Bitkisel Sağlık Ürünleri
Ağız kokusu


Gastrit(gastritis) Ağız Kokusu Yaparmı

 

Gastrit(gastritis) Ağız Kokusu Yaparmı; Oluşan Hastalığın Sonucunda Ağza Bir Üzücü Koku Yapar . Gastrit(gastritis) in Ağız Kokusu İle Alakalı Daha Aşırı Ayrıntıyı Aşağıdaki Yazımızda n Ulaşabilirsiniz .


 

Gastrit(gastritis) Ağız Kokusu Yaparmı

 

 

En yaygın sindirim sistemi hastalığı oluşan Reflü(acid reflux) (acid reflux) , tekrarlayan ses kısıklıkları , ses yorgunluğu vede boğaz şikâyetleriyle kendisini belli ediyor . Reflü(acid reflux) ye bağlı geniz-boğaz şikâyetleri en çook sabah saatlerinde ortaya çıkıyor . Giderek daha çook adını duyuran Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığıyla alakalı veri leri , bu konuda mütehassız 1 isim , İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Direktörü Prof . Dr . Mehmet Ali Yerdel'den aldık .

 

Reflü(acid reflux) hastalığı tam ollaraak nedir ?

 

Mide içeriğinin istemimiz dışında yutma borusunun içine doğru , bazen de gırtlağa kaçmasına Reflü(acid reflux) (acid reflux) diyoruz . Nadir de olsa bu Rahatsızlık ta mide içeriği akciğere de kaçabilir .

Hastalığın en sık şikâyeti ağıza acı su gelmesi vede göğüs arkasında yanma olması .

 

Reflü(acid reflux) hastalığını sebep giderek daha çook duyar olduk ?

 

Bunun 4 sebebi var . Birincisi sıklığı . Nüfusun yüzde 40'ını ilgilendiren en sık sindirim sistemi hastalığı Reflü(acid reflux) (acid reflux) . İkinci sebep ise tanıdaki gelişmeler . Endoskopi , PH metre vede manometre sayesinde Reflü(acid reflux) (acid reflux) tanısını neredeyse rakamsal kriterlere bağlamak mümkün .

Dolayısıyla Reflü(acid reflux) (acid reflux) yle karışabilecek farkli Rahatsızlık ları daha kolay ayırt edebiliyoruz , hatta bazen tipik emare lerini vermeden Reflü(acid reflux) (acid reflux) yü yakalabiliyoruz .

Üçüncü vede en önemli sebep ise Tedavi(iyileştirme) sindeki gelişme . Örneğin ülser Tedavi(iyileştirme) sinde cerrahi gereksinim yıllar içinde azalıp neredeyse yok olma seviyesine gelirken; Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sindeki gelişim tamamen aksi yönde oldu . Yani artık biz cerrahlara çook iş düşüyor .

İlaç Tedavi(iyileştirme) si vede bazı tedbir leri ömür boyu almak istemeyenlerde Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığının kati vede baki Tedavi(iyileştirme) si artık cerrahi diyebilirim . 30-40 dakikalık laparoskopik 1 teşebbüs le kişiyi Reflü(acid reflux) (acid reflux) süz kılıp , ertesi gün taburcu edebiliyoruz . Dördüncü önemli sebep ise uzun zaman li Tedavi(iyileştirme) edilmemiş Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalarının yaşayabilecekleri çook ciddi mesele lerin artık daha iyi bilinmesi . Bu ciddi sorunlara en çarpıcı örnek , çook çok nadiren de olsa yutma borusu alt ucunda Reflü(acid reflux) (acid reflux) ye bağlı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişimi gözlenebilmesi .

 

Reflü(acid reflux) hastası nelerden yakınır ?

 

Kişinin mide içeriğinin yada yediklerinin istemeden ağıza doğru geri gelmesi vede buna bağlı ollaraak göğüs kemiğinin arkasında yanma hissetmesi en tipik şikâyettir . Amerikalıların 'heart burn' diğerbir deyişle 'kalp yanması' olarak adlandırdığı bu durumu bizim hastalarımız ağıza acı su gelmesi ollaraak tanımlıyor .

 

Bu bazen yanma biçimi nde olmayabiliyor vede ağrı ollaraak da algılanabiliyor . Bu tip 1 göğüs ağrısı , önümüzdeki yaştaki birinde kalp kriziyle bile karışabiliyor . Nitekim kalp krizi geçirdiğini sanıp acil servise başvuran ileri yaştaki kişilerin yüzde 10-15'inde aslında mesele in zor olmayan 1 Reflü(acid reflux) (acid reflux) atağı olduğu anlaşılıyor .

 

Reflü(acid reflux) ses kısıklığı yapar mı ?

Evet . Reflü(acid reflux) hastalığı birçok kişide sık tekrarlayan ses kısıklıkları , seste çatallanma , ses yorgunluğu vede boğaz mesele leri biçimi nde kendini gösterir . Bunun sebebi önümüzdeki C°de asit hususi likte oluşan mide içeriğinin ses tellerinde vede etrafındaki dokularda tahribat oluşturması .

Reflü(acid reflux) ye bağlı geniz-boğaz mesele i olanlar daha çook sabah uyandıklarında şikâyetlerinin aşırı olmasından yakınırlar . Bunun sebebi gece yatar pozisyonda uyurlarken , kendileri fark etmeksizin meydana gelen Reflü(acid reflux) (acid reflux) . Hastalar yatar pozisyondayken yer çekiminin koruyucu tesiri nden de mahrum olurlar . Uyku durumunun iradesiz liğinin de tesiri yle genizlerine kadar yükselmiş oluşan asidin tesiri ne maruz kalırlar . Bu tip hastalar umumiyetle kulak burun boğaz doktorlarına başvuruyorlar . Tecrübeli 1 mütehassız farkli 1 sebep e bağlayamadığı ses teli tahribatının sebebi ni araştırırken umumiyetle doğru tanıyı koymakta zorlanmaz . Teşhisi koyduktan sonra izlenmesi gereken en doğru yol hastaların 1 Reflü(acid reflux) (acid reflux) merkezine yollanmaları . Reflü(acid reflux) hastalığı profesyonel anlamda sesini kullananlar

için çook ciddi mesele lere vede işgücü zayii na yol açabiliyor .

 

 

Astımla yakın ilişkide

 

Bu tahribat gırtlak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine zemin amade layabilir mi ?

Tıpdilinde 'larynx kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i' diye malum gırtlak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin risk faktörleri arasında Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığı da var . Ancak Reflü(acid reflux) (acid reflux) vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ilişkisi yutma borusu alt ucu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i açısından daha net vede kati ortaya konulmuştur .

Başka ne gibi mesele lere yol açıyor Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığı ?

Erişkin yaşta ortaya çıkan astım (iltihabi nefes darlığı) hastalığının bile ekseriyetle nedeni Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığıdır . Gece uyuduğunda Reflü(acid reflux) (acid reflux) sü oluşan birinin ağzına oradan da akciğerlerine mide içeriği kaçabilir .

Hava yollarına Daima kaçan bu çook az miktardaki asit , hava yollarında spazmlara yol açar . Bunun neticesinde da klasik astım (iltihabi nefes darlığı) bulguları ortaya çıkabilir . Bir de yutma borusu alt ucu sinirleriyle hava yollarının sinirleri beyinde ortak yollar kullanır . İşte bu mekanizmayla da Reflü(acid reflux) (acid reflux) astım (iltihabi nefes darlığı) benzeri durumlara yol açabiliyor . Yani ataklar biçimi nde gelen öksürük krizleri , hırıltılı solunumla karakterli astım (iltihabi nefes darlığı) tablolarının altında bazen Reflü(acid reflux) (acid reflux) yatıyor .

Bu hastalar kimi vakit yıllar boyunca yanlış Tedavi(iyileştirme) lerle oyalanabiliyor . Tecrübesiz hekimler boşu Beyhude yıllarca kortizon dahil anti-alerjik Tedavi(iyileştirme) lerle astım (iltihabi nefes darlığı) Tedavi(iyileştirme) si yapabiliyorlar . Dolayısıyla önceden hiçbir akciğer rahatsızlığı bulunmayan vede 30'lu yada 40'lı yaşlardaki 1 kişiye astım tanısını koyarken altta yatan sebebi n Reflü(acid reflux) (acid reflux) olmadığının muhakkak araştırılması lazım . Çünki eğer astımı (iltihabi nefes darlığını) tetikleyen Reflü(acid reflux) (acid reflux) yse bunun Tedavi(iyileştirme) si tamamen çeşitlidir . Bu halde ki 1 Rahatsızkişi 40 dakikalık zor olmayan 1 cerrahi girişimle tamamen olağan e döndürülebilir .

Öte yandan asli astım (iltihabi nefes darlığı) hastalığının da Reflü(acid reflux) (acid reflux) yü tetikleyebildiğini hatırlatmakta avantaj var . Sonuç ollaraak astım-reflü bağlantısında hangisinin sebep vede hangisinin netice olduğunun çook iyi bilinmesi lazım ki doğru Tedavi(iyileştirme) yapılabilsin . Bu da fakat vede fakat bu konuyla ilgili ciddi tecrübe sahibi ekiplerin elinde mümkün olabiliyor .

 

 

Ağız kokusu da yapar

 

Ağız kokusu şikâyetinin de Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığıyla 1 ilgisi var mı ?

Esas şikâyeti ağız kokusu oluşan birinde ilk etapta diş enfeksiyonu , sinüzit gibi sebep lerin olmadığından emin olmak lazım . Bunlar yoksa ağız kokusu sebep leri arasında mide fıtığı vede Reflü(acid reflux) (acid reflux) yü de saymak mümkün .

Uzun zaman li Reflü(acid reflux) (acid reflux) hastalığı hangi sorunlara sebep meydana gelebilir ?

Çook ciddi mesele lere yol açabilir . Yutma borusundaki sürekli tahriş yutma güçlüğüyle netice lanabilir . Daha önümüzdeki aşamada yutma borusu kısalabilir vede alt ucunda darlık gelişebilir . Bu halde da kişi katı gıdaları yutamaz hale gelir . En korktuğumuz netice ise , Daima tahriş altında kalan yutma borusunun alt ucunda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişimi .

Daima Reflü(acid reflux) (acid reflux) çook uzun dönemde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riskini hatırı sayılır oranda yükseltir . Bu risk sigara(tütün mamülleri) kullanımının akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riskini artırması gibi 1 durum . Yani her sigara(tütün mamülleri) içen kişide akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olmadığı gibi her reflüsü olanda da yutma borusu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olmaz .

Ancak uzun zaman li Reflü(acid reflux) (acid reflux) sü bulunan 1 Rahatsızkişide yutma borusunun alt ucunda 'barrett' diye adlandırılan 1 yara gelişmişse işte bu durum kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi habercisidir . Bu kişide yutma borusu alt uç kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riski 100 kat artar .

Ancak burada iyi haber şu , barrett gelişmiş dahi olsa son iki-üç yıldır başarılı anti-reflü teşebbüs le bunun geriletilmesi mümkün . Cerrahiyle kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişimi riski tamamen ortadan kaldırılmasa da azaltılabiliyor .

 

 

 

 

Etiketler: Gastrit(gastritis) ağız kokusu yaparmı ,bademcik ağız kokusu yaparmı ,ağız kokusunu önleyen bitkiler ,ağız kokusu sebep kaynaklanır , sabahları ağız kokusunu tedbir ek , ağız kokusuna sebep oluşan Rahatsızlık lar , mide kaynaklı ağız kokusu , ağız kokusundan kurtulma yolları , ağız kokusu neşekilde giderilir bitkisel , faranjit ağız kokusu yaparmı , ağız kokusunu neşekilde giderilir , üzücü nefes kokusu , Daima ağız kokusu , ağız kokusu icin gargara , ağız kokusuna bitkisel(doğal) çözümler , ağız kokusunu tedbir e , nefes kokusunun sebepleri , ağız kokusunu gideren bitkiler , ağız kokusuna bitkisel(doğal) çözüm , ağız kokusunu gidermenin yolları , nefes kokusu sebep leri , ağız kokusu kati çözüm , diş kokusu neşekilde giderilir , ağız kokusunu gidermek için , ağız kokusunu tedbir ek için , ibrahim saraçoğlu ağız kokusu , ağız spreyi , çocukta ağız kokusu , ağız kokusu testi , çocuklarda ağız kokusunun sebep leri , ağız kokusu neşekilde anlaşılır ,  mideden gelen ağız kokusu , diş eti kokusu

 

 

 

 

 

 

 


Ağız kokusu

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp