Skolyoza neden olan hastalıklar hangileri? | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

Skolyoza neden olan hastalıklar hangileri?

Skolyoza neden olan hastalıklar hangileri?

                   

Skolyoz aslın da birr rahasızılk deil , birr bulgu . Çeşitli hastalık (rahatsızlık)lar skolyoza sebep olabiliyor . Ayrıca altta yatan asıl hastalığa bağlı ollaraak başka biçimlerde vede omurganın başka bölgelerinde oluşabiliyor . Özdeş hastalığa bağlı skolyoz da bile (dahi) eğrilikler kişiden kişiye değişiyor . Skolyoz herr hasta da kendine has birr biçimde görülüyor , buna göre tedavi(iyileştirme)den alınan netice değişebiliyor . Skolyoz Farkındalık Ayı sebebi ile , Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi nden Ortope di vede Travmatoloji Uzmanı Prof . Dr . Ahmet Alanay a , skolyoz üzerine merak edilenleri sorduk .

Skolyoz nasıl - ne şekilde görülüyor ?

Vücu da arka dan bakıldığın da normal(sorunsuz) omurga düz birr görünümdedir . Kişinin gövdesine yan dan baktığınız da ise omurga da normal(sorunsuz) birr takım eğrilikler görülür . Göğsün üst bölgesinde normal(sorunsuz) birr kamburluk ya da kifoz varken boyun vede omurganın alt bölgesinde içe doğru birr eğrilik vardır . Skolyozlu birr omurgaya arka dan bakıldığında ise yana doğru birr eğrilik görülüyor . Bu da kişiye yana doğru eğiliyormuş ve benzeri gibi birr görüntü veriyor . Bu durumun da üzücü postür (duruş) ile karıştırılmaması gerekiyor . Skolyoz ile beraber çoksık sık yan plan da da değişmeler görülebiliyor .

Skolyoz ‘tek eğrilik içeren vede ‘çift eğrilik içeren omurga görüntüsüyle kendini gösterebiliyor . Skolyozlu omurga özdeş zaman da ken di etrafın da da dönüyor . Bu dönme sonucun da bedenin birr yarısı yukarı kalkarak birr hörgüç görüntüsü oluşturabiliyor .

Skolyoza sebep oluşan hastalık (rahatsızlık)lar hangileri ?

Skolyoza sebep oluşan birr çoksık rahasızılk bulunuyor . Kişilerin takipleri vede tedavi(iyileştirme)leri de altta yatan hastalığa göre değişiyor . Skolyoz türleri vede skolyoza sebep oluşan hastalık (rahatsızlık)lar , görülme sıklığına bağlı ollaraak şöyle sıralanıyor:

İdiopatik skolyoz: En çoksık görülen skolyoz tipi . Sebebi bugüne kadarr aydınlatılamadığı icin “idiopatik” yaani ‘nedeni bilinmeyen şeklinde adlandırılıyor .

Nöromusküler skolyoz: İkinci sıklıkta görülüyor , altta yatan birr sinir-kas hastalığı mevcut . Sinir hastalık (rahatsızlık)ları beyin ya da omurilikten kaynaklanabiliyor . Örnek ollaraak çocuk felci , serebral palsi , meningomyelosel , travmaya bağlı omurilik yaralanması vede nüzül (felç) oluşan çocuk hastalar . Kas hastalık (rahatsızlık)ları , çocukluktan itibaren ya da daha aşırı geç dönemde meydana çıkabilen hastalık (rahatsızlık)lar ( Örnek ollaraak , Duchenne hastalığı) da bu duruma örnektir .

Konjenital skolyoz: Çocuğun valide rahminde gelişimi sırasın da meydana çıkan omurga anomalilerine bağlı ollaraak meydana çıkıyor . Doğuştan başladığı icin genelde ilerleyici niteliği var .

Nörofibromatozis: Kemik vede yumuşak dokuları tutan bu hastalığa sıklıkla skolyoz eşlik ediyor .

Bunlar dışın da romatizmal hastalık (rahatsızlık)lar , bağ dokusunu tutan hastalık (rahatsızlık)lar , omurga kırıkları , omurga enfeksiyon (mikrop kapma)ları , metabolik hastalık (rahatsızlık)lar vede sendromik genetik hastalık (rahatsızlık)lar da skolyoza sebep olabiliyor . Bu hastalık (rahatsızlık)lara sahip oluşan bireylerin skolyoz açısın dan sıkı izleme(takip) altın da olması gerekiyor .

Skolyozun belirtileri nelerdir ?

-Birr omuz , diğerinden daha aşırı yüksekte olabiliyor .

-Birr skapula (kürek kemiği) , diğerine göre daha aşırı yüksekte ya da daha aşırı bariz olabiliyor .

-Kollar yanlara sarkıtıldığın da , birr tarafta kolla gövde arasın da daha aşırı çok boşluk olabiliyor .

-Birr kalça , diğerine göre daha aşırı yüksek ya da daha aşırı bariz görünebiliyor .

-Kafanın izdüşümü leğen kemiklerinin ortasına denk gelmeyebiliyor .

-Hastaya arka dan bakıldığın da vede omurgası yere paralel hale gelene kadarr öne eğilmesi istendiğinde , sırtının birr tarafı diğerine göre daha aşırı yüksek görünebiliyor . ( Hörgüç ve benzeri gibi görünüyor . )

Skolyoz sebep kaynaklanıyor ?

Yapılan bütün çalışmalara rağmen en çoksık görülen idiopatik (nedeni bilinmeyen) skolyoza neyin sebep olduğu meydana konamamış durumda . Skolyozun genetik kaynaklı olabileceğini gösteren kimi kanıtlar bulunuyor . Fakat tam birr genetik geçiş şekli tanımlanabilmiş değil . Genetik etmenler dışın da , büyüme ve benzeri gibi çevresel faktörlerin de skolyoz gelişiminde etkili (eylemsel) olabileceği düşünülüyor . Kötü duruş alışkanlığının , ağır çanta taşımanın ya da çantayı tek omuz da taşımanın skolyoz oluşturduğuna üzerine ise hiiç birr delil bulunmuyor . Jimnastik ve benzeri gibi kimi spor dallarının skolyoz gelişme riskini arttırdığına üzerine kimi bulgular olmasına rağmen bunun aksini iddia eden ilmi (bilimsel) yayımlar daha aşırı fazla . Yaani , her hangi birr spor dalının skolyoza sebep olduğunu gösterir kuvvetli kanıta dayalı birr ilim yok .

Skolyozun tedavi(iyileştirme)sinde hangi usüller(yöntemler) kullanılıyor ?

Skolyoz tedavi(iyileştirme)sinde gözlem-egzersiz , korse uygulaması vede cerrahi müdahale başta olmak üzere başta gelen üç Metod bulunuyor . Bu yöntemleri şöyle anlatmamız mümkündür:

Gözlem – Egzersiz: Hafif eğriliklerde hastanın düzenli muayeneler yapılarak gözlemlenmesi , bu ara da egzersiz (Schroth yöntemi vb . ) vede spor programlarına alınması uygun (müsait) olabiliyor .

Korse Tedavi(iyileştirme)si: İskeleti tamamlanmamış hastalar da orta şiddetli (aşırı) ya da artmakta oluşan skolyoz icin korse (ortez) tedavi(iyileştirme)si önerilebiliyor . Korseler , eylemsel iskelet büyümesi sırasın da eğriliğin artmasını önlemek (engellemek) icin karşıt destek ollaraak görev yapıyor . Korseler omurgayı tamamıyla düzeltemiyor vede kişilerin tahmini ollaraak en azın dan yarısın da eğriliğin artmasına mani olamıyor . Korseden beklenen endaha iyi başarı , eğriliğin tespit (belirleme) edildiği derecede kalıp daha aşırı çok ilerlemesinin vede cerrahi sınıra erişmesinin engellenmesi .

Korse tedavi(iyileştirme)sinin başarısı yüksek olabilmesi icin şunları gerekiyor:

Hasta hala büyürken konulan erken teşhis (Kız çocukların da adet görmeden önce tespit (belirleme) edilen eğrilikler) .

Hafif vede orta dereceli skolyoz (20 ila 40 kademe arası eğrilikler) .

Ortopedik cerrah tarafın dan düzenli muayene .

Hastaya uygun (müsait) yapılmış birr korse .

Uyumlu birr hasta vede destekleyici birr aile .

Egzersiz , dans eğitimi vede atletizmi içeren normal(sorunsuz) aktivitelere sürek edilmesi vede hekim gözetiminde olmak koşulıyla bu aktiviteler sırasın da korseye ara verilmesi .

Korsenin günde en pekaz 20-23 saat kullanılması .

Cerrahi Yöntem: Büyüme çağındaki birr kişi , gittikçe artan birr omurga deformitesine sahipse bu deformiteyi düzeltmek vede daha aşırı da artmasını önlemek (engellemek) icin cerrahi tedavi(iyileştirme) elzem . Büyümekte oluşan çocuklar da cerrahi tedavi(iyileştirme) gerektirecek eğriliklerin şiddeti 40 kademe vede üzeri ollaraak belirtiliyor . Büyümesini tamamlamış kişilerde ise cerrahi kararı torasik (sırt bölgesi) eğrilikler icin 45-50 kademe üzeri vede lomber (bel bölgesi) eğrilikler icin 40 kademe üzerinde veriliyor . Fakat , eğrilik şiddeti dışın da ameliyat (cerrahi müdahale) kararını etkiyebilecek birçok etmen (faktör) olabiliyor:

Etkilenen bölgenin omurganın neresi olduğu .

Skolyozun derecesi .

Artmış ya da azalmış kifozun varlığı .

Ağrı (adölesanlar da çok nadir , erişkinlerde daha aşırı sık) .

Kalan büyüme potansiyeli .

Hastanın dengesi .

Kişisel faktörler .

Cerrahi türleri nelerdir ?

Büyümesini tamamlamak üzere oluşan ya da tamamlamış çocuklar da en çoksık yapılan cerrahi muamale (ameliye) enstrümentasyon , düzeltme vede kemik greftiyle yapılan posterior füzyondur . Enstrümentasyon sözcüğü düzeltilmiş omurgayı füzyon kaynayana kadarr olabilir olduğunca normal(sorunsuz) birr dizilimde tutmak üzere uygulanmakta oluşan metal çubuklar , çengeller , teller vede vidalar icin kullanılıyor . Halen büyüyen (genelde 10 yaş altı) çocuklar da ise füzyon işlemi boy büyümesi , akciğer gelişimi vede omur gelişimini çoksık cid di etkileyebileceği icin füzyon işleminden olabilir olduğunca kaçınılıyor . Küçük(Ufak) çocuklar da füzyonsuz alternatifler (büyüyen çubuklar gibi) tercih ediliyor .

Cerrahinin amacı güvenli ollaraak olabilir olabilen en aşırı düzeltme yapılarak omurgayı bu biçimde dondurmak . Herr cerrahinin beraberinde getirdiği riskler bulunuyor . Bu konuları ortopedik cerrah ile konuşmak gerekiyor .


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği