne sıklıkta kontrola gelmeliyim ?

Karaciğer hemanjiomunda ne vakit Tedavi(iyileştirme) gereklidir ?
Karaciğer hemanjiomunda , emare veriyorsa yada çapında artış olursa tedavi gerekebilir . Karaciğer hemanjiom’unun ilaç ile Tedavi(iyileştirme) si yoktur .

 • Cerrahi Tedavi(iyileştirme) : karaciğerin uygun yerleşimli oluşan hemanjiomlarında ön planda laparoskopik yada robotik cerrahi ile sadece hemanjiom yada karaciğerin 1 Departmanı (segmentektomi , lobektomi) çıkartılır .
 • Hemanjiomun tıkanması (embolizasyon): karaciğer hemanjiomlarının anjiografi işleminde besleyici atar damarlarının tıkanması işlemine anjio-embolizasyon adı verilir . Bu işlem sonrasında tıkanan besleyici damar sebebi yle hemanjiomun büyümesi durur vede söner .
 • Karaciğer nakli: Nadiren dev karaciğer hemanjiomlarında yada karaciğerin çook sayıda hemanjiom ile istila edilmesi halinde karaciğer nakli (transplantasyon) gerekebilir .
 • Işın Tedavi(iyileştirme) si: karaciğer hemanjiomlarının söndürülmesi gayesi ile ışın Tedavi(iyileştirme) si (radyoterapi) avantaj lıdır .

 

 

 

Karaciğer Rahatsızlık ları ile Alakalı ürünlerimize ulaşmak icin tıklayınız .

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: Karaciğer ,karaciğerde ,karaciğer Tedavi(iyileştirme) si ,karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ,karaciğer Rahatsızlık ları ,karaciğer hastalığı ,karaciğer büyümesi ,karaciğer enzimleri ,karaciğer nedir ,karaciğer transplantasyonu ,karaciğer kisti ,karaciğer kistleri ,karaciğer ameliyatı ,karaciğer kafigelmez liği ,karaciğer hastalığı emare leri ,karaciğer hastalıkları emare leri ,karaciğer hastalık emare leri ,karaciğer hastalığının belirtileri ,karaciğer hastalıklarının emare leri ,karaciğer büyümesi Tedavi(iyileştirme) si ,karaciğer büyümesinin Tedavi(iyileştirme) si ,karaciğer bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) ,karaciğerde ağrı ,karaciğer büyümesi emare leri ,karaciğer resimleri ,karaciğer rejimi ,karaciğer kafigelmez liği Tedavi(iyileştirme) si ,karaciğer Siroz(cirhosis) (cirhosis) u ,karaciğer Siroz(cirhosis) (cirhosis) ,karaciğer yetmezliği belirtileri ,karaciğer testleri ,hemanjiom karaciğer ,karaciğerde hemanjiom ,karaciğer metastazı ,karaciğerde Siroz(cirhosis) (cirhosis) .

 

 

 

 


Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp